S " Magdou " do Medzilaboriec a Lupkówského tunela

railtrains.sk

Dátum:  07.08.2011 0:00   |   Rubrika:  Fotografia na nedeľu   |   Vytlačené:  21.10.2019 11:47

 V sobotu 30. júla organizovalo občianske združenie KHKV Haniska pri Košiciach jazdu z Košíc, cez Trebišov, Humenné a Medzilaborce do Lupkówského tunela a späť. Táto trať bola kedysi dvojkoľajná a predstavovala dôležitú spojnicu Uhorska a Haliče. V poslednom období však zaznamenala výrazný útlm - odklonová nákladná doprava na tomto hraničnom priechode bola ukončená v januári tohto roku a posledný osobný vlak išiel na konci leta 2010.Jazda historickej Magdy M 131.1125 s prívesným vozňom Clm 5-2145 teda bola možnosťou po ročnej pauze previezť sa a vyfotografovať vlak v jednom zabudnutom kraji východného Slovenska.


Prvé fotografie zachytávajú historický vlak v Strážskom a Radvani nad Laborcom. Obloha bola počas celého dňa zatiahnutá, pršalo však iba v Medzilaborciach.

Železničnú trať z Michalian cez Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Humenné, Medzilaborce do poľského Přemyslu postavila Prvá uhorsko-haličská železnica. Pohraničný úsek trate bol uvedený do prevádzky ako posledný v roku 1874. Trať bola zdvojkoľajnená v roku 1882 z dôvodu veľkého vojenského strategického významu. Po prvej svetovej vojne bola druhá koľaj z Bánoviec nad Ondavou cez Medzilaborce do výhybne Vydraň znesená v roku 1920, z Michalian do Bánoviec v roku 1932. Druhá koľaj poslúžila na vyrovnanie dlhu voči víťazným mocnostiam (!), keďže Československo prevzalo okrem územia aj časť uhorského dlhu. Druhá koľaj v úseku Vydraň - výhybňa Víťazstva vydržala až do roku 1995!


V Medzilaborciach bola dvojhodinová prestávka, ktorú väčšina využila na posilnenie sa výborným gulášom na stanici a prehliadkami Múzea moderného umenia Andyho Warhola a pravoslávneho Chrámu svätého Ducha. Domáci obyvatelia sa mohli previezť historickým motorovým vozňom do zastávky Vydraň a späť.Príchod a pobyt na zastávke Medzilaborce mesto, kde nastupuje väčšina účastníkov jazdy do tunela. Magda prívesný vozeň pri jazde k štátnej hranici tlačila, z dôvodu správneho radenia súpravy pre fotografovanie s portálom Lupkówského tunela. Zastávka Medzilaborce mesto je dnes " vďaka " chýbajúcemu nápisu anonymná...


Na trati sa kedysi nachádzali zastávky Vydraň, Palota a tesne pred tunelom zastávka Víťazstva. Náš vlak však zastavil až pri strážnom domčeku pri tuneli a po výstupe účastníkov sa presunul do tmy tunela. Odtiaľ pomaly vychádzal za účasti množstva fotoaparátov.


Lupkówský tunel bol pôvodne dlhý 416 metrov, z toho 234 metrov na slovenskej strane. Postavili ho hneď ako dvojkoľajný v roku 1874, aj keď železničná trať bola zdvojkoľajnená až o osem rokov neskôr. Jeho výstavbu sprevádzali veľké problémy, podľa pôvodného projektu mal byť dlhý dokonca až 750 metrov. Dnes je tunel o 30 metrov kratší. Počas druhej svetovej vojny bol totiž dvakrát vyhodený do vzduchu a pri povojnovej obnove bol poľský portál tunela posunutý hlbšie oproti pôvodnému. Červená armáda kvôli zničenému tunelu v decembri 1944 postavila 3,5 km preložku s úvraťou a veľkým prevýšením, ktorá tunel obchádzala. Opravený tunel bol slávnostne odovzdaný do prevádzky 7. novembra 1946 - na výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Slovenský portál je dodnes dvojkoľajný, na rozdiel od poľského.


Nápis na tunelovom portáli v preklade: Čo germánska zloba zničila, bratská ruka sovietskej armády postavila.


Osudy osobnej a nákladnej dopravy po druhej svetovej vojne na tejto trati sú už prakticky len epizódne. Osobné vlaky jazdili z Medzilaboriec len do zastávky Víťazstva pri tuneli a aj to len do roku 1977. Tranzitná nákladná doprava trvala od 70. rokov 20. storočia do roku 1988. Po zmene režimu začali nákladné vlaky jazdiť cez tunel až v roku 1996, osobná doprava o tri roky neskôr. Slabá prevádzka dvoch párov osobných vlakov sa však v posledných rokoch postupne obmedzila iba na víkendy počas turistickej sezóny a v rámci redukcie spojov 1. mája 2011 bola zrušená úplne. V máji 2009 došlo z dôvodu hospodárskej krízy k zastaveniu aj nákladnej dopravy. Nákladné vlaky sa na lupkówskú trať vrátili iba počas nezjazdnosti susedného prechodu Plaveč - Muszyna kvôli následkom záplav rieky Poprad, od júna 2010 do januára 2011.Niektorí účastníci patria už dlhé roky k inventáru železničných akcií na Slovensku


Text a foto: mirec116

Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=604