Železničný model IX v mad’arskom meste Balassgyarmat

railtrains.sk

Dátum:  05.04.2018 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  06.07.2020 4:14

 V termíne 23. až 25. marec 2018 sa v mad’arskom meste pri slovenskej hranici Balassgyarmat v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil už deviaty ročník výstavy Železničný model IX.












Pri vstupe do priestorov výstavy zaujalo návštevníkov koľajisko v mierke 1:87, znázorňujúce II. až IV. epochu. Vozidlový park tvorili modely od rôznych výrobcov. (foto: PeterN)





To isté koľajisko zaznamenal aj kolega Jano. Ako je na fotke vidieť modelári sa zamerali na parné rušne. (foto: Jano)





Námet rušňového depa bol obľúbený vo viacerých koľajiskách. (foto: PeterN)





Detailnejší pohľad na rušňové depo v podaní Jana.





Z dieselovej trakcii v Mad’arsku sa stále tešia priazni "nohabka" a "szergej", ktoré nechýbajú v zastúpení modelov (foto: Jano)





Niekoľko záberov modelov v mierke 1:120 v podaní PetraN.





Moderári si dali naozaj záležať. Detailne prepracovaný parný rušeň radu 275 MÁV. (foto: PeterN)





Na tej istej dioráme bolo vidieť tiež parné rušne MÁV 377 a 375 (u nás známe pod označením 310.4 a 331.0 ČSD). (foto: PeterN)





Veľkú pozornosť návštevníkov si získali vlastnoručne vyrábané modely parných rušňov z Békešskej Čaby. Mnohé z týchto modelov v skutočnosti brázdili trate ČSD. (foto: Jano)





Foto: PeterN





„Malletka“ radu 601 MÁV (636.0 ČSD). (foto: PeterN)





Ďalší exemplár 377 MÁV (310.4 ČSD) demonštruje materiály, aké boli použité pri výrobe. (foto: PeterN)





324 MÁV – tento rad bol u ČSD označený ako 344.4 a do polovice 60. rokov 20. storočia zabezpečoval vozbu osobných aj nákladných vlakov najmä v oblasti južného Slovenska. (foto: PeterN)





Svojich priaznivcov má medzi modelármi z Maďarska aj úzky rozchod. Koľajisko H0e, vyskladané z modulov s rôznymi námetmi znázorňovalo na výstave poľnú železnicu. (foto: PeterN)





Konkrétny modul H0e znázorňuje ošipáreň, za ním je cukrovar. (foto: PeterN)





Detailnejší záber zachytáva Jano. (foto: Jano)





Cukrovar. (foto: Jano)





Aj mlyn je obsluhovaný úzkorozchodnou železnicou, za pozornosť však stojí jeho zadná časť... (foto: PeterN)





v nej je znázornené detailne prepracované technické zariadenie budovy. (foto: PeterN)





Na výstavu boli pozvaní aj modelári z Lučenca, páni Jozef a Róbert Györgyovci. Venujú sa najmä mierke 0 a H0. Nasledujúce fotky budú patriť práve im. (foto: PeterN)














Oči návštevníkov, ale aj samotných zúčastnených modelárov pritiahlo aj predvádzanie modelov pánov Györgyovcov na provizórnom koľajisku. (foto: PeterN)






Pri niektorých záberoch ste si mohli všimnúť aj vystavené obrazy vlakov o ktoré sa postaral Tamás Galbács. Čo dodať na záver ? Na prvom mieste by sme chceli POĎAKOVAŤ organizátorom, ale aj modelárom za jedinečný zážitok. Prajeme im do budúcna veľa úspechov.




Text: Kaoz, PeterN
Foto: Jano, PeterN


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1880