Motorové vozne radu 812

railtrains.sk

Dátum:  01.12.2010 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  28.01.2020 21:54

 Modernizácia vozového parku (ešte železníc ŽSR) potrebných na osobnú dopravu na vedľajších tratiach, ako aj postupné vyraďovanie starších typov vozidiel 830, 850 a 851 z prevádzky, bolo hlavným dôvodom k vzniku nového motorového vozňa označenia 812. „Nové“ vozidlá vznikali v začiatkoch výroby prestavbou tzv.nadbytočných prípojných vozňov 011, následne sa pristúpilo k prístavbe motorových vozňov 810. Výroba bola vykonaná v ŽOS Zvolen a do prevádzky bolo v rokoch 2002 - 2006 zaradených celkom 64 vozidiel.


812.001 pri svojej prvej skúšobnej jazde zachytený v podvečer v žst.Kriváň (3.12.2001)


Počas skúšobnej jazdy v Bratislave zachytený 812.001 dňa 14.8.2002 pred návratom do Zvolena.


Pri výrobe sa prihliadalo na skúsenosti z prevádzky pred tým vyrobených vozňov 811, kde sa pristúpilo k rozhodnutiu, že nové vozne 812 dostanú modernejší a spoľahlivejší motor a prevodovku. Takto sa dosadil spaľovací motor MAN D2866 LUH21 – EURO2 s výkonom 257 kW, ku ktorému je pomocou pružnej mechanickej spojky pripojená hydromechanická prevodovka VOITH Diwa 863.3. Medzi neodmysliteľnú súčasť výbavy vozidla je aj elektronický riadiaci systém MIREL 812. Zo základných parametrov uvádzame, že vozidlo je určené pre ľahkú osobnú dopravu, jeho hmotnosť je 20 t, rýchlosť 80 km/h, usporiadanie náprav 1 A, oddiel pre cestujúcich je odhlučnený a vykurovaný nezávislým vykurovacím agregátom Eberspächer-Hydronic a ako zaujímavosť dodáme, že pomocou kábla UIC je možné vytvoriť súpravu piatich vozňov, ovládaných jedným rušňovodičom.


812.012 + 011.647 + 812.013 v Tatranskej Lomnici s MOs 8410 (18.7.2003)


V depe Brezno zachytená 812.027 pred odjazdom na výkon do Červenej Skaly (19.11.2005)Prvý vyrobený vozeň 812.001 bol vyrobený z prípojného vozňa 011.325 v roku 2001 a prvé skúšobné jazdy vykonal začiatkom decembra, keď 3.12.2001 vyšiel na trať po prvý krát a ubehol 104 km, nasledujúci deň 152 km a na tretí deň už 263 km. Do stavu depa Zvolen bol prevzatý 28.6.2002 ,dňa 15.12.2002 prešiel do Brezna. V nasleujúcom roku 28.5.2003 bol zaradený do prevádzky v Lučenci, odkiaľ sa 12.decembra vrátil späť do Brezna.Na osobnom vlaku do Košíc zachytená 812.019 pred Jablonovským tunelom (Lipovník 15.10.2005)


812.002 (810.426 na závese) odchádza s MOs 6225 do Fiľakova z Lučenca (25.7.2005)


Ako bolo už uvedené, v začiatkoch boli na prestavbu pristavené prípojné vozne 011, ktoré boli využité na výrobu prých desiatich popisovaných strojov, následne boli využité už len staršie motorové vozne 810. Prvé vyrobené vozne boli zaradené do prevádzky depa Brezno a Tisovec, kde jazdili v klimatických a traťových náročných podmienkach, súčasne boli pod dohľadom výrobcu, ktorý týmto získal ďaľšie poznatky z ich prevádzky.


Do zastávky Kalinovo vchádza ešte výrobou „voňajúca“lučenecká 812.053 s MOs 6616 25.7.2006


812.050 je posledná, ktorá dostala „klasický“ náter vozňov 812, zachytená je v Bratislave pri posune na hlavnú stanicu, odkiaľ viezla Os do Komárna (15.1.2007)Farebné vyhotovenie skrine bolo podobné ako predchádzujúcich vyrobených vozňov 811, len v kombinácií bordovej a bielej fabry, ktoré bolo celkom vkusné. Od vozňa 812.051 bol dosadzovaný nový unifikovaný blonski náter. Počas výroby sa predpokladalo, že sa pristúpi k výrobe tzv.“lux“ vozňov s klimatizáciou a komfortnejšom vybavení. Uvažovalo sa o vozňoch, ktorých inventárne číslo končilo „osmičkou“. Nasadené mali byť pôvodne na trať Poprad – Tatranská Lomnica, no vyrobený bol nakoniec len jeden takýto stroj, označený 812.008 . Tento má zabudovanú klimatizáciu, komfortnejšie sedadlá Borcard a kapacitu na sedenie v oddiely pre cestujúcich len 38 . Do prevádzky bol nasadený na trati Komárno – Dunajská Streda - Bratislava.812.057 vezie MOs 7306 z Banskej Bystrice do Diviakov za žst.Kostiviarska 11.7.2007


240.022 + 812.037 prechádzajú strojovo do žst.Bratislava Nové mesto z hlavnej stanice dňa 20.7.2007


Súčasne prinášame prehľadovú tabuľku, ktorá uvádza, z ktorého vozidla vznikol jednotlivý motorový vozeň 812.

Prehľad preznačenia vozidiel pristavených na rekonštrukciu na radu 812:

812.001 011.325 812.017 810.021 812.033 810.119 812.049 810.496
812.002 011.651 812.018 810.067 812.034 810.006 812.050 810.389
812.003 011.400 812.019 810.370 812.035 810.556 812.051 810.020
812.004 011.904 812.020 810.610 812.036 810.439 812.052 810.562
812.005 011.658 812.021 810.580 812.037 810.464 812.053 810.352
812.006 011.341 812.022 810.415 812.038 810.437 812.054 810.379
812.007 011.623 812.023 810.568 812.039 810.438 812.055 810.136
812.008 011.659 812.024 810.650 812.040 810.672 812.056 810.402
812.009 011.587 812.025 810.137 812.041 810.451 812.057 810.530
812.010 011.405 812.026 810.118 812.042 810.637 812.058 810.662
812.011 810.422 812.027 810.356 812.043 810.605 812.059 810.354
812.012 810.647 812.028 810.648 812.044 810.801 812.060 810.503
812.013 810.367 812.029 810.547 812.045 810.497 812.061 810.490
812.014 810.135 812.030 810.660 812.046 810.376 812.062 810.366
812.015 810.429 812.031 810.531 812.047 810.463 812.063 810.403
812.016 810.609 812.032 810.392 812.048 810.355 812.064 810.357812.008 v „Lux“ prevedení zachytená pri posune v Bratislave na hlavnej stanici, vozeň je z diaľky nápadný klimatizáciou umiestnenou na streche, ako aj oknami bez „vetračiek“ (12.7.2007)


V Podunajských Biskupiciach je zachytené stretnutie MOs 4341 s 812.030 s ranným manipulákom s dvojicou 751.132+197 (21.4.2008)V hale depa Zvolen sa stretli zvolenská 812.017 a košická 812.051 (6.9.2007)
Text a foto : Palo, Jano
sprc:

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=37