Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > Šesťnápravové rušne radu 773

Šesťnápravové rušne radu 773

 
Prvá kapitola prevádzky uzavretá... III.

V poslednom diely o histórií rušňov 773 sme sa dostali k druhej polovici desať kusovej série týchto vozidiel, konkrétne k číslam 773.006 až 773.010. Týmto malým rozprávaním sme chceli dať symbolickú bodku za ich prevádzkou vo Zvolene, ale určite sa za nimi niekedy na široký rozchod vyberieme, kde spomienky na prevádzku na horských tratiach opäť ožijú...

 
773.006-2

„Šestka“ vznikla rekonštrukciou zo zvolenského čmeliaka 771.176 (výrobné číslo SMZ 0926). Jej presun do Zvolena mal byť 5.2.2001, no pre požiar filtrov v turbíne ostáva v Dubnici do 28.3.2001. V tento deň odchádza spoločne so 773.007 od výrobcu do Žiliny, kde „šestka“ ostáva v miestnom rušňovom depe a „sedmička“ pokračuje ďalej do Zvolena. Dôvodom ponechania 773.006 v Žiline bola skúška vlakového zabezpečovača a MIREL-u na trati Žilina – Vrútky a späť, vykonaná 29.3.2001. Uvedenie do skúšobnej prevádzky vo Zvolene bolo až v auguste, aj keď TBS vykonal už 9.5.2001 na trati do Hronskej Dúbravy. V začiatkoch prevádzky mal menšie problémy, veď mesačne najazdil priemerne 600 km. Zaznamenané boli nasledovné závady : 14.9.2001 závada chladičov na vl.63800 medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami, 22.9.2001 mal problémy s výkonom motora medzi žst.Diviaky – Čremošné (vlak 55365, meškanie 88 minút), 10.10.2001mal na vlaku Rv 73285 medzi Kriváňom a Lovinobaňou závadu riadiaceho obvodu, po čom boli evidované ešte štyri závady na vlakoch z ktorých vyberáme poslednú zo dňa 29.11.2001, kedy na vlaku 53560 mal medzi hronskou Dúbravou a Bartošovou Lehôtkou závadu výkonu motora, meškanie vlaku bolo 88 minút a v Bartošovej Lehôtke vykonaný preprah za 773.001. Obrat nastal v decembri, kedy sa poruchy začali „vytrácať“ a najazdil už 2 626 km (za rok 2001 najazdil celkom 5 296 km). V ďalšom období jazdí bez väčších problémov a väčšie odstavenie bolo zaznamenané až 26.9.2004, kedy po 153 632 km bol pristavený na MV prehliadku, ukončenú 8.10.2004.
Prvopočiatočná prevádzka bola do Vrútok, neskôr v turnusovej skupine TS 712 na postrkoch Zvolen – Kriváň. V roku 2005 jazdí pravidelne, v roku 2006 mal výmenu dvojkolí (máj 2006) a MV prehliadku 17.-24.10.2006, v roku 2007 to bolo podobné bez mimoriadností. Ku koncu prevádzky jazdil už letmo, dňa 27.8.2007 bol naposledy v Plešivci, potom jazdí poväčšine zo Zvolena do Lučenca a Banskej Bystrice. Február 2008 bol jeho posledným, kedy jazdil v okolí Zvolena a kedy najazdil 3 129 km. Dňa 19.2.2008 viezol nákladné vlaky na úsekoch Zvolen – Tomášovce – Slatinka – Lučenec – Kremnické Bane – Zvolen, po čom do 21.2. robil postrky, z ktorých jeden krát „otočil“ Banskú Bystricu, po ktorej v depe Zvolen bol odstavený. Celkovo najazdil 405 835 km.


„Šesťka“ pomáha zdolať nákladnému vlaku stúpanie zo Zvolena na Kriváň pred Výhybňou Slatinka 3.5.2007

773.006 pred návratom z Kriváňa do Zvolena ... (6.9.2007)

Na nákladnom vlaku do Banskej Bystrice čaká na povolenie k odjazdu 773.006 (Zvolen nákladná stanica 8.9.2007)

Včera samozrejmosť, dnes história – postrková 773.006 čaká na zvolenskej nákladnej stanici príchod nákladného vlaku, ktorý bude tlačiť do Kriváňa. (10.2.2006)


773.007-0

Vznik siedmeho rušňa 773 bol z pôvodného vozidla 771.125 (výrobné číslo SMZ 0875), ktorý prišiel z depa Bratislava do depa Zvolen 3.6.1994. Do evidenčného stavu depa Zvolen bol vzatý 28.3.2001, z Dubnice odišiel, ako už bolo povedané, spoločne so 773.006. Po dovezení do Zvolena ostáva v neprevádzkovom stave do 10.5.2001, kedy bola vykonaná TBS. Na prvý výkon nastúpil 27.6.2001 na vl.53564/55365 Zvolen – Vrútky a späť, po ktorom bol pre závadu výkonu motora odstavený a do prevádzky sa vrátil 24.8.2001, kedy viezol vl.61300. V prevádzke zatiaľ jazdil hlavne po Kremnickej trati, kde mal neschopnosť napríklad 12.10. a 7.11.2001 na vlaku 63802. Do konca roka 2001 najazdil 16 090 km, od Nového roku 2002 bol nasadený na vozbu nákladných vlakov na volebnom ramene Zvolen – Fiľakovo v turnusovej skupine TS 709. Pre zaujímavosť uvádzam, že napr. 4.7.2002 viezol Zr 392“Salgó“, pričom v roku 2002 jazdil bez väčších problémov, podobne tomu bolo aj roku 2003, kedy jazdil bez závad do septembra. V roku 2004 jazdí tiež celý rok, len v čase 22.7.- 19.8. bol odstavený z dôvodu vykonania MV prehliadky, do ktorej najazdil 184 411 km. V roku 2005 nejazdil len v januári, v roku 2006 mu boli v apríli menené všetky dvojkolia, po ktorom mal 7.4.2006 kontrolné váženie, v októbri bol odstavený a v čase 20.12.2006 – 9.1.2007 mal MV prehliadku.
Posledné výkony robil v auguste 2007, keď 10.8. viezol vlak 58271 do Plešivca, nasledujúci deň sa „pozrel“ do Podbrezovej, po čom jazdil až do 18.8. na výkonoch do Vrútok. V tento deň bol po vlakoch 62312/65313 o 11.20h odstavený, počas prevádzky najazdil celkom 361 312 km.


Na postrkoch v Lovinobani... (773.007 + 773.010)

Pri pomalom vjazde do Lučenca je zachytená 773.007 s ruskými nákladnými vozňami.

V žst.Tomášovce čaká na prechod rýchlika 773.007 s nákladným vlakom do Zvolena (29.6.2007)

Medzi Holíšou a Lučencom prechádza 773.007 s nákladným vlakom do Zvolena (6.10.2001)773.008-8

Tento rušeň vznikol z čmeliaka 771.073 (výrobné číslo SMZ 0804), 26.4.2001 bol kontrolne odvážený a do skúšobnej prevádzky bol uvedený 9.5.2001. Zaradený bol najskôr na vozbu nákladných vlakov Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky, neskôr i na postrky Banská Bystrica – Čremošné. V júny 2001 najazdil prvých 59 km, no pre závadu výkonu motora bol odstavený a vrátil sa späť až v auguste. V októbri po závade 10.10.2001 na vlaku 63442 pri Radvani na vodný okruh bol odstavený a do prevádzky sa vrátil až vo februári 2002. Dňa 15.4.2002 bol vl.63145 presunutý zo Zvolena do Plešivca, kde bol zaradený do turnusovej skupiny TS 705 na vozbu vlakov vl.61360p/61710p. Dňa 23.7.2002 bol v závese vl.61354 pre závadu spaľovacieho motora prevezený do Zvolena a dňom 18.1.2003 vyradený zo stavu depa Plešivec. Po oprave bol opäť zaradený na turnusovú vozbu vlakov do Banskej Bystrice a čremošnianske postrky, ale súčasne bol vedený ako záložný stroj za 773.006,007,009 a 010. V roku 2004 jazdí bez väčších problémov, podobne i v nasledujúcom roku , kedy bol po najazdení 197 626 km dňa 1.7.2005 pristavený na MV prehliadku. V roku 2006 jazdí celý, v 2007 nejazdí vo februári, máji, júni, novembri a decembri. Posledný turnusový postrk v Banskej Bystrici vykonal 25.2.2008, po ktorom bol ponechaný už len letmo. V čase 29.6. – 23.7.2008 mal MV prehliadku, počas ktorej došlo k výmene dvojkolí. Posledné výkony robil 15.11.2008 na trati Zvolen – Vrútky – Čremošné –Diviaky - Horná Štubňa – Zvolen (222 km), nasledujúce dni to boli ramená Zvolen – Vrútky – Zvolen – Kriváň a nakoniec 20.11.2008 najazdil posledných 162 km na trati Zvolen – Banská Bystrica – Príbovce – Horná Štubňa – Zvolen a o 10.05 hod bol v domovskom depe odstavený. Počas prevádzky najazdil celkom 324 090 km.V Tomášovciach je zachytená „osmička“ s nákladným vlakom do Zvolena


Návrat postrku z Čremošného do Banskej Bystrice... (Uľanka – 773.008)


Stretnutie „osmičky s deviatkou“ v podvečerných Tomášovciach


Dnes historické stretnutie 840.003/840.006/773.008 v Harmanci jaskyni dňa 17.7.2004.773.009-6

Predposledná 773 vznikla z čmeliaka 771.199 (ex T 669.5007 výrobného čísla 0862). Výrobný závod opustila 15.6.2001 a odovzdanie bolo vykonané v depe Zvolen 19.6.2001. Nasledujúci deň prebehlo kontrolné váženie, po čom 26.6.2001 vykonal TBS pred uvedením do skúšobnej prevádzky ako prenajatého vozidla. Prvé jazdy, podobne ako ostatné rušne, vykonal na nákladných vlakoch do Vrútok, kde po prvý krát vyšiel v októbri, kedy najazdil 811 km. Dňa 28.11.2001 ostal neschopný (závada výkonu motora) na vlaku 63802 medzi Lovinobaňou a Kriváňom, poskytnutý musel byť náhradný rušeň 771.076. Neskôr sa jeho turnusovým pôsobiskom stala žst.Lovinobaňa, kde vykonával postrky do Kriváňa ako prvý lovinobanský postrk. Do konca roka 2001 najazdil celkom 6 062 km, v roku 2002 jazdil okrem októbra, v 2003 bez väčších problémov celý rok a podobne je tomu i v ďalšom období až do 4.6.2005, kedy bol pristavený na MV prehliadku, do ktorej najazdil 190 924 km. I v ďalších mesiacoch sa javí ako bezproblémový stroj, odstavený bol opäť v marci 2008 na výmenu dvojkolia (vážený bol 9.4.2008).
Posledné výkony robil na prelome rokov 2008/2009. Išlo o postrky v Lovinobani, či prieťahy po Stožok, dňa 30.12.2008 si „odskočil“ z lovinobanských postrkov jeden krát do maďarskej „Šomošky“, po čom ostal vo Fiľakove a na Silvestra 2008 ju otočil ešte tri krát spoločne so 773.003, po čom tu bol ponechaný v zálohe dráhy. Dňa 13.1.2009 bol vlakom 86130 spoločne so 773.003 presunutý do Zvolena (odviezla ich 752.047) a o 10.30h odstavený. Počas prevádzky najazdil celkom 365 559 km.


V žst.Kriváň zastavuje 773.009 s nákladným vlakom z Fiľakova (20.7.2007)

Pri prejazde zastávkou Píla je nákladný vlak na postrku so 751.035 + 773.009.

Postrková 773.009 v žst.Lovinobaňa dňa 10.2.2006.

Opäť vo Fiľakove zachytená 773.009 + 752.047 na postrku nákladného vlaku, na čele ktorého boli dňa 22.4.2008 736.009 + 017.

Stretnutie 840.001 na prvej skúšobnej jazde s postrkovou 773.009 v Lovinobani.773.010-4

Posledným, teda desiatym rušňom 773 je stroj 773.010. Tento vznikol z 771.055 (výrobné číslo SMZ 0780)depa Vrútky a u výrobcu v Dubnici bol prevzatý 19.9.2001. Do Zvolena bol dodaný 30.9., následne 23.10.2001 uvedený do skúšobnej prevádzky ako prenajaté vozidlo. Prvé kilometre najazdil v novembri 2001, kedy prešiel 4 404 km, pričom prvá evidovaná mimoriadnosť bola 2.11.2001 na vlaku 53560 medzi Zvolenom a Hronskou Dúbravou pre závadu vlakového zabezpečovača, do konca roka 2001 to bolo celkom 5 888 km. Tri dni pred koncom roka 2001 mal závadu motora na vlaku 63440 v Radvani. V roku 2002 jazdí okrem novembra a decembra, v roku 2003 bol do prevádzky nasadený vo februári. Po skúšobnej prevádzke a ukončení prenájmu podstúpil 17.3.2003 TBS pred uvedením do pravidelnej prevádzky, samozrejme na trati Zvolen – Hronská Dúbrava s dosiahnutou rýchlosťou 108 km/h
Aj tento stroj sa celkom vydaril, nakoľko neboli zaznamenané žiadne väčšie mimoriadnosti či prestoje. Odstavený bol až v apríli 2006 pre výmenu podvozkov so 773.004 (vážený bol 3.5.2006), po ktorom následne 18.5.2006 začala MM prehliadka. Prevádzkovaný bol už v turnusovej postrkovej služby Lovinobaňa – Kriváň, ako druhý lovinobanský postrk. V roku 2007 mal v čase 27.3.- 17.4.2007 MV prehliadku, v júly dochádza ešte v výmene dvojkolí.V poslednom roku prevádzky bol nasadzovaný už letmo. Do Plešivca sa naposledy „pozrel“ 29.4. a 1.5.2008, o dva dni neskôr jazdil medzi Zvolenom a Fiľakovom, ale „vybehol“ aj do Kremnických Baní, v posledný júlový deň 2008 bol poslednýkrát vo Vrútkach, po čom ostáva na postrkoch do Kriváňa a „prieťahoch“ do Banskej Bystrice. Po nočných postrkoch do Kriváňa 11./12.8.2007 bol ešte nasadzovaný na denných postrkoch v Lovinobani, po ktorých o 19.00h bol odstavený v domovskom depe. Počas prevádzky najazdil celkom 380 456 km.


Po prejazde 22.tunelami z Čremošného je zachytený nákladný vlak, na čele ktorého sú 773.010 + 773.004.

14.10.2005 schádza nákladný vlak zo Slatinky do Zvolena so 773.010.


Železničnú stanicu Vrútky opúšťa nákladný vlak do Zvolena cez Banskú Bystricu, na čele ktorého je „desiatka“...(4.5.2007)


Na prvého mája 2008 vychádza s nákladným vlakom 773.010 z Fiľakova do Plešivca...Podľa dostupných údajov sa rušne 773 pripravujú v ŽOS Zvolen na prevádzku na rozchode 1524 mm ako rada 773.8 (?), kde by mali nahradiť na ťažkom posune v Čiernej nad Tisov do teraz využívané „čmeliaky“. Takto nám ostane na ich prevádzku v okolí Zvolena už len spomienka v podobe fotografií v našich archívoch...

Text a foto : Palo, Lajos, Jano, JuRa736
Spracoval:

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
pedro
Zaslaný: 07.12.2009 15:35  
Založený: 13.08.2009
Miesto:
Príspevkov: 74
 Re: Šesťnápravové rušne radu 773
Pred viac ako 4 rokmi som pridaval na vlakynet jednu fotku 773.006 a 007 pred skusobnou jazdou a ako vidim, teraz sa celkom hodi aj sem :)

>>odkaz (http)<<
cas


Július
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 109 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 109

Viac ...