''Zebry'' už na Slovensku

railtrains.sk

Dátum:  05.05.2017 16:10   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  01.06.2020 1:15

 V dňoch 3. a 4. mája 2017 preberali technici spoločnosti Petrolsped Slovakia s.r.o. dva elektrické rušne radu 242 a jeden motorový radu 742. Ide o rušne 242 284, 242 274 a 742 276, ktoré pre prevádzku na ŽSR pripravila spoločnosť ČMŽO s.r.o. Přerov. Všetky tri rušne sú vo vlastníctve spoločnosti TransLog Wagon, s.r.o.


Táto spoločnosť ich prenajala dopravcovi Petrolsped Slovakia s.r.o. Rušne by mali pomôcť doplniť chýbajúce trakčné kapacity na odvoz vlakov spoločnosti Petrolsped na Slovensku a v Maďarsku a prispieť k rozšíreniu a k skvalitneniu poskytovaných prepravných služieb. TransLog Slovakia, a.s. je jedným z hlavných obchodných partnerov dopravcu Petrolsped Slovakia s.r.o. a od 5. apríla 2017 aj jej spolumajiteľom. Petrolsped Slovakia s.r.o. zabezpečuje od začiatku roka 2012 dopravné služby na Slovensku, od roku 2013 aj v Maďarsku a v Čechách. V minulom roku 2016 odviezol Petrolsped v rámci Slovenska 397 tisíc ton tovaru a v Maďarsku 375 tisíc ton. Kým na Slovensku sú výkony dopravcu sústredené na okolie Bratislavy a západnú časť Slovenska, v Maďarsku zabezpečuje Petrolsped Slovakia s.r.o. služby na takmer celej železničnej sieti MÁV, Gysev.

Tento krátky fotoreport zachytáva príchod do žst.Břeclav a potom presun na Slovensko po žst.Bratislava Vajnory. Fotografie sú chronologicky zoradené.
krátko po zastavení v žst.Břeclav
nasleduje krátke pózovanie a konvoj pokračuje ďalej na Slovensko

po príchode do žst.Kúty nasledovalo doberanie ešte jedného rušňa radu 230 v službách dopravcu PSP


konvoj rušňov je kompletný a o chvíľu pokračuje ďalej smer Štúrovo
krátke zastavenie pred žst.Zohor z dôvodu úpravy sledu vlakov a predchodenia vlakom RJ
pohľad z opačnej strany

po príchode do žst.Bratislava Vajnory nasledovalo odstavenie rušňa 742 276


Autor textu a foto: Bocco


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1748