Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Zo zahraničných tratí > PREMENY STANICE WIEN SŰDBAHNHOF(OST)

PREMENY STANICE WIEN SŰDBAHNHOF(OST)

 
Alebo ....ZVLÁŠTNY VLAK Z PRÍLEŽITOSTI KONCA FAŠIANGOV A VIEDENSKÝ BELVEDER 6. MARCA 2011

V nedeľu, 6.3.2011 som sa vybral na dlhšie plánovaný výlet do Viedne. Rakúsku metropolu som navštívil zhruba po ročnej prestávke (presnejšie po roku aj dvoch mesiacoch). Vtedy som si bol naposledy odfotografovať budovu viedenskej južnej stanice, ktorá bola začiatkom roka 2010 zbúraná.

 


Teraz som sa nechal zlákať železničnou nostalgiou, po technickej stránke inou než na akú sme zvyknutí u nás doma na Slovensku. Veď aj naši rakúski susedia majú pekné a zaujímavé stroje. Rovnako som bol zvedavý aj na stav obrovského staveniska pre budúcu hlavnú viedenskú železničnú stanicu. Ale poďme na to po poriadku.
Čo sa vlaku týka, jednalo sa o zvláštny vlak pri príležitosti ukončenia obdobia Fašiangov, pre ktoré sú typické zábavy, plesy a bohato „obložené“ stoly. Po tomto období nastáva 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Vlak mal odchod o 10.10. hod. z 3. nástupišťa z dosť „zmenšenej“ (momentálne bývalej) hlavnej viedenskej stanice Wien Sũdbahnhof (Ost). Cieľovou stanicou tohto zvláštneho vlaku bola obec Ernstbrunn, kde sa mal konať aj fašiangový sprievod. Na čele vlaku sa vynímal zelený krásavec radu 2050.04 (pôvodne 2050.004) z železničného múzea v meste Sigmundsherberg. Rušeň bol vyrobený v roku 1958 strojárskym koncernom Henschel v licencií General Motors. Tieto rušne spolkové rakúske dráhy ŐBB odstavili z pravidelnej prevádzky okolo rokov 2004 až 2005. ŐBB vlastnia 3 kusy z tejto rady, ktoré príležitostne nasadzujú na nostalgické vlaky. Jedná sa o stroje 2050.02 (tmavozelený), 2050.04 (tmavozelený) a 2050.09 (červený).
O projekte prestavby viedenskej južnej stanice snáď už čo – to počul alebo čítal nejeden železničný fanúšik. V Rakúsku sa o tejto stavbe hovorí ako projekte storočia...Projekt prestavby vcelku pozostáva z vybudovania dopravnej infraštruktúry a polyfunkčnej časti. Dopravná infraštruktúra zahŕňa výstavbu budovy stanice a priľahlého koľajiska ako aj vyriešenie dostupnosti tejto oblasti mestskou hromadnou dopravou a chodcami (chodníky, prechody pre chodcov) ako aj prestupov medzi vlakmi a mestskou hromadnou dopravou Viedne. Polyfunkčná časť zahŕňa zase výstavbu obytných, kancelárskych plôch a obchodných priestorov – obchody, služby a stravovanie. Nová stanica bude riešená z dopravného hľadiska ako prejazdná. Dostane prívlastok „hlavná železničná stanica Viedeň“ - HAUPTBAHNHOF WIEN. Bude mať celoeurópsky význam, poslúži ako prestupný bod v podstate v smere na všetky svetové strany. Nová stanica (vlastne aj pôvodná) bude vzdušnou čiarou vzdialená od Stephansplatz asi 2,5 kilometra. Začiatok stavebných prác (hlavne búranie pôvodných objektov) bol v júni roku 2009, ukončenie celého projektu sa predpokladá v roku 2015.
Po vystúpení z vlaku a rozhliadnutí sa, som bol prekvapený veľkosťou tohto staveniska. Rovnako ma prekvapilo, že čo všetko mi tu chýba a ako sa toto miesto vlastne celé zmenilo. V mysli som si predstavoval z minulosti, že kde a čo vlastne stálo. Momentálne jedinou stavbou stojacou na pôvodnom mieste je centrálne stavadlo na bývalom zhlaví západnej časti Wien Sũdbahnhof (Ost) – Südtiroler Platz. Po ostatných objektoch sa doslova zľahla zem. Po budove stanice ostal len veľký výkop. Koľajisko susednej časti stanice Südtiroler Platz zmizlo z povrchu celkom. Depo je takisto nenávratne minulosťou ako aj tunelová spojka od Wien Matzleinsdorf, po ktorej chodilo aj naše IC z/do Petržalky od Wien Westbahnhof. Teraz sa do výšky týčia len stavebné žeriavy a vyhliadková veža, ktorá je určená pre verejnosť. Je celkovo 66,72 metrov vysoká. Dá sa z nej pozorovať celé stavenisko a priebeh prác na ňom. Ide o najvyššiu pochôdznu vyhliadkovú drevenú vežu v Európe! Na vyhliadkovú plošinu vo výške 40 m vedú dva presklennené panoramatické výťahy, ktoré dopravia návštevníkov na miesto za 40 sekúnd. Na stavbu tejto veže bolo použitých 160 m3 smrekového dreva. Jej konštrukciu tvoria 4 vopred zhotovené moduly (ako skladačka) o celkovej hmotnosti 150 ton. V spodnej časti sa nachádza „café bahnorama“, kde sa môžu návštevníci naraňajkovať, dať si kávu s koláčom alebo večer ísť na pivo či víno.
Cestou tam ma zaujali v južnej časti stanice (tá časť po ktorej sa vchádza/vychádza regionálnymi vlakmi smer Bratislava) dva novovznikajúce mostné objekty. Oba sú oceľovej konštrukcie, s oblúkovými nosníkmi a lanovými závesmi, pričom ten väčší je cestný most - Südbahnhofbrücke. Z neho bolo zatiaľ zhotovené len jedno oblúkové prosto uložené pole. Menší most - lávka bol zatiaľ dvoj polový a bude slúžiť chodcom.
Ešte dodám, že namiesto bývalého tunela pod stanicou od Wien Matzleinsdorf je trať vedená po povrchu, je dvojkoľajná a k pôvodnému koľajisku sa napája v miestach bývalého depa z juhu. Počas môjho krátkeho pobytu som videl prechádzať 2 súpravy rýchlovlakov Railjet. Vlaky jazdiace po tejto spojke sa dajú bez problémov fotografovať z krajného nástupišťa (koľaj č. 10), odkiaľ je pomerne dobrý výhľad.
Terajšia „zmenšená“ stanica Wien Sũdbahnhof (Ost) je vybudovaná ako dočasné provizórium z vyskladaných obytných kontajnerov. Nachádza sa v nej malá čakáreň, toalety, pekáreň, zákaznícke centrum a miestnosti pre personál.

Povedzme si ešte o „projekte storočia“ zopár čísel a faktov:

• celková plocha staveniska je 109 ha (čo odpovedá veľkosti 8. viedenského obvodu)
• infraštruktúra z toho zaberá asi 50 ha
• celková dĺžka novej železničnej infraštruktúry bude asi 6 km
• celková plocha nových mostných konštrukcií bude asi 30 000 m2
• celkom bude položených asi 100 km koľají
• celkom bude inštalovaných 300 výhybiek
• na novej stanici bude zhotovených asi 8 km protihlukových stien
• bude zhotovených 5 zastrešených ostrovných nástupíšť, čomu odpovedá 10 nástupištných hrán, pričom nástupištia budú mať priemernú šírku asi 12,1 metra
• celá stanica bude riešená ako bezbariérová
• stanica bude križovatkou troch medzinárodných železničných koridorov
– TEN 17: Paríž-Štrasburg-Stuttgart-Viedeň-Bratislava
– TEN 22: Atény-Sofia-Budapešť-Viedeň-Praha-Drážďany/Norimberk
– TEN 23: Gdaňsk-Varšava-Brno/Bratislava-Viedeň-Benátky
• budú vyriešené priame prepojenia na prímestskú dopravu (S-Bahn), metro (U-Bahn),
električky, autobusy a na regionálne spoje s autobusovou stanicou
• budú vybudované podzemné garáže pre asi 630 osobných áut, bicyklová garáž pre asi 1150 bicyklov, stanovište pre taxíky, a parkovacie miesta pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu
• nákupné centrum s početnými obchodmi a gastronomickými prevádzkami

Niektoré fakty o novovznikajúcej mestskej štvrti:

• celková rozloha tejto štvrte bude asi 59 ha, z ktorej bude asi 8 ha zelených plôch (zeleň)
• nová mestská štvrť bude mať zmiešané využitie – kancelárie, bývanie, obchod, prevádzky služieb, hotel, vzdelávacie centrum a detská škôlka
• bude postavených 550 000 m2 kancelárskych plôch
• v novej štvrti vznikne asi 20 000 nových pracovných miest
• bude postavených 5000 bytových jednotiek pre asi 13 000 obyvateľov

Financovanie a investície do projektu:

• celkové očakávané investície projektu – okolo 4 miliardy Euro (!)
• z toho hlavná stanica Viedeň (železničná infraštruktúra a ostatná doprava) – investície okolo 933 miliónov Euro

Projekt zafinancujú OBB v rámci vlastného financovania a rámcového plánu, mesto Viedeň, podpora dopravného projektu TEN a súkromní investori.

Kvôli predstavivosti o rozsahu a veľkosti by sa patrilo urobiť z tohto staveniska viacej fotografií, no pre krátkosť času stráveného pobytom v stanici a neprístupnosť pre verejnosť prinášam aspoň niečo. Fotografie staveniska sa dajú zhotoviť aj z vyhliadkovej veže. Medzi fotografiami sú zaradené aj moje snímky z nedávno minulého života pôvodnej stanice Wien Südbahnhof (rok 2009).
Na záver môjho výletu som si doprial ešte návštevu známeho zámockého sídla v blízkosti stanice - „Belveder“ (Oberes Belveder – horný Belveder) a veľkej záhrady s vyhliadkou na mesto. Počasie priam „nútilo“ urobiť si zopár záberov aj z tohto „neželezničného“ prostredia.Nostalgický fašiangový vlak na čele s rušňom 2050.04 OBB krátko pred svojím odchodom z 3. nástupišťa do Ernstbrunnu dňa 6.3.2011Detail na rušeň 2050.04 OBB, foto dňa 6.3.2011Podvozok rušňa 2050.04 OBB s popisom, foto dňa 6.3.2011Výrobný štítok rušňa 2050.04 OBB, foto dňa 6.3.2011Jedálenský vozeň radu WRz, foto dňa 6.3.2011Pohľad na vlak zo susedného nástupišťa č. 3 s rušňom 2050.04 OBB dňa 6.3.2011Rušeň 2050.04 OBB a „bratislavský“ herkules 2016 100 OBB dňa 6.3.2011Informačná tabuľa pre verejnosť o stavbe, foto dňa 6.3.2011Pohľad na časť staveniska zo skrátených nástupíšť „dočasnej“ stanice Wien Südbahnhof (Ost), foto dňa 6.3.2011Nová povrchová spojka od Wien Meidling a Wien Matzleinsdorf, foto dňa 6.3.2011Pohľad na miesto, kde stála pôvodná budova stanice Wien Südbahnhof, foto dňa 6.3.2011Celkový pohľad na miesta bývalej časti koľajiska stanice Wien Südbahnhof - Südtiroler Platz, foto dňa 6.3.2011Približné miesto bývalého hlavného vchodu do stanice Wien Südbahnhof, foto dňa 6.3.2011Pohľad na žeriavy a vyhliadkovú vežu, foto dňa 6.3.2011Pohľad z prestupného uzlu mestskej dopravy pred stanicou, foto dňa 6.3.2011


Vyhliadková veža s výhľadom na celé stavenisko, foto dňa 6.3.2011Celkový letecký pohľad na pôvodný areál stanice Wien Südbahnhof
(na fotke vidno všetky pôvodné objekty – depo, poštu, staničnú budovu aj skladový areál)
Zdroj fotografie: internetPohľad smerom k stanici Wien Matzleinsdorf z koľajiska Wien Südtiroler Platz, vpravo je budova centrálneho stavadla, foto dňa 9.5.2009Pohľad smerom k zastávke Wien Grillgasse a Wien Zentralverschiebebahnhof Kledering z koľajiska Wien Südbahnhof (Ost), vľavo je komplex budov Arsenal (výskumné centrum) s vysielačom Telekom Austria, foto dňa 5.6.2009Pohľad na pôvodné rušňové depo, ďalšie depo sa nachádzalo za koľajiskom Wien Südtiroler Platz smerom k nákladnej stanici Wien Matzleinsdorf, foto dňa 5.6.2009Pôvodná staničná budova Wien Südbahnhof navrhnutá rakúskym architektom Heinrichom Hrdlickom a postavená v rokoch 1955 až 1961, foto dňa 5.12.2009Fotografia zachytávajúca časť interiéru stanice Wien Südbahnhof, foto dňa 5.12.2009, koniec stanice sa neúprosne blížil s nástupom nového GVD 2009/2010Dňa 5.12.2009 sa konala jazda mikulášskeho vlaku na čele s parným rušňom 52.4984 a s postrkovou „hydrou“ 2143 022 ÖBB z koľajiska Wien Südtiroler Platz, foto dňa 5.12.2009Fotografia zachytávajúca atmosféru na nástupišti pred odchodom mikulášskeho vlaku, vpravo možno už pozorovať búracie práce, foto dňa 5.12.2009Pohľad na z časti zatienený Oberes Belveder (horný Belveder). Slnko sa práve začalo „hrať“ s mrakmi., foto dňa 6.3.2011Panoramatický pohľad na mesto s hlavnou viedenskou dominantou na pozadí s vežou Stephansdom a pohľad na dolný Belveder, foto dňa 6.3.2011
Zdroj informácií: >>odkaz (www)<<

Autor textu a fotografií : Ing. Vladislav Bokora, nick: „volod“
Sprc :

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
lajos
Zaslaný: 18.03.2011 10:09  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 12590
 Re: PREMENY STANICE WIEN SŰDBAHNHOF (OST)........
Volod - hezký pohled na "matičku" Vídeň. Jak vidno, někdejší "zídbánhof" se proměnil k nepoznání. Centrálního nádraží je tu ale třeba !
No a "henšl" ? Krásné stroje, ohromné zvuky a taky vzpomínka, když běhaly skrze železnou oponu na Břeclavi a my je tam sledovali jako návštěvníky z daleké a nedostupné ciziny... :lol:
cas


Jana
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 45 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 7

Registrovaných: 0
Anonymných: 45

Viac ...