189.841-0 DB /verzia VM/ na tratiach ŽSR.

railtrains.sk

Dátum:  25.11.2010 9:45   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  24.01.2020 20:14

 Rok 2010 je v oblasti schvaľovacích procesov moderných lokomotív na Slovensku skutočne prelomovým. V tomto roku začali dvaja najväčší výrobcovia lokomotív v Európe schvaľovacie procesy pre svoje najmodernejšie elektrické lokomotívy.Najskôr spoločnosť BOMBARDIER počas leta 2010 realizovala skúšobné jazdy s lokomotívou radu 186 v úseku Štúrovo – Kamenica nad Hronom a dnes podvečer bola pre prvé skúšobné jazdy v rámci schvaľovacieho procesu na Slovensku prepravená do Bratislavy lokomotíva typu ES64 F4 vo verzii VM.

Rušeň z inventárnym číslom 189.841-0 /verzia VM/ je určený pre prevádzkovanie na tratiach v Nemecku ,Rakúsku , Poľsku , Slovensku , ČR , Maďarsku , Rumunsku, Slovinsku a Chorvátsku. Rušeň je vybavený vlakovými zabezpečovačmi LZB , PZB, Mirel a SHP. Rušeň bola uvedený do prevádzky 17.11.2010 a od tohto termínu najazdil cca 2180 km. Z Nemeckého Mníchova bola prepravovaná vlakom č.99227 spoločnosti RTS Austria do Hegyeshalomu , kde dorazil dňa 23.11.2010 vo večerných hodinách. Nasledujúci deň 24.11.2010 bol vlastnou silou prepravovaný ako Rv vlak 98004 do Parndorfu a z Parndorfu ako vlak 85705 do Petržalky.
Keďže personál rakúskej spoločnosti RTS Austria nie je vyškolený pre uvedený typ rušňa , musela personálne zabezpečiť túto vozbu spoločnosť Rail Profi , ktorá sa zaoberá prenájmom rušňovodičov pre trate OBB. V Petržalke si rušeň prevzali pracovníci spoločnosti EXPRESS RAIL Bratislava , ktorá zabezpečila prepravu rušňa do žst.Bratislava ÚNS , kde bude niekoľko nasledujúcich dní lokomotíva odstavená.V priebehu nasledujúceho týždňa , budú na tratiach ŽSR uskutočnené skúšobné jazdy zamerané na meranie kompatibility rušňa so zabezpečovacími zariadeniami na tratiach ŽSR.

Nasledujúce obrázky Vám približujú príchod rušňa 189.841 do Bratislavy.


Pobyt lokomotívy 189.841 v Hegyeshalome.Na skrini rušňa je už uvedené aj Slovensko.Posun s rušňom v stanici Hegyeshalom.Čakanie na odchod v stanici Parndorf.Prvé minúty na Slovensku už v spoločnosti ER20.009 Express Rail.Rušeň 189.841 po odstavení v žst. Bratislava ÚNS.


A na záver niekoľko fotografií z dnešného dopoludnia


Dúfajme , že schvaľovací proces prebehne bezproblémovo a čo najrýchlejšie , aby sme sa s elektrickou lokomotívou Siemens typu ES64F4 mohli čo najskôr stretnúť na našich tratiach.

Autor textu a foto : Taurus
Sprc :Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=414