Návšteva na koridore… Koniec železničnej stanice Melčice prichádza !

railtrains.sk

Dátum:  28.02.2011 0:00   |   Rubrika:  Z tratí ŽSR a SŽDC   |   Vytlačené:  15.08.2020 1:08

 Blíži sa dátum 14.3.2011. Dátum, ktorý znamená pre železničnú trať v úseku Trenčianske Bohuslavice – Melčice veľa. Dátum, ktorý znamená koniec starej traťovej romantiky v popisovanom úseku. A do tretice dátum, ktorý znamená zahájenie „Megavýluky“ na stavbe Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce na rýchlosť 160 km/h...Aké zmeny sa teda pred a po uvedenom dátume diať, prinášam v stručnosti v nasledovnej krátkej reportáži.Pred samotným zahájením výluky bude aktivovaná diaľkovo ovládaná Výhybňa Nivy (nachádza sa v km 114,50 medzi stanicou Melčice a zastávkou Kostolná Záriečie), do prevádzky budú odovzdané novovybudované cestné nadjazdy do obce Štvrtok a Melčice, čím budú definitívne zrušené tri železničné priecestia do obcí Štvrtok, Ivanovce a Melčice. Pre verejnosť v modernizovanom úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, ktorý končí v novom železničnom km 117,690 za zastávkou Kostolná Záriečie krátko za diaľničným nadjazdom, ostáva už len železničné priecestie v stanici Trenčianske Bohuslavice. V súčasnosti sa v miestach železničného priecestia do Ivanoviec zahájili práce na budovaní podchodu pre verejnosť, ktorý umožní mimo iné aj bezpečný prechod z obce na autobusovú zastávku SAD. Pre úplnosť ešte dodávam, že traťový úsek z Melčíc na Zlatovce je na popisovanej stavbe stavebne ukončený, prebiehajú konečné „kozmetické“ úpravy a ukončovacie práce na zastávke Kostolná – Záriečie.Pohľad na bratislavské zhlavie v stanici Melčice a stavadlo číslo 2. Pohľad, ktorého dni a hodiny sú už presne zrátané... všetko bude onedlho nenávratná história !Výpravca pozerá upreným pohľadom na bratislavské zhlavie s otázkou – kde je ten vlak toľko ? Aj tento pohľad bude čoskoro historický, ako aj na stanicu plnú vlakov, funkčné pracovisko výpravcu i manipulačné koľaje, ktoré naposledy využívali naše pracovné vlaky... Povieme si onedlho – tak to boli MELČICE ...

No a ešte fotografia stavadla číslo 1...Po zahájení výluky sa budú ako prvé vykonávať stavebné práce na preložke prvej traťovej koľaje pod Ivanovskou skalou medzi stanicami Trenčianske Bohuslavice a Melčice, teda v smere na Trenčín, tesne pred Melčicami sa vybuduje nový mierny oblúk. V samotnej stanici sa zaháji celková prestavba stanice na železničnú zastávku s dvoma podchodmi pre cestujúcich a nástupišťom č.1 a 2, postupne budú zdemolované aj nepotrebné obe súčasné stavadlá. Po napojení prvej koľaje na už popisovanú preložku, sa zaháji 85 dňová výluka druhej traťovej koľaje v úseku Trenčianske Bohuslavice – Výhybňa Nivy. Výluky sa budú postupne od apríla rozširovať aj na nepárnu skupinu stanice Trenčianske Bohuslavice s napojením na vlečku ACHP, ako aj výluky medzi Novým Mestom nad Váhom a Bohuslavicami, pričom ich koniec je naplánovaný na posledný októbrový deň tohto roku.Dopravnú značku na fotografií určite nikomu netreba predstavovať. Táto sa nachádza na štátnej ceste I/61 pred železničným priecestím do obce Ivanovce a bude podobne, ako aj priecestie, patriť o pár dní už minulosti. V miestach, kde je zachytený žilinský dvojsystémový elektrický rušeň 363.147 sa v súčasnosti buduje podchod.Pýtate sa, a čo tunel Turecký vrch ? V súčasnosti bola na severnej strane (výjazdový severný portál), zahájená náročná betonáž vnútornej definitívnej tunelovej klenby, každú chvíľku bude zhodne aj zo strany južnej (južný vjazdový portál). Po ukončení tejto náročnej fázy výstavby sa pristúpi k budovaniu pevnej jazdnej dráhy, pričom pozdĺžny sklon v ose tunela je 4,887 promile, čiže ľudovo povedané, trať v ňom mierne stúpa.

A sme, možno povedať na najznámejšom „fotofleku“ úseku Trenčianske Bohuslavice - Melčice, na Ivanovskej skale. Prvé dva pohľady sú historické, prvý je fotografovaný z miesta, kde sa nachádza už nové podložie traťovej preložky (zmiernenie oblúkov) a druhý ukazuje situáciu pred jej výstavbou. Ďalšie fotografie zobrazujú situáciu, aká je v týchto dňoch a odfotografovať vlak bez rušiacich vplyvov stavby je už náročné. Posledná fotografia s podvečerným nákladným vlakom s 363.140 na jeho čele je z protioblúka pod skalou. Nová trať bude prechádzať úplne vľavo a náhoda chcela, že tieň vzadu ukazuje, v ktorých miestach „pretne“ nová trať starú...Čo dodať na záver ? Snáď len konštatovanie, že sa blíži naozaj veľmi náročná stavebná fáza modernizácie ďalšieho úseku Považskej železnice. Z pohľadu fotografa, ktorý vyhľadáva staré dobré nekoridorové miesta na fotografovanie, sa úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce zúži už len na stavebne nedotknutý krátky úsek starej trate okolo tunela. Tento má v tomto roku ešte „zelenú“, poskytne svoju romantiku v každom ročnom období, ale jeho existencia je už tiež definitívne zrátaná...Železničné priecestie v Trenčianskych Bohuslaviciach ostane posledné, ktoré bude slúžiť pre verejnosť a ktoré bude zrušené až po napojení trate do tunela.Nuž a niekoľko pohľadov na súčasný život tunela Turecký vrch...


Nuž a sme na konci dnešnej reportáže a v miestach starej trate „okolo tunela“. Na krátkom úseku sa dá spraviť ešte dosť zaujímavých fotografií...
Text a foto : Palo
Sprc :

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=483