Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Půlstoletí Mutěnické spojky

Půlstoletí Mutěnické spojky

 
Síť bývalých ČSD je poseta různými spojkami nebo spojovacími kolejemi, které byly anebo jsou dosud používány. Okolnosti vzniku řady z nich byly velmi zajímavé a stejně tak i vlastní provoz. Jednou z takových je i tzv. Mutěnická spojka, jejíž půstoletí existence bychom zde chtěli připomenout.

 


V polovině 60. let se nebývalou měrou změnila podoba dopravy lignitu z dolů v oblasti Dubňanské pánve do Elektrárny Hodonín. Přestal dovoz uhlí nákladními auty s vleky z Hovoran a Šardic do Čejče, a dál vlaky do Hodonína. Stanička Dubňany na lokálce Mutěnice - Kyjov byla rozšířena a prodloužena, v roce 1966 zde bylo aktivováno reléové zabezpečovací zařízení. Ze severního (kyjovského) zhlaví vybíhala téměř 4 km dlouhá vlečka, mířící severozápadně na Ústřední zásobník do Šardic. Tam se nakládal lignit, dopravovaný z okolních dolů Obránců míru, 9. květen a hlavně z Dukly. Odtud měly nově vyjíždět ucelené vlaky do Hodonína. Překážkou jim však byla úvrať v odbočné stanici Mutěnice, kde se kyjovská lokálka napojovala na trať Hodonín - Zaječí - a právě v tomto směru.Schematická mapka, připojená jako součást Jízdního řádu ČSD 1988/1989. Tehdy poprvé byla spojka dostupná osobním vlakem, ale na mapě znázorněna nebyla.
Kopie ze staršího autoatlasu, kde už v době vydání byly neaktuálně otištěny i koleje již dříve snesené. Zde je krásně zakreslen celý mutěnický kolejový triangl. Za pozornost stojí četné vlečky okolo stanice Dubňany, která sama již neexistuje - pouze výpravní budova u cyklostezky.
Detailní pohled na uspořádání mutěnického trianglu i s popisem základních bodů.
Kolejové uspořádání je patrné i z pultu RZZ v žst. Mutěnice. Snímek z roku 2013 ukazuje situaci, kdy byla spojka již normálně nesjízdná - po rozkradení elektromotorických přestavníků. Foto Lajos


Tehdejší Jihomoravské lignitové doly pomohly ČSD zřídit cca 700 m dlouhou spojovací kolej, která umožnila přímé spojení traťových úseků Dubňany - Mutěnice a Mutěnice Hodonín, bez nutnosti zajíždění do žst. Mutěnice. Ta má dodnes poměrně krátké staniční koleje a manipulace u deseti vlaků denně by měla vliv na plynulé jízdy uhelných vlaků. Ačkoliv se této stavbě, která měla být podle některých údajů otevřena 29. 4. 1964, všeobecně říká "Mutěnická spojka", jde ve smyslu předpisů o spojovací kolej č. 90 S v obvodu železniční stanice Mutěnice.Ve skutečnosti však byla spojovací kolej uvedena až během roku 1965 a první uhelné vlaky z Dubňan musely zajíždět do Mutěnic a tam měnit směr.Na počátku roku 1994 se historie vozby lignitu z Dubňan po Mutěnické spojce již pomalu uzavírala. Odpoledne 19. 1. 1994 projíždí esovitými obloučky k někdejší Odb. Hodonínská vlak Pn 64887 s "pielstickem" 735.271. Foto Lajos
Tabelární jízdní řády vyrovnávkových vlaků v relaci Hodonín - Dubňany z období GVD 1990/1991. Normálně jezdily čtyři páry vlaků denně, odříkal se noční obrat 54460/64881. Dvojice lokomotiva řady 735 nebyla primárně kvůli hmotnosti, ale z důvodu rozdělení v Dubňanech a samostatného provedení obsluh vleček ÚZ Šardice a 1. Máj II Dubňany.
A samozřejmě jízdní řády pro pořádně naložené uhelné vlaky zpět do Elektrárny Hodonín. Tam už po spojení souprav byla nutná síla dvou "pielsticků".
Přehled vlakových úseků a jednotlivých bodů na trase Hodonín - Dubňany.


Prvním důležitým bodem je v jižní části někdejší Odbočka Hodonínská, kde se spojovací kolej zaústila do traťového úseku Hodonín - Mutěnice a tím druhým je analogicky někdejší Odbočka Dubňanská, vzdálenější místo od samotné stanice. Než zde byla roku 1967 aktivována reléovka sovětského typu, byly odbočky obsazeny signalisty, kteří zajišťovali stavění vlakových cest. I po zrušení těchto stanovišť a zavedení ústředního stavění se v dopravní dokumentaci používaly názvy odboček. Na obou odbočkách byla zřízena dvojice výhybek, zapojených jako kolejové spojky - jedna výměna byla vložena do původní traťové koleje a druhá byla na spojovací koleji. V základní poloze byla postavena na krátkou odvratnou kolej.

Historický snímek - opravdu poslední uhelný vlak Pn 64885 z Dubňan do Hodonína, vypravený dopoledne 1. 6. 1994. Lignit se ložil na vlečce Dolu 1. Máj II. Zbytky těžby se ještě nahodile vozily Mn vlaky, ale touto jízdou skončila jedna velmi dlouhá a docela slavná kapitola dolování na Dubňansku. Foto Lajos
Dnes již skoro zapomenutá historie - obloučky spojovací koleje 90 S u Mutěnic se 21. 5. 1998 ladně projíždí motorový vůz 810.640 na přímém vlaku Kyjov - Hodonín. Foto Lajos
Pohled opačným směrem - kyjovský vůz 810.640 (tzv. přímý MOs Kyjov - Hodonín) pomalu opouští spojovací kolej, a míří k někdejší Odb. Hodonínská. V pozadí je patrná kolej traťového úseku Mutěnice - Hodonín, do níž je spojovací kolej zaústěna. Foto Lajos
Hezký dokument svojí doby - přímý osobní vlak Kyjov - Hodonín čeká v polovině května 1998 na bývalé Odb. Hodonínská na volnou trať a tak pohotový vlakvedoucí dokumentuje jednu končící kapitolu. Nechtěně tak podchytil i likvidaci dávno opuštěného stanoviště odbočky. Foto Stanislav Tresa
Pohled do služebních pomůcek - tabelární jízdní řád MOs 24303, tedy přímého vlaku Kyjov - Hodonín, který po tři roky využíval "Mutěnickou spojku".
Přímé jízdy mimo Mutěnice do Hodonína představovalo úřední vydání jízdního řádu takto - tenká vlnovka a vlak jede po jiné trati... Ukázka z JŘ ČSD 1988/89.Svému původnímu a hlavnímu účelu spojka sloužila 30 let - až do 1. 6. 1994, kdy tudy projel poslední uhelný vlak. Ovšem kolejový triangl se využíval i k dalším účelům - podle potřeby se zde otáčely vlečkové lokomotivy z početných hodonínských vleček, aby si rovnoměrně ojížděly jízdní profil. Docházelo na traťové mechanismy, nebo soupravy. Nahodile i pro nákladní vlaky z Hodonína do Dubňan. Mezi taky patřily i přepravy vytrhaných kolejových polí ze zrušených důlních vleček, jak je patrno i z fotografií.


"Ponorka" 730.623 z TSS Hulín se 19. 1. 1994 kroutí na Mutěnické spojce s kolejovými poli, které ještě před několika dny tvořily opuštěnou vlečku Dubňany - ÚZ Šardice. Foto Lajos
Po téměř 10 let jezdily spojkou dva páry nákladních vlaků - zprvu Mn, pak Pn z Kyjova do Hodonína a zpět. Do roku 1999 patřily kyjovské lokomotivě 742.345. Ta vedla svůj vlak i po ránu 21. 5. 1998, kdy se vracela zpět do Kyjova.Velkým vybočením ze zaběhlého zvyku bylo zavedení ranního osobního vlaku MOs 24303 z Kyjova do Hodonína přes Mutěnickou spojku a to počínaje GVD 1988/89. Zpět se motorák vracel v závěsu osobního vlaku do Mutěnic a po zbytek dne obsluhoval původní trať, aby se druhého dne ráno zase otočil. Tak tomu bylo do konce května 1991, kdy se tento výkon v rámci úspor všeho druhu zrušil a zůstaly jen relace Kyjov - Mutěnice a zpět.
Ukončení vozby uhelných vlaků umožnilo zavedení většího počtu osobních vlaků mezi Kyjovem a Hodonínem a to hned s prvním následujícím GVD 1995/96. Některé vlaky byly přímé po spojce, jiné jezdily úvratí přes Mutěnice. Byly to tři roky poměrně nepřehledného, ale určitě zajímavého provozu, který vyžadoval dva motorové vozy na pokrytí potřeby. Ovšem byly to zase další těžké škrty, které už na podzim 1997 o víkendech zcela utišily provoz na kyjovské trati a od 24. 5. 1998 zcela zrušily jízdy přímých osobních vlaků mezi Kyjovem a Hodonínem. Naposledy se tak bylo možné po spojce svézt v pátek 22. 5. 1998, tedy ve stejný den, kdy končila osobní doprava na nedaleké ždánické trati.
Odtroubení posledních osobáčků na Mutěnické spojce ještě stále neznamenalo její konec. Přesně v polovině čtyřleté přestávky mezi první a druhou kapitolou osobní dopravy, tedy v květnu 1993, došlo ještě k dalšímu zužitkování. Důsledky změny vlakotvorby a řazení místní zátěže ve směru Slovensko od GVD 1993/94 - kdy se zavřel přechod zátěže přes Vrbovce nebo Skalicu - vedly ke zvýšení důležitosti dvou tradičních manipulačních vlaků Kyjov - Mutěnice a zpět. Těmi se začaly dopravovat vozy směr Hodonín - Břeclav - Kúty, proto se zvýšila jejich hmotnost a naopak se začala vytrácet místní zátěž. Proto byl nejprve večerní pár Mn vlaků veden přímo po spojce do Hodonína, kde zátěž řadila do Pn vlaků směr PPS Kúty a pro velký úspěch byl od GVD 1994/95 takto veden i ranní pár. Cca od roku 1998 jezdily tyto vlaky již jako průběžné nákladní, protože cestou nikde nemanipulovaly.
Ovšem ranou do zad bylo další úsporné opatření - zavedení zjednodušené dopravy v celé trati Kyjov - Mutěnice od 15. 12. 2002, což znamenalo vydání svazku klíčů a rozkazů v přilehlé stanici Mutěnice. A tedy nemožnost přímé jízdy. Nákladní vlaky jezdily jinou trasou přes Moravský Písek a na lokálce tak skončila pravidelná nákladní doprava, o dva roky později i osobní a tím i veškerá doprava.
Tzv. Mutěnickou spojku si připomeňme obrazem po částech. Abecedně u někdejší Odb. Dubňanská, kde se 14. 10. 2006 představuje muzejní "pielstick" T 466.0007. Světelné návěstidlo sovětského typu je odjezdovým návěstidlem ze spojovací koleje do Dubňan. Foto Lajos
Ve slunečném říjnovém odpoledni 11. 10. 2008 se na odbočce Dubňanská pomalu pohybuje lokomotiva 475.101 v rámci otáčení přes triangl. V pozadí je dobře viditelné návěstidlo od Dubňan, lokomotiva našlapuje zpět do stanice. Foto Lajos
Odbočka Dubňanská z opačné strany - jakoby na Dubňany a Kyjov ze spojky vyjíždí v listopadu 2010 motorák M 286.1032. Foto Lajos
Jen o dva roky dříve vznikl záběr téhož vozu, který na Odb. Dubňanská na chvíli zapózoval. Byl to vlastně poslední vlak, který kdy od Kyjova dojel. Ze snímku je patrný i spárovaný chod výměn (kolejové spojky) - obě jsou v přímém směru, ta bližší tvoří boční ochranu a míří na odvratnou kolej. Foto Lajos
Střední část spojky, kde je také polní přejezd a vedle betonový propustek - tímto místem projíždí brněnská krasavice 475.101 během Pochodu slováckými vinohrady v roce 2008. Foto Lajos
Před přejezdem zastavil i motorový vůz M 262.018 během vyhlídkové jízdy 20. 10. 2007. Foto Lajos
Od přejezdu k Odb. Hodonínská si to šine souprava měřicího vlaku TÚDC, který si do Mutěnic udělal v srpnu 2008 odskok kvůli potřebnému otočení. Foto Lajos
Detail Odb. Hodonínská - zde vidíme příjezd soupravy měřicího vlaku TÚDC od Hodonína do Mutěnic. Následovat bude sunutí směr Dubňany, tažení od Odb. Dubňanská k Odb. Hodonínská a zase sunutí již otočené soupravy zpět do stanice. Foto Lajos
Průjezd osobního vlaku Hodonín - Zaječí okolo opuštěného, ale ještě stále stojícího stanoviště signalisty Odb. Hodonínská dne 1. 6. 1994. Za vozem 810.223 dnes neuvěřitelné dva přípojné vozy, v pozadí patrné odjezdové návěstidlo ze spojky. Foto Lajos
Detaily kolejového uspořádání na někdejší Odb. Hodonínská, kde 28. 11. 2010 fotografům ochotně zapózoval motorový vůz M 286.1032. Foto LajosNásledovalo už jen občasné probuzení spojky a nejčastěji v podobě nostalgických a vyhlídkových jízd, které řadě lidí umožnilo procestovat tento už běžně nedostupný kout. V dubnu 2009 byla zrušena regionální dráha Kyjov - Mutěnice a zůstala jen torza z obou stran - v Kyjově kolej k vlečce Šroubárny a v Mutěnicích část koleje k vjezdovému návěstidlu a právě spojovací kolej. Počátkem roku 2012 se zrušená trať vytrhala a v květnu téhož roku začala na jejím tělese fungovat cyklostezka "Mutěnka".

Současný neutěšený, ale logický stav spojky - zde ji vidíme vinout se od Odb. Dubňanská k přejezdu, stav v létě 2013. Foto Lajos
Zeleň pohlcuje někdejší odb. Dubňanská, kde se objevily i červené terče s návěstí "Stůj". Foto Lajos


Vlastní spojka je již dlouhodobě bez využití, prozatím se neruší - i když vzdálenější místa marně čelí pokusům o krádeže. V současnosti je nesjízdná, opatřená červenými terči, značně zarostlá a bez možnosti ústředního stavění výměn. A také bez další perspektivy.


Text: Lajos, foto: Lajos a Stanislav Tresa

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
lajos
Zaslaný: 12.08.2014 17:48  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14098
 Re: Půlstoletí Mutěnické spojky
Těší mne zájem o tuto zapadlou lokalitu :papa:
Já tu lokálku taky jako prcek pozoroval z auta nebo autobusu, ale nejraději po ní jezdil a počítal zahradní chatky v osadě Mutěnka.
Dnes je Zaječanda v silném útlumu a trochu provoz je na úsekcích Zaječí - Kobylí - Čejč, zatímco u druhé poloviny k Hodonínu zákonitě vyhrávají souběžně vedené autobusové linky, vedené centrem dědin.
Ale není to tak dávno, co byla poslední 1/4 tratě, tedy úsek Hodonín - Mutěnice tak frekventovaný, že byl před den problém tam zavést vlak navíc. Na 10 km bylo přeba 14 minut jízdní doby pro osobáček, nákladní vlaky s max. r. 40 km/h to jely ještě déle. Když se k osobním vlakům Za - Hodo přidaly nějaké vlaky ždánické, kyjovské, k tomu manipuláky, uhelné vlaky z Dubňan a pár let souběžně i přímé náklady z Kyjova, tak v dopravním deníku byl pořád nějaký přijatý vlak.
eminem
Zaslaný: 12.08.2014 8:20  
Spolupracovník
Založený: 02.07.2009
Miesto: Trnava
Príspevkov: 14296
 Re: Půlstoletí Mutěnické spojky
super, opäť som sa dozvedel viac o trati na ktorú som sa vždy pozeral ako dieťa pri autobusových výletoch do Brna :kvetinka:
Luko3105
Zaslaný: 11.08.2014 17:57  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 18627
 Re: Půlstoletí Mutěnické spojky
tak toto nemá chybu, parádne zdokumetované :klanacka: a k tomu tie fotky, no proste klobúk dole :super2: :number one: :super1:
cas


Oldrich
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 98 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 98

Viac ...