TBS-ka nových Eurorunnerov METRANS v Maďarsku!

railtrains.sk

Dátum:  12.05.2011 16:30   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  26.08.2019 2:48

 Po nedeľnom príchode na Slovensko, absolvovali v stredu 11.5.2011 nové rušne spoločnosti 761.001 a 002 spoločnosti METRANS Technicko-bezpečnostnú skúšku na tratiach MÁV. Keďže spoločnosť METRANS plánuje nasadiť svoje nové rušne aj na tratiach MÁV, bolo potrebné vykonanie Technicko-bezpečnostnej skúšky, po ktorej úspešnom absolvovaní obdrží rušeň od skúšobného komisára povolenie pre prevádzku na tratiach MÁV.Rušne boli ešte v pondelok večer ako nečinné prepravené na kontajnerovom vlaku z Dunajskej Stredy do Petržalky, odkiaľ pokračovali do pohraničnej stanice Rajka už len v doprovode lokomotívy 742.610 Express Rail.

Technicko-bezpečnostná skúška pre trate MÁV pozostáva z:
-Statických skúšok a obhliadky rušňa
-Skúšobnej jazdy maximálnou konštrukčnou rýchlosťou
-Merania zábrzdných vzdialenosti

Nasledujúce fotografie približujú pobyt oboch rušňov v stanici Rajka a prípravy na skúšobnú jazdu.

Prvé foto v Rajke po nočnom príchode.
Prvé ranné slnko sa oprelo o nové Eurorunneri práve keď okolo nich prechádza osobný vlak do Szombathely.Na 761.001 už prebiehajú statické skúšky VZ Mirel , keď okolo prechádzala laminátka ČD Cargo.761.001 je už na „štarte“ pred skúšobnou jazdou , ktorá sa uskutočnila na hlavnej trati Hegyeshalom – Budapest .Rozjazd 001-tky na skúšobnú jazdu vedľa 002.761.001 má zelenúPo návrate 001 zo svojej jazdy bolo možné zachytiť v Rajke ďalší stroj ČD Cargo.a tiež aj V43 od Gysev.Po absolvovaní skúšobných jázd boli v popoludňajších hodinách prepravené oba Eurorunneri po rovnakej trase do Dunajskej Stredy. Snímka zachytáva rušne pri výjazde z Rajky.


Konvoj smeruje k starému hraničnému prechodu Rajka-Rusovce.


V oblúčiku pred petržalským umelým kopcom som stíhal zachytiť tento netradičný konvoj.Zaujímavé farebné stretnutie v Petržalke. Konvoj „Metransáckych Eurorunnerov“ prechádza vedľa odstavených rušňov LTE.Krátke stretnutie so starenkou v službách ZS Cargo.

Pevne veríme, že Eurorunneri spoločnosti METRANS začnú čo najskôr brázdiť Slovenské trate bez porúch a nehôd. V najbližších dňoch sa očakáva príchod tretieho Eurorunnera 761.003 do Dunajskej Stredy. 761.003 mal vo štvrtok 12.5.2011 absolvovať TBS v českej republike a následne sa presunúť do SR.Autor textu a foto : Taurus

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=544