"Brejlovci“ pravidelně slouží už 40 let : 20 rokov prevádzky rušňov radu 750.

railtrains.sk

Dátum:  09.02.2011 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  29.05.2020 14:42

 Berieme ich ako súčasť každodennej prevádzky našich železničných tratí. Málo kto si však pri pohľade na ne uvedomí, že majú za sebou už plných 20 rokov prevádzky, aj keď ich fyzický vek je podstatne vyšší. Hovoríme o rušňoch radu 750, ktoré boli vyrobené pod pôvodným označením T 478.3 a označenie 750 im bolo dosadzované až od roku 1991.Rušne pôvodného označenia T 478.3 boli do prevádzky železníc ČSD dodávané z podniku ČKD Praha. Ich výroba bola zahájená v roku 1968 výrobou dvoch prototypov T 478.3001 a T 478.3002, ktoré boli objednané 15.júla 1966. Po ich výrobe bola o dva roky neskôr dodaná v počte desať kusov overovacia séria T 478.3003 – T 478.3012. Dňa 10.októbra 1969 bola železničnou správou ČSD podaná objednávka na dodanie prvej výrobnej série popisovaných rušňov (T 478.3013 – 3072), dodaných do prevádzky v roku 1972. Z tejto boli pridelené stroje T 478.3017, 3018, 3019, 3020, 3030, 3031, 3032, 3033, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058 a 3059 na Slovensko, do bývalej Východnej dráhy, konkrétne pre depo Bratislava hlavné a Zvolen. Prvý dodaný bol T 478.3017 (výrobné číslo 7934), ktorý prišiel do bratislavského depa 3.januára 1972 a o tri dni neskôr uvedený do prevádzky. Výroba pokračovala ďalej v rokoch 1973 – 1977, počas ktorých boli dodané rušne druhej až šiestej série, z ktorých posledný vyrobený stroj T 478.3408 výrobného čísla 10371 bol k ČSD odovzdaný 18.októbra 1977. Pre úplnosť, na Slovensko bol posledným dodaným T 478.3378, ktorý prišiel 29.júna 1977 do depa Zvolen.Spomienkové foto na T 478.3018, keď jazdila v osobnej doprave na výkonoch depa Zvolen. Na snímke zo dňa 11.júla 1994 je zachytená v Podrečanoch na čele Os 8808 do Zvolena.Ku krásaviciam na Horehroní nieje treba žiadny komentár, čo dokazuje aj T 478.3053, zachytená 17.septembra 1994 v Slovenskej Ľupči.Posledná trojka dodaná na Slovensko – T 478.3378, zachytená v domovskom depe Zvolen dňa 30.januára 1992.


Na vykurovanie osobných vlakových súprav bol do strojovne rušňov zabudovaný overený parný generátor PG-500. V roku 1989 vplyvom modernizácie vozňového parku novými osobnými vozňami s elektrickým vykurovaním z bývalej NDR, vznikol problém s nedostatkom hnacích vozidiel s elektrickým vykurovaním, nakoľko k dispozícií boli len stroje T 478.4 / 754, ktoré zabezpečovali hlavne výkony rýchlikovej a expresnej vozby. V roku 1990 boli v depe Brno dolní a Zvolen vybraté dva rušne, na ktoré bola v domovských depách realizovaná rekonštrukcia č.5379 – Rekonštrukcia vykurovania z parného na elektrické. V Brne to bol 753.242, vo Zvolene neprevádzkový stroj 753.181, odstavený 22.februára 1988 na závadu spaľovacieho motora a na rekonštrukciu pristavený 1.júna 1990. Prvý dokončený bol brnenský okuliarnik 17.januára 1991, ktorý ešte pre nejasné nové radové označenie dostal číslo 750T242-0. Zvolenský stroj bol do prevádzky nasadený 4.februára 1991, kedy mu bolo pridelené označenie 750.181-0 a odviezol svoj prvý vlak Os 1805/1808 po trati Zvolen – Fiľakovo a späť.Tak to je ona, prvá 750 z depa Brno - 750T242-0 zachytená na čele osobného vlaku 4112 v Brankoviciach 29.apríla 1994.750.181-0 bola prvou 750 na Slovensku, zachytená je 10.mája 1991 vo Zvolene na čele R 849 do Košíc.Dvojica 750.272 + 198 odchádza s Os 21216 zo Zvolena do Banskej Bystrice. (7.februára 1993). Ako bolo už uvedené, 750.272 bola jediná, ktorá na Slovensku jazdila v zeleno-sivej farebnej kombinácií.750.377 s Os 1858 do Fiľakova v žst. Plešivec. (18.decembra 1992)Zvolenská 750.032 stojí s osobným vlakom Os 21202 do Vrútok v žst. Banská Bystrica (26.septembra 1993)750.271 pri posune v depe Plešivec prechádza okolo „Sergejov“ 781.282 a 317. (8.februára 1993)Rekonštrukcie pokračovali ďalej nielen v rušňových depách, ale na vybratých rušňoch aj v rámci hlavných dielenských opráv v ŽOS Zvolen. V roku 1991 boli rekonštrukcie zahájené tak, že v mesiaci október vyšli na trať hneď tri a do konca roka ďalšie dva rušne. Podľa dostupných informácií boli prestavby na Slovensku ukončené dňa 22.októbra 1996, dodaním rušňa 750.094-5. Čo sa týka farebnej kombinácie, tak v začiatkoch boli na rušňoch ponechané nátery, v akých sa na rekonštrukciu pristavili, teda v červenej kombinácií. Od februára 1992 bol na rušne pristavené do ŽOS Zvolen, kvôli odlíšeniu od rady 753 a 754, dosadzovaný modrý náter so 600 mm žltým pozdĺžnym bezpečnostným pruhom, ako prvý v ňom vyšiel stroj 750.167. V roku 1996 dochádza k zmene, keď bola zavedená modrá kombinácia so 400 mm bezpečnostným pruhom na čele, ktorá bola po prvý krát dosadená na 750.110. V máji 1997 prichádza už známa modro-sivá kombinácia, ktorá bola dosadená na zvolenský stroj 750.272. Tento rušeň bol zaujímavý aj tým, že zo slovenských 750 mal ako jediný od 13.októbra 1992 náter zeleno-sivý. Ale to všetko vidíte na priložených fotografiách.Dostávame sa k modro-žltej farebnej kombinácií, v ktorej predstavujeme ako prvú 750.204, zachytenú s R 380 „Karpaty“ pri prejazde zastávkou Ľubotín v smere do žst.Plaveč. (1.mája 1995)Zvolenská 750.200 vchádza s Os 8809 do Podkriváňa 10.júla 1994.5.mája 1994 bola v Červenej Skale zachytená na Os 12576 táto krásavica...niesla číslo 750.182.Ďalší variant náterov rušňov 750, so 400 mm bezpečnostným pruhom na čele. Ako prvú Vám v ňom predstavujem 750.273 pri posune od Os 8807 v žst. Lučenec dňa 11.júla 1997.Stretnutie 750.058 a 750.128 v depe Zvolen dňa 1.októbra 1999.A opäť zmena náteru, tento krát je to už posledný „modrý“ variant, po ktorom nasledoval už len unifikovaný „blonski“ náter... V novom nátere sa predstavila vo Zvolene 750.111 dňa 30.novembra 1999.Modrá klasika v podaní 750.132 na čele Zr 1820 „Zvolenčan“ v úseku Blhovce – Hájnačka dňa 9.augusta 2004.Kto by nepoznal 750.300...v nátere, kedy ešte nemala žlté blesky, vchádza 5.októbra 2001 s Os 6206 z Fiľakova do žst. Zvolen osobná stanica.A ešte raz 750.300, ako ju poznáme z posledných rokov, na snímke schádza s Os 6214 dňa 5.marca 2008 zo Slatinky smerom do Zvolena.Samozrejme nemôžeme vynechať novozámockú „Dášenku“ 750.183, ktorá je zachytená spoločne so 750.129 dňa 28.decembra 2007 v žst. Nitra.Rušeň 750.031 je najstaršou nie len 750 na Slovensku, ale aj „okuliarnikom“, ktorý je prevádzkovaný na tratiach ŽSR. Na snímke je v domovskom depe Nové Zámky dňa 26.septembra 2009 v spoločnosti 750.238.Rozlúčku s radou 750 robíme v Leopoldove, kde je zachytená 750.198 na čele R 721 „Bojnice“ do Prievidze. (24.8.2009)To by bolo všetko k nenápadnému výročiu, ktoré sme si v teraz pripomenuli. Takže posledná veta :“Šťastnú cestu, 750 !“


Text a foto : Palo
Spracoval :


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=447