Vlaky v Jablonovom alebo, na trati pod Malými Karpatmi...

railtrains.sk

Dátum:  09.12.2011 0:00   |   Rubrika:  Zaujímavosti   |   Vytlačené:  22.01.2020 6:45

 100 rokov trate Zohor – Plavecký Mikuláš.
Domov – slovo, ktoré je bežnou súčasťou každodenného života. Miesto, kam sa radi vraciame, kde máme všetko... Keď som býval v Bratislave, po vystúpení z vlaku na hlavnej stanici som v dave ľudí rozmýšľal, ako sa natlačím do Ikarusu linky 22 a budem pol hodinu cestovať do Prievozu. Keď som sa presťahoval na Záhorie do Jablonového, bol návrat úplne iný, príjemnejší...
Rok 1972


Rok 1994


Po vystúpení z motoráčiku som sa pozdravil s výpravcom, rušňovodičom, vlakvedúcim, počkal na jeho odchod a keď bolo pekne, len tak sadol na lavičku pred dopravnou kanceláriou, na ktorú hrialo slnko a tam ešte prehodil len tak pár viet. Jablonové – stanička tichá, nenápadná, postavená na 35 km dlhej jednokoľajnej železničnej trati Zohor – Rohožník – Plavecký Mikuláš, do prevádzky uvedenej 9.12.1911 a ktorá mala pokračovať až do Jablonice. Na jej koľaje som sa prisťahoval v čase, kedy bola plne vyťažená hlavne nákladnými vlakmi s cementární Rohožník, ktoré jazdili pravidelne a ich žlté „cibuláky“ svietili do okolia už z diaľky. Ďalej to boli vlaky s dubovým drevom z majestátnych lesov Malých Karpát, či mäkším, živicou voňajúcimi smrekmi z opačnej strany trate, z vojenských lesov. Nuž a keď sme spomenuli armádu, prevádzkované tu boli časté vojenské transporty s pásovou technikou na cvičenia vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, rozdelené na priestor Turecký Vrch a vojenské letisko Kuchyňa. Na ich čele boli vždy turnusové bratislavské T 466.2363, 2364, 2373 a 2374, ktoré sa postupom času číselne menili. Pred nimi to boli T 466.0001 – 0005, ktoré jazdili aj v osobnej doprave (spoločne s M 131.1), v roku 1977 nahradené T 466.2001 – 2005...Podvečerný osobný vlak Rohožník – Zohor v stanici Rohožník. Rušňovodič bol na svoj turnusový „motor“ právom hrdý, patril tu medzi najkrajšie. (2.7.1991)


Pohľad na stanicu Jablonové v máji 1992, dnes je ukrytá stromovým porastom. Dopravná situácia spôsobila križovanie nákladného vlaku s T 466.2363 + 2373 a osobných vlakov s 810.119 + 064.


V posledný marcový deň roku 1993 opúšťa nákladný vlak Jablonové v smere do Zohoru. Na jeho čele sú T 466.2374 + 2363 – pohľad na žlté cibuláky tu bol tradíciou...


Klesaním z Jablonového do Lozorna schádza poobedná „Péenka“ , ktorú vezú T 466.2364 + 181, pozdrav zatrúbením tu nikdy nechýbal ! (24.5.1993)


MOs 22516 krátko po opustení Jablonového, tvorí ho bratislavská 810.137 (24.5.1993)


Posun 742.373 + 327 v Jablonovom... (3.12.1994)


Ráno 26.6.1995 v stanici Zohor. Motorové vozne 810.136 + 137 priviezli svoje osobné vlaky z Plaveckého Mikuláša a Záhorskej Vsi.


Námet na malé fotografické zastavenie mi dal nepriamo Festo, rád som sa pozeral na jeho fotografie z okolia Alekšiniec, ktoré sa mi veľmi páčia. Začal som teda skladať malú mozaiku aj z „Podhorskej“ trate, ako trať na Plavecký Mikuláš miestny obyvatelia prezývali, niečo z okolia Jablonového. Nuž a ako som vyberal nejaké obrázky mi v poznámkach udrel do očí fakt, že naša nenápadná trať, na ktorej už zastihnete aj súkromných dopravcov, oslavuje v tichosti 100 rokov od jej otvorenia...


Sergeja na našej trati som videl len jeden krát, povolaný bol v rámci kalamity, aby tu prerazil záveje v úseku Jablonové – Pernek, nakoľko hrozilo zastavenie železničnej dopravy. Bolo to 13.2.1996 v podaní 781.357 depa Nové Zámky, vlak č.67820.


A pohľad z druhej strany, kde vchádza Os 22503 s „veľkým motorom“, za ktorým zaradená 810.118 by do stanice Kuchyňa určite neprešla...

Konečná stanica Plavecký Mikuláš. (810.066 MOs 22516 3.5.1997)


V trinásty augustový deň 1995 som cez objektív zachytil 810.118, ktorá zo stanice Rohožník viezla MOs 22510 do Zohoru.


742.051 čaká v Jablonovom s nákladným vlakom do Zohoru na križovanie s protiidúcim MOs 22511, ktorý viezla 810.137. (18.4.1997)


Je ráno 7.8.1999, pravidelný ranný manipulák zdoláva pomaly ale isto posledné metre stúpania z Lozorna do Jablonového. Je to pravidlo aj dnes a jeho trúbenie v Lozorne je počuť až sem ! (742.363 + 051)


V zastávke Sološnica zastavil MOs 2208 Plavecký Mikuláš – Zohor, tvoril ho pekný bratislavský motor 810.065. Rozhodol som sa ho teda ešte cestou odfotografovať, ale kde, keď začína nevľúdne počasie...


...ktoré sa v zastávke Lozorno premenilo na úplne niečo iné, koniec pravidelne osobnej dopravy sa nezadržateľne blíži ... (30.1.2003)


Mn 87810 vezený 742.278 + 342 prechádza stanicou Jablonové v smere do Zohoru, píše sa 6.1.2004.Osobná doprava bola už v réžií motorových vozňov M 152.0 / 810, turnusovo M 152.0063 – 0067, 118, 119, 135 – 137, ktoré ju prevzali od starších „Hurvínkov“ M 131.1244, 1245, 1540, 1541, ako aj „Karkuliek“ T 444.0 a 1, boli sústredené podobne ako veľké motory v rušňovej stanici Zohor. Tieto pochopiteľne mali zapracované aj osobné vlaky do Záhorskej Vsi. Dňom 2.2.2003 bola zastavená pravidelná osobná doprava, snaha jej obnovy ako aj zatraktívnením priamych spojov Rohožník – Zohor – Bratislava spoločnosťou BRKS, kde prvý „slávnostný“ vlak išiel 24.8.2003 (830.156) a od 2.9.2003 (prvý vlak viezla 830.007) sa pokúsila opäť prilákať cestujúcich s tým, že v porovnaní s traťou do Záhorskej Vsi sa to nepodarilo a tak tu bola nakoniec v januári 2005 s definitívnou platnosťou opäť zastavená.


Dňa 7.1.2004 zabezpečoval vlakový obrat MOs 2207 / 2208 medzi Zohorom a Rohožníkom motorový vozeň 830.056, na snímke vchádza do Jablonového.


Vrátili sme sa ešte raz do Zohoru, ráno 14.1.2004 som totiž v našej staničke počul zvuk motora, ktorý mi sem nepasoval. Fí, „Hektor“, tak rýchlo autom do Zohoru a 720.540 + 020.186 ako Os 2206 som aspoň takto dokumentačne odfotografoval. Vzadu už stojí pripravený motor 830.180, s ktorým spoločne odišli ako Os 2307 do Bratislavy.


830.180 prechádza „kritickým“ oblúkom v km 10,0 – 10,2 za Jablonovým v smere na Pernek , kde dochádza k častému zaviatiu trate snehom nafúkaným z priľahlých polí. (MOs 2208 – 9.1.2004).


„Max“ 742.515 opúšťa s osobným vlakom 2207 Jablonové. (10.2.2004)Dnes sa na Podhorí stretnete teda len s nákladnou dopravou. Okrem Carga sú to, ako som už uviedol, súkromníci s pestrou paletou hnacích vozidiel. Určite je ale z pohľadu fanúšika výhoda, nakoľko si do Zohoru privezú záťaž, ktorá sa tu musí rozdeliť a do Rohožníka ju musia „vytiahnuť“ na dva krát, oblúkové stúpanie na Jablonové a norma hmotnosti je nám kladne naklonená ! Ale dosť bolo slov, nechajme prehovoriť ešte niekoľko dokumentačných fotografií a zaželať tejto nenápadnej trati – Všetko najlepšie !Ranné stretnutie rušňov v stanici Rohožník, T 448.0724, 742.245 + 023 na vlak Mn 87810 a BRKS čmeliaky 770.527 + 528, ktoré sem prišli pre nákladný vlak do Komáromu MÁV. (8.9.2005)


Aj Túlavá 850.018 sa sem zatúla, bola tu napríklad aj 11.10.2005, zachytená pre pred vjazdom do Lozorna v smere do Zohoru.


770.528 vchádza s nákladným vlakom do Jablonového. Na jeho konci bola 770.527, aby mohol vlak bez zbytočných zdržaní pokračovať úvraťou zo Zohoru na Bratislavu. (8.9.2005).


11.10.2005 som netrpezlivo čakal v Jablonovom na okuliarniky OKD, ktoré tu jazdili poväčšine v noci. V tento deň sa to podarilo, poobedný vlak N 87810 viezli 753.703 + 705.


A niečo modernejšieho – rušeň ER 20-005 zachytený s ucelenkou v úseku Lozorno – Zohor. (25.4.2009)


Dolu briežkom od Perneka do Jablonového schádza Rv vlak zložený z 770.528 + 771.513, ktoré idú do Zohoru pre druhú polovicu nákladného vlaku pre Rohožník. (15.3.2008)


11.4.2008 – tradičný ranný pohľad z kraja obce Lozorno na pravidelný manipulačný nákladný vlak. Zobrazený je v úseku Zohor – Lozorno v mieste mimoúrovňového križovania brnenskej diaľnice a štátnej cesty do Malaciek.


Čmeliak 771.513 vchádza do Lozorna v smere do Rohožníka. (19.4.2008)


No a sme na konci dnešného článku, rozlúčku urobíme teda celkovým pohľadom na stanicu Rohožník, ktorá je pre nákladné vlaky konečnou...Text a foto : Palo


Tento článok nájdete na stránke railtrains.sk http://www.railtrains.sk

URL tohoto článku je: http://www.railtrains.sk/modules/AMS/article.php?storyid=707