Preprava dvoch transformátorov do bratislavského prístavu

railtrains.sk

Dátum:  16.07.2016 12:10   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  07.08.2020 7:56

 V dňoch 14.7.2016 a 15.7.2016 prebiehala po železnici preprava dvoch energetických transformátorov určených na export do zahraničia. V bratislavskom prístave sa budú tieto energetické transformátory prekladať na loď pomocou špeciálneho portálového žeriavu. Bratislavský prístav disponuje špeciálnym portálovým žeriavom s vysokou nosnosťou, ktorý bol vyrobený v Královopolskej strojárni Brno.


Žeriav v prekladisku s názvom "Ťažká poloha" je orientovaný tak, že jeho protiľahlé nohy jazdiace po koľajovej dráhe sú vždy na jednej z prístavných betónových hrán, medzi ktorými je bazén pre pristavenie lode. Na konci bazéna je zarážadlo, kde končí koľaj vlečky. Takže žeriav nadbehne na vozne s nákladom, kde ho vyzdvihne a v jednom smere pokračuje nad bazén s pristavenou loďou, kde náklad zloží. Jedná sa o unikátny portálový žeriav (postavený v areáli Páleniska v roku 1984) pozostávajúci z dvoch samostatných portálov s jednotlivým zdvihom á 300 ton, ktorý má v spriahnutom režime oboch portálov a pri použití priečnej traverzy celkovú nosnosť až 560 ton (!). Zdroj info: >>odkaz (http)<<

Unikátny portálový žeriav z českej produkcie (Královopolská strojírna Brno) s celkovou nosnosťou po spriahnutí až 560 ton.Súprava bola odoslaná z chorvátskej nákladnej stanice Podsused Tvornica (leží pri hlavnom meste Chorvátska Záhreb). Oba transformátory pochádzajú pravdepodobne z produkcie známeho elektrotechnického závodu Rade Končar Elektroindustrija d.d. Rozmery a váha nákladu zaradili túto zásielku pod PLM (prekročená ložná miera) a preto sa na túto prepravu vzťahujú zvláštne opatrenia (nízka rýchlosť pri prejazde oblúkmi či výhybkami, nemožnosť stretnutia sa s touto súpravou na trati s iným vlakom, vypnutá trolej z dôvodu výšky nákladu, jazda len za denného svetla z bezpečnostných dôvodov atď.).
Max. rýchlosť súpravy bola stanovená z dôvodu nadrozmerného nákladu na 50 km/h. Na slovenské územie súprava vstúpila cez PPS Komárom MÁV - Komárno št. hranica a smerom do Bratislavy pokračovala po trati č. 135 (Komárno - Nové Zámky) a č. 130 ŽSR (Štúrovo - Nové Zámky - Bratislava). Tejto prepravy sa na slovenskom území zhostil dopravca CER Slovakia a.s. so svojím motorovým rušňom radu 740 739 (pôvodom z vlečky Železnorudných baní Markušovce, kde jazdil ako T448.0739). Z maďarskej strany súpravu do Komáromu doviezol rovnako dopravca CER Hungary.
Vlaková súprava vedená ako Pn vlak z dopravných dôvodov prerušila jazdu dňa 14.7.2016 v Sládkovičove kde prenocovala a na ďalší deň ráno za denného svetla pokračovala do cieľa svojej cesty - do železničnej stanice Bratislava ÚNS. Ďalej bola preposunovaná ako posunujúci diel na vlečku dunajského prístavu, ktorá je do tejto stanice napojená. Prerušenie jazdy bolo z dôvodu nemožnosti pokračovať v preprave počas noci (za tmy kvôli bezpečnosti pri prejazde nadrozmernej zásielky).
Preto súprava vyrazila až na druhý deň za svetla v ranných hodinách.
Parametre vlaku boli nasledovné: dĺžka celej súpravy takmer 114 m, hmotnosť takmer 765 ton, počet vozňov v súprave : 4. Súpravu tvorili 2x 12 osový taliansky hlbinový vozeň oranžovej farby radu Uaai, 2x 6 osový hlbinový vozeň modrej farby radu Uaai číslom 001 registrovaný v Maďarsku a dva dvojosové osobné doprovodné vozne fy. Felbermayr modrej farby registrované v Rakúsku (jeden z nich mal číslo 000). Jednalo sa o staré typy osobných vozňov ešte s nástupnými plošinami na čelách.

Súprava bola ešte pred samotným vstupom do prekladiska preposunovaná (zmena poradia jednotlivých vozňov). Oba vozne s transformátormi boli spojené spolu a pred ne boli potom zaradené oba osobné doprovodné vozne a takto zložená súprava bola následne zatlačená rušňom radu 730 630 Lokorail do areálu prekladiska. Tento úkon zmeny poradia vozňov v súprave bolo potrebné vykonať z dôvodu lepšej možnosti prekládky nákladu z vozňov pomocou žeriava do lode, nakoľko v areáli prekladiska je len jedna koncová koľaj so zarážadlom vedúca k hrane bazénu, ktorá vstupuje do areálu oblúkom. Rovnako aj žeriav v prekladisku má obmedzenú dĺžku svojej manipulačnej dráhy.

Tento krátky článok zachytáva úsek prepravy dvoch transformátorov z prístavu Bratislava do prekladiska nadrozmerných nákladov "Ťažká poloha", (ktoré je súčasťou dunajského prístavu, ale leží mimo hlavný prístavný areál) po miestnej jednokoľajovej vlečke na Lúčnej ulici vedúcej popri záhradkách a cyklistickej hrádzi.

Je krátko po 13. hodine a súprava s oranžovým talianskym vozňom sa objavuje spoza oblúka na vlečke, ktorá vychádza cez kovovú bránu z prístavu do prekladiska. Súprava je tlačená rušňom, nakoľko v areáli nie je možnosť súpravu obehnúť rušňom.
Detail na oranžový taliansky špeciálny 2x 12 osový hlbinový vozeň radu Uaai s transformátorom.
Detail na popisy a uloženie mosta na podvozky na talianskom vozni.
Jeden z dvojice transformátorov.
Opačný koniec talianskeho vozňa s kabínou doprovodu, kde sa ovláda hydraulika, ktorou možno v prípade potreby pri prejazde rôznymi užšími prejazdnými profilmi (tunely, výhybkové zhlavia, blízko trate stojace budovy atď.) rektifikovať polohu nákladu vzhľadom na vozeň.
Taliansky vozeň v celej svojej dĺžke.
Jeden z dvojice malých dvojosových osobných doprovodných vozňov slúžiacich ako "hotel" pre posádku vlaku, ktorá s touto súpravou cestuje do cieľa svojej cesty niekoľko dní.
Detail na dva 3 nápravové podvozky druhého vozňa naloženého transformátorom.
Druhý z transformátorov naložený na maďarskom hlbinovom vozni.
Maďarský hlbinový vozeň radu Uaai v celej dĺžke.
Ďalší osobný doprovodný vozeň."Buldog" Lokorail 730 630 tlačí po vlečke celú súpravu.
Podvozky talianskeho hlbinového vozňa s detailom na kabínu a uloženie mosta cez čapy.
Začína preposunovanie súpravy - celá súprava ide akoby dnu do areálu, ale prvý ostane dnu len oranžový vozeň.
Oranžový vozeň je odpojený a zvyšok súpravy (2 doprovodné a 1 hlbinový vozeň) ide von smerom ku mne.
Zvyšok súpravy je preposunovaný cez výhybku na odvratnú koľaj s betónovou rampou, kde ostáva nakrátko odpojený jeden z dvojice doprovodných vozňov.
Detail na trafo.
Osobný doprovodný vozeň na pozadí s portálovým žeriavom v prekladisku.
Osobný vozeň odpojený a zvyšok súpravy (1 hlbinový a 1 osobný vozeň) ide zase cez výhybku von.Súprava cúva dnu do areálu, kde sa oba hlbinové vozne spoja spolu.
Už zostáva dať dokopy len oba osobné doprovodné vozne.
Oba hlbinové vozne s nákladom sú už spojené v areáli prekladiska, osobný vozeň vpravo na zábere treba ešte odpojiť a spojiť s druhým odstaveným na bočnej koľaji.
Osobný vagónik s čelnou nástupnou plošinou, ktorý hádam pamätá ešte aj parné rušne.......
Oba osobné vozne sa nakrátko ocitli spolu.....
Samotný rušeň Lokorail si preberá odstavený osobný vozeň.
"Buldog" Lokorail 730 630 s osobným vozňom, čo sa len tak nevidí......
Oba osobné vozne budú čoskoro spojené....
Spájame sa spolu a budeme tlačení ako celok ďalej dnu na vlečku.
Krátke dvojosové osobné doprovodné vozne fy. Felbermayr.


Tlačíme dnu do areálu celú súpravu už po zmene poradia vozňov.

"Buldog" Lokorail 730 630 odviedol svoju prácu a spokojne aj s chlapmi posunovačmi môže pomaly odísť po vlečkovej koľaji na pozadí s vysielačom Kamzík späť do prístavu......


Autor textu a fotografií: volod


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1627