Útržky z Chabówky 2014

railtrains.sk

Dátum:  01.09.2014 0:00   |   Rubrika:  Zo zahraničných tratí   |   Vytlačené:  27.05.2020 17:50

 Už po desiatykrát sa v priestoroch "Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce" konala akcia s výstižným názvom "Parowozjada". Ako býva už zvykom, akcia prebiehala počas predposledného augustového víkendu.

Keďže poznávacia cesta ma zaviedla do Zakopaného, práve tam začína krátky príspevok. Ak by mal niekto záujem o obšírnejší článok o múzeu v Chabówke, tak TU sa nachádza môj z roku 2010.

V sobotu 23.8. bol z Chabówky vypravený mimoriadny vlak vedený elektrickým rušňom EU 06-01, ktorý na závese dotiahol parný rušeň OKz 32-2.Rušne radu EU 06 boli vyrobené v Anglicku firmou English Electric. V roku 1962 boli zaradené do prevádzky. Maximálna rýchlosť rušňa je 125 km/h a jeho hmotnosť je 80 ton. Jeho trvalý výkon je 2000 kW. EU 06-01 bol v auguste 2012 odovzdaný do múzea v Chabówke.Na spiatočnej ceste do Chabówky sa do čela postavil parný rušeň OKz 32-2 s čerstvým tmavozeleným kabátom. EU 06-01 bol medzitým odvesený a do Chabówky prišiel ako sólo rušeň.Keďže Zakopané je jedným z najväčších turistických centier v Poľsku, cestou z neho sa mimoriadny vlak križoval s troma vlakmi rôznych kategórii z rôznych častí Poľska, napríklad aj s vlakom z Gdynia do Szczecin.Parný rušeň OKz 32-2 počas pobytu v stanici Nowy Targ. Rušne tohto radu boli vyrábané poľskou firmou HCP v rokoch 1934-1936. Pri svojej služobnej hmotnosti, ktorá dosahovala hodnotu 118 ton, boli schopné vyvinúť maximálnu rýchlosť 75 km/h. OKz 32-2 je jediný zachovaný rušeň tohto typu. Po oprave bol vo februári 1992 pridelený skanzenu v Chabówke.Mazanie pojazdu počas zastavenia v Nowom Targu.Mimoriadny vlak zo Zakopaného po príchode do Chabówky. Rušeň bol odvesený a pripravený na dočerpanie vody.Po odstúpení parného rušňa súpravu do skanzenu zatlačil rušeň SM 42-1244. Ten vznikol modernizáciou rušňov radu SM42.Pár fotografií z posunu rušňa OKz 32-2.

Počas zatláčania do skanzenu bolo takmer nemožné nevšimnúť si rušeň SP 42-260 s obnoveným náterom. Stroje tohto radu boli vyrábané v rokoch 1967-1978. V službe dosahovali hmotnosť cez 69 ton a ich maximálna rýchlosť bola 90 km/h. Oproti radu SM 42 mali rušne SP 42 zabudovaný parný kotol na vykurovanie osobných vozňov.Tak ako na ostatných železničných akciách, aj tu sa vyskytlo viacero predajných stánkov so železničnou tematikou.Robustný parný rušeň Ol 49-44, ktorého hmotnosť je úctihodných 145 ton, bol po celý čas obklopený návštevníkmi. Jeho maximálna rýchlosť bola 100 km/h.Pod pódiom, na ktorom sa konali sprievodné akcie, sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí už netrpezlivo čakali na prezentáciu jednotlivých rušňov.Po trinástej hodine sa začala "parada parowózow". Keďže priestor bol obkolesený zábranami a tak isto aj množstvom ľudí, zvolili sme si alternatívny program - preskúmať odstavné koľaje na stanici.Dovoľujem si povedať, že sme sa nerozhodli zle. Objavili sme parný rušeň Ty 2-29 v spoločnosti elektrického rušňa EP 02-07. Rušne tohto radu boli vyrábané v rokoch 1953-1956 firmou Pafawag v Poľsku. Tento konkrétny kus s inventárnym číslom 7 bol vyrobený v roku 1956. Na vozbu vlakov slúžil až do roku 1972. Neskôr bol používaný na vykurovanie osobných vozňov v Zakopanom.Tak to bolo až do roku 1992, kedy z rušňa bola vymontovaná takmer celá elektrická výzbroj a stal sa z neho statický exponát. Zachované boli ešte stroje s inventárnymi číslami 07 a 08.Stanovište rušňovodiča v jednom z odstavený rušňov.Aj keď bola väčšina strojov ukrytá pod strechou, ani to nezabránilo tomu, aby sa na nich neprejavil zub času.Ďalším príjemným prekvapením bol "Rumun". Podľa prezývky je zrejmé, že tieto rušne boli vyrábané v Rumunsku firmou Electroputere a dodávané boli v rokoch 1965-1978. Primárne boli určené na vozbu nákladných vlakov v hornatých oblastiach a neskôr aj pre vozbu osobných vlakov. V službe mali hmotnosť 118 ton. Ich maximálna rýchlosť bola 100 km/h. Na fotografii je rušeň ST 43-01.Nasledujúci motorový vozeň radu SBx 90104 bol vyrobený v roku 1939 poľskou firmou HCP. Poháňali ho 2 dieselové motory Saurer, každý s výkonom 175 konských síl. Prenos výkonu bol riešený cez štvorstupňovú prevodovku Mylius a jeho maximálna rýchlosť bola 140 km/h.Počas posunu sme zachytili aj už 102-ročný rušeň Ol 12-7. Ol 12 bol vyrábaný rakúskou firmou StEG. Ide o jediný zachovaný stroj tohto radu, aj keď v krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska sa stále vyskytujú rušne tohto typu. V Československu sú známe pod označením 354.7. V službe jeho hmotnosť dosahovala 100 ton a rýchlosť bola 80 km/h.Túto akciu som absolvoval už po niekoľkýkrát a práve preto som sa snažil o trochu iný pohľad na vec. Na záver pridávam ešte fotografiu zachytávajúcu odchod EIC 3122 "TATRY" zo stanice Zakopané.Autor textu a foto : MR,Ondreixd


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1305