Nový grafikon 2017/2018

railtrains.sk

Dátum:  10.12.2017 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  07.08.2020 10:56

 Rok sa s rokom stretol a opäť sú tu železničný Silvester a Nový rok - prelom druhej soboty a nedele v decembri, kedy vstúpi do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy v mnohých štátoch Európy, Slovensko a Českú republiku nevynímajúc. Hoci v prípade Slovenska nejde o grafikon príliš prelomový, určité zaujímavé zmeny prináša. Aktualizované 12.12.2017 o 22:00 hDiaľková doprava:


Kým výkony spoločností LEO EXPRESS a ARRIVA Service ostali prakticky bez zmien, podstatnejšie zmeny sú u dvoch hlavných dopravcov v osobnej doprave – štátnej ZSSK aj u súkromného RegioJetu.
RegioJet posilnil linku Bratislava – Praha o jeden pár vlakov (Praha hl.n.(11:21) – Bratislava hl.st.(15:12)/Bratislava hl.st. (12:47) – Praha hl.n.(16:42) idúcich denne, pripravený je ešte jeden nový pár vlakov, ktorý však prípadne bude premávať až odo dňa vyhlásenia. Novinkou je, že všetky vlaky linky budú začínať a končiť na bratislavskej hlavnej stanici, do/zo Nového Mesta budú vedené len ako súpravové vlaky. Dopravca sa tiež rozhodol zrušiť zastavovanie svojich vlakov v ŽST Kúty. Snáď ešte zaujímavejšou novinkou je predĺženie nočných vlakov Praha-Košice a späť až do/z Humenného. Vlaky budú v úseku Košice – Humenné – Košice vedené HDV nezávislej trakcie – malo by ísť (nateraz) o rušeň 750.096 KDS, ktorý sem bol predisponovaný z Bratislavy po dlhom období prevádzky na Žitnom ostrove, kde bol nasadzovaný na regionálne expresy namiesto žltých motorových jednotiek.

Železničná spoločnosť Slovensko prináša do nového grafikonu dlho očakávané skrátenie jazdných dôb rýchlikov 6xx a 7xx Bratislava – Žilina (-Košice) a s nimi súvisiacu úpravu časových polôh týchto rýchlikov. Nepárne vlaky 6xx budú z Bratislavy odchádzať až v párnu hodinu v tretej minúte a naopak párne šesťstovkové rýchliky prídu do Bratislavy už v nepárnu hodinu v 57. minútu. Jazdné časy sú vypočítané pre rýchlosti až 140-160 km/h. Nakoľko štátny dopravca zatiaľ disponuje iba deviatimi rušňami r.350 a zopár prenajatými Vectronmi s ETCS, dodržiavanie jazdných dôb týchto vlakov je zatiaľ otázne. Situáciu určite zlepší zaradenie všetkých desiatich Vectronov do prevádzky a dosadenie ETCS na rušne 361.109,110 a 124-130, ktoré by sa malo postupne realizovať v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov.

Ďalšou zmenou v diaľkovej dobe je obmedzenie jázd stratových nočných vlakov EN 444/445 Slovakia z Košíc do Prahy. Po novom by tieto vlaky mali jazdiť iba v období sviatkov a cez letnú turistickú sezónu. Na druhú stranu získa východné Slovensko lepšie spojenie s Viedňou, kam bude ako REX vlak pokračovať súprava vlaku IC 510. Rovnako by to malo byť aj v prípade spiatočného IC 513.

Pomerne nepodstatnou, ale nie úplne nezaujímavou kapitolou zmien GVD býva premenovanie vlakov osobnej dopravy. Na hlavnej trati budú s novými komerčnými názvami jazdiť vlaky R 608 ŽILINSKÁ UNIVERZITA (jediná vysoká škola na Slovensku poskytujúca komplexné vzdelávanie v oblasti dopravy a spojov) a R 612 KLINGEL.SK. Exoticky pôsobia rýchliky R 831/832 (trasa Bratislava hl.st. – Banská Bystrica a opačne) s názvom AMAZON. Snaha Českých dráh o unifikáciu pomenovaní vlakov na rovnakej trase viedla k premenovaniu všetkých vlakov na trase (Budapešť-) Bratislava – Brno – Praha na Metropolitan. Výnimku tvoria nočné Metropoly a legendárne vlaky Bratislava – Praha a späť, ktoré budú jazdiť pod názvom Metropolitan Slovenská Strela. Ostala tiež Hungaria ako spojenie Hamburgu s Budapešťou. Minulosťou sa ale stali viac či menej známe názvy budapeštiansko-pražských EC vlakov Csardás, Petrov, Jaroslav Hašek, Slovan a Danubius.

Ďalšie zmeny v diaľkovej doprave:


- koniec priamych vozňov do Humenného z Bratislavy na vlakoch (IC 513/REX 1913)

- koniec priamych sezónnych vozňov ČD (Split, Bar)

- koniec priameho lôžkového vozňa Zvolen-Žilina-Praha hl. st. a späť

- skrátenie trasy lôžkových vozňov Bratislava/Praha hl. st. – Kyjev (budú chodiť v úseku Košice-Kyjev a späť so zmeneným trasovaním po UZ/cez Užhorod)

- koniec nedeľnej varianty IC 510 Košice-Bratislava

Regionálna doprava:

Jednoznačne najvýznamnejšou zmenou v regionálnej železničnej doprave je obnovenie osobnej dopravy na trati 132 medzi Bratislavou-Petržalkou a Rajkou MÁV. Ide o päť párov vlakov (v nedeľu 4), ktoré sú vedené s výnimkou jedného páru z/do Hegyeshalomu. Vlaky sú objednané ministerstvom dopravy, v úseku Petržalka – Rusovce sú integrované do IDS BK a ich dopravcom bude ZSSK, ktorá bude poskytovať aj rušňovodičov. Súpravu vlakov by mal tvoriť motorový vozeň radu 247 dopravcu GySEV.

Niektoré ďalšie zmeny v regionálnej doprave:
- predĺženie nočného páru Žilina – Skalité-Serafínov až do Zwardońa.

- zahustenie dopravy v okolí Bratislavy (nové Os z Malaciek smer Bratislava s odchodom o 16:19 a o 17:19, nový REX 1737 s odchodom z Bratislavy o 15:52)

- zavedenie priameho ranného vlaku Komárno – Nitra – Leopoldov (Komárno – Nové Zámky iba v pracovné dni) a teda turnusové zachádzanie DMJ r.861 na trať 135.

- vlak Os 5724 do Nových Zámkov bude v soboty, nedele a sviatky chodiť už z Novej Bane namiesto z Levíc (doteraz bol ranný vlak Nová Baňa – Levice vedený v uvedené dni ako súpravový, t.j. s vylúčenou prepravou osôb).

- väčšie zmeny nastali na Horehroní. Vlak REX 1783 z Banskej Bystrice do Margecian bol posunutý o zhruba 2 hodiny neskôr, výmena vlakových a rušňových čiat s protiidúcim REX 1782 by tak mala prebiehať v Polomke (doteraz sa križovanie bolo križovanie realizované v ŽST Mlynky). Došlo tiež k úprave časových polôh Os vlakov medzi Breznom a Červenou Skalou. Za pozornosť stojí opätovné prečíslovanie horehronských osobných vlakov z intervalu 74xx na interval 72xx. 740x naopak dostali osobné vlaky z trate 173.

- zavedenie nového REX 1753 Choč Žilina (16:08) – Ružomberok (17:03) v pracovné dni a REX 1760 Manín (Žilina-Púchov), náhrada za Os Žilina-Púchov v skoršej časovej polohe

-premenovanie zastávky „Strážky“ na „Kežmarok-Pradiareň“. Názov zastávky „Strážky zastávka“ ostal nezmenený.

Pokiaľ ide o sezónne vlaky, zatiaľ sú pevne stanovené iba vlaky zo Sanoku, resp. Rzeszówa do Medzilaboriec a späť (cez víkendy v letnej turistickej sezóne) a tradičné púťové vlaky Spišská Nová Ves - Levoča (7.,8.VII.2017). Trenčianska elektrická železnica bude vypravovať vlaky v rovnakých časoch ako v uplynulom GVD, avšak ich prevádzka ešte nie je 100% určená, o čom svedčí poznámka „ide odo dňa vyhlásenia“ v knižnom cestovnom poriadku. Jazdy vlakov do Spišského ani Plaveckého Podhradia zatiaľ nie sú stanovené, rovnako ako predpokladaná nová turistická linka Poprad – Plaveč – Krynica PKP.

Dôležitejšie zmeny v železničnej osobnej doprave by mali priniesť prvá a druhá zmena GVD 2017/2018, avšak keďže sa situácia na železnici každým dňom mení, je zatiaľ zrejme zbytočné ich predstavovať

Tlačová správa ZSSK k novému GVD s popisom a tiež odôvodnením väčšiny zmien je dostupná tu:

Grafikon vlakovej dopravy ZSSK 2017/2018 v kocke


Novinky GVD 2017/ 2018 v ČR


Nový GVD přinese řadu změny i na českých kolejích. V mezinárodní dopravě ve směru na Německo je nově dvouhodinový takt vlaků na trase Praha – Mnichov, kde budou nově soupravy tvořeny vozy ČD a ALEX. Ten na vlaky nově nasadí původem italské vozy Bmz a ABmz, které na těchto vlacích nahradí staré vozy Bm.

Ve směru na Drážďany zůstává provoz vlaků ve stejných časových polohách, ale se změnou nasazených hnacích vozidel. Do pravidelného provozu naplno zasáhnou Vectrony ELL, které mají České dráhy pronajaty. Uvolněné stroje řady 371 budou nově nasazovány na vlaky Rx z Prahy do Starého Město u Uherského Hradiště. Zde nahradí lokomotivy řady 150.2, které přejdou do zálohy.

Poslední změnou ve směru na Německo je zrušení vlaku EN 476/477 „Metropol“, přesněji řečeno jeho části v úseku Praha – Berlin. Nově tak bude jezdit pouze v úseku Praha – Budapest a zpět s přímými vozy do Vídně. Zároveň bude „Metropol“ jediným spojem, který bude jezdit v Budapešti na nádraží Keleti. Všechny ostatní vlaky z ČR budou vedeny na nádraží Nyugati.

České dráhy přistoupily ke změně názvů u řady vlaků. Nově jsou vlaky pojmenovány podle linky, na které jezdí. Epresy z Prahy do Plzně a dále na Mnichov nebo Cheb jsou pojmenovány společným názvem Západní expres, z Prahy do Český Budějovic a Lince ( jeden spoj do Českého Krumlova ) mají název Jižní expres. Vlaky Rx z Prahy přes Olomouc do Starého Města u Uh.Hradiště, Luhačovic nebo Veselí nad Moravou nosí nově název Slovácký expres.

Stejná změna postihne i vlaky EuroCity z Prahy přes Bratislavu do Budapešti. Místo vlaků Csárdás, Jaroslav Hašek, Slovan, Danubius, Petrov a Jan Jesenius budeme cestovat vlaky METROPOLITAN, resp. METROPOLITAN Slovanská strela místo původní Slovenské strely. Se starým názvem bude i nadále jezdit pouze EC 172 / 173 Hungaria. ČD tento krok zdůvodňují tím, že lidé si pamatují spoje podle relace nebo směru a ne podle názvu.


Dopravce RegioJet posílí vlaky směrem na Brno. Vlaky nově jezdí ve dvouhodinovém taktu, když střídavě mají cíl v Bratislavě a Vídni.
Vectrony ELL, které má v pronájmu dopravce LokoTrain, budou nově nasazovány na vlaky RJ z Prahy do Bratislavy a Vídně. Turnusová potřeba na tyto vlaky je celkem 6 strojů a doplní tedy kmenové stroje RegioJetu.


Je poslední platnosti starého GVD a na pražském hlavním nádraží se k odjezdu chystá vlak EC 174 „Robert Schumann“ s cílovou stanicí Hamburg-Altona a v jeho čele je Vectron 193.290. Od nového GVD budou Vectrony jezdit z Prahy do Drážďan a od letní změny až do Hamburku.
Vectron 383 101 za účasti médií a verejnosti na 1. nástupišti hlavnej stanice v Bratislave krátko pred odchodom v čele R 603 PSS Lišiak. Autor foto: volod

Ako druhý z webu na ''trati ''fotí R 603 kolega Dodes....

R 603, dnes asi najsledovanejší vlak na sieti ŽSR zachytený objektívom kolegu Mathew-a v ŽST Pezinok
Vectron 383 101 v čele R 603 odchádza z Leopoldova smerom na Žilinu.Autor foto : volod

Kolega henko151 zachytil dnešnú ''Star'' za Trnavou
383.101 v čele rýchlika 603 PSS Lišiak v stanici Vrútky autor: Vlado

Rušeň 383.101 v Poprade pri premiérovej jazde s R 603 dňa 10.12.2017: autor foto - Adrián
Vlak IC 523 v čele s Vectronom 383 102 prechádza rýchlosťou 160 km/h cez žst. Šenkvice smerom na Trnavu. Autor foto : volod
kolega Kruppo362 fotil vlak IC 523 v ŽST Šenkvice
Vectron 383.102 v čele IC 523 vlaku ZSSK bol zachytený medzi zastávkami Beluša - Dolné Kočkovce autor: kracoObnovená osobná doprava cez prechod Rusovce - Rajka (HU)


Os 2802 vchádza do ŽST Bratislava Petržalka,
autor foto fachman


Počas pobytu v ŽST Bratislava Petržalka,
autor foto fachman

Os 2803 pred odchodom zo ŽST Rusovce, autor foto fachman
Motorový vozeň spoločnosti GySEV Zrt. 247 503 vchádza na asi 5 min. zmeškanom medzištátnom osobnom vlaku č. 2804 do Petržalky v smere od Rusoviec a Rajky.Autor foto : volod
Momentka z Rusoviec. Motorový vozeň spoločnosti GySEV Zrt. 247 503 odchádza z Rusoviec do maďarskej Rajky ako Os vlak č. 2805 s pokračovaním do Hegyeshalomu. Vedľa neho zakrátko odíde ako Rv vlak opačným smerom herkules 2016 100 OBB v službách dopravcu Rail Cargo Carrier. V popredí stojí ešte rušeň 242 559 dopravcu SŽDS. Autor foto : volod
''Starý'' rušeň, ''stará'' súprava a nový názov EC 275 METROPOLITANNiečo z ČR .......


EC 172 Hungaria prechádza v úseku Rokytka - Praha-Holešovice , autor: RohacPrahaOd 10. prosince 2017 převzal provoz na šumavských lokálkách dopravce GW Train Regio. Na své vlaky nasazuje motorové vozy řady 810 nebo Regiosprintery řady 654.MOs 18106 vedený motorovým vozem 810.492 projel zastávkou Hoštice.Autor foto:RohacPraha

Regiosprinter 654.016 čeká na svůj výkon ve stanici Prachatice.Autor foto:RohacPraha

Tak isto ako po iné roky budeme radi ak prispejete na náš web fotografiami zachytávajúcimi novinky tohoto grafikonu. Vaše fotografie označte označením ako „aktualita“, alebo zaslaním na redakčný e-mail (redakcia @ railtrains.sk). V oboch prípadoch Vám vyhovieme a fotografie do článku pridáme. Pri zaslaní na e-mail nezabudnite prosím uviesť aj svoj „nick“ (alebo meno). Taktiež nezabudnite napísať číslo vlaku, dátum a miesto fotografovania a stručnú informáciu, o čo (prípadne o akú zmenu) sa jedná.


Touto formou Vás prosíme o pomoc a spoluprácu pri dopĺňaní zmien v novom GVD. Máte možnosť, podeliť sa o ne s ostatnými fanúšikmi železníc a čitateľmi Railtrains.sk.
Spracoval: Adam Gajdoš

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1820