1. máj 2010 alebo III. Slovensko – maďarské železničné dní v Szécsény

railtrains.sk

Dátum:  07.05.2010 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  02.07.2020 10:26

 Už po tretíkrát sa uskutočnili v prihraničnom maďarskom meste Szécsény Slovensko – Maďarské železničné dni. Hlavnou myšlienkou týchto stretnutí je rozvoj spolupráce medzi občanmi Slovenskej a Maďarskej republiky v tejto oblasti, rozprestierajúcej sa na obidvoch brehoch rieky Ipeľ.


Jednou zo základných myšlienok rozvoja spolupráce je aj vybudovanie mostov cez rieku Ipeľ a tým možnosť sprístupnenia susediacich krajín všetkým obyvateľov regiónu, ale aj širokého okolia.Ako každoročne, tak aj teraz boli pripravené mimoriadne jazdy historických vlakov, ktoré aspoň na tento jeden deň v roku železničnou dopravou spojili mestá Lučenec, Veľký Krtíš a Szécsény. V minulých rokoch zabezpečoval vozbu týchto vlakov len motorový vozeň M131.1053 s prívesnými vozňami zo Zvolena, vlani aj M131.1125 s prívesným vozňom z Košíc. Tento rok pribudol zvolenský dieselelektrický rušeň T466.0253 s tromi historickými vozňami Ci. Ale samozrejme aj tento rok zvolenský motorový vozeň M131.1053 s prívesným vozňom BDlm zavítal do Szécsény, keď zabezpečoval mimoriadnu jazdu na trase Zvolen – Lučenec - Szécsény a späť. Po prvýkrát bola aj z maďarskej strany vypravená vlaková súprava zložená z motorových vozňov Bzmot s prívesnými vozňami na trase Szécsény – Veľký Krtíš a späť. A ešte väčším prekvapením tohtoročných osláv bola prezentácia a výstava pancierového vlaku Štefánik, spojená s ukážkou bojov z II. svetovej vojny s dobovými zbraňami a aj s účasťou pancierového vlaku. V troch expozičných vozňoch bola prezentovaná výstava o Slovenskom národnom povstaní a pancierových vlakoch. Tento projekt pripravilo múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Spestrením na železničnej stanici bola jazda na železničnej drezine, ako aj výstava železničných rušňov. Na pódiu zase vystupovali hudobné skupiny. Počas podujatia boli otvorené bufety a stánky, ako aj predaj umeleckých výrobkov. V meste, v miestnom kultúrnom stredisku sa konala výstava železničných modelárov s ukážkou modulového koľajišťa. V amfiteátri bolo zase predstavenie Slovensko – maďarských umeleckých skupín. Prehliadku mesta ste mohli uskutočniť pohodlne usadení v cestnom vláčiku, ktorý Vás previezol po historickom centre mesta.

Návoz vlakov na túto akciu sa uskutočnil už v piatok, keď v podvečerných hodinách prišiel historický „pilštik“ na lučenskú železničnú stanicu spolu s celým konvojom vagónov. Tu rušeň T466.0253 vykonal posun na vykládkovú koľaj, kde bol dozbrojený z pojazdnej cisterny naftou na sobotňajšiu akciu za našimi hranicami.zbrojenie naftou v žst.Lučenec


Po naposunovaní na svoj vlak a „vyzdobení“ pancierového vlaku aprílovým orgovánom z miestneho už zrušeného rušňového depa sa vlak vydal na trať. Cez Rapovce popri už bývalej colnici a železničný prechod Kalonda do maďarského Ipolytarnócu.Tu na vlak už čakal ako príprah maďarský rušeň typu M 43, ktorý ho ťahal do železničnej stanice Széczény. Po naposunovaní na vlak sa urobila skúška brzdy – a nastali problémy, ktoré sa podarilo vyriešiť až po dlhšom čase. A tak vlak dorazil do Szécsény na miestnu železničnú stanicu až vo večerných hodinách. Rozposunovanie pancierového vlaku spolu s sprievodnými vozňami sa uskutočnilo v sobotňajších ranných hodinách tak, aby historická súprava na čele s rušňom T466 mohla odísť smerom do už zrušenej stanice a terajšieho nákladiska Veľký Krtíš.
Prvý máj nás privítal na železničnej stanici v Szécsény teplým počasím a slniečkom, ktoré nás sprevádzalo po celý čas konania akcie. Už o 7.30 bol na 25-kilometrovú trať zo Szécsény do Veľkého Krtíša vypravený vlak, na čele ktorého bol zaradený maďarský rušeň, ktorý uvedený vlak doviezol do stanice Nógrádszakál. Náš rušeň T466 bol zaradený na konci vlaku. V stanici Nógrádszakál sa maďarský rušeň odvesil. Zo stanice Nógrádszakál vlak odbočil na trať smerom na Malé Straciny a Veľký Krtíš. Tak po dlhých rokoch zaznel aj na tejto trati zvuk motora Pielstick.

Krátko po ôsmej hodine vlak zastal na stanici Malé Straciny. Tu nastúpil aj výhybkár, nakoľko bolo treba odomknúť vchodovú výhybku do nákladiska Veľký Krtíš. Pred deviatou hodinou súprava zastala na nákladisku Veľký Krtíš. Pri prestavovaní rušňa nastalo povinné fotografovanie. Po nastúpení cestujúcich sa vlak po deviatej hodine pohol na Malé Straciny a Bušince. Na zastávke Bušince nastúpilo najviac cestujúcich. Medzi nimi cestovala aj pani Katarin Molnár, organizátorka týchto železničných stretnutí, ktorá nás vo vlaku aj privítala. Po príchode vlaku do maďarskej stanice Nógrádszakál sa znova na koniec vlaku zaradil maďarský rušeň, aby vlak dotiahol na železničnú stanicu v Szécsény. S malým meškaním dorazila na stanicu spolu s prívesným vagónom aj zvolenská M131.1053 (na príprahu s maďarským motorovým vozňom. To sa už na stanici nachádzalo veľa ľudí, ktorí si prišli pozrieť najväčšie lákadlo – pancierový vlak Štefánik.
Na trať do Veľkého Krtíša o desiatej hodine sa vydal aj maďarský motorový „pantograf“. V tento deň boli mimoriadne nasadené na osobné vlaky do stanice Nógrádszakál a späť nové motorové jednotky 6342 z Balassagyarmat.súprava 6342

Po jedenástej hodine bola predvedená vojenská ukážka z udalostí druhej svetovej vojny. Po jej skončení návštevníci podujatia potleskom odmenili aktérov podujatia - vojakov v uniformách slovenskej a nemeckej armády. To bolo aj vyvrcholenie celého programu na železničnej stanici. Po nej nasledoval už len kultúrny program.
Pred 15. hodinou sa M131 vydala na 87-kilometrovú trasu cez Lučenec do Zvolena. Viezla späť slovenských cestujúcich z tohto stretnutia. Na „Pištu“ čakala ešte jedna cesta do Veľkého Krtíša. Odchod vlaku bol o 15.30 hodine. Po chvíľke čakania na posledných cestujúcich sa vlak vydal na svoju cestu, samozrejme na čele s maďarským rušňom po stanicu Nógrádszakál. Po šestnástej hodine vlak zastal na nástupišti vo Veľkom Krtíši. Po prestavení rušňa sa vlak naposledy vydal po tejto trati na cestu späť do stanice Szécsény. To už nás čakala skoro prázdna stanica.
Po rozposunovaní súpravy a vagónov pancierového vlaku a jeho následnom premazaní sme už pri západe slnka odchádzali do Lučenca (na čele vlaku s príprahom maďarského rušňa). Po odvesení príprahu v železničnej stanici Ipolytarnóc sme ďalej pokračovali cez Kalondu a Rapovce do Lučenca. Tu v železničnej stanici sme „Pištovi“ doplnili po namáhavom dni do vodného okruhu pár vedier vody, aby na tiahlom stúpaní z Lovinobane do Kriváňa nemal problémy. Rozlúčili sme sa tu aj s našim pilotom Jankom Kováčom, ktorý nás po celú cestu doprevádzal. Po krátkej chvíli sa naštartoval znova spaľovací motor nášho Pielsticka a maximálnou stanovenou rýchlosťou 30 km/h sa celý vlak stratil v tme smerom na Zvolen.
Poďakovanie za ochotu patrí v prvom rade všetkým našim „Zvolenčanom“ z občianskeho združenia Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen s predsedom pánom Ing. Oravcom za ako vždy perfektne pripravenú akciu a neúnavnú chuť urobiť všetko pre jej zdarný priebeh. Zároveň vyslovujeme aj veľké poďakovanie pani Katarin Molnár z občianskeho združenia z Bušiniec za výborné pripravenie akcie a berieme aj jej prísľub a pozvanie na slávnostné otvorenie mostu cez rieku Ipeľ pri Rároši v tomto roku.pani Katarin Molnár


Aj členovi Veterán klubu v Lučenci pánovi Petrovi Nagyovi patrí poďakovanie za prípravu a pristavenie historického vozidla. Nemôžem zabudnúť ani na pána Petra Chlumeckého z Veľkého Krtíša a jeho gumokoleso, bez ktorého by sme nemohli urobiť krásne zábery zo spomínaných jázd do Veľkého Krtíša z „druhej strany rieky Ipľa“. A samozrejme ani na zamestnancov MÁV na železničnej stanici v Szécsény a všetkých ostatných, ktorí sa akýmkoľvek podielom pričinili o zdarný priebeh sobotňajšej akcie.


A nakoniec prinášame to čo povie asi najviac,a to sú určite fotografie,takže nech sa páči.pred Lučencompohľad zo stavadlavedľa zrušeného Rušňového depaaprílová výzdobacez Rapovcecez Kalonduuž povinný záberrepka a pancierákrepka a celý vlakuž za hranicami v žst.Ipolytárnoc Máv, príprahs príprahomv utajení v nocižel.stanica v nocis veteránom Is veteránom IIna tratiza hranicamiza hranicaminákladište Veľký Krtíšpred BušincamiBušincenápor cestujúcich v BušinciachLudanyhalászi Máv

Ludanyhalászi Máv

zamknuté teplona maďarskej pustena maďarskej puste Ina maďarskej puste IIna priecestí za Ludanyhalászistanica Szécsény plná ľudínová smerová tabuľapôvodná budova


príchod M 131M 131 v staniciBušinceMalé StracinyMalé StracinyMalé StracinyMalé StracinyNógrádszakálŠtefánik ide do bojaNemci útočiaNemci útočiaošetrovanie v bojiŠtefánik v bojiošetrovanie v bojiaktéri bojovNemci zvíťazilifoto na rozlúčkumám nápad...ukážka modelovukážka modelov

Autor textu : Jano Lajtoš,
Autori fotografii : Peter Chlumecký, Ján Kováč, Štefan Lackovič, Ján Lajtoš, Jozef Michalko
Sprc :Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=245