Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou

Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou

 
V pátek 30. 11. 2018 se řízení železniční stanice Veselí nad Moravou přepnulo na dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Završila se tím dlouhodobá přestavba regionálního železničního uzlu.

 
Velmi stručně řečeno, historie veselského nádraží je spjato s výstavbou Českomoravské transverzální dráhy, přičemž její hlavní větev od Bzence k Uherskému Ostrohu měla toto tehdy poměrně malé i málo významné městečko obcházet přímo a kratší trasou. Leč složité poměry neregulované řeky Moravy i snaha místních vedly k tomu, že koleje město obešly z jeho druhé strany a vznikl tam důležitý bod, napojením odbočné větve k uherské hranici u Skalice. To se stalo roku 1887. Z druhé strany kolejiště vznikla výtopna, pozdější depo a dnes dílny. Krátce po vzniku ČSR se začala budovat nová trať do Nového Mesta na Váhom a ta vycházela nakonec z Veselí n. M., jehož kolejiště se opět mírně rozrostlo a hlavně prodloužilo směrem na jih. Koncem 20. let byl kvůli tomu přeložen oblouk traťové koleje od Brna.

Po druhé světové válce se celý uzel obnovoval z válečných škod, ale chystala se i jeho modernizace, v podobě výstavby nové funkcionalistické výpravní budovy s velkou odbavovací halou a ostrovními nástupišti s podchody. Pro stále rostoucí nákladní dopravu se vybudovalo spádoviště a pro rychlejší stavění vlakových a posunových cest došlo k zapojení elektrodynamického zabezpečovacího zařízení z produkce podniku Elektrosignal Praha (ESP). K postupnému zapojení mělo dojít v rozmezí let 1950 až 1953, vlastní stavba nových staničních budov spadá do let 1947 až 1952. Tím byl v zásadě na dlouhá léta dána téměř neměnná podoba.

Vybavení stanice však lety zastaralo, řada vybavení se propadem nákladní dopravy i místní nakládky stala nepotřebnou a řadu obslužných činností lze nahradit technikou. Proto přišla na řadu velkoryse pojatá přestavba veselského uzlu, fakticky zahájená v létě roku 2017. Informace o názvu a skladbě stavebního sdružení, původním rozpočtu a konečné cifře, stejně jako podíl vkladu ze strany investora a z unijních fondů, podobně jako zpravidla nezáživný výčet všech stavebních úprav rád přenechám jiným. Náklady oproti plánu však zdaleka překročily magickou jednu miliardu korun. Pojďme se komentovanými snímky podívat na přestavbu - jak před ní, tak po ní.Začneme mimo tuto investiční akci, v depu. Časově se s přestavbou kryje demolice tzv. suchého odporu. Ten už nebyl dlouhodobě využíván, ani udržován. Postavil se na sklonku 80. let. Jedno z posledních využití proběhlo v roce 2007 - tehdy se stavěl výkon na prototypu 751.002 po převazu motorgenerátoru z odstavené sesterské lokomotivy 751.142. Během let se zde seřizoval výkon na motorových lokomotivách s elektrickým přenosem výkonu, počínaje "ceculama", "čmeláky", "sergeji", pak "malými čmeláky" 742, "čtyřkami" a "legem řady 704 konče. Odchodem motorových lokomotiv potřeba klesala, až zmizela úplně


Poslední doloženým využitím odporu bylo seřízení výkonu na lokomotivě 742.402 v červnu 2009. Na snímku je patrná UNIMO buňka v popředí, kde se přepojovaly sekce odporníků podle výkonu zkoušeného vozidla. Zděná stavba s větrací šachtou je samotný odpor, samozřejmě vybavený i topným odporníkem pro zkoušení lokomotiv s elektrickým vytápěcím zařízením. Opodál je budova skladu


K květnu 2017 foukl pověstný vítr od Buchlova tak silně, že střechu odporu odnesl až před administrativní budovu depa... asanace zděné části proběhla v polovině léta toho roku
Konečně jsme ve stanici, na jejím jižním záhlaví. Ve výtažné koleji posunoval v mrazivý den 1. 2. 1991 tehdy turnusový "čmelák" T 669.1183 (771.183), který pomalu sunul vozy ke spádovišti. Provoz byl už tehdy plně radiofikován, ale okolo výtažné koleje byla rozmístěna světelná návěstidla s indikátory, dávající specifické návěsti pro posun okolo spádoviště


Poslední turnusovaný "čmelák" na veselské první záloze - 771.044 právě 13. 5. 2000 sune pakl vozů přes "hrb". Za několik dnů skončí starý GVD 1999/2000 a s ním i turnusová služba řady 771 nejen zde, ale i šířeji v síti ČD. Nějaký čas zde bude působit řada 742, než s novým GVD 2006/2007 zdejší svážný pahrbek zcela utichne a bude navždy odstaven


Jarní zeleň dokonale zakryla kolejové pole na svážném pahrbku. Psalo se jaro 2011 a to byl ještě zapojen do kolejové sítě, dokonce ještě stálo spádovištní stavědlo č. 2, brzy na to zbourané. Perlička pro zajímavost a možná pro zasmání - nevyužitá budova stavědla byla Regionální správou majetku nabízena k pronájmu. Otázka zní, nač by bylo využito a jak by k němu byl umožněn přístup pro pěší, o silniční technice ani nemluvě


V lednu 2018 je už kolejivo z pahrbku odstraněno, k nemalému překvapení však jeho těleso zůstane zachováno


V únoru 2018 projížděl po výjezdové koleji z depa resp. dílen modernizovaný motorový vůz 810.659 alias 816.001. Přejíždí přes provizorní přejezd, kudy najížděla stavební technika do obvodu stanice. Zcela vpravo je typizovaná stavba věžového stavědla č. 3


Červeno-žluté nátěry nás vracejí do 90. let. Odpoledne 9. 3. 1997 se u nástupišť veselského nádraží setkal motorový vůz 851.034, který poveze osobní vlak přes Uherské Hradiště do Bojkovic a Bylnice. Vedle něj brzdí "čtyřka" 754.018 s odpoledním mezistátním rychlíkem R 920 "Javorina" Trenčianska Teplá - Brno a u vedlejší hrany nástupiště už cestující čekají příjezdu protiběžného rychlíku R 923 "Vlára", jezdící v trase Brno - Trenčín. Patřičné údaje jsou vypsány na zánovních tabulích informačního zařízení Pragotron, které se ve Veselí n. M. uvedlo do provozu na jaře 1993, jako jedno z posledních u ČD. Na 2. nástupišti je reklama na ještě fungující Železárny a pod nimi je ještě funkční bufet


Rázovitá mluva zdejšího nářečí, na pomezí slováckého Dolňácka a Horňácka. Autorkou fresek byla "malérečka" Rozka Falešníková, která zdobila také nové výpravní budovy moravské části novoměstské trati už na konci 20. let. Tabule s odjezdy vlaků se v průčelí budovy objevila mnohem později


Poklidná nálada v hale během léta 2010, kdy probíhaly zvláštní jízdy historických vlaků v rámci unijního přeshraničního projektu


Opravená hala s novým elektronickým informačním zařízením, opodál pokladny a ČD Centrum. Oprava haly byla velkou ostudou. V soutěži vyhrála nejnižší cenou pofiderní firma, mající obrazně řečeno dva řemeslníky, lopatu, kolečka a lžíci. Po krátkém čase se práce zastavily a skoro rok byla hala, včetně záchodů, bufetu, pekařství, restaurace, trafiky a infocentra uzavřena. Jízdenky se prodávaly z vnějších oken na ulici.
Halu se podařilo uvést do provozu až koncem září 2018


Kontrolní tabule Pragotronu ve veselské dopravní kanceláři


Vyřazené skříně informačního zařízení Pragotron, vyskládané na prvním nástupišti před zavazadlovým tranzitem. Některé z nich zůstaly zachovány pro muzejní účely


Řídící přístroj staničního elektrodynamického zabezpečovacího zařízení žst. Veselí nad Moravou


Detailní pohled na řadiče a prosklenou skříň řídícího přístroje


Za neprostupnou mříží se dnes skrývá dopravní kancelář veselské stanice. Stoly jsou v původní poloze, ale změnila se "nástavba". Chod stanice je možno řídit místně, z jednotného obslužného pultu, ale běžně je tomu dálkově z CDP Přerov. Snímek vznikl 4. 12., tedy pátý den po přepnutí


Pod věžovým stavědlem č. 1 pózuje v létě 2010 přibližně stejně stará parní lokomotiva 475.196, svého času symbol dálkové osobní dopravy ve veselském uzlu


Samotné stavědlo je mimo záběr, místo dokreslují jen topoly, pokácené kvůli stavbě obchodního domu Kaufland v roce 2011. Po výměnách severního zhlaví, jehož výměny a návěstidla byla ovládána právě ze stavědla č. 1, projíždí 1. 8. 1999 s burácením prototyp T 478.1002 v čele rychlíku "Javorina" do Trenčianske Teplé. V popředí je dosluhující světelné návěstidlo od firmy ESP, zde jako seřazovací návěstidlo na vjezdu do depa. Nepřežilo hned následující zimu


Téhož dne a tentýž stroj - T 478.1002 přiváží do Veselí nad Moravou odpolední rychlík R 920 "Javorina". Díváme se na něj z oken stavědla č. 1 a za mašinou jsou patrná hned dvě stará seřazovací návěstidla ESP. A také čtveřice kolejí, položených přes podjezd silnice na Blatnici a Kozojídky. Dvě koleje navazovaly na traťové do Uherského Ostrohu a Blatnice, další byla výtažnou (tzv. dlouhý šturc) a poslední jen kratší, kusou pro výjezd z depa. Ta se v úseku přes most v roce 2018 zrušila a umožnila zúžit most jen pro tři koleje, což mělo přispět k lepší propustnosti vyšších nákladních aut pod ním


Mohutný stavědlový přístroj na "jedničce"


Detail stavědlového přístroje na stavědle č. 1


V noci na 23. 6. 2018 vypukla nepřetržitá 70denní výluka na severním zhlaví veselské stanice. Jak je zřejmé, bylo sneseno všechno kolejivo a budovalo se od základu znovu


Pohled opačným směrem, od stanice na Uherský Ostroh a Blatnici, betonový tubus v popředí je podchod pro pěší, pod uválcovaným štěrkem je toho času uzavřený podjezd


Boční pohled na podchod pro pěší u dnešního Kauflandu. Tato "myší díra" pod kolejemi je však původním podjezdem úzkorozchodné železničky hraběte Chorinského, přesněji mladší větve, vedené ze zámeckého parku, kde bylo zázemí, přes město, okolo nádraží, pak pod jeho kolejištěm ven z městečka a okolo kopce Radošova k Tasovu. Přestala sloužit v roce 1945, vlivem válečných událostí


Likvidované věžové stavědlo č. 1 v červenci 2018


Zrcadlově obrácené bylo věžové stavědlo č. 3 na jižním zhlaví. Pod ním si také dopřejme nějaké historické vozidlo, takto vršovickou "zamračenou" 749.006, která 1. 5. 2009 odvážela skupinu historických nákladních vozů i lokomotivu 721.190 do Lužné u Rakovníka. Zcela vpravo je zatím jen rezivějící kolej přes svážný pahrbek a vedle pojížděná kolej do depa


Stavědlový přístroj na "trojce" dne 2. 4. 2018. Jen o dva později se vypnul z činnosti a na čas jej nahradil záložní panel, připravený opodál


Z patra stavědla býval velmi dobrý rozhled a díky bohatému prosklení i přes zavřená okna. Při pohledu dovnitř stanice se skýtal pohled na spádoviště, kdysi přeplněné koleje, v pozadí depo a nové, resp. rozšiřované haly


Na 20. 9. 2018 připadá likvidace podstatné části stavědla č. 3


Jistou a nemalou kaňkou na přestavbě veselského uzlu bylo ponechání podjezdu na silnici č. I/54 prakticky v nezměněném stavu. Ačkoliv město na investora velmi naléhalo a hledalo řešení, nešlo to, nebo se nechtělo. Jeho světlost je velmi malá, je docela úzký a zapotřebí jsou chodníky po obou stranách. Zahloubit nejde, protože je zde vysoká spodní voda a navazuje na něj kruhový objezd. Mluvilo se o výměně mostní desky za novější, subtilnější, šeptalo se dokonce o zvýšení nivelety zhlaví. Nic z toho se nestalo. Zmizela jen čtvrtá kolej, šířka mostu se tím zmenšila a dlouhý kamion s vyšším návěsem se pod něj stále bezpečně nevleze. Nezodpovědný řidič si myslí že projede a pak uvázne a s pomocí policistů couvá ven, ucpané město tomu jen mrzutě a bezbranně přihlíží. A tak je to skoro denně. Snímek z podvečera 22. 6. 2018 měl být historickým, v poslední hodiny existence nevyhovujícího podjezdu. Bohužel, s novou fasádou je zde nadále a ještě dlouho bude


Už v roce 2009 se na přejezdech pod sídlištěm Hutník aktivovalo nové přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami. Bohužel pro plynulost silničního provozu vázané na postavení odjezdových návěstidel. Do té doby zde fungovalo klasické PZZ typu VÚD i s typickými výstražníky. Okolo nich projela 30. 8. 2009 "karkulka" T 444.0060 s požárním vlakem. Po přestavbě stanice se vjezdová návěstidla přesunula až za přejezdy, které jsou tak v obvodu stanice a z její strany navíc kryty seřazovacími návěstidly.


Do přestavby spadá i vybudování zastávky Veselí nad Moravou-Milokošť, otevřené 10. 12. 2017. Je velmi dobře využívána - samozřejmě podle vlaku a podle času. Spěšné vlaky ji zatím míjejí, prodlužování jejich cestovních dob není zrovna záhodné, ale zmenšuje to využitelnost zastávky a navíc od osobních vlaků nejsou tak dobré přípoje, jako od spěšných vlaků u přípojových skupin každou celou lichou hodinu


Jak už zaznělo v názvu - pokrok nezastavíš, i když to někdy bolí a ne všechno je zcela ideální. Měli jsme však možnost být svědky velké proměny, což se nepodaří zrovna každému. I když - další proměna je na spadnutí, a to když dojde k neustále plánované elektrizaci trati od Blažovic do Starého Města. Stavební práce ve Veselí n. M. byly pojaty i jako předelektrizační úpravy a o to méně práce by zde pak mělo proběhnout. Ale to ukáže až čas.


Text a foto: Lajos

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
hubic
Zaslaný: 13.12.2018 1:41  
Založený: 21.06.2010
Miesto: Nymburk, CZ
Príspevkov: 83
 Re: Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou
No pěkný ! Všechno staré mizí. Lokomotivy, drážní stavby i obsluha zařízení. Ještě šňůry na prádlo natáhnout a historie je ta tam.

Jen Ty zůstáváš. Vydrž Lajoši, vydrž !

:-D
johny_pal
Zaslaný: 13.12.2018 7:31  
Založený: 07.07.2009
Miesto: Turzovka, Skalica
Príspevkov: 175
 Re: Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou
Velmi dobre na precvicenie pamati a zaspominanie ako a co tam bolo kedysi. Dokonca si pamatam, ked tam ani pragotrony neboli, len taky stojan a tam sa vkladali tabule s odchodom a smerom vlaku, mimo ine i smer Kuty. Ani by som neveril ako sa vsetko dokaze zmenit i ked nie vzdy v kladnom zmysle. Hold 25 - 30 rokov naspat je fakt.
Sem tam su chyby v popisoch fotiek, chybaju asi slovicka. Predpokladam, ze autor je Veselcan, ci?
eminem
Zaslaný: 13.12.2018 18:32  
Spolupracovník
Založený: 02.07.2009
Miesto: Trnava
Príspevkov: 12338
 Re: Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou
ale ba smer KÚTY.....dokonca priamy spoj TRNAVA-VESELÍ s M286 viac ako jeden denne si pamätám....hhhmm-Lajoši to boli krásne časy :papa:
Luko3105
Zaslaný: 13.12.2018 11:56  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 16635
 Re: Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou
veľmi pekne zdokumentované s kopou dobrého textu :emo37: paráda radost1
lajos
Zaslaný: 13.12.2018 19:56  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13365
 Re: Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou
Děkuji za postřehy a vaše ohlasy :papa:
Na rozdíl od jiných probíhajících či chystaných změn na české železnici tyto vnímám spíše nebo zcela pozitivně, proto tam v textu není žádný záměrný nostalgický nebo jinak podobně podtón.
Nikis182
Zaslaný: 14.12.2018 14:47  
Založený: 03.11.2011
Miesto: Holíč
Príspevkov: 4836
 Re: Pokrok nezastavíš - ani ve Veselí nad Moravou
Pekné zhrnutie, jedno, čo ma mrzí, že som si nenafotil miestne vložené návestidlá, kým ešte bola možnosť. :number one:
cas


Laura
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 35 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 35

Viac ...