Bombardier TRAXX F 140 DE začína skúšobnú prevádzku na tratiach ŽSR!!!

railtrains.sk

Dátum:  20.06.2010 14:03   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  18.10.2019 23:43

 V okolitých postkomunistických krajinách /Maďarsko , ČR , Poľsko ,Slovinsko ,Bulharsko /sa už úplne štandardne preháňajú nielen rušne nezávislej trakcie, ale aj moderné elektrické lokomotívy , čo nám na slovenských tratiach zatiaľ nehrozí.Doplnené o fotografie z dnešného dňa!!

Odpovedí , na otázku prečo zaostávame za okolitými železničnými môže byť viacero:

Je to zapríčinené nezáujmom výrobcov lokomotív preniknúť na Slovenský železničný trh?
Je to zapríčinené možným ohrozením bezpečnosti železničnej dopravy od moderných vysokovýkonných zahraničných lokomotív?
Je to zapríčinené nepružnými a nekompetentnými štátnymi orgánmi , ktoré majú na starosti schvaľovanie nových lokomotív pre trate ŽSR?
Je to zapríčinené stavom infraštruktúry ŽSR , ktorá je značne zastaralá ?

Doposiaľ z najmodernejších lokomotív je na tratiach ŽSR schválená len lokomotíva nezávislej trakcie Eurorunner od výrobcu Siemens.Začiatkom roku 2010 požiadala spoločnosť BOMBARDIER TRANSPORTATION GmbH Úrad pre reguláciu železničnej dopravy o schválenie skúšobnej prevádzky rušňa nezávislej trakcie Bombardier TRAXX F140 DE 285.107-9.
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy požiadavke výrobcu vyhovel a povolil skúšobnú prevádzku uvedeného rušňa , ktorý je vybavený pre prevádzku v Nemecku , Českej republike a na Slovensku.Spoločnosť BOMBARDIER pripravila pre proces skúšobných jázd s cieľom schválenia rušňa na tratiach ŽSR rušeň s inventárnym číslom 285.107-9. Tento rušeň je vybavený okrem štandardnej výbavy aj vlakovým zabezpečovačom MIREL pre prevádzku na tratiach SŽDC a ŽSR.Realizáciou skúšobnej prevádzky na tratiach ŽSR bola poverená spoločnosť EXPRESS RAIL Bratislava , ktorá už jeden moderný rušeň od konkurenčného výrobcu SIEMENS má vo svojom vozovom parku.Rušeň 285.107-9 bol počas tohto týždňa vystavovaný na železničnom veletrhu CZECH RAILDAYS 2010 kde si ho mohla obhliadnuť aj laická verejnosť.V priebehu piatka /18.6.2010 / bol rušeň prepravený ako nečinný v nákladnom vlaku ČD Cargo z Ostravy do Břeclavi. Počas soboty bol odstavený v žst. Břeclav Přednádraží , odkiaľ bol v noci zo soboty na nedeľu prepravený do žst. Bratislava ÚNS , kde má svoj hlavný stan rozložený dopravca EXPRESS RAIL.V nasledujúcich dňoch prebehne školenie personálu spoločnosti EXPRESS RAIL a bude zahájená skúšobná prevádzka na tratiach ŽSR. Nasadenie rušňa v skúšobnej prevádzke sa očakáva najmä na ramene Rajka – KútyTechnické parametre:
Hmotnosť....................81,6 ton
Max. rýchlosť ...........140 km/h
Dĺžka....................... 18900 mm
Výkon SM .................2200 kW
Ťažná sila max..............270 kN
VZ.......................PZB / MIREL


Nasledujúce obrázky dokumentujú presun rušňa z Ostravy do do Bratislavy.

Posun v depe Ostrava hl.n. dňa 18.6.2010Na hranici depa vyčkáva TRAXX F140DE s posunujúcou zálohou radu 742.Stanovište rušňa Bombardier TRAXX F140DE 285.107-9

Čakanie rušňa na nákladný vlak smerom do Bratislavy v nákladnej časti žst. Ostrava hl.n..


Počas Soboty bol rušeň odstavený v žst. Břeclav Přednádraží. Na snímke v spoločnosti Taurusa OBB , ktorý je pripravený na odchod do Rakúska.Detail so stavadlom v Břeclavi.Snímka z dnešného rána zachytáva rušeň už vo svojom prechodnom domove – žst. Bratislava ÚNS.V pozadí sú odstavené rušne EXPRESS RAILu radu 742.Dnes dopoludnia prechádzal popri odstavenom rušni BOMBARDIER aj vlak LTE v čele s rušňom 2016.904.

Rušeň TRAXX F140 DE bude nepochybne osviežením na tratiach ŽSR.Prevádzkovateľovi rušňa prajeme mnoho kilometrov bez nehody a výrobcovi čo najskoršie schválenie rušňa pre trate ŽSR.

21.06.2010


Pohľad z vtáčej perspektívy na dve kvalitné lokomotívy...Posun v stanici Bratislava ÚNSDominika Cibulková hrá so silným partnerom.....Posun na petržalskom záhlaví...Najmodernejšie lokomotívy na posilovom vlaku ZSSK.. Žiaľ scifi....Takýto pohľad bude reálny asi okolo roku 2025....Autor textu a foto : Taurus
Sprc :


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=291