ŽELEZNICA PRE DETI 2011 VO VRÚTKACH MOJIMI OČAMI

railtrains.sk

Dátum:  15.06.2011 0:00   |   Rubrika:  Na voľné chvíle ...   |   Vytlačené:  01.04.2020 19:42

 Každoročne pripravuje spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci s ďalšími usporiadateľmi pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý pripadá vždy na 1.júna výstavu rušňov a jazdy mimoriadnych vlakov po horských tratiach smerom na Kremnicu a Banskú Bystricu. Akcia sa koná vždy cez prvý júnový alebo posledný májový víkend v priestoroch bývalého rušňového depa Vrútky. Bývalé rušňové depo sa nachádza hneď za nákladnou stanicou Vrútky na trati č. 180 od Žiliny smerom na Kraľovany.

Snáď ani netreba pripomínať, že mesto Vrútky je známe svojou železničnou históriou, keď sa tu postavili prvé dielne vtedajšej Košicko-bohumínskej železnice ale aj súčasnosťou a to podnikom ŽOS Vrútky. Tu sa udržujú takmer všetky elektrické rušne ZSSK aj ZSCS, udržujú a opravujú ale aj vyrábajú nové osobné vozne pre ZSSK, opravujú motory ČKD a vyrábajú a kompletujú motorové jednotky (nedávno to boli „delfíni“ radu 840, teraz sú to jednotky radu 860). Podnik je známy aj zákazkami do zahraničia - Rakúsko, Česká republika, Srbsko apod.Tento rok sa predstavili premiérovo na Slovensku hlavne vozidlá ČD. Pripomenúť treba parný rušeň „Kremák“ z RD Olomouc 534.0432, len minulý rok opravená „Berta“ T 478.1010 patriaca Výskumnému ústavu železničnému a nový prírastok vrútockej výhrevne, rušeň 749 248, ktorý bol privezený len v marci tohto roku z ČR. Tento rušeň mal nanovo nalakované obe čelá.
Na tejto akcií sa zúčastnili aj motorové rušné 755 001 „Tatranský orol“, „Hektor“ T 435.093 z Popradu, 721 012 z RD Žilina, „Berta“ ZSCS 751 115, „Čmeliak“ ZSCS 771 020, „kocúr“ 742 386, ktorý vykonával posun, „Čmeliak“ 770 604 Lokorail, ktorý sa objavil na výstave v piatok 3.6.2011 večer, „sergej“ T 679.1168, „pielsticky“ T 466.0254 z Popradu a T 466.007 z Břeclavi ako aj prievidzská „karkuľka“ T 444.0055. Motorové vozne zastupovali M 240.0042 z Popradu a M 131.1443 z Púchova. Elektrickú trakciu zastupovali „žehlička“ 110 014 z RD Žilina, „akumulátorový „samo“ 199 416,elektrická „rakaňa“ E 669.2133, a „bobina“ E 499.047. Parná trakcia bola zastúpená okrem „kremáka“ rušňami „ušatá“ 464.001 z Prievidze, „papagáj“ 477.013, „štoker“ 556.036, „šlachtičná“ 475.196 a „zelený Anton“ 486.007.
Nemožno zabudnúť ani na zástupcov z radov hasičskej techniky, ktorí boli zastúpení hlavne vozidlami hasičského zboru z obce Priekopa. Vystavené boli vozidlá značky Tatra 805 (skriňová nadstavba a s pevnou korbou s lavičkami na sedenie), Praga RN, ruské ZIL 130 a 157, moderná zdvíhacia plošina Multicar, osvedčený Liaz-Škoda „Anička“, Land Rover, historická ručná pumpa na vodu a dve o niečo modernejšie motorové pumpy. Návštevníkov a aj mňa zaujalo osobné veliteľské vozidlo Tatra T 613 v červeno-bielom zafarbení z Bratislavy.Akcia sa tešila veľkej obľube nielen z radov detského publika ale aj fotografov určite aj vďaka letnému počasiu, ktoré síce v nedeľu poobede narušila letná búrka, ale v lete to už tak medzi horami býva...Hlavne v čase obeda a po príchode mimoriadnych osobných vlakov bolo v areáli bývalého depa najviac rušno. Ja som sa vybral na túto akciu vždy ráno a neskoro poobede, keď už je ľudí pomenej a slnko pekne svieti na lesknúce sa rušne ráno z jednej strany a poobede z druhej strany.
Čo dodať na záver?
Určite sa treba poďakovať organizátorom. Toto poďakovanie patrí všetkým organizátorom a zúčastneným, ktorí sa podieľali na vzniku a priebehu tejto akcie. Akcia „Železnica pre deti 2011“ má za sebou ďalší úspešný ročník a tak dúfam spolu s ostatnými, že sa stretneme o ďalší rok zas a znova na tom istom mieste už pod názvom „Železnica pre deti 2012“. Priblížme si teda prostredníctvom nasledovných fotografií atmosféru diania a vystavované rušne a hasičskú techniku z tejto akcie.Vstupná brána do výhrevne Vrútky„Tatranský orol“ 755 001, ktorý je aj po niekoľkých rokoch od svojej výroby „nejazdený“. Vzadu vpravo sa nachádza „hektor“ 721 511 pôvodne z Arcellor Mittal Steel Ostrava„Kocúr“ 742 386 ZSCS, ktorý zabezpečoval počas akcie posun s rušňami a vozňami počas celej akcie„Hektor“ 721 012 ZSCS„Zamračená“ 751 115 ZSCS a „čmeliak“ 771 020 ZSCSPopradský „hektor“ s pennsylvánskymi podvozkami T 435.093Prievidzská „karkulka“ T 444.0055 z RD Prievidza„Samo“ 199 416 ZSCS z RD Žilina vozil hlavne deti po areáli počas akcieNový prírastok vrútockej výhrevne 749 248 pôvodom z ČR a T 478.1010 VÚŽ (Výskumný ústav železničný) sa vracajú od požiarneho vlakuPózovanie pri zapadajúcom slnku bolo farebne zaujímavé...Na spánok sa postupne poberali (zľava) T 478.1010, T 679.1168, T 466.0254, T 466.0007 a 749 248Sergej T 679.1168 spolu s oboma pielstickmi T 466.0254 a 0007 sa vyhrievajú na večernom slnkuPätica motorových rušňov spolu, šiesty sa už do objektívu nezmestil...
Zľava 742 386, T 478.1010, T 679.1168, T 466.0254, T 466.0007 a celkom vpravo časť z 749 248Dvojica čmeliakov – vľavo 771 020 ZSCS a vpravo súkromný 770 604 dopravcu LokorailV sobotu 4.6.2011 vozil návštevníkov akcie z hlavnej vrútockej železničnej stanice do žst. Vrútky nákladná stanica popradský motorák M 240.0042, vedľa neho sa pripravuje na čele požiarneho vlaku dvojica pielstickov T 466.0254 a 0007„Hurvínek“ M 131.1443 Spolku považskej železničnej dráhy z Púchova vozil cestujúcich na akciu v nedeľu 5.6.2011Jednosmerná „žehlička“ 110 014 z RD Žilina„Rakaňa“ E 669.2133 vezie v sobotu 4.6.2011 od Žiliny požiarny vlak za mim. Os na čele s 464.001Na spoločnej fotografií postupne pózujú zástupkyne elektrickej trakcie E 499.047, 110 014 a vzadu E 669.2133Papagáj 477.013 z RD Poprad sa pripravuje v nedeľu 5.6.2011 do čela mim. Os do žst. Harmanec-jaskyňaV sobotu 4.6.2011 464.001 „Ušatá“ doviezla do Vrútok návštevníkov z Žiliny„Štoker“ 556.036 sa vyhrieva na slnku„Šlachtičná“ 475.196 v čele mim. osobného vlaku do Kremnice zachytená v žst. Vrútky„Kremák“ 534.0432 z ČR spolu s „Ušatou“ pózujú na dopoludňajšom slnku„Zelený Anton“ 486.007 a „Šlachtičná“ 475.196 vedľa sebaParní veteráni „Kremák“, „Ušatá“ a „Štoker“ spoločne oddychujúZástupcovia požiarnej techniky značky Tatra 805, vpravo požiarne veliteľské vozidlo Tatra T613 z BratislavyTatrovky radu 805 pod oknami bývalého vrútockého depaRučná pumpa na vodu od hasičského zboru obce Priekopa, ktorá sa ťahala ručne alebo koňmi spolu s „Šlachtičnou“Požiarne vozidlá Liaz-Škoda „Anička“ a ruský ZIL 130Spoločná fotografia vozidiel značky Tatra 805, Praga RN a ruského ZIL 157 (požiarny rebrík)
Autor textu a foto : VolodTento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=573