Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Cesta k nové zastávce

Cesta k nové zastávce

 
Nejedna novodobá železniční zastávka, kdyby tedy uměla, tak by mohla vyprávět dlouhý a klikatý příběh, který vedl k tomu, než byla uvedena do provozu. Vyprávět však umějí lidé a protože osudy vzniku níže popsané zastávky byly opravdu barvité, jistě si zaslouží ohlédnutí. Jde o novou železniční zastávku jménem Veselí nad Moravou-Milokošť.

 
Předem k poněkud neobvyklému názvu této veselské místní části - vznik se vykládá různě, ale není nijak doložen, snad že někomu potřebnému byl kdysi darován koš plný milostí. Dříve samostatná obec poblíž nekontrolované řeky Moravy, spadající pod farnost a soudní okres Uherský Ostroh. Roku 1950 byla sloučena s městem Veselí nad Moravou a už dávno je zástavba propojena. Jen podle místních zvyků a vzhledu domů se dá vysledovat vesnický ráz. Po spojení obce Zarazice na jižní veselské straně roku 1964 vznikl skoro 6 km dlouhý pás zástavby, formované podél toku Moravy i kolejí tzv. Vlárské dráhy a na jih pak odbočkou na Kúty. Obě části pak byly od středu města, poměrně vzdáleny a tak bylo třeba řešit způsob dopravy - od nejtradičnějšího kola přes autobusy, individuální dopravu autem, po vlakovou dopravu - což samozřejmě obnášelo potřebu zřídit zastávky.Přístřešek nové zastávky Veselí nad Moravou-Zarazice v den jejího otevření, tedy 1. 2. 1995
Rozjezd osobního vlaku z Hodonína do Veselí n. M., vedeným motorovým vozem 810.185, dne 1. 2. 1995V Zarazicích se tato potřeba vyřešila poměrně snadno a rychle - počátkem 90. let tam vyrostl nový obuvnický podnik Stival a ten výrazně přispěl na zřízení nové zastávky na tehdejší trati Veselí n. M. - Sudoměřice n. M. - Rohatec - Hodonín. Otevřena byla 1. února 1995. To na severní straně to bylo mnohem složitější, protože nebyl nikdo, kdo by takovou stavbu podpořil. Vedly se i spory o tom, kde že by vlastně zastávka byla - dlouho přicházela v úvahu varianta o dobrý 1 km jižněji, poblíž předvěsti vjezdového návěstidla a poblíž malého sídliště Břestek. To ovšem neřešilo zásadní problém a tím byla vlastní dopravní obslužnost Milokoště. Nutno podoknout, že během let se tato místní část salámovou metodou připravila o téměř všechny výdobytky občanské vybavenosti, když zbyla jen horko těžko obnovená mateřská škola, vedle hřbitov a kaple s bohoslužbou jedenkrát týdně. Tedy ani potraviny, ani hospoda, škola, pošta. Za vším se musí do cca 3 km vzdáleného veselského centra. A protože o víkendech ani autobusy téměř nejezdí, lidé za vším potřebným cestují všelijak. Potřebnost zastávky byla tedy podložena.
Místo nynější zastávky o 20 let dříve - okolo mechanické předvěsti vjezdového návěstidla stanice Uherský Ostroh si to v horké sobotní odpoledne 23. 8. 1997 pochrochtával modro-sivý prototyp 751.002 v čele manipulačního vlaku z Kunovic do Veselí nad Moravou
Místo se nijak příliš nezměnilo ani za dalších 10 let - okolo stále ještě funkční a platné mechanické předvěsti se prohnal v pátek 13. dubna 2007 posilový rychlík R 1505 Praha - Veselí nad Moravou, vedený brněnskou "nulkou" 750.022
Jedno z vysvětlení, proč zamýšlená zastávka neměla příliš silnou podporu ani u některých místních - údajně by jim přerušila zadní přístupovou cestu do jejich domů a zahrádek. Milokošť je doposud silně zemědělsky založená obec, jak dokládá foto s legendárním Zetorem 25 z dubna 2007
Dnes bychom se dívali na nástupiště zastávky, ale 20. 4. 2007 tam byl jen travnatý kraj polní cesty, okolo kterého se prohnal podvečerní spěšný vlak do Bojkovic, vedený známou "čtyřkou" 754.044
Místo křížení dráhy a cesty ke statku. Na ještě nezabezpečený přejezd najížděl večer 18. 7. 2007 spěšný vlak MSp 1734 do Brna, vedený "kvatrem" 842.036 a dvěma silně nepodařenými modernizacemi - přípojnými vozy řady 021/Bifx resp. Btx
Nedělně zesílený spěšný vlak do Bylnice vedl 23. 9. 2007 kultovní stroj 754.066. Tehdy jej ještě zdravila ostrožská mechanická předvěst v poloze "Volno". Tehdy si už počítala poslední měsíce svého života
Odpolední spěšný vlak vyjíždí 19. 10. 2008 z Veselí na Kunovice a je veden zde méně vídanou "čtyřkou" 754.076. Přejezd ke statku je a ještě rok bude bez závor, a prostor pod mohutnou lípou v popředí bude přebudován na malé parkovištěZe strany dráhy, ať už SŽDC nebo ČD k tomu dlouho nebyl žádný kladný přístup, protože to znamenalo další výdaje, ale třeba i reálné prodloužení cestovních dob osobních vlaků. A podpora ze strany města nebyla většinou nijak výrazná, protože za zastávku zpravidla neměl kdo "lobbovat" ve statutárních orgánech. A jak utíkala léta, tak se pochopitelně zvyšovaly pořizovací náklady, protože se podmínky zpřísňují a náročnost stoupá. Nakonec se ale vše v dobré otočilo a SŽDC jako investor stavby nakonec věnoval k právě uplynuvšímu 130. výročí otevření tohoto úseku Vlárské dráhy novou zastávku. Napomohly tomu rozsáhlé investiční práce ve veselském uzlu, běžící od konce léta toho roku. Ukončeny by měly být v říjnu 2018 a jde o náklady ve výši cca 1,1 mld Kč. Zhotovitelem stavby byla firma Eurovia, která doslova vymodlenou zastávku vybudovala během listopadu 2017 za milokošťským hřbitovem, přičemž je napojena na cestu, vedoucí od hlavní Ostrožské ulice ke statku.Tak trochu nepodarek GVD 2007/2008 - Ex 525 "Šohaj" Praha - Veselí nad Moravou. Nevhodná časová poloha a kategorii vlaku nevyhovující souprava. Jeden klad to ale mělo - dal se hezky fotografovat. Dne 10. 12. 2008 najížděl na přejezd, v pozadí už vykukuje nová světelná předvěst
V krásný zimní den 8. 1. 2009 se toužebně vyhlíženou zastávkou prohnal spěšný vlak MSp 1732 ze Starého Města do Brna, veden ještě nemodernizovaným vozem 842.020 a přípojným vozem 050.001 (20-29.102)
O chvíli později se ozval daleko hutnější zvuk, náležící dokonale vypucované "Petrušce" 754.067, která vezla spěšný vlak do Starého Města.
V neděli 11. 1. 2009 vedla odpolední spěšný vlak do Brna hned dvě heršpická "kvatra" - 842.014 a 842.020
Jaro roku 2009 se po tužší zimě jen pomalu probouzelo do čerstvých barev jarní zeleni. Dopoledne 10. dubna 2009 se tam vyjímala červeň motoráčku 810.223
Nával sněhu na Tři krále roku 2010, zbrusu nové přejezdové zabezpečovací zařízení a malý trpaslík na saních, který se za chvíli vyválí ve sněhové duchně na nerovné polní cestě...
Zde se dlouho zvažovala poloha zastávky, u veselského Břestku. Daleko od středu Milokoště, blíže k centru, s neexistujícím přístupem a stejně tak parkovištěm. Dne 24. 6. 2010 jím projížděl heršpický "krokodýl" 854.030 cestou ze Starého Města do Brna
Podzimní idylka 22. 10. 2010 v Milokošti s lokomotivou 754.009, které dali její "majitelé" v Brně-Maloměřicích velmi hezký vzhled.


Vlastní stavba se provedla v rekordně krátké době. Ještě počátkem listopadu tam byly zatlučeny jen dřevěné kolíky, ale když ve dnech 11. až 17. listopadu proběhla nepřetržitá výluka traťové koleje do Ostrohu, zvládli zde stavebníci obrovský objem prací. Byla odtěžena část zeminy, upravil se tvar zářezu, položila kabeláž, postavily základy na nástupiště. Pak se položily panely, postavil přístřešek zastávky v populárním provedení "antivandal", doplnilo osvětlení, sdělovací zařízení s reproduktory a průmyslovými kamerami a stejně tak tabule s elektronickým informačním zařízením. Termín dokončení stavby byl jasný - první den nového jízdního řádu 2018, železničářsky správně tedy nového GVD 2017/2018, platného od 10. prosince 2017. To se nakonec podařilo. Jinak byla zastávka ve veřejném vydání jízdních řádů v tabulce trati SŽDC č. 340 Brno - Uherské Hradiště uvedena už o rok dříve, přičemž zde žádný vlak neměl zapracováno zastavení, u názvu byla příslušná značka trojúhelníku s křížkem - tedy ode dne vyhlášení. K tomu během GVD 2016/2017 ale nedošlo, i když jisté přípravy k tomu byly.Když na Nový rok 2017 projížděl 90. kilometrem Vlárské dráhy tento spěšný vlak do Brna, byla vyslovena naděje, že do konce roku tam snad ta zastávku bude. Už byla i v jízdním řádu, třebaže s poznámkou "Ode dne vyhlášení" - a někde taková vydržela i několik let po sobě
To není pět černochů v tunelu - to je příprava stále ještě budoucí zastávky v Milokošti a to v dušičkový večer 2. 11. 2017
Na sv. Martina, tedy v sobotu 11. 11. 2017 už místo vypadalo k nepoznání. Pracovní vlak zde dopravovalo "lego" 704.532 JUSO, které dlouhodobě slouží během přestavby veselské stanice
Podoba vznikající zastávky na závěr nepřetržité výluky, ve sváteční den 7. 11. 2017


Na neděli 10. 12. 2017 připadl krásný zimní den, plný slunce. Noční mrazík trochu pomohl zformovat kusy rozježděného bahna, které tam po působení stavařů zůstalo. Osadní výbor ve spolupráci s vedením města připravil slavnostní otevření. Na stolech voněly koláčky, slané pečivo a šumivé víno. Za peronem vítací nápis a spousta, nebo spíše zástupy místních obyvatel. A taky novinářů, též televizních štábů. Blížila se desátá hodina dopolední, a v očích této široké veřejnosti zastavil první osobní vlak - tedy ve směru z Uh. Hradiště na Brno to také první vlak byl, takto MOs 4110 s motorovým vozem 854.216, který do historie roku 1999 vstoupil jako druhý prototyp modernizované řady 854. To byla jen předehra. Malý kousek za Veselím, už na dvoukolejném úseku dolní Vláry se minul s protijedoucím vlakem MOs 4111. Ten vezl první prototyp "catru" - 854.030. Na veselském nádraží nastoupili zástupci města, pozvaní hosté a muzika. Bylo čtvrt na jedenáct, když tento vlak dostal na nové zastávce očekávané zpoždění, protože tak dlouho trval výstup a nepomohly k tomu ani rázné zvuky "plechových sabatů", tedy dechové kapely. Na nástupišti pak proběhl rituál v podobě krátkých projevů pana starosty M. Kozumplíka (jak typické veselské jméno), dalších hostí a pak se slova ujal správce veselské farnosti páter V. Vrba a novou zastávku vykropil svěcenou vodou. Další část společenského programu už proběhla na bývalé škole.Davy houstnou, lidé se scházejí. Je neděle 10. 12. 2017 a zastávka se slavnostně předá do užívání
První vlaky v Milokošti přišly přivítat i tyto místní malé blonďaté kočky
Zastavení vůbec prvního vlaku v Milokošti v sudém směru - tedy z Uherského Hradiště na Brno, osobní vlak č. 4110 s motorovým vozem 854.216
Do nové zastávky přijíždí "protokolární" vlak s krásným číslem 4111 a přiváží početné hosty
Osobní vlak č. 4111 pomalu odjíždí směrem na Uherské Hradiště, na konci vratné soupravy je řídicí vůz 80-29.203
Příjemná atmosféra na zastávce, před vlastním zahájením slavnosti. Vlak mizí v dáli a přerovským CDP ovládaná stanice Uherský Ostroh jej zve zeleným světlem na předvěsti do svých pomyslných vrátek
Do mikrofonu hovoří předseda osadního výboru z Milokoště, zcela vpravo starosta města Veselí nad Moravou, v pozadí zástupci investora
Krátká motlitba, přednesená důstojným pánem Václavem VrbouNová zastávka Veselí nad Moravou-Milokošť je v km 90,0 trati Brno - Uherské Hradiště, délka nástupiště činí 100 m. Zatím zde staví pouze osobní vlaky, takto ve dvouhodinovém taktu. Bohužel večer, kdy ve směru na Uherské Hradiště už jedou jen spěšné vlaky, je opominuta. Je vhodná pro cesty do Uh. Hradiště, Bzence či Kyjova - dál už je vhodnější spěšný vlak. V důsledku taktové dopravy a časových omezení jsou ve veselském uzlu přípoje na navazující tratě do Vrbovců a Hodonína prakticky jen v pracovní dny odpoledne, což v konečném důsledku snižuje její atraktivitu. Na druhou stranu by byl požadavek na stavění všech spěšných vlaků těžko obhajitelný, i když zastávka během krátké doby doznala slušného využití i s polovinou dosažitelného.

Přejme tedy nové zastávce hodně pravidelných i náhodných cestujících a naopak minimum vandalů a působení všech nepřizpůsobivých spoluobčanů.

Text a foto Lajos

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Luko3105
Zaslaný: 18.06.2018 12:50  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 16217
 Re: Cesta k nové zastávce
pekne a detailne zdokumentované :number one: tie historické fotky na začiatku sú parádne :super1:
veselan22
Zaslaný: 18.06.2018 13:08  
Založený: 16.01.2015
Miesto: Nymburk/ Veselí nad Moravou
Príspevkov: 12
 Re: Cesta k nové zastávce
Ahoj Leoši, ty to víš moc dobře jak moc jsme si tuto stavbu přáli a co vše musel milokošťský lid "vytrpět", než se zastávky dočkal. Pro mě už bude zastávka platná asi jako mrtvému zimník, ale jsem rád, že bude sloužit jiným.

Otázka do budoucna je však jiná, bude vůbec někdo jezdit vlaky s takovou politikou dráhy, která teď panuje ? Morava je sice něco jiné než-li Čechy, ale i tak.
Tobě však :emo37:
lajos
Zaslaný: 18.06.2018 19:48  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 12621
 Re: Cesta k nové zastávce
Děkuji, znalec se pozná :number one:
Od soboty si zastávka na více než dva měsíce "odpočine", protože bude dlouhodobá výluka kvůli reko veselského severního zhlaví. Snad to zastávka ustojí bez úhony...
johny_pal
Zaslaný: 19.06.2018 10:15  
Založený: 07.07.2009
Miesto: Turzovka, Skalica
Príspevkov: 167
 Re: Cesta k nové zastávce
Človek by ani neveril, že už je tomu toľko rokov čo Zarazice stoja, ale keď si človek uvedomí veru rok 1995 ozaj môže byť.
Veselí nad Moravou si pamätám ako chalan vo veku cca do 10 rokov, keď sa ešte za starého režimu a tesne po prevrate dalo cestovať vlakmi z Trenčianskej Teplej na Brno a Veselí nad Moravou cez Sudoměřice, Skalicu a Holíč do Kútov. Nuž časy sú už dávno preč a samozrejme vtedy Zarazice ešte neexistovali.
Čo sa týka tých modernizácíí starých malých Balmov (Bix), tu sa píše, že nepodarené, ale aspoň snaha tu bola a tie odsúvacie dvere, okná s dvojitým sklom mi prídu celkom praktické.
A tie mechanické návestidlá si tiež pamätám aj na úseku zo Skalice do Sudoměric, i keď až podstatne neskôr som pochopil ako fungovali.
História je taká a mnohokrát je dobré sa ohliadnuť naspäť.
Vidieť, že Veselí je oveľa väčšie mesto ako som si vždy myslel.
lajos
Zaslaný: 19.06.2018 21:55  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 12621
 Re: Cesta k nové zastávce
Veselí je původně malé městečko, jehož zástavba se protáhla k původně osamělému nádraží. Jinak úzkou linií podél řeky Moravy, podél hlavní silnice od Břeclavi na Uherské Hradiště a kolejí od Kútů tamtéž se rozvinula obytná zástavba. Na šířku to moc nedá, ale ta délka...
Za nezdařenou modernizací 020 -> 021 si stojím, to se mělo modernizovat už jen hořákem švajcaparátu. V opačném případě bych pak všechny, kdo se podepsali na jejich podobě, nechal za trest a povinně 3 hodiny týdně bez přestávky jezdit a to do konce služby těchto nepodarků !
Děkuji za ohlas na článek, jsem rád, že se ozve někdo, kdo trošičku pamatuje a může srovnávat.
cermip
Zaslaný: 22.06.2018 13:58  
Založený: 14.12.2011
Miesto:
Príspevkov: 232
 Re: Cesta k nové zastávce
Dky za peknu reportaz. Neviem si predstavit tu "slavu", ked budu otvarat nejaku novu zastavku v BA. :klanacka:
cas


Ľudomila, Ľudmila
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 30 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 30

Viac ...