60 let lokomotiv řady T 47.0 - druhá série (3. díl)

railtrains.sk

Dátum:  07.05.2018 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  14.07.2020 14:21

 Významného jubilea, neskutečných 60 let od dodání a zahájení provozu, si letos připomínáme u úzkorozchodných motorových lokomotiv řady T 47.0, dnes 705.9. Zatímco první šestikusová série z let 1954 - 1955 zasáhla do provozu jen v Jindřichově Hradci, početnějších 15 lokomotiv už zásadně ovlivnilo provoz na ostatních úzkokolejkách v provozu tehdejších ČSD.


Pokud v minulém pojednání chyběly některé lokomotivy původní řady T 47.0, nově 705.9, bylo to záměrem. Do výběru se dostaly stroje, které se postupně dostaly do Jindřichova Hradce. Avšak kromě jej zůstala ještě jedna lokalita, která vstoupila ve známost velmi stabilní sestavou lokomotivního parku. Ano, šlo o osoblažské lokomotivy, dodané v polovině léta roku 1958. Tím docházíme k zajímavé hře čísel - osoblažská dráha má letos 120 let a její současné lokomotivy svojí zdejší vytrvalou službou ukrojily rovnou polovinu tohoto času - třebaže s posledním provozním exemplářem a k tomu ještě modernizovaným, ale právě proto je dosud k dispozici. Ovšem nepředbíhejme. Malé depo na kraji města, které se z valné části postavilo znovu, protože se přes něj těžce přehnala válečná fronta a to už koncem března 1945, navíc situované jen na dosah od státních hranic, které se právě tehdy změnily z německých na polské, bylo domovem čtveřice lokomotiv T 47.013, 14, 16 a 17. Osoblažské stroje byly v rámci svojí řady specifické tím, že nesloužily na žádné jiné úzkorozchodce ČSD. Odlehlý Osoblažský výběžek opouštěly jen za účelem rozsáhlejších oprav v depech Krnov a později Olomouc, anebo za provedením středních, hlavních či generálních oprav v dílnách. Ty se během let měnily, za udržovací dílny patřily DPOV resp. ŽOS Nymburk, Zvolen a Šumperk, až do nedávné doby patří ojedinělé vybočení v podobě oprav v CZ LOKO (705.914) nebo modernizace v režii konsorcia firem CZ LOKO, JHMD a JSK Partner. To platilo v roce 2010 pro modernizovanou 705.913.První a jak už dnes víme, i poslední provozní osoblažskou lokomotivu řady T 47.0/705.9, tehdy 705.913 ČSD, vidíme 28. června 1992 při vjezdu do dopravny Bohušov s vlakem Os 20605

Bohužel ne až tak vzácný obrázek ze života - neprovozní stroje 705.916 a blíže vpravo 705.913 "pózují" 20. ledna 1993 na upravených plošinových vozech okolo točny jinak domovského LD Krnov. V pozadí jsou ještě patrné "sergeje". Oba stroje řady 705.9 byly odstaveny kvůli trhlinám v discích dvojkolí

Stroj 705.913 přiváží 22. 11. 1993 odpolední vlak Os 20606 do cílové stanice Třemešná ve Slezsku, které dominuje věž kostela Sv. Sebastiána

Roku 1995 prošla 705.913 šumperskými dílnami a jako první osoblažská obdržela (téměř) původní nátěr, kde žlutá vytlačila bílou a jeden z čelních proužků byl jako "úlitba bohům, schvalovetelům a přejímačům" rozšířen do celkem zbytečné funkce výstražného pruhu. V nevlídném dni 28. 11. 1997, který se do moderní české historie zapsal tzv. sarajevským atentátem, v jehož důsledku padla vláda a s ní i chystané nepřiměřené redukce české železnice, byla "třináctka" zvěčněna opět v Krnově, tehdy již provozní jednotce DKV Olomouc

V rámci oslav století osoblažské dráhy byl v sobotu 10. 10. 1998 vypraven i mimořádný smíšený vlak z Osoblahy do Třemešné a pro naprostou většinu přítomných tak bylo poprvé spatřit nákladní vlak. V té době už zdejší nákladní doprava patřila minulosti. K cíli se vlak přiblížil až v pozdním odpoledni, což se podepsalo na vyznění obrázky z jinak spíše slunečného dne. Zde jej vidíme mezi Liptaní a Třemešnou, před nejostřejším obloukem lokálky

Sestavu nákladního vlaku na "Osoblažce" bylo možné znovu spatřit 22. června 2002, kdy se tam konal po vzoru maďarských úzkorozchodek Den dráhy. V obratové pauze tam tehdy nejhezčí místní lokomotiva 705.913 předváděla manipulaci s podvalníky. V pozadí tehdy ještě funkční mechanické odjezdové návěstidlo německého typu, též vzpomínka na zdejší pestré dějiny

Nad "Osoblažkou" se dlouhodobě stahují mračna. Dopoledne 16. srpna 2014 na okamžik zastavila již zmodernizovaná 705.913 v Bohušově, cestou do Osoblahy

Vcelku malebná krajinka tzv. slezské Hané. Od Amalína ke Slezským Rudolticím se 16. 8. 2014 blíží stroj 705.913 s dvojicí přípojných vozů řady Balm/ú


V nevlídný podzimní, ale pořád sváteční den 28. října 2017, vidíme posledního osoblažského "mohykána" 705.913 na cestě od Dívčího Hradu k Liptani
Oproti jindřichohradeckým lokomotivám měly ty osoblažské poměrně fádní provozní nasazení, zahrnující službu na jednom vozebním rameni Třemešná ve Slezsku - Osoblaha a to v celé délce. Bylo to dané hlavně tím, že nejdůležitější bod byl a je na konečné, zatímco žádná z nácestných dopraven nebyla cílem některého z vlaků. Doménou "Osoblažky" byla samozřejmě osobní doprava, která si v odpoledních hodinách vyžadovala dvě turnusové lokomotivy, které se pak křižovaly, zpravidla v dopravnách Liptaň nebo Slezské Rudoltice - to podle daného GVD. Nákladní vlaky zde nebyly příliš k vidění, ale hlavně z toho důvodu, že bývaly vedeny ve večerních nebo nočních hodinách. Zlé jazyky pravily, že se tak dělo raději proto, aby vlakový personál ve tmě neviděl, jak se nákladní vozy na podvalnících houpají. Ať tak, či onak, pravidelná nákladní doprava tam v roce 1997 nadobro skončila a pak už se jen demonstrativně předváděla veřejnosti.Je nedělní dopoledne 28. června 1992 a nastává obvyklé vystřídání osoblažských lokomotiv. Vlevo se 705.914 chystá na odpolední rundu osobáčků a vpravo tmavší 705.913 si jde odpočinout do remízy místní depa


Okolo lichoběžníkové tabulky, která je symbolem dirigovaných tratí, vyjíždí z Osoblahy k Bohušovu trochu zašlá lokomotiva 705.914 s vlakem Os 20606


Ve slunné nedělní odpoledne 17. září 1995 se po odjezdu přípojného motorového spěšného vlaku z Ostravy do Jeseníku, střídavě taženého a postrkovaného dvojicí vozů řady 830 a 831 dep Krnov a Šumperk, vydal na cestu z Třemešné do Osoblahy osobní vlak č. 20611 s lokomotivou 705.914


Dnes již těžko opakovatelná příležitost - v dopravně Slezské Rudoltice se navečer 17. září 1995 křižují osobní vlaky. Vlevo a blíže je 705.916 s Os 20613 do Osoblahy, proti ní pak 705.914, která veze Os 20614 do Třemešné. Vedlejší kolej je pouze manipulační a tak první vlak se na ni přestaví, uvolní cestu druhému a po vykřižování se vrátí zpět na dopravní kolej. Včetně uzamčení výměn a naklopení výkolejek zpět a vykonání ohlašovací povinnosti dirigujícímu dispečerovi. Zní to složitě, ale všechno to byl rutinní, léty nacvičený postup, který probíhal neuvěřitelně rychle a hladce


Vzhled lokomotivy 705.914 byl takový, že v roce 1997 byla přelakována. Ještě novotou vonící nátěr můžeme vidět na snímku z osudového 4. července 1997, kdy přijížděla do zastávky Dívčí Hrad s osobním vlakem do Třemešné. Toho pátečního večera přišly velké bouřky a vydatné, několikadenní deště, jejichž nadměrné srážky vyvolaly povodně na velké části Moravy a východních Čech


Lokomotiva 705.914 zastavila 8. listopadu 2015 na zastávce Horní Povelice, kde se prezentuje nově postavená bouda čekárny. Nahradila tam původní zděnou budovu. Minulostí už tehdy byla vedlejší manipulační kolej, která měla primát - byla nejkratší v české železniční síti. Vlezl se tam pouze jeden vagon


Blankytně modrá obloha dělala 8. 11. 2015 krásnou kulisu červené lokomotivě 705.914, na chvilku zastavivší v Bohušově. Byl to její poslední podzim ve službě, v polovině léta roku 2016 její motor vypověděl poslušnost


Současný stav posledního klasického dvanáctiválce na "Osoblažce" - stroj 705.914 čelí větru a dešti na kusé koleji vedle osoblažského depa. Takto vypadal v nevlídný podzimní den 28. 10. 2017. V pozadí je patrný osobní vlak se 705.913, těsně před odjezdem do TřemešnéDislokace čtyř lokomotiv při obvyklé potřebě dvou měla své opodstatnění. Málo kdy se totiž (a nejen v Osoblaze) setkala kompletní provozní čtveřice. Zpravidla jedna lokomotiva pobývala v hlavních dílnách, nebo byla dlouhodobě odstavena a pak už zbyla jediná záložní. A ta zbývala pro případ, že by se některá z turnusových odstavila na plánovanou provozní údržbu, nebo neplánovanou opravu. Svoji roli v tom sehrál i pojezd, kde častěji docházelo ke vznikům trhlin v discích kol. Vedlo to ke snížení proběhu a častějším odstávkám, vývazům a defektoskopickým kontrolám. S ohledem na minimální disponibilitu vozidel pak byl přidělený počet vlastně odpovídající a někdy tak, tak udržitelný. Proto také docházelo ke krátkodobým zápůjčkám sesterských lokomotiv z Jindřichova Hradce. Na sklonku 80. let to byly TU 47.0011 a 015, na počátku roku 1993 pak již přeznačená 705.919 a na přelomu let 1997/1998 znovu 705.911 - to v mezidobí po opravě v Šumperku a předání k JHMD. Přítomnost lokomotivy 705.918 na podzim 2003 byla způsobena zájmem Českých drah o porovnání spotřeby provozních nákladů mezi modernizovanou a původní lokomotivou. Současně se nastavoval původní řídící systém od firmy HS Trans, který byl nakonec nahrazen jiným, spolehlivějším z produkce MSV elektronika.

Autorovo první setkání s osoblažskou lokomotivou řady TU 47.0, tehdy nově 705.9 - v horké poledne 30. srpna 1990 vezla k Třemešné osobní vlak č. 20906 a ještě náležela do stavu LD Ostrava a jemu podřízenému PLD Krnov

Stroj 705.916 už v novějším unifikovaném nátěru ladně projíždí esovitým obloučkem od Koberna ke Slezským Rudolticím. Píše se 25. ledna 1995 a "šestnáctka" veze odpolední Os 20610 do Třemešné

Nedělní odpoledne a babí léto, úhledné nádražíčko v Liptani a kvetoucí muškáty. Od Třemešné právě přijíždí stroj 705.916 s Os 20613 a na přípojném voze jsou patrné stopy po přečíslování, kdy byla těmto vozům přidělena řada 005

Jsme o 8 km dál severněji, v dopravně Slezské Rudoltice a tam se před západem slunce 17. září 1995 křižují osobní vlaky, vedené lokomotivami 705.914 (vlevo) a 705.916 (vpravo)


Solidní porci vozila 10. října 1998 lokomotiva 705.916 během tehdejších zdařilých oslav století "Osoblažky". Hned tři úzké "balmy" a už rok po zavedení nové nátěrové normy jsou dva z nich v pozměněném barevném provedení. Vlak byl zachycen kousek před Liptaní
Žel poslední léta nejsou "Osoblažce" příliš nakloněna, pokud jde o pravidelnou dopravu. V důsledku objednávky ze strany místně příslušného Moravskoslezského kraje se na konci roku 2005 rozsah osobní dopravy dramaticky snížil, vlaky jezdí ve čtyřhodinovém intervalu a na pokrytí provozu tak stačí jediná lokomotiva. Nedosti na tom - stárnoucí vozidla začala na závažné poruchy naftových motorů odcházet a malé záruky jejich využití nevedly a ani nevedou k opravě, nebo modernizaci některé z nich. Na podzim 2010 dojezdila jako první 705.916, o dva roky později pak 705.917. Obě byly zrušeny v roce 2013. A zatímco 705.916 se převezla do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka, kde je neprovozním exponátem, sesterská 705.917 se zase po letech ocitla v dlouhodobém odstavení v Třemešné, tak jako v roce 1997, kdy byl jen krůček od zrušení. Poslední stroj s původním motorem a také poslední záložní 705.914 dojezdil v polovině léta 2016 a nyní čelí rozmarům počasí v kusé koleji vedle remízy osoblažského depa. Když dojde k poruše či plánované odstávce poslední z nich, musí nastoupit náhradní autobusová doprava, což je čím dál častější jev. Jednoho dne se tak může stát, že autobusy už zde pojedou napořád.
Ještě jednou "šestnáctka" ve starém kabátku, která si v Osoblaze po poledni 30. srpna 1990 předávala žezlo se "sedmnáctkou", opatřenou již novým unifikovaným nátěrem. Těmito změnami si prošly všechny zdejší stroje a velmi příjemnou změnou byly jejich návraty ke staré dobré klasice, leč až v posledních letech provozuVelmi čisté, až útulné prostředí remízy v Osoblaze. Dne 28. června 1992 tam odpočívala lokomotiva 705.917, odstavená v provozní záloze - toho byly na trati sesterské 705.913 a 705.914Zbytky sněhové nadílky na "Osoblžace". Okolo vjezdového lichoběžníku, ve směru od Amalína, přijížděla 25. ledna 1995 lokomotiva 705.917, která si na odpolední vlaky v Třemešné dobrala ještě druhý přípojný vůzStroj 705.917 se doslova prodírá bujnou zelení u lesíka mezi Liptaní a Dívčím Hradem s osobním vlakem Os 20611 do Osoblahy. Psalo se 4. července 1997 a krátce na to byla "sedmnáctka" odstavena pro závadu naftového motoru. Následovalo dlouhodobé odstavení a návrh na zrušení, kterému však nebylo vyhověno a v roce 1999 se přistavila na opravu do šumperských dílenObnovená lokomotiva 705.917 byla v Osoblaze znovu k dispozici od ledna 2000. Historie se však znovu opakovala, v roce 2012 dojezdila pro závadu na motoru, o rok později byla zrušena a doposud chátrá na nádraží v TřemešnéNedávný záběr a dnes již minulost - v prosluněný podzimní den 8. listopadu 2015 se kolem neprovozní a zrušené 705.917 pohybovala o něco šťastnější 705.914, jež zaskakovala za turnusovou 705.913 - ta prodělávala plánovanou defektoskopickou prohlídkou pojezduMalý bonus navíc - na osoblažské železnici se po dvakráte objevila lokomotiva 705.911, podruhé na přelomu let 1997/1998, hned po opravě v Šumperku, kde obdržela odlišnou verzi původního nátěru, jakou v 70. letech nosila TU 47.004. Autorovi byla 28. listopadu 1997 k dispozici jen takto, v remíze depa v OsoblazeNa přelomu let 1992/1993 sloužila přechodně na "Osoblažce" zapůjčená jindřichohradecká 705.919, která tehdy bezpochyby zaujala svým starým jednotným nátěrem. Ostatně záhy o něj přišla, neboť krátce po té odjela do šumperských dílen na opravu, kde ji přelakovali. Před polednem 20. ledna 1993 tak můžeme vidět vzácné setkání lokomotiv 705.919 a 705.917 před budovou tehdejší strojové stanice v OsoblazeOdpoledne 20. ledna 1993 na okamžik vykouklo sluníčko a vylepšilo snímek lokomotivy 705.919, která dovezla osobní vlak 20606 na konečnou, do Třemešné ve Slezsku


Text a foto: Lajos

odkazy:
60 let lokomotiv řady T 47.0 - druhá série (1. díl);

60 let lokomotiv řady T 47.0 - druhá série (2. díl)


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1875