Moje toulky časem: Železniční uzel Stará Paka (1.část)

railtrains.sk

Dátum:  21.04.2017 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  29.05.2020 16:25

 Zajímavým a pro fotografy přitažlivým místem byl a je železniční uzel Stará Paka. Leží v Podkrkonoší na křižovatce tratí z Pardubic do Liberce (030) a z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova (040) a je koncovým pro trať z Mladé Boleslavi přes Lomnici nad Popelkou (064). Až do celkové rekonstrukce dokončené v roce 2013 byla zdejší stanice téměř sto let bez větších a zásadních úprav. I proto jsem tam v uplynulých pětadvaceti letech pořídil pěknou řádku snímků a malý výběr vám zde nyní nabízím.
Nádraží ve Staré Pace bylo otevřeno roku 1858 jako běžná průjezdná stanice o třech dopravních kolejích na trati z Pardubic přes Hradec Králové a Jaroměř do Liberce patřící Jihoseveroněmecké spojovací dráze (k.k. privilegierte Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn, SNDVB). V roce 1869 začalo budování nové trati společnosti Rakouská severozápadní dráha (Österreichische Nordwestbahn, ÖNWB) z Velkého Oseku přes Chlumec nad Cidlinou a Ostroměř do Trutnova. K překřížení obou tratí došlo právě ve Staré Pace. Současně zde začala velká přestavba stanice, která tím získala charakteristickou dispozici, jakou si zachovala dodnes. Zaústění tratí do Staré Paky od východu má tvar velkého písmene V a v jeho špičce před stykem obou drah byla postavena velká výpravní budova s nástupišti po obou stranách. Na liberecké straně kolejiště vznikla vodárna s parní čerpací stanicí a velká výtopna s točnou. Provoz v nově přestavěné stanici byl zahájen 1. 6. 1871.

V roce 1906 došlo k výstavbě místní dráhy Skalsko – Mladá Boleslav – Libuň – Lomnice nad Popelkou – Stará Paka a ve zdejší stanici vyrostla nová malá výpravní budova místní dráhy s nástupištěm. Připojením této trati se z původně malého tříkolejného nádraží stala velká uzlová stanice. V letech 1912-1913 prošla přestavbou i staniční budova, která byla z části snesena a na jejích základech byla vystavěna nová jednopatrová s dopravní kanceláří, kanceláří přednosty a nákladní a osobní pokladnou. K ní byla přistavěna další budova s restaurací a čekárnami I. a II. třídy. Tento soubor budov už nebyl nijak významně upravován a zachoval se až do dnešní doby. Roku 1925 byla osazena vjezdová mechanická návěstidla s předvěstmi. Zároveň došlo k odstranění odjezdového návěstidla, čímž se Stará Paka stala stanicí bez odjezdových návěstidel a tento stav trval celých 87 let do roku 2012.

V roce 1950 byla vybudována nová spojka, která dovoluje vlakům od Lomnice nad Popelkou jízdu přímo k 1. nástupišti. Začátkem sedmdesátých let byla instalována světelná vjezdová návěstidla. Nádraží mělo 10 kolejí a dva bloky nástupišť, z každé strany výpravní budovy jeden. Na jihozápadní straně bylo nástupiště č. I. s pěti dopravními kolejemi, kde se nastupovalo do vlaků jedoucích ve směru trati 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, případně 064 směr Lomnice nad Popelkou – Mladá Boleslav. Na severovýchodní straně byly čtyři dopravní koleje a jedna kolej manipulační a obsluhovala se zde trať 030 z Jaroměře do Turnova a Liberce (nástupiště č. II). Při absenci odjezdových návěstidel dával pokyn k odjezdu osobně venkovní výpravčí.

Takový byl stav před velkou rekonstrukcí zahájenou roku 2011. Počet spojů vypravovaných nebo končících ve stanici Stará Paka se rok od roku zvyšoval. Jestliže v GVD 1981/1982 to bylo denně 72 vlaků, o dvacet let později 82 vlaků a před rekonstrukcí v GVD 2010/2011 byl název této stanice uváděn u 127 vlakových spojů. A provoz "brejlovců" v čele osobních i nákladních souprav a osobní vlaky vedené velkými motoráky řady 852 a 853 byly tady i v atraktivním okolí zdejšího železničního uzlu velkým lákadlem pro můj fotoaparát.Venkovní výpravčí dává 8.5.2000 na I. nástupišti stanice Stará Paka pokyn k odjezdu osobnímu vlaku Os 5700 (Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou) vedenému motorovým vozem 852.002-5. Vpravo se připravuje k odjezdu motorový vůz 852.005-8, který se vydá na cestu jako osobní vlak Os 5701 (Stará Paka - Trutnov hl. n.).
Do Staré Paky zajížděly i liberecké lokomotivy řady 743, které na dráze Tanvald - Harrachov na přelomu osmdesátých a devadesátých let nahradily ozubnicové T426.0. Za hustého sněžení zastavil 30.12.2001 ve sněhem zasypané stanici Stará Paka osobní vlak Os 5415, který jede po trati 030 z Liberce do Jaroměře a je vedený strojem 743.005-1.
Osobní vlak Os 5400 (Pardubice hl. n. - Liberec) odjíždí 8.5.2000 v čele s "brejlovcem" 750.222-2 ze stanice Stará Paka.
Mapa železničního uzlu Stará Paka. Trať 040 (Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov) vede od dolního okraje přes stanici k hornímu okraji plánku. Trať 030 (Pardubice - Jaroměř - Stará Paka - Liberec) prochází středem zprava a doleva nahoru k levému okraji. Ve středu plánku vlevo vede trať 064 do Lomnice nad Popelkou a Mladé Boleslavi. Zajímavý je "dvojkolejný" úsek souběhu tratí 030 a 064 mezi Ústím a Starou Pakou.
Letecký pohled na stanici Stará Paka po rekonstrukci. Vpravo je nahoře trať 030, dole 040 a mezi nimi je nádražní budova.
Lokomotiva 750.356-8 přijíždí 18.2.1993 s osobním vlakem Os 5411, který jede z Liberce do Hradce Králové hl. n., k souběhu tratí 030 a 064 před stanicí Stará Paka.
Stroj 742.013-6 zachycený 30.12.2001 mezi hromadami sněhu na II. nástupišti ve stanici Stará Paka. Lokomotivy této řady zde byly nasazovány do čela většiny nákladních vlaků a v případě potřeby i vlaků osobních.
Souprava osobního motorového vlaku Os 5415 (Turnov - Jaroměř) tvořená motorovým vozem 852.022-3 a přípojným vozem řady Bnp (ex Baim, od roku 1983 Bmnp a od 1990 Bnp, od roku 2001 pak nově 053 Btn) přijíždí 8.5.2000 ke stanici Stará Paka. Kolej vlevo je trať 064 do Lomnice nad Popelkou a Mladé Boleslavi.
Liberecká "bleskovka" 750.358-4 vede 8.5.2000 rychlík R 680 "Nisa" (Brno hl. n. - Liberec) uprostřed jarní zeleně pár stovek metrů před stanicí Stará Paka. V čele tohoto rychlíku jede z Jaroměře.
Za zastávkou Ústí u Staré Paky projíždí 12.12.1998 motorový vůz 810.217-0, který jede jako osobní vlak z Libuně do Staré Paky. Zastávka je na trati 064 (Mladá Boleslav - Lomnice nad Popelkou - Stará Paka).
Osobní vlak Os 5709 (Chlumec nad Cidlinou - Trutnov hl. n.) vedený motorovým vozem 852.007-4 odjel 18.2.1993 ze stanice Stará Paka a právě míjí předvěst pro směr od Trutnova a Martinic v Krkonoších.
"Kocour" 742.113-4 posunuje vozem řady Bnp na koleji II. nástupiště ve stanici Stará Paka.
Nákladní vlak na čele s "pilštykem" 735.057-2 se ve slunečném letním poledni 31.7.1998 blíží po "dvoukolejce" na souběhu tratí 030 a 064 ke stanici Stará Paka.
Pod zelenými stráněmi zdvihajícími se kolem Staré Paky odjel 31.7.1998 ze zdejší stanice "brejlovec" 750.322-0 s osobním vlakem Os 5400, který jede z Pardubic hl. n. do Liberce.
Na II. nástupišti stanice Stará Paka právě dostává pokyn k odjezdu osobní vlak Os 5415 (Liberec - Jaroměř) vedený motorovým vozem 830.012-1 depa Liberec. Tento veterán z roku 1949 je dnes zachován jako neprovozní exponát Národního technického muzea v depozitáři v Chomutově. Za výpravčím stojí souprava osobního vlaku Os 5402 (Jaroměř - Liberec).
Lokomotiva 750.385-7 se 31.7.1998 vydala se čtyřvozovou soupravou osobního vlaku Os 5402 (Pardubice hl. n. - Liberec) na druhou část její cesty, když opustila stanici Stará Paka ležící právě uprostřed trasy mezi Pardubicemi a Libercem.
Zimní provoz dokáže být ve zdejších podmínkách pro všechny velmi náročný, jak dokazují oba, posunovač i mašinka 742.196-9, na snímku ze Staré Paky z 30.12.2001.
Na I. nástupiště stanice Stará Paka přijel 18.2.1993 osobní vlak Os 16431 z Mladé Boleslavi hl. n. vedený motorovým vozem 810.169-3, který zde jízdu ukončil, a vůz 853.014-9 jedoucí jako osobní vlak Os 5704 z Trutnova hl. n., který bude dál pokračovat do Chlumce nad Cidlinou.
V obci Ústí na začátku souběhu tratí z Liberce a Mladé Boleslavi projíždí 17.10.2000 v čele osobního vlaku Os 5413 (Turnov - Jaroměř) "brejlovec" 750.364-2. Vlevo je vidět perónek zastávky Ústí u Staré Paky na trati 064.
Turnovská "fujara" 735.136-4 se připravuje ve stanici Stará Paka na odjezd s manipulačním nákladem do Turnova.
Spěšný vlak Sp 1963 (Praha hl. n. - Svoboda nad Úpou) byl dlouholetým víkendovým ranním spojem Prahy a Krkonoš. Byl veden motorovými vozy řady 853 a končil ve Svobodě nad Úpou ležící pod Černou horou v sousedství Janských Lázní. Na snímku z 24.7.1994 jede s vozy 853.022-2 a 853.007-3 a právě projíždí u zastávky Horní Nová Ves na cestě ke Staré Pace.
Motorový vůz 853.001-6 na čele osobního vlaku Os 5416 (Hradec Králové hl. n. - Liberec) přijíždí 31.7.1998 po 119 metrů dlouhém mostě přes řeku Rokytku a silnici č. 284 do stanice Stará Paka.
"Brejlovec" 750.364-2 uhání 13.11.2000 s osobním vlakem 5402 (Hradec Králové hl. n. - Turnov) po odjezdu ze stanice Stará Paka po "dvoukolejném" úseku souběhu tratí 030 a 064.
V čele soupravy dopoledního spěšného vlaku Sp 1881 (Liberec - Pardubice hl. n.) jede 17.10.2000 za stanicí Horka u Staré Paky lokomotiva 742.342-9 suplující za motorový vůz řady 842.
Osobní vlak Os 5402 jedoucí z Hradce Králové hl. n. do Liberce přijel 30.12.2001 do sněhem zasypané stanice Stará Paka. Při neschopnosti motorového vozu 842.010-1 přivezla vlak náchodská "dispečerka" 750.258-6, jedoucí na přípřeži neschopnému "kvatru".
Lokomotiva 750.121-6 s nákladním vlakem, který veze do Vrchlabí z Mladé Boleslavi karosérie pro výrobu nových škodovek, přejíždí na cestě do Staré Paky betonový most v Libštátu.
Stroj 750.311-3 v "unifiku vzor 1988" odjíždí 12.12.1998 na čele osobního vlaku Os 5400 (Pardubice hl. n. - Liberec) ze zamlžené stanice Stará Paka.
Ve stanici Stará Paka stojí 12.12.1998 odstavená osobní souprava s motorovým vozem 830.236-6, pocházejícím ze třetí výrobní série z roku 1960.
"Pilštyk" 735.057-2 s manipulačním nákladem z Turnova se 31.7.1998 pod rampou s vjezdovými návěstidly blíží ke stanici Stará Paka.
Rychlík R 1462 (Trutnov hl. n. - Chlumec nad Cidlinou) projíždí 8.5.2000 u zastávky Bělá u Staré Paky s "barunou" 751.017-5 na postrku.
K téhle fotce ze Staré Paky jsem bohužel nenalezl údaje, ale protože se mi líbí a dobře vystihuje zdejší atmosféru, zařadil jsem ji "beze slov".
Lokomotiva 753.345-8 veze 24.7.1994 spěšný vlak Sp 1969, který jede z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova hl. n., v zeleném moři u zastávky Šárovcova Lhota na trati z Ostroměře do Staré Paky.
"Kocour" 742.196-9 při sestavování manipulačního nákladu ve Staré Pace 12.12.1998.
Přes ocelový most v Ústí u Staré Paky přejíždí 24.7.1994 osobní vlak Os 5414 (Jaroměř - Liberec) vedený motorovým vozem 852.001-7.
Rychlík R 683 "Ještěd" (Liberec - Pardubice hl. n.) na čele s "brejlovcem" 750.322-0 projíždí ráno 31.7.1998 obcí Ústí a míří ke stanici Stará Paka. Vlevo vyjíždí ze zářezu vůz 810, který jede po trati 064 jako vlak Os 16401 (Mladá Boleslav - Stará Paka).
Naleštěný turnusový "vodník" 742.309-8 zachycený ve stanici Stará Paka přesně v polovině prázdnin, tedy 31.7., roku 1998.
Přípřežní 735.136-4 s vlakovým 750.163-8 vedou 17.10.2000 ucelenou soupravu "wapek" nákladního vlaku Pn 166036 přes most v Libštátu na trati 030 v úseku Stará Paka - Semily.
Spěšný vlak Sp 1881 (Frýdlant v Čechách - Pardubice hl. n.) vedený motorovým vozem 842.023-4 v plné jízdě v Ústí u Staré Paky na začátku dvoukilometrového souběhu tratí 030 a 064.
"Brejlovec" 750.356-8 v oblouku tratě pod bílými stráněmi po odjezdu ze stanice Stará Paka.
Poblíž Libštátu projíždí 24.7.1994 osobní vlak Os 5415, který jede z Turnova do Hradce Králové hl. n. a je vedený trojkovým "brejlovcem".
Jako by ho už nebylo dost, další a další sníh se sype na stanici Stará Paka, kde právě na II. nástupišti zastavil osobní vlak Os 5412 (Jaroměř - Liberec) s modro-bílou lokomotivou 742.259-5. Stalo se 30.12.2001.
Jistou zdejší zajímavostí bylo zavedení nákladních vlaků s přepravou cestujících mezi Lomnicí nad Popelkou a Starou Pakou. Byly vedeny stroji 742 a pro cestující byl řazen vagón řady Byk, vytápěný klasickými kamny ve voze. Na snímku z 18.2.1993 přijíždí ke stanici Stará Paka "bangle" 742.080-5 s vozem Byk a soupravou "chlaďáků" smíšeného vlaku Pv 90873 (Lomnice nad Popelkou - Stará Paka).
Motorový vůz 830.236-6 posunuje 12.12.1998 ve stanici Stará Paka.
Osobní vlak Os 16435 z Mladé Boleslavi do Staré Paky vedený motorovým vozem 810.673-4 se 8.5.2000 blíží k cílové stanici, když projíždí poblíž zastávky Syřenov.
Lokomotiva 750.222-2 přiváží 8.5.2000 rychlík R 683 "Ještěd" (Liberec - Pardubice hl. n.) do stanice Stará Paka, vzadu přijíždí po souběžné trati 064 osobní vlak Os 16401 z Mladé Boleslavi. Šestivozová souprava rychlíku byla řazena 4x Bte + BDs + AB a brejlovec ji vezl z Liberce do Jaroměře, kde ji převzal stroj řady 130. Jízdní doba na 161 km dlouhém rameni byla tři a půl hodiny.
Na I. nástupišti stanice Stará Paka jsem 13.11.2000 zachytil při posunu stroje 753.391-2 a 742.315-5. Původně trutnovský "brejlovec" byl v roce 2010 v CZ LOKO rekonstruován na 753.779-8.
Lokomotiva 742.049-0 pomáhá 12.12.1998 vozu 853.022-2 v čele motorového rychlíku R 1461 (Praha hl. n. - Trutnov hl. n.) na cestě po trati 064 a právě projíždí u zastávky Syřenov. Rychlík jede z Prahy přes Jičín do Libuně a dál úvratí po 064 do Staré Paky. Odtud po odvěšení "kocoura" bude po další úvrati pokračovat po trati 040 do své cílové stanice.
Souprava osobního vlaku Os 5434 ( Stará Paka - Turnov) na čele s motorovým vozem 830.169-9 čeká 20.12.2001 ve stanici Stará Paka.
Ze stanice Martinice v Krkonoších odjel 12.12.1998 osobní vlak Os 5730 (Trutnov hl.n. - Stará Paka) vedený motorovým vozem 810.277-4 a právě projel kolem vjezdového mechanického návěstidla.
Hromady sněhu, "brejlovec" 750.258-6 a nádražní budova ozdobená rampouchy ve Staré Pace 30.12.2001.To byl poslední snímek první části mého článku věnovaného železničnímu uzlu Stará Paka a kterým jsem se pokusil přiblížit jeho podobu, provoz a atmosféru v době před velkou rekonstrukcí. Zároveň vás zvu k prohlídce dalšího výběru fotografií v druhé části.
6.2.2017

Autor: Mik trainfoto a Denda60


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1735