Jeden deň na výlukách „Považie – koridor“.....

railtrains.sk

Dátum:  04.11.2010 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  22.02.2020 20:59

 Je ráno, 2.novembra 2010, prvý pracovný deň po predĺženom víkende. V tento deň sa okrem iného začínajú aj napäťové výluky na stavbe „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce“, ktoré boli v úseku Melčice – Zlatovce naplánované na tri dni v čase 7.35 – 17.50h. Ich realizácia je hlavne kvôli zatrolejovaniu spojek v novovybudovanej výhybni Nivy.


Náročná výluka si vyžiadala v úseku Trenčín – Nové Mesto nad Váhom odrieknutie šiestich osobných vlakov, ktoré boli nahradené autobusovou dopravou. Na vozbu vlakov boli využité vozidlá nezávislej trakcie, ktoré jazdili v úseku Trenčín - Nové Mesto nad Váhom a späť, na vlakoch R 706, R 600 a IC 502 vychádzali už z Trenčianskej Teplej. Z dôvodu vyvesenia či zavesenia vozidiel nezávislej trakcie boli v žst. Nové Mesto nad Váhom mimoriadne zastavené vlaky IC 502, IC 505, IC 511 a IC 504. Použité boli rušne 751.058, 751.204, 751.207, 742.325, 742.387 a 742.388, ktoré hrajú v nasledujúcich fotografiách „hlavnú úlohu“...

R 600 „Mora“ mal rušeň nezávislej trakcie už z Trenčianskej Teplej, na snímke so 751.204 + 362.016 prechádza úsek Opatová nad Váhom – Trenčín.
A sme na „starej“ trati medzi Trenčianskymi Bohuslavicami a Novým Mestom nad Váhom. Na snímke prechádza 742.388 strojovo zo Zlatoviec (prišiel sem ráno s Mn 85750) do Nového Mesta ako Rv 76910.

A máme tu R 603, na čele so 742.387 + 362.014. Zachytený je pred Trenčianskymi Bohuslavicami, v Melčiciach a pred Zlatovcami.T 238.0010 s pracovným vlakom na výluke vo výhybni Nivy.

IC 502 „Šariš“ vezie 751.058 na príprahu 350.015, zachytený je za Melčicami a u južného portálu tunela Turecký vrch.

Z Bratislavy idúci IC 505 „Tatran“ prechádza so 751.204 + 350.001 okolo severného portálu tunela Turecký vrch, pred žst.Trenčianske Bohuslavice.Za Melčicami som čakal na R 602, ktorý viezla 742.387 na príprahu 362.002. Nakoniec vzniklo stretnutie s protiidúcim Os 3049, na konci ktorého bola 363.142...R 605 pred Melčicami so 751.058 + 362.001. Fotografovaný je z budovaného cestného nadjazdu do Melčíc.

751.058 + 363.146 na čele R 604 prechádza úsekom Melčice – Trenčianske Bohuslavice a opäť po starej trati okolo Tureckého vrchu.Pohľad na R 607, ktorý mal na čele 742.387 + 362.007. Na snímke je neďaleko zastávky Kostolná Záriečie.No a máme tu aj nákladný vlak, ktorý má na čele rušne 751.207 + 742.325 + 363.138. Na snímkach je zachytený za Zlatovcami, Kostolnou a nakoniec pri vjazde do Melčíc.
Os 3068 zastavuje v stanici Zlatovce, na čele sú 742.387 + 363.134.IC 511 „Gorenje“ vchádza so 751.058 + 362.016 do žst.Trenčín.

R 606 na čele so 751.204 + 350.016 opúšťa Trenčín.

Deň sa blíži ku svojmu koncu. Na príprah R 708 „Dubeň“  vchádza 751.058, vlakový rušeň netreba určite zvlášť predstavovať...

Dvojica 751.207 + 742.325 čaká v Trenčíne na svoj ďalší výkon do Nového Mesta nad Váhom.


A dostali sme sa k poslednému výlukovému vlaku, ktorý som fotografoval. Bol to R 609 „Aspirin“, ktorý do Trenčína na príprahu 362.002 priviezla 742.387 a na konci ktorého bola 350.004...


Text a foto : Palo
Spracoval :Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=402