754.033 – jeden rušeň, viac podôb...

railtrains.sk

Dátum:  13.12.2010 0:00   |   Rubrika:  Fotoprofil   |   Vytlačené:  01.04.2020 4:45

 Poznáte ju určite dobre, zvolenskú 754.033-9, ktorá jazdí s rýchlikmi po Južnom ťahu do Košíc, či cez 22 tunelov do Žiliny. Je to ďalšia dáma na koľajniciach, ktorá nesie meno „Beátka“ a ktorej bolo niekoľko krát povedané aj „Cumlík“. Ide o zaujímavý stroj, ktorý mal počas pôsobenia v depe pod „Pustým hradom“ už viacero podôb. A práve tento dôvod nám dal myšlienku, venovať niekoľko riadkov či fotografií práve rušňu 754, ktorého inventárne číslo tvoria dve trojky...


Rušeň pôvodného označenia T 478.4033 bol vyrobený na základe objednávky ČSD číslo 12636/75-12 v podniku ČKD Praha pod výrobným číslo 10887/1979. Po funkčnej skúške vykonanej na trati Praha Libeň – Pardubice bol dňom 17.12.1979 prevzatý k ČSD depom Bratislava hlavné. O dva dni neskôr vykonal na trati Bratislava – Leopoldov, v traťovom úseku Cífer – Trnava a Brestovany -Leopoldov úspešnú technicko – bezpečnostnú skúšku, pri ktorej dosiahol maximálnu rýchlosť 115 km/h. Jeho prevádzková pôsobnosť bola v začiatkoch hlavne na trati Bratislava – Žilina (Martin), neskôr po Púchov. Vo vrchole prevádzky bol zaradený v turnusovej skupine 1D, kde jazdil spoločne s T 478.4032, 4035 a 4036, v ktorej pokrýval napríklad vozbu Ex 22 „Slovakia“ či R 507 „Spišan“. Posledný výkon v Bratislave robil dňa 21.3.1988, keď viezol v úseku Bratislava – Rajka MÁV a späť R 377 / 376 „Meridian“. Dňa 13.4.1988 bol spoločne s T 478.4036 + 4084 presunutý do depa Zvolen.Rýchlik R 653 „Horehronec“ vezie 754.033 cez stanicu Telgárt, na vykrižovanie čaká mimoriadny vlak vezený parným rušňom 475.101. (26.7.1991)V zaujímavom nátere je rušeň inventárneho čísla 033 zachytený dňa 17.7.1992 v depe Zvolen.Zaiste veľkým a zaujímavým spestrením bol doplnok na čelách – erb mesta Zvolen (depo Zvolen 7.2.1993)754.033 na rýchliku R 852 „Sitno“ pri Detve... (19.9.1993)Rýchlik R 823 „Ipeľ“ prechádza zastávkou Píla (16.9.1994)„Košický rýchlik“ R 804 prechádza tiahlym stúpaním medzi Lovinobaňou a Kriváňom pred zastávkou Podkriváň.V železničnej stanici Fiľakovo zastavuje 754.033 na čele R 823 do Košíc. V pozadí stojí pomaranč T 679.019. (26.8.1995).4.12.2001 čaká 754.033 na príjazd rýchliku z Bratislavy, s ktorým bude pokračovať do 233 kilometrov vzdialených Košíc.V domovskom depe Zvolen je 754.033 zachytená dňa 22.3.2002.Cez zastávku Lovinobaňa zastávka vezie 754.033 R 803 „Gemeran“ do Košíc (8.8.2004).Opäť na stúpaní pred Podkriváňom zobrazená „033“ na čele R 802 „Gemeran“ do Bratislavy (13.8.2004).


Vo zvolenskom depe začala svoju prevádzkovú púť prakticky na všetkých vozebných ramenách, v roku 1989 už bol rušeň zaturnusovaný spoločne s 4034,69,71,72 a 85 v turnusovej skupine 02T (takzvaná Košická). Počas pôsobenia v nej mal nehodu, keď dňa 14.4.1990 rušňovodič nerešpektoval návesť „STOJ!“ výhybne Chým a s rýchlikom „Poľana“ prerazil sypaný tupík a spoločne so súpravou „vyletel do poľa“. Hoci sa za posledné dve dekády počet lokomotív v „Košickej“ turnusovej skupine znižoval a menil, rušeň 4033 v nej pôsobí spoločne s 4072 ako dve stálice. Práve na týchto dvoch rušňoch sa ako na prvé v depe Zvolen dostali mená, 754.072 – „Júlia“ a 754.033 – „Rómeo“ a to údajne pre skutočnosť, že turnus bol postavený tak, že si v depe, ak boli obe v prevádzke, vedľa seba nemohli postáť a stretali sa len na trati. Na „tridsať trojke“ sa uvedené meno dlho neudržalo a toto bolo nahradené menom „Beátka“. Bolo to v období, keď na ramene Zvolen – Košice jazdili aj poštové rýchliky Nex 58201/52800, tieto vozila turnusovo 750.204, eventuálne 750.128. Počas nasledujúcich rokov sa táto turnusová skupina premenovala na TS 751 a rozšírila na dnešné 4 stroje: 4005,4033,4072 a 4082. Za zmienku stojí ďalšia mimoriadnosť, keď sa dňa 8.9.2009 vo výhybni Lúčna udiala takmer identická nehoda ako pred dvomi dekádami, našťastie s menšími následkami. „Hlavnou“ postavou v nej bol tento krát rušeň 754.036 nazývaný „Víchrica“, ktorý práve v ten deň na Zr 931 mimoriadne zaskakoval za pokazenú 754.033!


A máme tu súčasný náter hnacích vozidiel ZSSK – 754.033 krátko po opustení brán ŽOS Zvolen v nátere, ktorý mu vydržal v prevádzke len pár dní... (2.4.2006)
...a o jedenásť dní neskôr vo Fiľakove, už v upravenom, predpisovom nátere ! Môžete si urobiť svoj názor, ktorý bol zaujímavejší, či praktickejší.Podvečerné Tomášovce dňa 12.5.2006 prechádza 754.033 so Zr 1822Košice – Zvolen.Zhodná stanica, len s dátumom 24.7.2006, stretnutie so 773.008, ktoré patrí už histórií.


A máme tu malú zmenu, v podobe žltého spestrenia. Názory na ňu boli medzi fanúšikmi rôzne, jedno je isté, vedeli sme už v diaľke „033“ bez problémov identifikovať. (Žilina - 28.4.2009, Varín – 18.6.2009)

Nasadenie 754.033 na „ministerskom“ mimoriadnom vlaku OPD, zachytené v Dedinkách a Telgárte 6.11.2009.
Zr 1841 „Strečno“ prechádza 24.7.2010 cez stanicu Kostiviarska.


Na rušni sa vystriedalo niekoľko náterov či farebných spestrení, z ktorých väčšinu predstavujeme v sprievodných fotografiách. Určite zaujímavá situácia vznikla v máji 2006, keď absolvoval dielenskú opravu MH v ŽOS Zvolen a.s., počas ktorej dostal nový unifikovaný náter „blonski“, ale vo vyhotovení s hlavným rámom v čiernom nátere. Na pohľad to vyzeralo dobre a povedzme si úprimne aj praktické, ale po pár dňoch bol vrátený späť do ŽOS a musel byť rám prefarbený na bledo. Nuž a dostávame sa do súčasnosti, keď 754.033 čistá ako „ detský cumlík“ jazdí tradične na Košice ako aj do Žiliny. Stal sa z neho ďalší stroj, ktorý robí nám, fanúšikom železníc, veľkú radosť, za čo patrí rušňovodičom naše poďakovanie !
A máme tu súčasnú podobu 754.033, čistú ako „cumlík“, zachytenú 16.9.2010 pri prejazde zastávkou Píla s „košickými“ rýchlikmi R 932/933 „Domica“ a 21.10.2010 v depe Zvolen.

Text a foto : Palo, Jano, Richardino, Kafka
Spracoval :


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=410