Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > Šesťnápravové rušne radu 773

Šesťnápravové rušne radu 773

 
Prvá kapitola prevádzky uzavretá... II.
Prešiel týždeň a my sa vraciame k rozprávaniu o rušňoch 773. V nasledujúcich dvoch dieloch si v stručnosti priblížime niektoré základné prevádzkové údaje zo „životopisu“ každého stroja. Naša snaha bola spracovať údaje o uvedení do prevádzky a definitívneho odstavenia rušňov, aby vznikol ucelený a možno povedať uzavretý dokument ich prevádzky na normálnom rozchode. Takto sa dostávame k prvým piatim rušňom 773.001 až 773.005.

 


773.001-3

Prvé oficiálne predstavenie rušňa bolo na strojárenskom veľtrhu v Nitre 20.5.1998, po ktorom bola vykonaná príprava na prototypové skúšky. V auguste bol predstavený v žst.Bratislava Petržalka v rámci osláv 150 rokov železníc na Slovensku, (po ktorých pokračovali parametrické skúšky na trati Bratislava – Senec), následne bol pristavený na MSV Brno 1998. Dňa 15.12.1998 bola vykonaná na trati Zvolen – Hronská Dúbrava predbežná TBS pred nasadením do skúšobnej prevádzky, nasledujúci deň nastúpil na prvý nákladný vlak č.53560 / N 55365 Zvolen – Vrútky a späť. Po návrate do Zvolena bola vykonaná prehliadka rušňa a 21.12.1998 nastúpil na druhú jazdu, keď viezol zhodný vlak do Kremnických Baní, odkiaľ sa strojovo ako Rv 73405/73403 vracia pre závadu do Zvolena. Nasledujúci deň vykonal skúšobnú jazdu do Hronskej Dúbravy, po ktorej 23.12.1998 viezol nákladný vlak do Hornej Štubne. Od 20.1.1999, kedy viezol mimoriadne vl.53160 do žst.Diviaky / Os 7303 do Zvolena, bol skúšobne nasadený do turnusu za 770.075 na vozebné rameno Lučenec – Zvolen – Vrútky, zatiaľ so záťažou pre čmeliaky. Od 16.5.1999 začal skúšobne prevádzku už s vyššou záťažou, normovanou pre tento typ rušňa. Dňa 21.4.2000 mal závadu na výkone spaľovacieho motora na vlaku 57281, s ktorým nedokázal vyviezť vlak zo Stožku do Kriváňa a tak sa musel vrátiť späť do žst.Stožok. Z tohto dôvodu meškal R 803 17 minút a v ďalšej jazde nákladnému vlaku pomohol príprah v podobe čmeliaka 771.076.V roku 2001 nejazdí v máji a júny, pričom 20.7.2001 bola ukončená jej skúšobná prevádzka, na základe čoho bola vykonaná opäť TBS pred zaradením do pravidelnej vozby depa Zvolen. Nasledujúci rok stojí mimo prevádzku v apríly, dňa 22.9.2002 bol pristavený na MV prehliadku, po ktorej 28.2.2003 vykonal skúšobnú jazdu do Lučenca. Dňa 18.12.2003 mal stretnutie s cestným motorovým vozidlom na vlaku 63442 medzi žst.Vlkanová – Radvaň.V ďalšom období inak jazdí bez väčších problémov až do 13.6.2004, kedy bol pristavený na MM prehliadku, počas ktorej došlo k výmene všetkých dvojkolí. V roku 2005 jazdí do 28.11.2005, kedy bol pristavený na MH opravu, do ktorej najazdil 331 708 kilometrov. Počas hlavnej opravy boli podvozky previazané na 773.002. Uvedená oprava bola ukončená 6.11.2007, po ktorej sa vracia opäť na trate. Nastal rok 2008, v ktorom ukončil prevádzku na normálnom rozchode.
Pred odstavením z pravidelnej prevádzky, bol dňa 13.11.2008 zaznamenaný mimoriadny výkon na vlaku 51030 / Rv 74401 do Levíc, dňa 9.12.2008 mal medzi Blhovcami a Hájnačkou stretnutie s cestným motorovým vozidlom a definitívne posledné výkony robil 20.12.2008 na vlakoch 63113/53030 Zvolen – Fiľakovo – Vrútky, nasledujúci deň po vl.47815 Vrútky – Zvolen bol odstavený. Počas prevádzky najazdil celkom 349 034 kilometrov.


Pohľad na 773.001 počas MSV Brno 1998
6.10.2005 zachytený RV vlak do Fiľakova na čele so 773.001 v žst.Lučenec

Pri poslednej návšteve Fiľakova zachytená „jednička“ dňa 20.12.2008Už v novom nátere je zobrazená 773.001 v depe Zvolen (11.11.2009)

773.002-1

Druhý v poradí bol na rekonštrukciu pristavený čmeliak 771.140 (výrobné číslo SMZ 0890), ktorý bol do Dubnice prevezený z depa Prievidza 7.10.1997 zamračenou 751.127. Po rekonštrukcii bol 2.6.1999 dodaný do depa Zvolen, ktoré s ním 8.6.1999 vykonalo predbežnú TBS. Na prvý traťový výkon nastúpil v noci 1./2.7.1999, kedy viezol vl.N 73654/N63562 do Vrútok, v prvý mesiac svojej prevádzky najazdil 3282 km. Zaradený bol do TS spolu so 773.001 a 771.141. Dňa 24.5.2000 mal v žst.Lovinobaňa vykoľajenie, po ktorom sa späť do prevádzky vracia až 12.8.2000. V ďalšom období jazdí bez väčších problémov, evidovaná bola len neschopnosť 10.10.2002 v Banskej Bystrici na vlaku N 640361 (závada na trakčných motoroch), na vlak bol daný náhradný rušeň 771.092. Odstavený na dlhšie bol 23.6.2003, kedy bol pristavený na MV prehliadku, ukončenú 19.8.2003 a do ktorej najazdil 181 279 km. Po prehliadke opäť jazdí bez väčších prestojov do 15.5.2005, kedy je pristavený na MM prehliadku, počas ktorej došlo k výmene dvojkolí, ktoré boli menené aj o rok neskôr, teda 5.7.2006. Posledné nasadenie na nákladných vlakoch mal 3.12.2007, kedy bol v Plešivci, nasledujúci deň viezol vlaky v úsekoch Zvolen – Diviaky – Vrútky – Zvolen – Banská Bystrica, postrk do Čremošného a návrat do Zvolena, kde bol 5.12.2007 nasadený na postrky do Kriváňa, po ktorých bol odstavený, z dôvodu plánovanej MH opravy. Dňa 2.1.2008 vykonal z neznámych dôvodov skúšobnú jazdu Zvolen – Lučenec a späť, po nej sa zahájila uvedená hlavná oprava, ukončená 14.11.2008, po ktorej bol 16.11.2008 odvážený, ale do prevádzky sa už nevrátil. Počas pôsobenia v depe Zvolen najazdil celkom 444 139 kilometrov.


Stúpaním na Kriváň prechádza 773.002... (Podkriváň 19.9.2001)
773.002 zachytený na čele nákladného vlaku do Zvolena pri prejazde žst.Lučenec (7.4.2006)
Ranný Rv vlak do Zvolena, vezený somárom „dvojkou“ v žst.Lučenec 22.3.2007
Za mrazivého popoludnia čaká v Lučenci na svoj vlak 773.002 (10.2.2006)


773.003-9

„Trojka“ vznikla z čmeliaka 771.013 (výrobné číslo SMZ 0737), ktorý bol do stavu depa Zvolen prevzatý z depa Nové Zámky dňa 31.12.1993. Do Dubnice bol pristavený 24.4.1998 a prvé predstavenie širokej verejnosti mal 29.7.1999 na výstave hnacích vozidiel v žst. Trenčianska Teplá. Do depa Zvolen bol dodaný 13.9.1999, nasledujúci deň bol vážený a 17.9.1999 vykonal predbežnú TBS do Hronskej Dúbravy, po ktorej mal ešte dočasný zákaz nasadenia do prevádzky. V posledný septembrový deň vykonal teda druhú TBS, po ktorej viezol 1.10.1999 prvý vlak 57383 za 773.002 do Kriváňa, späť do Zvolena viezol vl.63802 za čmeliaka 770.105. Do konca roka 1999 najazdil 13 521 km, v nasledujúcom roku jazdí len do septembra, v roku 2001 nejazdí v januári, apríly, júny až auguste a októbri. Celkovo bol tento stroj dosť problémový, rok 2002 stál odstavený celý (ak nerátame skúšobnú jazdu v septembri), v roku 2003 to bolo podobné, v januári odjazdil na skúšobných jazdách 44 km, v apríly 204 km, inak stojí odstavený, v roku 2004 pribudlo len 194 km v októbri, inak stojí a v prevádzke sa konečne objavil až v apríli 2005, kedy najazdil 3 678 km. Dňa 16.5.2005 bol pristavený na MM prehliadku, počas ktorej došlo k výmene dvojkolí, po prehliadke bol rušeň odvážený a jazdí do konca roka bez väčších prestojov. V roku 2006 bol odstavený len v čase 21.9.-24.10.2006 z dôvodu MV prehliadky v depe Zvolen. Rok 2007 je poznamenaný odstavením v mesiacoch jún, júl, inak jazdil. Nastal rok 2008, ktorý bol pre neho posledným na normálnom rozchode.
Posledné výkony robil podobne ako 773.009. Dňa 28.12.2008 viezol nákladný vlak do Vrútok, nasledujúci deň vykonal postrky do Kriváňa a jeden krát do Kremnických Baní, po ktorom sa ráno presunul do Fiľakova. Posledné dva dni roku 2008 robil spoločne so 773.009 prieťahy vlakov z Fiľakova do maďarskej Šomošky, po ktorých bol spoločne so 773.009 odstavený do zálohy dráhy v depe Fiľakovo. Dňa 13.1.2009 bol vlakom 86130 spoločne so 773.009 (Rv vlak viezla 752.047) presunutý do Zvolena a o 10.30h odstavený. Celkom najazdil 255 585 kilometrov.

V prvý deň prevádzky pri posune je zachytená 773.003 v žst.Kriváň (1.10.1999)

V zhodný deň, ako predchádzajúca fotografia, vezie 773.003 z Kriváňa svoj prvý nákladný vlak do Zvolena, zachytený pri Detve.

Trojka prechádza zastávkou Píla s nákladným vlakom do Plešivca.

Návrat postrku 773.003 z Kriváňa do Lovinobane (Kriváň 5.3.2008)

773.004-7

Rušeň bol postavený z čmeliaka 771.177 (výrobné číslo SMZ 0927) depa Zvolen, ktorý sem prišiel z depa Bratislavy 19.5.1995 a zaradený bol v depe Brezno. Na rekonštrukciu do ZŤS Dubnica nad Váhom bol pristavený 24.8.1998. V čase 13.-17.9.1999 bol vystavovaný na MSV Brno. Samotné prevzatie u výrobcu bolo 8.10.1999, po čom bol 19.10. vážený v ŽOS Zvolen a následne 22.10.1999 dodaný do depa Zvolen. Tu vykonal TBS až 21.11.1999 a nasledujúci deň bol zaradený do prevádzky ako prenajaté vozidlo, do konca mesiaca najazdil 1 414 km a do konca roka 1999 celkom 2 495 km. V nasledujúcom roku 2000 nejazdil len vo februári, podobne tomu bol aj v nasledujúcom roku. Na jar 15.5. 2001 bol prevezený na kolaudačnú prehliadku do Dubnice, po ktorej sa o mesiac neskôr 15.6.2001 vracia späť do Zvolena. Dňom 13.8.2001 po vykonaní TBS do Hronskej Dúbravy, pri ktorej dosiahol rýchlosť 110 km/h, bol zaradený do pravidelnej prevádzky . V roku 2002 jazdí takmer celý, okrem decembra, po Novom roku vykonal skúšobnú jazdu do Hronskej Dúbravy, po ktorej bol odstavený a následne dňom 1.2.2003 sa zahájila MV prehliadka, ukončená 14.4.2003. V roku 2004 jazdí okrem februára a marca, no v ďalších dvoch rokoch 2005 a 2006 stojí odstavený. V apríli bola vykonaná výmena podvozkov so 773.010 a v októbri 2006 bola vykonaná MV prehliadka podvozkov (defektoskopia dvojkolí a kráľovských čapov). Dňa 13.4.2007 bolo vykonané kontrolné váženie, po ktorom sa konečne vracia späť do prevádzky.
V nákladnej doprave jazdil letmo, pričom posledné výkony robil v decembri 2008. Dňa 17.12. to boli postrky do Kriváňa, nasledujúci deň viezol vlaky po ramene Zvolen – Banská Bystrica – Príbovce – Čremošné – Diviaky – Horná Štubňa – Diviaky – Banská Bystrica – Zvolen, po ktorom bol odstavený na výkon motora. Deň pred Štedrým dňom 2008 vykonal skúšobnú jazdu do Hronskej Dúbravy, po ktorej bol definitívne odstavený a na vlak už nenastúpil, najazdil celkom 270 615 km.


Píše sa začiatok jesene 1999 a s ním spojený MSV Brno 99, na ktorom sa predstavil aj stroj 773.004.
Nákladnú stanicu vo Zvolene opúšťa 773.004 pri svojej ceste do Vrútok.

Už len niečo viac ako mesiac prevádzky ostáva 773.004, ktorá je 13.11.2008 zachytená vo Fiľakove...


Podvečerný vlak do Zvolena čaká na odchod z Fiľakova dňa 5.8.2008


773.005-4

U tohto rušňa uvádzame, že vznikol zo 771.144 (výrobné číslo SMZ 0894), pristaveného do Dubnice 30.10.1998 (zo Zvolena odišiel 28.10.). Do depa Zvolen bol dodaný 21.9.1999 vlakom 73691. Na TBS pred uvedením do prevádzky bol pristavený 9.11.1999, po ktorej bol ešte odstavený a prevádzkovaný ako prenajaté vozidlo bol od januára 2000, kedy najazdil prvých 2 027 km. Dňa 22.3.2000 ostáva v Hronskej Dúbrave neschopný na vlaku 63802 z dôvodu výkonu spaľovacieho motora, vykonaný bol preprah za náhradný rušeň 770.095. Prvú MM prehliadku absolvoval 10.4.2000, dňa 5.9.2000 mal problém s výkonom motora a tak na vlaku 53560 predĺžil jazdnú dobu medzi Bartošovou Lehôtkou a Kremnickými Baňami o 31 minút. Dva dni pred vianocami mal opäť problém s výkonom motora vo Zvolene na vlaku 53564, vykonaný bol preprah za 770.003. Dňa 6.8.2001 vykonal opakovanú TBS do Hronskej Dúbravy (dosiahnutá rýchlosť 108 km/h) po ukončení prenájmu vozidla. V prevádzke sa už javil ako celkom spoľahlivý a jazdil bez väčších prestojov do 26.2.2003, kedy bol po najazdení 148 433 km pristavený na MV prehliadku, počas ktorej došlo k výmene dvojkolí. Dňa 12.6.2003 bolo vykonané kontrolné váženie, po ktorom sa vracia späť na trate. Aj v ďalších rokoch jazdí bez väčších problémov, veď do svojho definitívneho odstavenia najazdil 405 021 km !
U tohto rušňa sa nám žiaľ posledný výkon nepodarilo zistiť len údaj, že bol odstavený 28.3.2007 z dôvodu závady spaľovacieho motora a svojimi dielmi na v tom čase odstavené 773.004 a 006. Posledné kilometre najazdil vo februári – 9 415 km a marci – 9 004 km. Na rušni sa mala vykonať MH oprava ( technická prehliadka prebehla 30.3.2007), k čomu sa už údajne nepristúpilo.Stúpaním na Čremošné prechádza 3.5.2002 nákladný vlak so 773.005 na čele.
V krásny jarný deň 4.5.2002 je na Odb.Dolná Štubňa zachytený 773.005 s nákladným vlakom do Banskej Bystrice.


Cez romantickú staničku Harmanec jaskyňa prechádza nákladný vlak do Vrútok v čele s dvojicou 773.005 + 002 (17.2.2007)


Text a foto : Palo, Lajos, Jano, JuRa736
Spracoval:


(dokončenie v nasledujúcom diely)

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
pedro
Zaslaný: 30.11.2009 0:28  
Založený: 13.08.2009
Miesto:
Príspevkov: 74
 Re: Šesťnápravové rušne radu 773
Super :)

Ta 773.004 stala na problemy s trakcnym alternatorom a po dodani noveho "prdol" aj ten. Potom sa tam nejak sachovalo s dielmi z nej, ktore sa prelozili do 003ky a nakoniec sa po dlhej dobe sprevadzkovala aj 004ka.

S tou Hckou na 005ke je to tak ak pisete, zacala sa, presla demontaziu niektorych agregatov (myslim ze motor-generator uz mala von), nakoniec ale bez dokoncenej Hcky isla do ŽOSky.

A este jedna pripomienka - ta modra 773.001 nie je skutocna 773.001, je to povodna 773.006. S upravamina siroky rozchod sa zacalo na rusnoch 006 - 010.
Palo
Zaslaný: 30.11.2009 5:44  
Administrátor
Založený: 30.11.2007
Miesto: kúsok od Bratislavy
Príspevkov: 5060
 Re: Šesťnápravové rušne radu 773
Fotografiu modrej 773 sme k číslu 001 zaradili len práve kvôli tabuľke, ktorú má na boku. Táto bola údajne namontovaná z dôvodu, že na skúšobnú jazdu mohol ísť rušeň len s nejakým označením...
cas


Július
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 111 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 111

Viac ...