Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Zaujímavosti > Preprava transformátora po železnici do bratislavského prístavu

Preprava transformátora po železnici do bratislavského prístavu

 
Dňa 25.1.2014 sa uskutočnila ďalšia z prepráv nadrozmerných zásielok po železnici naprieč Bratislavou. Aj tentokrát sa jednalo o ťažký energetický transformátor, ktorý nájde uplatnenie v rozvodniach vysokého napätia alebo v elektrárňach či vo veľkých priemyselných podnikoch, ktoré potrebujú elektrickú energiu aby fungovala výroba a prevádzka.

 

Zásielka smerovala z výrobného závodu SIEMENS A.G. Österreich - Transformers WEIZ (Rakúsko). Po prechode cez územie Rakúska a Maďarska dorazila ešte v piatok 24.1.2014 podvečer do maďarskej PPS Rajka. Keďže počas nočných hodín (teda za tmy) nie je možné z hľadiska bezpečnosti prepravovať po železnici takéto nadrozmerné zásielky, súprava aj s technickým doprovodným personálom prenocovala v žst. Rajka. Rovnako počas takejto prepravy nie je možné, aby sa takáto súprava stretla na šírej trati alebo v stanici na vedľajšej koľaji s protiidúcim vlakom, nakoľko zasahuje do prejazdného gabaritu (prechodového prierezu) susedných koľají. Preto musí byť všetka ostatná doprava na železnici organizovaná tak, aby k takémuto stretu nedošlo a po trati prešla takáto súprava osamotene. Na ďalší deň za svetla v dopoludňajších hodinách sa vybrala nadrozmerná súprava do cieľa svojej cesty v bratislavskom dunajskom prístave (Bratislava Pálenisko) v čele s laminátkou 240 002 ZSSK Cargo. Súprava prechádzala cez žst. Rusovce, Petržalka až po žst. Bratislava ústredná nákladná stanica, kde laminátka obehla celú súpravu, tak aby v jej čele pokračovala po vlečkovej trati priamo do koľajiska bratislavského prístavu. Vjazd do prístavu je po jednokoľajnej elektrifikovanej trati smerom na Prístavný most od žst. Bratislava ÚNS, ktorá kopíruje dvojkoľajku v smere na most. Tesne pred nájazdom dvojkoľajky na most sa táto trať odpája samostatným násypom vľavo a prechádza oceľovým mostom ponad Slovnaftskú ulicu ďalej do prístavu. Prepravná rýchlosť tejto súpravy bola 20 km/h do priamych úsekov trate a 5 km/h pri prejazdoch cez oblúky a výhybky. Preprava prebiehala za pomoci techniky (vozne, sprievodný technický personál) pod hlavičkou fy. FELBERMAYR z Rakúska. V prístave bude transformátor v najbližších dňoch preložený žeriavom do nákladnej lode, v útrobách ktorej sa bude prepravovať ďalej do sveta (Ázia, Južná Amerika a pod. tieto destinácie bývajú vždy rôzne).

Transformátor vo svojej podstate je elektricky netočivý stroj, ktorý umožňuje prenos elektrickej energie medzi dvoma elektrickými obvodmi pomocou elektromagnetickej indukcie. Transformátor je možné použiť na zmenu veľkosti striedavého elektrického napätia nahor alebo nadol bez zmeny frekvencie.

Na túto konkrétnu prepravu bol použitý 2x 16 osový hlbinný vozeň radu Uaai spolu s technickým doprovodným osobným štvorosovým vozňom, ktorý slúži ako ubytovňa, kuchyňa aj dielňa a sklad náradia pre posádku v jednom a dva podvozkové vysokostenné vozne radu Eas. Tieto slúžili ako brzdiace pre dosiahnutie dostatočného počtu brzdiacich percent celej súpravy. Celá súprava mala dĺžku 120 m a hmotnosť 750 ton.
Nasledujúce fotografie zachytávajú prepravu transformátora medzi žst. Petržalka, Bratislava ústredná nákladná stanica až po prekladisko v bratislavskom dunajskom prístave.Laminátka 240 002 ZSSK Cargo v čele nadrozmerného nákladu pomaly prechádza oblúkom tesne za žst. Petržalka smerom na Prístavný most.Jeden s dvojice brzdiacich vysokostenných vozňov radu Eas ZSSKCargo.Pohľad na hlbinný vozeň s 2x 16 nápravami, ktoré sú uložené v štyroch štvornápravových podvozkoch.Samotný náklad – ťažký energetický transformátor Siemens. Váha transformátora sa prenáša na konštrukciu vozňa pomocou dvoch kovových nosov z každej strany, ktoré sú pevne spojené s telom transformátora cez podložené drevené trámčeky (drevo je pružné, poddajné, schopné pohltiť drobné deformácie). Trámčeky možno vidieť na fotografií tesne nad hornou vodorovnou hranou modrého vysokého bočného nosníka vozňa. Oba tieto vodorovné pri pohľade zhora zakrivené nosníky (každý z jednej strany) tak tvoria tzv. stredový most. Vnútro medzi týmito nosníkmi vozňa vypĺňa celým svojim objemom transformátor, len na koncoch sú zvnútra istiace časti, aby sa nemohol transformátor posúvať v smere pozdĺžnej osi vozňa. Na fotografií je dobre vidno, aký je transformátor vysoký, keď je zdola tesne nad temenom koľajníc a zhora len kúsok pod trolejmi.Opačný koniec vozňa s detailom podvozkov. Fotografia názorne ukazuje, ako je prostredníctvom jednotlivých modrých roznášacích nosníkov (modré trojuholníky zapadajúce do seba) prenášaná rovnomerne celá hmotnosť nákladu na všetky nápravy, tak aby bola dosiahnutá príslušná maximálna traťová hmotnosť na nápravu.Detailný pohľad na podvozky a popis vozňa radu Uaai registrovaný v Rakúsku (kód železnice 81). Domovská stanica je závod Voestalpine Linz (oceliareň). Rovnako je tam aj uvedené upozornenie, že zaistenie nákladu pomocou zvarov (privarenie nákladu o konštrukciu vozňa) je dovolené len po písomnom schválení od ÖBB (Rakúske štátne dráhy).Iniciály vozňa. Číslo 420 ton v kruhu označuje prípustnú hmotnosť nákladu platnú pre vozeň, u ktorého je nakladacia hmotnosť vyššia ako najvyššia prípustná hmotnosť nákladu napísaná na vozni alebo pre vozeň bez nápisu o nakladacej hmotnosti. Čierne „krídla“ označujú schému uloženia jednotlivých pozdĺžnych nosníkov vozňa. Dĺžka vozňa je takmer 64 m. Maximálna jazdná rýchlosť vozňa je 75 km/h (naložený) a závisí od hmotnosti nákladu. Minimálny prejazdný polomer oblúka je 150 m. Vzdialenosť medzi otočnými čapmi vozňa je cca. 31 m. Nájazdový uhol pre nakladaciu rampu pri preprave vozňa trajektom je max. 1°. S vozňom je zakázané posunovať cez zvážne pahorky s polomerom menším ako 900 m.Pohľad na súpravu zozadu. Z tejto fotografie je dobre vidno, ako vodorovné nosníky stredového mosta s nákladom vybočujú smerom od koľají, pričom presahujú prechodový prierez.Rušeň 240 002 už po obehnutí súpravy a preposunovaní dvoch brzdiacich vozňov pohotový na odchod so súpravou do prístavu zo žst. Bratislava ÚNS, kde vznikla aj táto fotografia.Pohľad na celý vozeň s transformátorom.Detail na podvozky a nosné časti vozňa. V kabíne hore sedí počas prepravy pracovník vykonávajúci dozor pri preprave.Technický doprovodný vozeň pre posádku. Slúži ako pojazdná ubytovňa a dielňa či kuchyňa. A že kam sa podeli všetky poštové a služobné vozne od vtedajších ŽSR a ČD ešte z čias nie až tak dávno minulých......? Našli uplatnenie pri nadrozmerných prepravách. Dôkaz hovorí jasne....červená tabuľka pod schodmi na hlavnom ráme vozňa nesie nápis ČD (v strede je ešte farbou zamaľované písmeno „S“, takže ex ČSD).Niekedy je súčasťou súpravy prepravujúcej nadrozmernú zásielku aj samostatný dielenský (náraďový) vozeň, ako tomu bolo aj v prípade prepravy transformátora do prístavu Bratislava dňa 21.1.2012. Vtedy bol do súpravy radený dvojnápravový zatvorený vozeň radu Gbs dom. stanice Linz Stahlwerke s číslom 947.Opačný koniec vozňa s detailom na skupinu podvozkov.Detail na transformátor Siemens, kde je aj dobre vidno uloženie nákladu prostredníctvom kovových nosov a drevených trámčekov (pod kruhovými časťami viditeľnými v hornej polovici transformátora).Detail na stredový most, podvozky a roznášacie nosníky nad podvozkami hlbinného vozňa.Súprava v čele s rušňom 240 002 krátko pred odchodom z žst. Bratislava ÚNS.Štítok nákladu na doprovodnom technickom vozni. Odosielateľ: Siemens A.G. Weiz, prijímateľ: Slovenská plavba a prístavy Bratislava, stanica určenia Bratislava Pálenisko.Súprava odchádza zo stanice Bratislava ÚNS smerom do prístavu na Pálenisko.Vlečková jednokoľajná elektrifikovaná trať s vchodovým návestidlom idúca do prístavu, kadiaľ prechádzajú všetky vlakové súpravy do jeho areálu. V pozadí je vidno rušeň radu 363 vykonávajúci posun, Prístavný most so žeriavom v prístave a celkom vzadu aj most Apollo s bielym oblúkom.Zima a vietor sú neúprosné, no ja som riadne oblečený viacerými vrstvami teplého odevu a tak si krátim čakanie na súpravu prechádzaním sa po hrádzi. Sem som sa dostal peši po viac ako 20 minútach chôdze zo stanice Ba ÚNS cez štvrť s rodinnými domami a záhradami v Prievoze. Mám ešte dosť času pokým prebehne posun okolo mňa, keďže súprava len pomaly odchádzala pred pár minútami do prístavu.


Otvorená brána z prístavu na vlečke do prekladiska. V pozadí je Prístavný most a dvojica rušňov Lokorail (ten vľavo je 740 016).Otvorená brána za oblúkom na vlečke na výjazde z prístavu, to je pre mňa dobré znamenie, že už čoskoro po tejto málo používanej trati prejde vlak (a to nie hocijaký...). Zakrátko sa posunujúci diel s trafom vynára z oblúka po výjazde von z prístavu. Na pozadí je výšková budova nedokončeného administratívneho komplexu „3nity“ (čítaj „trinity“) na Prievozskej ulici. Súprava je tlačená, nakoľko v prekladisku je len jedna koľaj s koncovým zarážadlom, kde teda nie je možné rušňom súpravu obehnúť.Vlečková trať do prekladiska prechádza z časti priamym úsekom popri záhradkách, prekladisku hutníckych výrobkov (tam je aj nechránené priecestie), popri širokej ceste pre kamióny a cyklistickej ceste idúcej v korune dunajskej hrádze. Kompozíciu fotografie dotvoril aj televízny vysielač na Kolibe.....Tlačená súprava v celej svojej dĺžke sa približuje k môjmu objektívu fotoaparátu.Pohľad na vozeň s transformátorom.Buldog 730 630 s Eas-mi tlačí súpravu.Pohľad smerom do prekladiska na tlačiaci rušeň 730 630 Lokorail s ťažkým nákladom.Súprava sa stráca v oblúku za stromami, kde už je brána do stráženého areálu prekladiska, v ktorom sa prekladal aj pancierový vlak Štefánik z kamiónov späť na koľajnice (to by bola fotografia mať tu také niečo odfotené.....).Výhybka pred vstupom do prekladiska. Priama vetva ide k vykladacej betónovej rampe, ktorá leží ešte pred plotom prekladiska. Odbočná vetva ide do oploteného a stráženého areálu prekladiska.Pohľad z cyklistickej hrádze do prekladiska. Celkom vľavo je široká príjazdová cesta umožňujúca prejazd kamiónových súprav naložených tiež nadrozmernými zásielkami (napr. v januári 2006 sa prepravoval po ceste kamiónmi po častiach lis pre automobilku Kia v Žiline Tepličke práve odtiaľto). Ďalej tu možno vidieť betónovú vykladaciu rampu (už sa nepoužíva asi) a vstupnú bránu pre koľaj do prekladiska a aj veľký portálový žeriav „Královopolská strojírna Brno“.Buldog 730 630 Lokorail po pristavení súpravy s trafom pod portálový žeriav odchádza naprázdno späť do areálu prístavu po vlečke.Priecestie s výstražným krížom na vstupe do areálu prekladiska hutníckych výrobkov fy. Ferroservis.Rušeň sa stráca v popredí.Na záver ešte pozadie s výškovou zástavbou na Prievozskej ulici. Tento rok určite ešte, ale za teplejšieho počasia a možno aj na bicykli pôjdem pozrieť takúto prepravu. Určite ich bude ešte počas roka niekoľko.


Autor textu a fotografií: Ing. Vladislav Bokora, nick volod

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
eminem
Zaslaný: 03.02.2014 0:30  
Spolupracovník
Založený: 02.07.2009
Miesto: Trnava
Príspevkov: 12484
 Re: Preprava transformátora po železnici do bratislavskéh...
som rád že PONORKA 730.630 stále žije aj s tým aidsom......naposledy som ju videl 1.3.2010
Luko3105
Zaslaný: 03.02.2014 12:06  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 16692
 Re: Preprava transformátora po železnici do bratislavskéh...
Parádne zdokumentované :number one:
cas


Prokop
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 43 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 43

Viac ...