S "Papagájom" na EĽRO 2013...

railtrains.sk

Dátum:  11.07.2013 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  03.08.2020 11:42

 Klub železničných historických vozidiel Poprad a organizátori podujatia Európske ľudové remeslo pripravili pre všetkých návštevníkov, priateľov železnice i ľudových remesiel možnosť odviesť sa na Poprad-Tatry - Kežmarok - Stará Ľubovňa a späť v sobotu 13.júla 2013 historickým vlakom ťahaným lokomotívou 477.013 "Papagáj".Papagáj 477.013 prichádza z popradského depa so svojou súpravou do staniceNiečo z histórie rušňa 477.013 (trojvalcový trojčitý tendrový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´ D 2´ pre rýchlu prímestskú dopravu, r. v. 1951, výrobca ČKD, výrobné číslo 3012) je jednou zo 60 výkonných trojčitých tendroviek pre prímestskú dopravu. Rušeň s celo zváraným kotlom (prvým svojho druhu u ČSD), mechanickým prikladačom, komínom sústavy Kylchap a valivými nápravovými ložiskami skonštruoval konštrukčný kolektív vedený Ing. Jiřím Mizerovským a Vlastimilom Hozmanom. Stroje boli vyrábané v rokoch 1951, 1952 (prvých 38 ks s radovým označením 476.1), 1954 a 1955 (zdokonalené rušne radu 477.0). Vzhľadom na problémy s preťažovaním zadného podvozka bola väčšina rušňov prvej série krátko po výrobe rekonštruovaná a označená radom 477.0. Tento rušňový typ sa uplatňoval v prevádzke až do 70. rokov 20. stor. Na Slovensku boli prevádzkované predovšetkým v depách Bratislava hl., Leopoldov, Zvolen, Vrútky. Predmetný rušeň bol zrušený dňa 26.9.1977 na základe výnosu 20722/77 FMD. Ku dňu 1.12.1977 bol rušeň prevedený do budovaného skanzenu železničných vozidiel Česká Třebová. Odtiaľ ho získalo MDC roku 1983. V súčasnosti je zverený do starostlivosti Klubu železničných historických vozidiel v Poprade.
(Papagáj 477.013 počas obratu v žst. Podolínec)Autor textu a fotografií: KZHV PP


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1087