20 rokov od ukončenia dodávok rušňov 363. (I. časť)

railtrains.sk

Dátum:  17.05.2010 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  08.04.2020 21:02

 Niekoľko viet o jubilantoch...

20 rokov – je to málo či veľa? Na túto odpoveď nieje zaiste jednoznačná odpoveď a určite mi dáte za pravdu, že záleží od toho, o čo sa konkrétne jedná. Isté je, že v tomto období si v tichosti pripomíname 20 rokov od ukončenia dodávok dvoj systémových rušňov 363 na Slovensko, ktorých výroba bola ukončená pri čísle 181.


Pohľadom do histórie zistíte, že si súčasne v súvislosti s touto radou tomto roku pripomenieme aj 30 rokov od chvíle, kedy vyšiel po prvý krát na trate prototyp ES 499.1001. Bolo to 15.decembra 1980, kedy počas skúšobnej prevádzky v depe Plzeň bol v popisovaný deň nasadený na príprah vlakov Ex 250 „Západní expres“/ R 555 na vozebnom ramene Plzeň – Cheb a späť.

Vráťme sa však späť k našim „mladším“ oslávencom, rušňom 363.148 – 181, ktoré nesú rok výroby 1990. Aby sme boli presní, ide o výrobný typ ŠKODA 69 E 5, zadelené v čase ich dodávok do prevádzky takto : 363.148 – 157 RD Bratislava hlavné, 363.158 – 163 depo Jihlava, 363.164 – 169 depo Praha TGM, 363.170 – 175 depo Plzeň a nakoniec 363.176 – 181 opäť depo Bratislava hlavné. Po dodaní do Bratislavy vykonali technicko-bezpečnostnú skúšku na trati Bratislava – Varín, na striedavom systéme v úseku Cífer – Trnava, na jednosmernom v úseku Považská Teplá – Bytča, prípadne Žilina - Varín s dosiahnutou rýchlosťou 132 – 135 km/h. Pravdepodobne zlá technológia náterov zapríčinila, že nátery z rušňov začali po krátkom čase opadávať. Z tohto dôvodu boli postupne vracané späť do ŠKODY na ich garančnú opravu, kde sa prestriekal len modrý odtieň.Rušeň 363.181 čaká mimoriadne na hlavnej stanici na R 232 „Varsovia“, ktorý povezie do žst.Petrovice u Karviné. V skutočnosti mal nastúpiť na tento vlak v žst. Bratislava Nové Mesto.Os 2801 do Žiliny vezený 363.155, prechádza úsekom Nosice – Milochov.Stretnutie 363.154 pri posune na bratislavskej stanici s 363.102, ktorá priviezla rýchlik R 610 „Považan“.Nočný rýchlik „Zemplín“ zachytený s rušňom 363.150.


Hlavným dôvodom dodávok bolo, ak to môžeme takto povedať, úplné pokrytie prevádzky vlakov osobnej a už aj nákladnej dopravy na Považskej železnici, teda Bratislava – Žilina, ako aj následné rozšírenie prevádzkovej pôsobnosti ďalej do Košíc. Do Košíc bola prevádzka bratislavských 363 zahájená v GVD 1992/1993 dňom 31.5.1992, kedy sem začali jazdiť zatiaľ s Ex 101/100 „Tatran“ a Ex 103/102 „Kriváň“, v tento deň viezol prvý Tatran 363.143 a prvý Kriváň 363.178. Prvé dodávky dvojsystémových rušňov 363 do Bratislavy boli uskutočnené koncom decembra, tesne pred vianočnými sviatkami 1985, kedy sem prichádza prvých šesť strojov ešte označenia ES 499.1037 – 1042, ďalšie pokračovali až od januára 1988 v súvislosti s otvorením elektrickej prevádzky do Púchova (2.2.1988). V čase 29.1.-29.2.1988 prichádzajú stroje 363.088 – 107 a v mesiacoch apríl – máj 1988 stroje čísiel 133 – 147. Keď sme už pri „číslach“, tak uvediem ešte jeden údaj, ktorý si asi málo kto uvedomuje a priamo súvisí s bratislavským rušňom 363.093. Vedeli ste, že tento nenápadný stroj, dnes jazdiaci v nákladnej doprave do Žiliny je 5000. vyrobený elektrický rušeň ŠKODA ?363.093 skrýva v sebe zaujímavý údaj – je to vyrobený elektrický rušeň ŠKODA s poradovým číslom 5000.Farbou „voňajúci“ stroj 363.155 čaká v Žiline na príjazd Ex 100 „Tatran“, vedľa posunuje 363.089 na čelo R 506 „Spišan“.363.178 prechádza strojovo na Nové Mesto, odkiaľ povezie R 581 „Tekov“ do Leopoldova.Osobný vlak 2808 Žilina – Bratislava odchádza z Ilavy s „trojsedmičkovou“ 363.177-7.Hradlo Nivy a 363.155 – dvojnásobná história... Pre úplnosť, budova hradla, položeného medzi Zlatovcami a Melčicami už neexistuje a 363.155 jazdí dnes pod označením 362.008.Stretnutie 363.157 a 363.102 v „novom“ depe na východnom.


Zo série 69 E 5 boli pôvodne plánované pre bratislavské depo len stroje po číslo 157. Prišlo však k zmene, keď bolo rozhodnuté, že výrobná séria 69 E 2 bude dislokovaná len v jednom depe a tak dochádza k postupnému presunu ES 499.1037 – 1042 z Bratislavy do Přerova, náhrada za ne bola vyriešená dodávkou posledných vyrobených strojov 363, inventárnych čísiel 176 – 181. Pri nich musíme uviesť, že čísla 178 – 181 boli prevádzkované v TS 03E, ktorá pokrývala vozbu nielen na Žilinu, ale aj po ramene Bratislava – Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné, kam vozili známy rýchlik Varsovia. Pre úplnosť dodávam, že na vlakovom obrate Os 2805 Bratislava Nové Mesto – Žilina / R 506 „Spišan“ Žilina – Bratislava hl. stanica boli občas videné přerovské rušne. Bolo to preto, že v Petroviciach nestihol bratislavský stroj svoj obrat R 232 / R 233 a tak R 233 viezol náhradný rušeň z poštového rýchlika Petrovice – Břeclav. Na základe častých neschopností boli niektoré rušne po oprave prevádzkované v nákladnej doprave, z ktorej boli v prípade bezporuchových jázd po niekoľkých týždňoch vrátené späť do osobnej dopravy.
Stretnutie 750.201 a 362.002 v Pezinku.Posledný vyrobený „peršing“ 363.181, dnes jazdiaci pod označením 362.016, vchádza s rýchlikom „Dargov“ do zastávky Bratislava Vinohrady.362.011 odchádza s 362.010 zo žst.Sládkovičovo, po vykonaní skúšobnej jazdy „desiatky“


V súčasnej prevádzke slovenských peršingov 69 E 5 už s pôvodným označením nezastihnete. Všetky, okrem zrušeného 363.153 prešli rekonštrukciou na radu 362, kde na rozdiel od strojov ČD nebolo prečíslovanie riešené s ponechaním pôvodného inventárneho čísla (napr. 363.164 = 362.164), ale pokračovalo sa ako násled stroja 362.001 (typ 69 Er), teda od čísla 002 po 016. Týmto údajom končíme textovú časť o rušňoch 363, v nasledujúcom diely sa na ne pozrieme už fotograficky a tak už tradičné rozlúčenie – „Dovidenia o týždeň, priatelia !“

Text a foto : Palo
Spracoval :

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=254