365 dní s Vami, pre Vás...

railtrains.sk

Dátum:  01.07.2010 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  13.07.2020 4:16

 Railtrains má Silvester !
Píše sa dátum 1.7.2009, v tento deň na internetové koľaje vchádza nová stránka, zameraná na dianie v železničnej doprave. Áno, už rok sme tu pre Vás, fanúšikovia železníc, je to už rok, v ktorom sme sa Vám prihovárali a snažili priniesť udalosti, spomienky či aktuality formou slova a fotografií.Nie, nebudeme robiť žiadne oslavy či príhovory, len v skromnosti chceme poďakovať každému, kto prispel svojou fotografiou či článkom, aby sa našou cestou podelil s veľkou rodinou železničiarov i fanúšikov o svoje poznatky či ľudovo povedané „úlovky“. Vďaka patrí za Vaše námety, nápady či pripomienky, ktoré ste nám poskytli a i priazeň, ktorú nám zachovávate. Treba si uvedomiť, že stránka, ktorú navštevujete, je tvorená rodinou fanúšikov, ktorá sa snaží vo svojom voľne vytvoriť niečo zo svojho koníčka, ktorým sa stala neodmysliteľne železnica.


Zámerne neprinášame žiadne štatistiky, sme presvedčení, že čísla v tomto smere nehrajú žiadnu úlohu. Snažíme sa držať zámyslu pripravovať podľa našich možností obsahovo pútavé články na pondelok, stredu a piatok, v prípade mimoriadností či zaujímavostí aj iný deň a víkend spestriť malou fotografickou rubrikou „Fotografia na nedeľu“. Spoluprácu pociťujeme z Vašej strany hlavne fotografiami, ktoré sa Vám podarilo spraviť. V tomto chceme poznamenať, že ich uverejňovanie je vykonávané tak, aby sa striedali typy rušňov i autori. Je pochopiteľné, že každý z nás má ten svoj pohľad na železnicu a snaží sa fotografiou niečo povedať. Je samozrejmé, že ich sledovanosť je priamo úmerná jednotlivým typom rušňov, určite ste si všimli, že napríklad okuliarnik, i menej podarený, má väčšiu popularitu, ako kvalitne spracovaná regionova. Nie každý má možnosť vlastniť kvalitný fotoaparát a nie každý vie okamžite robiť zaujímavé či kvalitné fotografie. Podpora je teda na správnom miestne a preto sa treba na uverejnené fotografie pozerať aj z tohto pohľadu.


Čo plánujeme ďalej? Nedá sa to jednoznačne napísať, snáď len to, že sa budeme snažiť pokračovať v začatej práci a prinášať Vám naďalej články, ktoré potešia i prinesú niečo nové.Čo želáme ? Len jedno, aby rodina fanúšikov železníc sa rozrastala, bola jedným veľkým a priateľským kolektívom, ktorý potom dokáže naozaj všetko. Všetkým internetovým stránkam s podobným zameraním úspechy a trpezlivosť v skladaní veľkej mozaiky železničnej histórie a súčasnosti. Záverom teda ešte raz veľká vďaka každému, kto nám pomohol, kto si pre nás našiel čas a vďaka za spoluprácu i priazeň, ktorú nám zachovávate ! ĎAKUJEME !Kolektív Railtrains.


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=300