''Čtyřky'' mají čtyřicet

railtrains.sk

Dátum:  23.05.2016 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  24.02.2020 6:59

 Před několika lety jsme si zde připomínali 40 let od nástupu prvních sériových obrýlených strojů řady T 478.3 do provozu. Nyní připadá stejné kulaté výročí i na jejich generační pokračování, řadu T 478.4, později 754, všeobecně známou jako "čtyřky". Těm jsme se věnovali, když byly roku 2011 už několikrát upravené a přečíslované prototypy přistaveny k zásadní modernizaci - Prototypové „čtyřky“ dosloužily. Dnes si připomeneme něco z minulosti těchto zajímavých vozidel.Vznik těchto lokomotiv je svým způsobem vedlejším produktem letitého vývoje řady T 499.0. Ještě na počátku 70. let se s takovou lokomotivou nepočítalo. Mohutný "kyklop" sice vešel do historie pouze dvěma prototypy a úctyhodnými parametry, ale jeho největším přínosem byl dokončený vývoj nových konstrukčních prvků, které se vzápětí mohly aplikovat na komplexně zmodernizované "trojce". Elektrické vytápěcí zařízení, elektronická regulace výkonu, automatická regulace rychlosti, elektricky řízená brzda, pákové kontroléry, atd. Na svoji dobu vznikla velmi progresívní lokomotiva. V mechanické části zůstala v zásadě shodná, odlišnosti byly dány výkonnějšími turbodmychadly, jiným typem sdruženého regulátoru a vyšším jmenovitém výkonu motoru.Prototyp T 478.4002 v původním stavu se na jaře 1976 představuje v stanici Ledečko.
Foto ČKD, repro sbírka Lajos

Podobný, a z jiného místa pojatý a především barevný snímek, představující prototypovou "čtyřku" na jaře roku 1974 v odbočné stanici Ledečko. Tam lokomotiva zavítala v rámci zkušebního provozu v PLD Kolín.
Foto ČKD, repro sbírka Lajos

Ještě jeden záběr ze zkoušek a předváděcích jízd lokomotivy T 478.4002 - zde byla továrním fotografem zachycena ve skalnatém zářezu u Ratají nad Sázavou. Foto ČKD, repro sbírka Lajos
Snímek z pravidelného provozu v LD Děčín, když bylo hlavní působiště na pražském rameni.
Repro z knihy 150 let dráhy Praha - Drážďany, Nadatur 1995.Národní podnik ČKD Praha, závod Lokomotivka, byl pověřen vývojem a výrobou těchto lokomotiv. Objednány byly tehdejším FMD pod číslem jednacím 14.806/74-12 ze dne 23. 5. 1974. Cena činila 4,842.500 Kčs. Dvojice prototypů T 478.4001 (ČKD 9842/1975) a T 478.4002 (ČKD 9843/1975) se stavěla během roku 1975, na jehož konci byly dokončeny a proto nesly i tento letopočet coby rok výroby. Ke zkouškám však byly připraveny až na jaře 1976, přičemž oba nejprve 20. 4. vykonaly na Železničním zkušebním okruhu TBZ při dosažení rychlosti 110 km/h. Krátce pak pobývaly v PLD Kolín, ale k 1. 6. 1976 byly předány do LD Děčín. Počáteční zkušební provoz se odehrával jen na elektrizovaných tratích (Kolín - Čáslav a Ústí nad Labem - Most), které už byly upraveny pro zpětný obvod vlakového elektrického topení. Šlo především o vliv na staniční a traťové zabezpečovací zařízení, hlavně přejezdy. Pak jejich služba spočívala především v rychlíkové vozbě do Prahy a to samostatně i s kabelem násobného řízení, čehož bylo v čele těžkých souprav náležitě využíváno. V rámci mezistátních dohod a vyrovnávek výkonů ČSD a DR jezdily skalnatým kaňonem řeky Labe i do východoněmecké přechodové stanice Bad Schandau.Již přestavěný a přečíslovaný prototyp T 478.4202 čeká 14. 1. 1984 ve stanici Praha-střed na odjezd do Děčína.
Foto Ladislav Kroul

Podoba prototypu T 478.4202 z druhé poloviny 80. let - již s výstražným pruhem i širokými talíři nárazníků.
Foto - repro sbírka Václav Šafář

Tuto podobu získal druhý prototyp těsně před převratem - v Brně v létě 1989 zářil novým nátěrem, tady již má zaretušovanou hvězdu. S kulisou kopce Bořeň projíždí zastávkou Želénky nedaleko Mostu.
Foto Daniel Fedin, sbírka Lajos

Snímků lokomotivy T 478.4201/754.201 je z přelomu 80. a 90. let méně - vždyť v letech 1988 - 1991 byla dlouhodobě odstavena a teprve na jaře 1991 vyjela ze ŽOS Zvolen zpět do provozu. Zde ji vidíme 21. 6. 1991 odpočívat v LD Děčín. Foto Ladislav Kroul
Během služební cesty do Jiřetína pořídil Paľo Kukučík v červnu 1992 snímek prototypu 754.201 na odjezdu z domovského Děčína. Foto Palo

V Děčíně nezůstaly prototypy osamoceny - v letech 1979 až 1980 tam přicházelo značné množství sériových lokomotiv (031, 037, 038, 039, 040, 047, 048, 049, 050, 051, 064, 065, 066 a 067). Ovšem již roku 1982 byly oba staženy do výrobního podniku, který na nich provedl několik nových konstrukčních úprav. Došlo k úpravě polovodičů, ke zjednodušení pneumatické brzdy dosazením klasických brzdičů DAKO BS-2. Odstraněna byla automatická regulace rychlosti a výkon se volil 15stupňovými pákovými kontroléry. Kompresory byly opatřeny vypínatelnými spojkami a obvod vlakového topení byl doplněn uzemňovači. Ty umožňovaly manipulaci s kabely vlakového topení bez nutnosti jinak obvyklého stopování motoru. Navenek se tato úprava projevila instalací modrých kontrolních světel na bočnicích. Na čele byly zdvojeny zásuvky násobného řízení, protože počet žil, které navzájem přenášely signály, překročil možnosti jedné původní zásuvky. V tomto provedení mělo být vyrobeno ještě 96 "čtyřek" ve dvou sériích, které však nikdy nespatřily světlo světa. Upravené stroje byly po výkonu nových TBZ přeznačeny na T 478.4201 (30.12.1982) a T 478.4202 (13.04.1983). I po té byly, do dokončení elektrizace tratě Praha - Děčín, spojovány do dvojice. K 1. 1. 1988 došlo k přeznačení na 754.201 a 754.202.V roce 1994 byly oba prototypy převedeny do řady 750 a byla jim přidělena nová pořadová čísla 409 a 410. Toto je první prototyp (ex T 478.4001), tehdy nově 750.409 při výjezdu z legendární stanice Jedlová do Děčína dne 25. 9. 1994. Foto Lajos
O pár později další vizuální i technická změna - prototyp 750.409 prošel vyvazovací opravou a rekonstrukcí na pryžokovové sloupky. V rámci toho se hlavní rám přelakoval na šedo. V období kalamity pojezdů řady 843 byl 8. 5. 1998 zachycen v Kryštofově údolí. Foto Jirka Novák
V roce 1999 se už prototyp 750.409 honosil zeleno-sivým nátěrem skříně. V ponurý den 30. 9. 1999 jej vidíme před odjezdem z Bakova nad Jizerou, kam přijel jako náhrada motorových vozů. Foto Lajos
Po elektrizaci pražského ramene se působení zbylých děčínských lokomotiv zaměřilo libereckým směrem, ať již přes německou Žitavu, tak přes Českou Lípu. V tomto případě pak zvonily na kamenném viaduktu na Novině, jako i 24. 8. 2001. Foto Lajos
Také druhý prototyp 750.410 jezdil už koncem 90. let na sloupcích a v rámci náhrady řady 843 jej 8. 5. 1998 vidíme na viaduktu u Noviny. Foto Jirka Novák
Ještě před rozsáhlou úpravou byl prototyp 750.410 opatřen černo-bílým šrafováním pruhu. Zde je v hale depa Valašské Meziříčí dne 12. 10. 2000 při zprovozňování. Foto Lajos
Zánovním lakem zářící stroj 750.410 byl součástí velké výstavy lokomotiv v depu Děčín při oslavách 150 let Dráhy pražsko-drážďanské v květnu 2001. Foto Lajos
Zde je původní T 478.4002 s novým označením zachycena při průjezdu zastávkou Novina dne 29. 9. 2001, po níž následuje tamní viadukt, tunel a vrcholová stanice Křižany. Foto Lajos

Tím však změna označení nekončila. Oficiálně kvůli atypičnosti vůči sériovým strojům, ve skutečnosti však z důvodu přechodnosti v oblasti žitavské peáže (prototypy byly mírně těžší), došlo k 1. 7. 1994 k přeznačení na řadu 750 a to tak, že lichá 754.201 se přečíslovala na 750.409 a analogicky sudá 754.202 na 750.410. Pořadová čísla navazovala na poslední vyrobenou "trojku" T 478.3408, která už tehdy jezdila přestavěná a přečíslovaná na 750.408 a v severočeském regionu se tyto stroje často setkávaly. Zde je vhodná odbočka - po roce 1986 se výkony děčínských "čtyřek" přemístily na výkony do Liberce přes Českou Lípu i Varnsdorf a Zittau DR, zajížděly přes Žatec do Plzně. Sloužily též v příhraniční dopravě do německého Bad Schandau. Jejich potřeba klesla, téměř všechny přešly do Chomutova a v bráně Čech zůstaly zase jen oba prototypy a 754.048. Koncem 90. let prošly oba stroje dílčími opravami, přičemž se 750.409 blýskla zeleno-sivým nátěrem, který sice nikdy dříve nenesla, ale jako obrýlené lokomotivě jí slušel. Na 750.410 se nejprve provedla rekonstrukce pojezdu s náhradou závěsek pryžovými sloupky. V roce 2000, kdy již byla řada 750 u ČD považována za nadbytečnou a rychle se začala snižovat turnusová potřeba, odešla na vyvazovací opravu do depa Valašské Meziříčí. Ukončena byla kompletní nátěrovou obnovou v krnovském Olpasu a vzápětí byla také v zeleno-sivém hávu. Do jara roku 2011, kdy byly oba stroje přistaveny k modernizaci do českotřebovské opravny CZ LOKO, bývaly ponejvíce k vidění na rychlících mezi Děčínem, Českou Lípou a Libercem.Dnešní podoba první "čtyřky", schované pod číslem 750.711. Jako poslední obdržela tento ne zrovna vydařený a určitě velmi nepopulární typ firemního nátěru ČD. 18. 4. 2012 vedla spěšný vlak do Brna mezi Uherským Ostrohem a Veselí nad Moravou. Foto Lajos
Samá modrá - hned tři modré obrýlené lokomotivy vidíme 28. 8. 2012 v uzlovém Veselí nad Moravou. Zatímco 750.711 vede spěšný vlak č. 1732 do Brna, opačně jede 754.075. Na přípřeži se dovezla 754.013, která se stěhuje do pozice provozní zálohy veselského depa. Foto Lajos
Stroj 750.711 rozjíždí ráno 30. dubna 2016 těžký devítivozový vlak IC 560 "Šohaj" za Veselím směrem ke Starému Městu. Foto Lajos
Velké soustředění řady 750.7 depa Brno je v taktové dopravě plzeňských rychlíků v úseku Brno - Jihlava. Odpoledne 29. 9. 2012 byla u zastávky Střelice-dolní zachycena lokomotiva 750.712. Foto Lajos
Někdejší prototyp T 478.4002 -> T 478.4202 -> 754.202 -> 750.410 -> 750.712 odpočívá v kolejišti veselského depa 5. 3. 2015. Foto Lajos
Jubilující prototyp č. 2 pod skrytou identitou 750.712 jezdí na jaře 2016 již 40 let. Zde jej vidíme na typickém vlárském výkonu, spěšném vlaku Staré Město - Brno a to 30. 4. 2016, mezi Uherským Ostrohem a Veselím nad Moravou. Foto Lajos

Tak jako "čtyřky" donedávna zaujímaly výsadní postavení v lokomotivním parku ČSD a jejich nástupců, tak i jejich prototypy byly vždy něčím jedinečným. Nikdy se neshodovaly s žádným jiným provedením "brejlovců" a paradoxně až komplexní modernizace je sjednotila s ostatními stroji. Z historického hlediska je to určitě škoda, z provozního už tak ne - atypické lokomotivy by stále více kladly zvýšené nároky na údržbu. Ačkoliv byly po celou dobu v Děčíně, od roku 1992 byly vrcholově ve stavu LD (pak DKV) Ústí nad Labem a po oddělení nákladní dopravy koncem roku 2007 dokonce ve stavu DKV Praha.

Dnes můžeme několikrát přestavěné a přeznačené "čtyřkové" prototypy vídat pod označením 750.711 (přeznačena k 30.09.2011) a 750.712 (přeznačena k 02.11.2011). "Jedničky" a "dvojky" tak na konci symbolicky zůstaly zachovány. Po dokončení modernizace byly předány do DKV Brno a v jeho službách vozí rychlíky či spěšné vlaky na tratích do Jihlavy, o víkendech lze i do Žďáru nad Sázavou anebo každý den do Starého Města, Luhačovic a Zlína. Na krátkém úseku Staré Město - Veselí nad Moravou vozí dokonce vlaky kategorie InterCity - IC 560/561 "Šohaj", tak jako v ještě kratším úseku Otrokovice - Zlín-střed IC 551/550 "Zlínský expres". Posíláme jim gratulaci a přání mnoha dalších bezproblémových kilometrů.text: Lajos, s použitím podkladů Pavla Kukučíka,
foto: Ladislav Kroul, Jirka Novák, Lajos, Palo


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1595