Hradčovice 1988

railtrains.sk

Dátum:  08.10.2018 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  22.05.2019 7:51

 Třicet let nás dělí od velké nehody, která se odehrála v neděli 9. října 1988 v malé, avšak nepříznivými osudy provázené stanici Hradčovice. Tato nijak významná dopravna na trati Brno - Trenčianska Teplá se dvěma dopravními kolejemi a krátkou, třetí a kusou manipulační, byla v rozmezí 14 let dějištěm tří velkých železničních nehod, při kterých byl ničen majetek dráhy, vznikala těžká zranění a bohužel, platilo se i daní nejvyšší, lidskými životy.První nehodová událost se odehrála 23. 11. 1974, když za manipulačním nákladním vlakem nedošlo k přestavení vjezdového mechanického návěstidla od Kunovic do polohy "Stůj" a jím se pak řídila četa následného motorového osobního vlaku. Došlo k prudkému najetí, které mělo tehdy na následky jen lehčí zranění. Motorový vůz M 262.0120 však byl pro velký rozsah škod následně zrušen.

Velmi známou a dodnes živou událostí, byla čelní srážka osobního a nákladního vlaku mezi Hradčovicemi a Popovicemi nad ránem 11. 11. 1977. Tehdy došlo k nedovolenému odjezdu osobního vlaku z Hradčovic a to kvůli předchozímu posunu jeho soupravy dále od zadního zhlaví, přes nějž stál poslední vůz - a bylo jej třeba uvolnit pro mimořádné křižování. Z popotažení se nedohodnutým způsobem posunu stal nedovolený odjezd a na širé trati došlo k osudovému střetu. Ve strojovně lokomotivy zahynul její strojvedoucí, v soupravě pak čtyři cestující. Další těžká a lehká zranění, vysoké hmotné škody, vliv na dopravu. Kromě jiného byly pro vysoký rozsah poškození zrušeny lokomotivy 556.0211 od nákladního vlaku a T 478.1063 od vlaku osobního.Jeden ze symbolů a aktérů nehody v Hradčovicích v roce 1988 - motorová lokomotiva T 478.1225, nově 751.225-4. Zde ji vidíme na snímku z přelomu 70. a 80. let při předtápění soupravy osobního vlaku z Veselí nad Moravou do Brna hl. n. Ve vlaku jsou zařazeny už tehdy obstarožní vozy řady Daa-d a Bai (By). Znalce historie zaujme přechodová lávka přes kolejiště v pozadí. Repro z kroniky BSP T 478.1225

Bezvadně vypucovaná, temně červená T 478.1225 v čele odpoledního osobního vlaku č. 4111 z Brna do Veselí nad Moravou. Právě v Bučovicích uhýbá rychlíku R 725 Brno - Trenčianska Teplá, z nějž byl tento snímek v září 1984 pořízen. Na mašině byl zachycen jeden z turnusových strojvedoucích, pan Jaroslav Juráň, dnes poslední žijící z této sestavy. Foto Palo, sbírka LajosTřetí a doufejme, že již poslední těžká nehoda proběhla právě před 30 lety. Bylo to v době, kdy tzv. Vlárská dráha byla ještě plnohodnotnou železnicí s osobní i dálkovou, rychlíkovou dopravou, která fungovala v její historické trase od Brna po Trenčianskou Teplou. Byly dvě hodiny po poledni a ze sousedního Uherského Brodu byl přijat odpolední rychlík č. 722 Trenčianska Teplá - Brno hl. n. Protože byla neděle, tak stejně jako v pátek tento vlak pokračoval jako posila přes Havlíčkův Brod do Prahy hl. n. V čele těžké soupravy, kde kromě oddílových vozů 2. třídy, nechyběla ani 1. třída a služební vůz s poštovním oddílem (vše ze stavu Vozového depa Brno, dom. st. Brno hl. n.), duněla naleštěná lokomotiva T 478.1225 z tehdejšího Lokomotivního depa Veselí nad Moravou. Vlastně již byla úředně vedena jako 751.225-4, ale platné označení bylo zatím ještě přes šablonu napsáno na bočních dveřích, jak se v době přechodu slušelo a patřilo.Lokomotiva T 478.1225 po střetu s kamionem, ještě před zahájením odstraňování následků nehody - vykolejená a položená na pravý bok. Ve směru jízdy i podle technického popisu, neboť jela 1. stanovištěm dopředu. Kromě jiného asi zaujme registrační rychloměr se zaseklou ručičkou. Nebohá "cecula" T 478.1225 sloužila vlastně jen něco málo přes 17 let. Jedna z nejmladších svojí řady (ČKD 7717/1971) byla k ČSD převzata 23. 4. 1971, už o den dříve je datován výkon TBZ. Přidělena byla do LD Brno (dolní nádraží) a jezdila především do České Třebové a Přerova, tedy na hlavních výkonech motorové trakce LD Brno v té době. Po přidělení nových "čtyřek" z ověřovací série na jaře 1979 přešla 22. 5. 1979 do LD Veselí nad Moravou. Tam pak sloužila v pevném turnusovém obsazení na vozebních ramenech Brno - Trenčianska Teplá/Luhačovice/Kúty/Přerov. Na základě rozsáhlých škod a faktického zničení na místě nehody byla výnosem ÚŘ ČSD č.j. 57.104/88-12 ke dni 7. 12. 1988 zrušena a dnem 30. 12. 1988 pak ukončena její likvidace a vyřazení ze stavu. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek

Pohled od přejezdu na západ, do obvodu stanice. Vpravo leží vykolejený služební vůz, určený též pro přepravu pošty, před ním jeho podvozek. Mezi osobním vozem 2. třídy je patrná lokomotiva T 478.1225. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek

Pohled od lokomotivy směrem k vjezdovému zhlaví - v popředí vržené odjezdové návěstidlo, za ním služební vůz řady Ds, na prostřední 1. staniční koleji strojí křivě vykolejený vůz 2. třídy, v pozadí vystupuje střecha staniční budovy. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek

Pohled přes podvozek služebního vozu ke zhlaví, vpravo "půlený" vůz řady ABm a vedle něj zdeformovaná kolej.
Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan MarekRychlík se už blížil od Drslavic k přibližovacímu úseku přejezdového zabezpečovacího zařízení, které krylo kolej v Hradčovicích na záhlaví, tedy mezi výměnami a světelným vjezdovým návěstidlem od Uherského Brodu. Tehdy ještě nebyla postavena "trenčínská" silnice I/50 v nynější trase, kdy v podobě obchvatu míjí okolní obce. Jezdilo se postaru, dolní částí Uh. Brodu, na Havřice, Hradčovice, Podolí a Míkovice do Kunovic. Tak tudy jela i troje kamionů z tehdejšího Sovětského svazu (SSSR). Přinejmenším poslední z nich najel na přejezd, kde byly jen výstražníky typu VÚD bez závor, v poloze "Výstraha". Jeho návěs už nestihl z přejezdu sjet, když do něj najelo čelo vlaku. Traťová rychlost je zde 80 km/h. Vlivem mohutné kinetické energie se z loženého návěsu stalo beranidlo, které metlo vše, co mu stálo v cestě. Těžce byla zasažena výpravní budova (vlevo ve směru jízdy) a to nejen v přízemí, kde byly a jsou služební prostory a též služební byt v patře a ještě další byt v podkroví. V tu chvíli zde vznikla změť sutin z budovy a trosek kamionu, vozů a především lokomotivy. Ta vykolejila a položila se na pravý bok, několik osobních vozů vykolejilo. Výpravčí se ještě stihl zachránit útěkem, ale dozorce výhybek zahynul v troskách budovy. Strojvedoucí přežil, ale s těžkým zraněním. Viník nehody, řidič kamionu, byl nárazem katapultován ven z kabiny a přežil vlastně bez zranění. Místo nehody bylo prosypáno želatinovými kuličkami, které kamion převážel.Pohled na soupravu rychlíku R 722 od staniční budovy, vedle nich je zbytek návěsu. Ze snímku je patrné, že výstražník typu VÚD - patrně vpravo od cesty a tedy před místem nárazu - nebyl střetem zasažen a zůstal na svém místě. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek


Více než působivý pohled na torzo dopravní kanceláře staniční budovy žst. Hradčovice. Poněkud tragikomicky zdejší demolici ustál bez úhony jen obraz prezidenta republiky dr. Gustáva Husáka. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek
Po záchranných pracech začalo odstraňování následků nehody, kde vedle nehodových jeřábových jednotek a nehodových pomocných vlaků pomáhala také armáda a požární sbory z okresu Uherské Hradiště. Lokomotiva byla nejprve nakolejena a byl záměr ji převézt alespoň do depa, ale nakonec byla pro značný rozsah škod na skladištní koleji rozpálena a po částech odvezena do domovského depa a posléze do Kovošrotu. Zrušena byla ze dni 7. 12. 1988 a pak dnem 30. 12. 1988 je datována fyzická likvidace, tedy předání národnímu podniku Kovošrot. V depu po ní ještě další dvě desítky let zůstaly odstrojené podvozky, sloužící jako manipulační při opravách.Výstižný pohled na výpravní budovu od silnice, vedoucí k přejezdu. Pobořena byla většina přístavku a část navazující patrové stavby.
Repro z kroniky BSP T 478.1225


"Průřez" nádražní budovou v Hradčovicích. Repro z kroniky BSP T 478.1225


Na koleje postavený vrak lokomotivy T 478.1225. Vozidlo nezpůsobilé ani nouzové jízdy, proto bylo po odklizení z kolejiště, které se vzápětí začalo opravovat, přímo na místě nehody řezat na části. Repro z kroniky BSP T 478.1225


Po usazení lokomotivy T 478.1225 zpět na kola bylo už na pohled patrné, že její služba zde předčasně skončila.
Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek
Výpravní budova byla postupně opravena, k řízení dopravy přechodně sloužily přenosné buňky, uložené vedle pobořené budovy. Velmi dlouho ukazovaly ručičky služebních hodin čas 13:54, tedy okamžik nehody. V roce 1994 tam pak bylo aktivováno nové zabezpečovací zařízení TEST, o cca dekádu později zmodernizované na možnost dálkového řízení a stanice byla řízena výpravčím, de facto úsekovým dispečerem, z Kunovic a časem se řízení přeneslo na CDP Přerov. Hlavní silniční tah neustále hučí na doslech od stanice a před přejezd protéká jen místní doprava.Snímek čela výpravní budovy žst. Hradčovice během odklizovacích prací. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek


Oprava sjízdnosti dráhy - jak je ze snímku od osudového přejezdu zřejmé, byla opravena pouze přímá 1. staniční kolej a napojení vedlejší koleje se zatím nerealizovalo. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek


Automatická strojní podbíječka dokončuje opravu 1. staniční koleje v Hradčovicích. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek
Těžce zraněný strojvedoucí Václav K. se ze svých zranění zotavil alespoň natolik, že se mohl vrátit do práce - ale následky mu už nedovolily vrátit se na stroj, několik let pracoval jako částečně invalidní důchodce na dílně, v přípravném oddělení a později mu byl přiznán úplný důchod. To už se jeho zdravotní stav povážlivě zhoršoval a v roce desátého výročí nehody ve věku 56 let odešel na věčnost. Určitě stojí za zmínku, že o nehodě docela otevřeně hovořil, vzpomínky doložil velmi působivými snímky - rozhodně to nebyla, událost, před kterou by se skrýval a chtěl ji vytěsnit z paměti. Naopak, rozhovory o ní, jakoby se snažil své hrůzné zážitky ventilovat a ulehčit si, vyrovnat se s tím. Vzpomínky patří i jeho manželce Františce, která o jeho pozůstalost pečovala a stejně tak i kroniku Brigády socialistické práce (BSP), tedy spíše sehranému kolektivu, který se o lokomotivu T 478.1225 příkladně staral. Za svým mužem odešla jen několik let po té, také předčasně a ve stejném věku 56 let. "Pozůstalí" strojvedoucí si záhy adaptovali lokomotivu T 478.1224, tehdy letmo sloužící a sloužili na ní do roku 1994 a po dočasném působení na brněnských strojích 750.022 a 750.213 se usadili na vzorně opečovávané lokomotivě 754.012.Podvozky z lokomotivy T 478.1225, odstrojené o trakční elektromotory, kryty převodů a brzdovou výzbroj se dlouho po nehodě používaly k manipulačním převozům ve veselském depu. V obručích byly znatelné mohutné záseky, stopy po "orbě" kolejiště v Hradčovicích. Takto vypadal jeden z nich v roce 2008, krátce před likvidací. Foto Lajos


Posledními snímky se raději rozlučme s provozní podobou lokomotivy T 478.1225 - zde ji vidíme v létě 1988 v Otrokovicích během cesty se zrychleným osobním vlakem z Přerova do Bojkovic. Na dveřích je již uvedeno platné nové označení, tabulky jsou ještě původní - řádné výměny se tato lokomotiva již nedočkala. Foto Jaroslav Valeš


"Cecula" T 478.1225 v plné rychlosti míjí dne 6. 8. 1985 traťové hradlo Kurovice v úseku Tlumačov - Hulín. Na stanovišti je strojvedoucí Václav K., který s ní bude mít v říjnu 1988 nehodu - pro oba osudovou. Foto Jaroslav Valeš
Text: Lajos, spolupráce Stanislav Tresa
Foto: repro HZS Uherské Hradiště, repro z kroniky BSP lokomotivy T 478.1225, Lajos, Palo, Jaroslav Valeš


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=1950