Spomienky a návraty.... Utekajme na Utekáč...

railtrains.sk

Dátum:  22.06.2011 0:00   |   Rubrika:  História a spomienky   |   Vytlačené:  21.10.2019 12:50

 Námet na nasledujúcu spomienkovú reportáž mi dal nepriamo PeterN svojou fotografiou manipulačného nákladného vlaku, idúceho po trati Utekáč – Lučenec. Bola na nej síce „sedemštyridvojka“, ale pre mňa to znamenal okamžitý spomienkový návrat do časov len nedávnych, keď tu pravidelne jazdili lučenecký „Pištovia“ či na osobných vlakoch klasiky 810...
Áno, bolo to len pred pár týždňami...či vlastne rokmi ? Veru, čas letí veľmi rýchlo a v našich železničných potulkách v niektorom prípade už rozmýšľame, kedy to vlastne bolo. Na železničnú trať Lučenec – Poltár – Kokava nad Rimavicou – Utekáč som sa dostal počas dovoleniek na chate nad Kokavou. Poviem však pravdu, bolo to len povinné či núdzové zastavenie, nakoľko ma srdce ťahalo vždy do Lučenca a jeho okolia, na „veľké motory“, či lepšie povedané „Cé-nuly, Sergeje, Čmeliaky a samozrejme Okuliarniky“. Šťastie bolo v tom, že cesta viedla poväčšine vedľa lokálky do Kokavy a tak som predsa bez povšimnutia nemohol nechať prejsť vlak, ktorý sa ku mne blížil,... našťastie !Naše spomienky či návraty začíname v depe Lučenec, ktoré každý deň vypravovalo svoje hnacie vozidlá okrem iného aj na železničnú trať Lučenec – Utekáč. Snímky zobrazujú postupne hnacie vozidlá T 466.0021, v remíze odstavené sestry 735.022 + 023, „Hektora“, vlastne „Ťapku“ T 458.1021 obklopenú vozňami 810.530 a 402 či farebne odlišné 810.414 a 404. Život v depe Lučenec utíchol tak, ako väčšina hnacích vozidiel na obrázkoch...Pre malú predstavu spomeniem, že v manipulačnej nákladnej doprave tu pôsobili rušne pôvodného označenia T 466.0, neskôr preznačené na rad 735. Dodávky boli do vozebnej stanice Lučenec zahájené 12.augusta 1974, kedy sem ako prvé prišli stroje T 466.0016 + T 466.0017, ktoré boli zaradené najskôr na vozbu osobných vlakov na kokavskej trati, s jedným vlakom zachádzali aj do Lovinobane, postupom času boli nahradené rušňami T 466.0021 a 024. Dodávky pokračovali rušňami 018 – 024 a 026, stroj T 466.0025 bol dodaný do depa Zvolen. Prevádzková pôsobnosť „Pištov“ bola aj na staničnom posune a obsluhe vlečiek v Lučenci, ako aj nákladnej a manipulačnej doprave po peážnej trati cez Maďarsko do Malých Stracín a Veľkého Krtíša, ako aj lokáliek do Rimavskej Soboty a Katarínskej Huty. Ich dodaním sa vlastne plne motorizovali výkony vlakov obsadzovaných vozebnou stanicou Lučenec. Pre úplnosť, počet potreby radu T 466. / 735 v Lučenci začal klesať v roku 1991. V tomto roku tu bolo prevádzkyschopných osem strojov, ich počet klesal každým nasledujúcim rokom vždy o jeden, takže v roku 1998 to bol už len jeden jediný rušeň ! Na staničnom posune v Lučenci bol už pravidelne nasadzovaný „Hektor“ 721. Posledný údaj, ktorý prinášam je z roku 1997, kedy sem prichádzajú dva rušne 742, prvý, 742.123 prišiel do Lučenca z Trnavy dňa 16.januára, druhý, 742.352 prichádza 29.mája a to z depa Trenčianska Teplá. Oba boli hneď nasledujúci deň po dodaní nasadené na manipulačný vlak Mn 84321 Lučenec – Kokava nad Rimavicou.

Je chladné, ale krásne slnečné ráno, kalendár ukazuje dátum 21.september 1993. V staničke Zlatno, typickej svojou vôňou dreva, vykonáva svoju prácu na vlaku Mn 82210 naleštený lučenecký „Pišta“ 735.017. Je teda dosť času na to, aby som ho na jeho ceste do Poltára odfotografoval pri Českom Brezove a vjazde do dnes už okresného mesta Poltár.


Opäť sme v Zlatne, tento krát som tu v chladný, šestnásty februárový deň roku 1996 stretol lučeneckú 735.016, ktorá čakala na vykrižovanie s protiidúcim osobným vlakom z Kokavy nad Rimavicou.

S radom 735 sa lúčime v predvianočnej Kokave nad Rimavicou. Tu 22.decembra 1992 bola opäť „sedemnástka“, ktorá je zachytená aj pri návrate z obsluhy miestnej vlečky na „Kokavskej píle“Motorové vozne pôvodného označenia M 152.0 , neskôr preznačené na rad M 152.0, boli do Lučenca dodané ako náhrada za staré vozne radu M 131.1. Ako prvý prichádza priamo z výroby 26.mája 1981 vozeň M 152.0390, o deň neskôr M 152.0391. Postupne z výrobných liniek podniku TATRA Studénka prichádzajú ešte M 152.0402 – 0405, 0413 – 0415, 0426, 0530, 0531, 0542 a nakoniec dňa 27.apríla 1984 prichádza posledný stroj M 152.0672, ktorý sa súčasne stáva posledným, ktorý bol z výroby dodaný pre vtedajšiu Východnú dráhu. Prejdime však k fotografiám, ktoré nesú v sebe nádych nenávratnej histórie a v mojom prípade spomienky na nezabudnuteľné chvíle, kedy som okrem fotoaparátu nosil v brašni „kopec“ filmov a v hlave otázku, či som nezabudol natiahnuť fotoaparát...


Pohľad na staničku v Brezničke s lučeneckou 810.542 a dve križovania. Prvé je v Brezničke dňa 12.júla 1997, kde sa stretli 810.402 / 810.403 s vlakmi MOs 21457 / 21458, druhé križovanie je zo stanice Poltár, kde sa križujú 21.septembra 1993 MOs 21456 (810.542) s MOs 21455 (810.404). Je len na Vás, ktoré križovanie je farebne zaujímavejšie...Ranný MOs 21453 vezený na čele s 810.391, vzadu pomáha zdolať stúpanie smerom na Zlatno 810.403. Typický pohľad na osobné vlaky Lučenec – Utekáč. Zaiste je zaujímavý aj náter vložených prípojných vozňov. (Slaná Lehota 20.9.1993)


Malé podvečerné zastavenie pod Zlatnom, kde som čakal na prejazd MOs 21462 do Lučenca. Dňa 19.septembra 1993 viezli popisovaný vlak 810.402 / M 152.0426.Hriňovský expres čaká na prejazd MOs 21453 vezeného 810.542 kúsok za obcou Zlatno. Je 21.september 1993 a ranné slnko sa len lenivo opiera na vrcholky okolitých kopcov...810.426 opúšťa jediný tunel na trati Lučenec – Utekáč. Tento má meno „Tunel Zlatno“ a má celkovú dĺžku 500 metrov. (MOs 6614 - 30.marec 2001)Dňa 22.decembra 1992 prechádza medzi Kokavou a Liešnicou MOs 21456 do Lučenca. Na jeho čele je 810.404, pričom aj keď to tak nevyzerá, na okolitých kopcoch je bohatá snehová nádielka...Kokava nad Rimavicou – Do stanice vchádza MOs 21457 s lučeneckými vozňami 810.402 / 810.413 (22.12.1992), ďalej zo smeru Utekáč v mrazivom ráne 21456 prichádza 810.390. Všade vládne ticho, je „Štedný deň“ 1992... No a ešte odchod jesenného MOs 21459 do Utekáča, na čele je 810.414, na postrku 810.672 (22.9.93).MOs 21460 v koncovej stanici Utekáč. Na nástupišti stojí 810.413 a do vianoc 1992 zostávajú už len dva dni.Najdlhší osobný vlak, ktorý jazdil z Lučenca na Utekáč bol zaiste MOs 21459, ale len v úseku po Brezničku. Na snímke zo dňa 23.12.1992 je v zložení 810.542 /810.413 / 810.404 v úseku Veľká Ves – Kalinovo. Pre úplnosť uvádzam, že vlak je fotografovaný zo zadu a posledný vozeň 810.404 je v Brezničke odpriahnutý a bude vykonávať spoje do Katarínskej Huty.No a ešte tradične niečo na záver, nazvime to, na zastávke Zelené...


To by bolo na dnes už asi všetko. Opäť sme sa trošku preniesli o pár rokov späť, opäť sme si zaspomínali, čo nám vlastne pri súčasnom trende našich železníc vlastne aj ostáva ? Dnes sa teda s Vami lúčim, ale teším sa na ďalšie stretnutie s Vami, priatelia !

Text a foto : Palo


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=562