Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice (1.část)

Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice (1.část)

 
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí zastávka


Dne 16.12.2014 jsem se vydal po stopách nového IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí zastávka. Tento úsek je snad rekordmanem v celém Československu, neb bude celkem čtyřikrát přeložen. Vím, že krátký úsek je ještě v obvodu žst. Veselí nad Lužnicí. Ale nový úsek bude již zcela v novém korytě.

 

Na fotografii je vidět nové stávající českobudějovické zhlaví žst. Veselí nad Lužnicí. Úplně vpravo ten malý oblouček je původní trať, kudy vedla z Veselí n./L. do Českých Budějovic. Vlevo přímo od koleje leží vytrhané šturci, na kterých ještě v roce 1982 stál „Plecháč“ S 499.0270, jenž měl těžkou nehodu u Horusic se „Sergejem“ T 679.1111. Dva červené terče naznačují, kudy povedou první a druhá traťová kolej směrem do nového koryta. Pravotočivý oblouk mířící do Českých Budějovic je o pár metrů posunutý, vlivem změny zhlaví v žst. Veselí n./L. a ten bude posléze úplně vytrhán.Chtěl bych chvilku zůstat na českobudějovickém zhlaví železniční stanice Veselí nad Lužnicí a zde zvěčnit pár obrázků s vlaky, které zrovna pojedou okolo. Ještě než takto učiním, chtěl bych třemi snímky vzpomenout na stanici Veselí nad Lužnicí před rekonstrukcí, jež se takové snímky nebudou nikdy opakovat. Díky již vyloučeným a vytrhaným kolejím se vedle sebe sešlo pár pěkných vlaků dne 16.11.2013.Na první fotografii zastavil R 646 Blaník v čele s reklamním „Esem“ 363.084-5 přezdívaným „kuře“ v žst. Veselí nad Lužnicí. Předjíždí dvojče „Res“ 363.513-3 + 363.512-5, které zde zastavily s vlakem Pn 68500 mířícím do Prahy – Libně. Tento rok bylo toto Pé-enko zkráceno na své trase. Původně se jezdilo až do Kralup nad Vltavou z Českých Budějovic.
Na druhé fotografii přijíždí nákladní vlak v čele s „Resodvojčetem“ 363.514-1 + 363.517-4 a s vlakem Pn 68201. Jelikož v tuto dobu je přípojná kolej do žst. Veselí nad Lužnicí vytrhaná směrem od Jindřichova Hradce, vlak je přečíslován na Pn 64977 a pokračuje odklonem přes Prahu do Kutné Hory. Veze si s sebou dvojičku „Laminátek“ 230.105-9 + 230.079-6, které s tímto vlakem budou pokračovat z Kutné Hory do Brna - Maloměřic.
Vedle sebe zastavily lokomotivy čísel 363.513-3 a 363.514-1. Do Veselí nad Lužnicí vlaky přivezly lokomotivní čety s PJ České Budějovice a zde budou vystřídány lokomotivními četami PP Veselí nad Lužnicí. Ten den se vedle sebe sešla „Resa“ čísel 513 + 512 a 514 + 517. Jedná se vlastně o rekonstruované „Peršinky“ čísel: E 499.3038 + E 499.3012 a E 499.3009 + E 499.3013.Tak dost vzpomínek a pokračujeme v dalším popisu přeložky, která zde vzniká. Na dalším snímku je již patrné, kde se bude jezdit. Těsně za „Regionovou“ je natažená již jedna z prvních traťových kolejí a v pozadí je vidět nový mostní nadjezd silnice číslo 147 a železniční most, který bude posunut ještě o pár metrů směrem k Českým Budějovicím nad řeku Nežárku po té, co bude dokončen.Do Veselí nad Lužnicí zajíždí osobní vlak Os Os 8706 s jednotkou 814.051-9 + 914.051-8 dne 16.12.2014.Jelikož jsem ve Veselí nad Lužnicí fotil již dne 04.11.2014, přináším z tohoto dne další fotografie. Je to i přímo z nadjezdu silnice číslo 147. Nový silniční nadjezd vzniknul i nad tratí číslo 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice, pod kterým právě projíždí odklonový vlak. Tento nadjezd bude spojovat obec Zlukov se silnicí číslo 147.Díky rozsáhlým výlukovým pracím a nově budované přeložky na České Budějovice se jezdí do Českých Budějovic odklonově přes České Velenice. 751.219-7 jede s dvojčetem 240.139-6 + 240.035-6 směr České Velenice. Jedná se o vlak 1.násled Pn 67961 ze dne 04.11.2014.
Pohled ze silničního nadjezdu nově napojené tratě číslo 226 do Veselí nad Lužnicí. Nové koryto IV. železničního koridoru je na fotografii vpravo již značně zřetelné. Stav ze dne 04.11.2014.
Pomalu se skládající jeřáb z téhož dne napoví, že se s mostem přes Nežárku bude asi něco dít. Je tomu tak. Ten den se kamióny vozily hlavní mostní oblouky, které budou tímto jeřábem vyzdvihnuty a po té svařeny k sobě jako jeden celek.
Toto je pohled na most z druhé strany ze silničního nadjezdu silnice číslo 147. Patky na sloupy trakčního vedení napoví, kudy povede nové koryto IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí zastávka.
Zatím zde ještě jezdí kamióny. Tento přivezl další součástky k jeřábu.Kamiony již dorazily s prvními částmi hlavního nosného oblouku, který bude posvařován z několika takových částí. Vše je ze dne 04.11.2014. Na druhé fotografii je ten samý pohled ze silničního nadjezdu číslo 147 s tím rozdílem, že vpravo je již vidět napojení nového koryta IV. železničního koridoru do Veselí nad Lužnicí. A poslední fotografie ukazuje tento nadjezd od Veselí nad Lužnicí. Pod nohama mam trať číslo 226.


A teď se již vraťme k aktuálnímu stavu ze dne 16.12.2014 tohoto železničního úseku.Zrychlené „Eso“ 362.079-6 míří do Českých Budějovic s R 636 Choustník z Veselí nad Lužnicí. Rychlík právě vjíždí do nově vybudované přeložky, která je již po třetí přeložena. V budoucnosti se zde bude jezdit rovně. Na fotce vpravo je již vidět dvojče, čekajíc na odhlášku tohoto eRka.
Českobudějovické dvojče laminátek 240.094-3 + 240.057-0 chvátá za rychlíkem 636 s vlakem Pn 62800. Je to opravdu těžký náklad a má s ním co dělat.
Vzápětí odjíždí R 624 Hejtman s „Plecháčem“ 242.241-8 do Českých Budějovic. Svou délkou spíše připomíná osobní vlaky, které zde na této trati už skoro vůbec nejezdí. Dopravní obslužnost jihočeského kraje je opravdu jedna velká katastrofa. Vpravo vyjíždí „Regionova“ z lokomotivního depa Veselí nad Lužnicí, v kterém též museli být ubrány koleje.
Zmíněná „Regionova“ vyjíždí z depa na vlak Os 8707. Jedná se o jednotku 814.065-9 + 914.065-8 a je nutno podotknout, že změnou českobudějovického zhlaví to má teď do stanice pěkně daleko.
Další snímek ukazuje novou, již třetí přeložku směrem do Českých Budějovic. Ta stará přeložka ještě se starými sloupy trakčního vedení je krásně rozeznatelné pod kopicí hlíny, jenž je sem dočasně navozená.
Aby bylo jasné, kterou kolej mam na mysli, vkládám foto rychlíku R 648 Malše s lokomotivou 362.046-5, která zrovna jede po této koleji – třetí přeložce.
Ještě si zvěčním R 661 Bezdrev s lokomotivou 242.226-9, který má vlivem výluk zpoždění skoro 60. minut a přesouvám se na kopici hlíny, která je hezky vidět na předchozím snímku.Než dojdu na onou kopici hlíny a bordelu, počasí se mírně zhoršuje a začíná poprchat. To nevěstí nic hezkého, neb se pohybovat v teniskách v blátě není zrovna super záležitost. Ještě k tomu začíná být zima. Při přesouvání slyším v dáli nějaké houkání a začínám být značně nervózní, že mi něco ujede.Jen se vysápu na kopec, překvapí mne krásná dvojička „Laminátek“ v čele s lokomotivami 240.139-6 + 240.035-6 jedoucí s vlakem z Rakouska pod číslem Pn 47530. Jedná se o plechy pro škodu v Mladé Boleslavi na výrobu automobilů. Vlak tato dvojice doveze do Kutné Hory, kde se přepřahá na lokomotivu stejnosměrnou 122.018-5, jenž doveze vlak do Nymburka a zde ho převezme dvojice „Banglád“ 742.073-0 + 242.215-7, která doveze vlak až do Mladé Boleslavi hlavního nádraží. Na tomto snímku je krásně vidět, kudy zatím vede trať číslo 220 mezi zastávkou a Veselím nad Lužnicí.
Ještě, než opustím kopici hlíny, pořizuji snímek Veselí nad Lužnicí a místa, kudy vedla trať na zastávku původně. Bystrému oku neujde propustek v dolním levém rohu snímku, kde je krásně vidět zábradlí propustku staré tratě.Opouštím Veselí nad Lužnicí a vydávám se zmapovat napřed starý železniční most přes Nežárku, který nemam ještě vůbec nafocen, a od něho se vydám k úplně novému mostu, jenž je připraven k usazení na nové pilíře.


Starý železniční most překonává „Eso“ 362.079-6 s rychlíkem R 646 Konopiště. Jede ve směru z Českých Budějovic do Prahy a za nedlouho vjede do žst. Veselí nad Lužnicí, kde se bude křižovat s rychlíkem R 637 Vojtěch Lanna s lokomotivou 362.115-8, jenž jede v opačném směru z Prahy do Českých Budějovic na pořízeném snímku níže.


Po zdokumentování starého mostu přes Nežárku, vydávám se po rybářské stezce levého břehu Nežárky, proti proudu k novému železničnímu mostu přes tuto řeku. Bude to opravdu impozantní stavba, jeřáb rostoucí za ním je ještě mohutnějšího rozsahu.Toto je pohled od starého mostu přes řeku Nežárku k jezu na něm a hráznému domku. V pozadí je již vidět mohutná stavba, která zde roste.
Pohled z nadjezdu řeky Nežárky k stavbě.A ještě dva záběry z rybářské stezky směrem ke stavbě.Přicházím na místo činu a pořizuji záběry jeřábu stavící ještě větší jeřáb. V této technice se moc nevyznám, znalí možná doplní.

Jeřáb, který bude umisťovat most do polohy, na své nosné pilíře přes řeku Nežárku.
Stavba nezapomněla ani na migraci zvěře a rybářů se zde pohybujících po obou březích řeky Nežárky.
Toto je nové koryto IV. železničního koridoru s novým nadjezdem silnice označená jako Hamerská. Smě Veselí nad Lužnicí zastávka.Kamión převážející díly jeřábu, který se zde skládá postupně jako stavebnice „Lego“. Na druhém snímku je nadjezd silnice Hamerská směrem k Veselí nad Lužnicí.Opouštím stavbu ocelového mostu a vydávám se na nově otevřený nadjezd nové přeložky tratě číslo 220 po silnici zvaná Hamerská. Zde pořizuji pár záběrů nového koryta IV. železničního koridoru, který vznikl takměř na močálech.Pohled na Veselí nad Lužnicí z nového nadjezdu silnice Hamerská ještě s upozorňovadlem na přejezd, který také časem zmizí, až se stará trať vytrhá.Pohled na koryto ze silničního nadjezdu směrem na České Budějovice zleva i zprava.
Skládačka jeřábu neustále pendluje k místu ocelového mostu, zajímalo by mě, kolik má dílů.Pohled na koryto ze silničního nadjezdu směrem na Prahu zleva i zprava.No nic. Opouštím tuto část stavby a mířím k zastávce ve Veselí nad Lužnicí, kde chci zmapovat další pokračování stavby. Zde bude také nový most přes řeku Lužnici a jeden podjezd pro lesní cestu. Na prvním obrázku je zachycen původní ocelový most s betonovým propustkem nového koryta.Na zmíněný propustek právě vjíždí R 668 Rožmberk mířící z Brna do Plzně.


Další fotografie naznačují změny tykající se napojení nového koryta IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice u zastávky ve Veselí nad Lužnicí.Toto je nový železniční most přes řeku Lužnici. Vpravo jede R 668 Rožmberk pro představu, kde vede stará trať. V pozadí je již vidět nový silniční nadjezd zvaný U Lužnice. Díky této nové stavbě nebude nikde v úseku Soběslav – Horusice úrovňové křížení silnice s železnicí.
Zpětný pohled po tělese nového koryta IV. železničního koridoru od zastávky směrem do železniční stanice Veselí nad Lužnicí. V pozadí je vidět nový silniční nadjezd Hamerská.
Jako tabulka čokolády vypadá nový most, který bezpečně povede vlaky nad řekou Lužnice. Na své místo byl usazen dne 20.12.2014.
Jeden betonový mostní pilíř, který ponese ocelový železniční most přes řeku Lužnici, jenž je vidět v pozadí.
Toto jsou dva pohledy po staré trati číslo 220 u zastávky Veselí nad Lužnicí. První pohled je směrem ku Praze, kde je vidět nové budoucí napojení přeložky, druhý pohled je směrem k Českým Budějovicím, kde je vidět nový silniční nadjezd U Lužnice a budoucí druhá traťová kolej.

Ještě se zastavím na tomto novém nadjezdu, kde udělám dva záběry. Mam dokonce štěstí i na nákladní vlak, který kočíruje můj bývalý kolega od Carga Standa H. Tímto ho zdravím.Zrychlené „Eso“ 362.113-3 jede kolem zastávky Veselí nad Lužnicí od Prahy do Českých Budějovic s R 1543 Anton Bruckner.
A „Reso“ 363.520-8 ex E 499.3015 s vlakem Pn 68500 jede z Českých Budějovic do Prahy-Libně. Tento „ramplák“ bude ještě dobírat zátěž v Táboře a Benešově u Prahy, pokud nějaká bude.Doufám tedy, že jsem čtenářům alespoň drobet nastínil pohled na nový úsek této železniční trati a již se můžete těšit na druhý díl z úseku Sudoměřice u Tábora – Chotoviny.

Autor: Marschall

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Jarda
Zaslaný: 09.01.2015 0:15  
Založený: 09.06.2014
Miesto: Most
Príspevkov: 596
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Zdravím. Perfektně zmapováno. :number one: Dost zajímavé obrázky na nekolejové dění kudy budou v brzku vlaky ale jezdit. :emo30: To musela být hezká procházka staveništěm. :bingo:
Tak budu očekávat Chotoviny... loni jsem tam byl na skok také.
Dík.
BananaPie
Zaslaný: 09.01.2015 1:04   Upravený: 09.01.2015 1:06  
Založený: 20.08.2014
Miesto: Jižní Čechy
Príspevkov: 822
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Ale kdopak mi to leze do zelí? :-D zrovna dneska jsem si říkal, že se do tohoto článku pustím a za 14 dní nafotim Chotoviny - Sudoměřice... Super, o starost méně :-D

Ale spíše se budu těšit na díl Dynín - Horusice, tam jsem pěšky od zahájení stavby zatím nebyl :-)
Maarek
Zaslaný: 09.01.2015 10:08  
Spolupracovník
Založený: 25.06.2010
Miesto: České Budějovice
Príspevkov: 4349
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Je to výborné, teším sa na ďalšie :number one:
Marschall
Zaslaný: 09.01.2015 22:59  
Založený: 06.08.2014
Miesto: České Budějovice
Príspevkov: 3527
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Děkuji za kladné ohlasy. A máte se na co těšit. Chotovinskou estakádu jsem již prošel po stavbě. Mam parádní fotky, akorát ten čas. Jsem moc rád, že jsem to zmapoval, když nebyly ještě položeny koleje. Dynín - Horusice bude nuda. Tam se narovná akorát jeden oblouk. Procházka super, akorád jsem několikrát zmoknul a v tom blátíčku to byla lahůdka chodit. radost1
BananaPie
Zaslaný: 10.01.2015 1:22  
Založený: 20.08.2014
Miesto: Jižní Čechy
Príspevkov: 822
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Sice Dynín bude z pohledu fotek nuda, ale když vezmu v potaz ten most, už to nuda není. Jeden z největších ořechů stavby koridoru. Svah je zde nestabilní díky špatnému podloží - rašelině. V roce 2002 tu svah úplně ujel do rybníka. A mohl bych pokračovat :)
Marschall
Zaslaný: 10.01.2015 4:49  
Založený: 06.08.2014
Miesto: České Budějovice
Príspevkov: 3527
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
To ano. Ale rašelina myslím byla kompletně vybagrována a podloží řádně spevněno. Tak si myslím, že by měl dát rybník pokoj. No, uvidíme. :emo03:
lajos
Zaslaný: 10.01.2015 13:22  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14080
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Lubo,
máš to dobře podchycené. Zajímavé dokumenty a porovnání :number one:
Ovšem nejlepší je stejně to foto odklonu na Velenice :emo37: po zapomenutém koridoru
kik
Zaslaný: 12.01.2015 19:05  
Založený: 06.01.2015
Miesto:
Príspevkov: 30
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Vyborne fotky :emo30: Co me jen trochu zarazi jsou pripravy na dalsi PHS a navic v miste kde to vypada ze bud zastavba chybi nebo je nekde v dali. Nevim jak velky tam bude provoz, ale ze zkusenosti vim ze na sire trati je vlak slyset tak 1-2 minuty nez clovek mine. V tomto pripade mi to pripada naprosto zbytecne protoze jedinym efektem bude prodrazeni cele stavby :zlí20:
Marschall
Zaslaný: 13.01.2015 14:58  
Založený: 06.08.2014
Miesto: České Budějovice
Príspevkov: 3527
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Ano, mě ty PHS taky štvou. :ruky: :ruky: Ale to je tak jediné, co proti tomu zmůžu. :čo už:
Zdenek_P
Zaslaný: 15.01.2015 21:14  
Založený: 11.11.2014
Miesto: Hluboká nad Vltavou
Príspevkov: 28
 Re: Jihočeské přeložky IV. železničního koridoru Praha – ...
Luboši,
perfektní reportáž :super1:
Už se těším na pokračování, fakt paráda :number one:
cas


Arnold
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 63 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 1

Registrovaných: 0
Anonymných: 63

Viac ...