Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > Tisíckové laminátky

Tisíckové laminátky

 
Základem lokomotivního parku ČSD pro střídavou napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz byly "laminátky". Vedle početných řad S 489.0 (později 230) a S 499.0 (později 240) existovala ještě jedna malá, mírně odlišná a po nedlouhém provozu nakonec rekonstrukcí zaniklá řada S 499.1. Lokomotivy určené pro osobní a především rychlíkovou dopravu. Pro svoje označení a určení měly přezdívky "rychlíkové", "jedničkové" anebo "tisíckové laminátky". To podle toho, jak se četlo jejich číslo, např. S 499.1001 - jako "tisíc-jedna" atd.

 Hlavní rozdílem "laminátek" ČSD byl mimo výbavu elektrodynamickou brzdou nebo zapojením pomocných pohonů či celkové hmotnosti zejména převod mezi trakčními motory a hnacím dvojkolím. Z toho plynula trakční charakteristika, brzdící hmotnost a nejvyšší dovolená rychlost. Starší řada S 489.0 z let 1966 až 1967 měla převodový poměr 3,95:1 a rychlostní maximum 110 km/h. Shodou okolností jich vyjelo také 110 ks. Mladší řada S 499.0 z let 1968 až 1969 měla převod 3,2:1, díky tomu nejvyšší rychlost 120 km/h a pro lepší zapamatování jich vyjelo zase 120 ks.První zpřevodovaná "laminátka" S 499.1001 po boku "papouška řady 477.0 v depu Bratislava hl. na prahu
70. let. Snímek Jana Koutného byl otištěn v časopise Dráha č. 9/2000, kde jsme s Paľo Kukučíkem přinesli obsáhlejší pojednání o dosud málo známé řadě S 499.1
Vzácný barevný obrázek, pořízený Ing. Deziderem Seleckým rovněž poblíž točny depa Bratislava hl. v roce 1974. Na lokomotivě se zkoušela jedna z verzí nového jednotného nátěru.
Pohlednici vydal před několika lety Albatros klub Bratislava.
Již přelakovaná a odlévanými tabulkami vybavená S 499.1002 vyjíždí 20. 8. 1983 z Královopolského tunelu v Brně. Podle podoby vozů jeden z "nexáků" od Kutné Hory. Foto Jaroslav Valeš
Právě pro dopravu vlaků osobní, ale i nákladní dopravy v rychlostním rozmezí 80 až 120 km/h byly Ministerstvem dopravy ještě v roce 1966 objednány zkušební úpravy dvou lokomotiv na vyšší rychlost. Po té, co byla na podzim 1968 ukončena dodávka 70 lokomotiv S 499.0001 až 070, byly poslední dvě S 499.0069 a 070 po asi roce provozu staženy k výrobci. V únoru 1970 vyjely zpřevodované do rychla (2,6:1) a navíc vystrojené rychlíkovou brzdou, tedy rozvaděčem s přestavovačem do režimů G/P/R . Nově nesly označení S 499.1001 a S 499.1002. Po výkonu TBZ byly zařazeny do provozu v obvodu Jihozápadní dráhy, v LD Plzeň. Hlavním účelem nebylo ani tak získat lokomotivy pro rychlost vyšší, než 120 km/h, na což nebyla žádná trať připravena, ale spíše lepší jízdní vlastnosti ve vyšších rychlostních pásmech, kdy výrazněji neklesala tažná síla a přitom se nemusely trakční motory namáhat vyššími otáčkami. Ačkoliv lokomotivy při TBZ dosahovaly rychlosti 150 km/h, byla jim stanovena nejvyšší dovolená rychlost 120 km/h. Konstrukční rychlost však byla 140 km/h, obdobně jako maximum 160 km/h u řady ES 499.0 (350), která se však po dodání z výroby kromě prototypů zkoušela jen na 120 km/h - tedy s dosažením 10 % navíc.

Nezůstaly dlouho samy, protože v říjnu 1968 byla objednána série 25 lokomotiv další řady S 499.1 a tato se výrobně dokončovala a předávala od konce února do konce března roku 1970. Sériové lokomotivy nesly provozní označení S 499.1003 až 1027. Byly to i poslední "laminátky", vyrobené pro ČSD - celkem šlo o 255 kusů v šesti výrobních sériích typu ŠKODA 47E a třech lokomotivních řadách. Následnou výrobou posledních 20 strojů řady 42 BDŽ (odpovídaly řadě S 489.0 ČSD) skončila i výroba těchto designérských skvostů na kolejích.
První sériová "rychlíková laminátka" S 499.1003 ve zkušebním celočerveném nátěru pózuje 20. 5. 1977 ve stanici Havlíčkův Brod. Díky úsilí tamního výpravčího uvidíme v našem příspěvku více snímků z tohoto železničního uzlu. Kdopak by v této lokomotivě hledal pozdější "Mazdu" 240.121 ? Foto Jiří Caska.
Klasická krémově-červená S 499.1005 jede 18. 7. 1980 z Bratislavy hl. st. na Nové Mesto. Foto Jiří Caska.
Stroj S 499.1008 v čele soupravy čeká 19. 2. 1980 na pokyn k odjezdu z odstavného nádraží u depa do peronů bratislavské hlavní stanice. Tabule na čele povinně zdraví někdejší únorové vítězství pracujícího lidu.
Foto Jiří Caska.
Podvečerní setkání lokomotiv ES 499.0004 s Ex 271 "Meridian" a S 499.1008, vpravo, v pozadí.
V roce 1984, kdy tento záběr vznikl, už byla řada S 499.1 na ústupu. Foto Palo
Velmi pěkně vyhlížející stroj S 499.1009 byla zachycen 26. 6. 1973 ve stanici Praha-Vršovice.
Důvodem přítomnosti pod stejnosměrnou trolejí byl přesun z Plzně do Bratislavy. Foto Jiří Caska.
Pěkně vyhlížející stroj S 499.1010 stojí 21. 7. 1982 s NEx 41311 v žst. Havlíčkův Brod. Foto Jiří Caska.
Další celočervená S 499.1011 je 25. 7. 1975 odstavena v kutnohorské "jámě", tedy malém kolejišti, určeném
pro střídavé lokomotivy, čekající na své vlaky. Foto Jiří Caska
Řada S 499.1 byla rozdělena mezi depa Bratislava (15ks, č. 1003 až 1007, 1013 až 1017 a 1023 až 1027), po pěti kusech obdržela ještě depa Plzeň (1008 až 1012) a Brno-Maloměřice (1018 až 1022). Zatímco plzeňské stroje běhaly po trati bývalé Dráhy císaře Františka Josefa od Č. Budějovic po Cheb, brněnským patřily především rychlíky do Kutné Hory anebo osobní vlaky. Nejpočetnější bratislavská skupina měla na starosti rychlíky a osobní vlaky směr Štúrovo, patřily jim zvolenské rychlíky do tehdejší přepřahové stanice Palárikovo. Rovinatý slovenský jih jim svědčil lépe. Do Kutné Hory měly turnusově pouze "Slovenskou strelu". Ovšem mimo pravidelné oběhy tam vozily i lehčí nákladní expresy nebo sezónní rychlíky, které se však musely na rampách přes Vysočinu doprovázet postrkem. Ovšem po úpravě S 499.1003 (zvýšený pracovní zdvih sběračů) se s četami LD Nové Zámky vozily rychlíky 1272/1273 z Bratislavy až do Budapešti.

Po prvních letech provozu docházelo ke vzájemným zápůjčkám, nebo trvalým přesunům - např. v roce 1973 se všechny plzeňské "jedničky" předaly do Bratislavy. Roku 1976 (to skončily přepřahy rychlíků v Kutné Hoře) přešly brněnské S 499.1 do Č. Budějovic. O dva roky později tam přišla posila (S 499.1002, 1004, 1010, 1017 a 1025) z Bratislavy, po roce vrácená. Ještě jedna zápůjčka proběhla roku 1982, ale zakrátko se S 499.1004, 1025 a 1026 vrátily do depa po bratislavskými Vihohrady. A s nimi i S 499.1018, 1019, 1020 a 1022.Ani deštivý den 7. 7. 1979 nezabránil vzniku pěkného provozního snímku lokomotivy S 499.1014, zapřažené
do čela tranzitního vlaku směr Bratislava. Foto Jiří Caska.
"Rychlíková laminátka" S 499.1015 stojí 30. 10. 1973 v Brně hl. n. s R 373 "Balt-Orient", který jinak vozila řada S 499.0 a během letní sezóny i dvojmo. Foto Jiří Caska.
Velmi pěkně udržovaná S 499.1019 z LD Brno-Maloměřice stojí dne 18. 9. 1974 v uzlové stanici Havlíčkův Brod. Foto Jiří Caska.
Další ze zkušebních nátěrů - S 499.1024 s krémovou skříní a červeným hlavním rámem, stála 24. 9. 1976
v Havlíčkově Brodě se sezonním R 1371 "Trakia". Kde je konec vlaků s těmi názvy... Foto Jiří Caska.
Lokomotivy S 499.1026 a S 499.0090 v zánovní opravárenské hale pobočného LD Bratislava-východ 2
na počátku 90. let. Foto Jiří Caska.
Taková sestava bývala na Železnej studienke obvyklá ve směru od Břeclavi do Bratislavy, ale toto je odpolední
R 570 "Vysočina", v jehož jede S 499.1026 a za ní nečinná ES 499.0014. Foto Palo
Poslední vyrobená "laminátka" pro ČSD. U řady S 499.1 nesla pořadové číslo 027 a po rekonstrukci na řadu S 499.0 má nadále nejvyšší pořadové číslo 145, dnes tedy 240.145 ZSSK. Zde ještě v původním provedení 17. 10. 1980 v Bratislavě hl. st. Foto Jiří Caska.Na jihu Čech zůstala tehdy již bývalá S 499.1021. Ta se roku 1978 úpravou převodu a zjednodušení tlakové brzdy zkušebně přestavěla na řadu S 499.0. Současně dostala nové označení S 499.0139. To odpovídalo přečíslovacímu plánu, podle jehož by se po takové úpravě prototypům zpětně přidělilo původní číslo a sériové S 499.1003 až 1027 by podle vzrůstajících čísel obdržely nové označení S 499.0121 až 145.

Ačkoliv byla řada S 499.1 přednostně vystavována na vlaky, odpovídající jejímu určení, znamenaly jejich vlastnosti v provozu určité komplikace - vyjádřené omezením normativu hmotnosti na 80 % proti "běžným" řadám S 489.0 a S 499.0. Potřeba takových vozidel byla přehodnocena a během let 1984 až 1986 se všechny existující "tisíckové laminátky" podrobily při středních opravách v ŽOS Vrútky přestavbě na řadu S 499.0. Pouze S 499.1012 a S 499.1025 prodělaly tuto úpravu v pobočném RD Bratislava-východ 2 a S 499.1023 se upravila v "hlavném" depu.

Zpětná úprava minula první prototyp S 499.1001, který při vedení R 674 (pozdější "Podlužan") dne 7. 5. 1976 v Malackách vyhořel a po prohlídce v ŽOS Vrútky byl zrušen a tamtéž rozložen. Záhorí bylo osudné i lokomotivě S 499.1020, která 13. 6. 1983 v čele sezonního R 1371 "Transdanubium" najela před žst. Veľké Leváre na konec nákladního vlaku. Číslo S 499.0138 tak již nebylo obsazeno. Po provedené rekonstrukci prodělala každá lokomotiva novou technicko-bezpečnostní zkoušku a to na obvyklém traťovém úseku Senec - Bernolákovo. Po výkonu TBZ se oficiálně přečíslovala na řadu S 499.0 a pod novým označením byla zařazena do provozního stavu.
Památka na řadu S 499.1 - lokomotiva S 499.0130 byla přestavěna v Bratislavě, proto nedostala nové tabulky. Ty dosavadní, již odlévané, byly upraveny - malá čísla 1012 byla odfrézována a barvou se naneslo 0130. Dne 4. 10. 1991 stála v PLD Bratislava-východ 2, vedle posunovala ještě jednotně zbarvená 710.001. Než vypuklo jaro následujícího roku 1992, nesla první vyrobená "rosnička" obnovený zelený nátěr. Foto Lajos
Další milá připomínka na řadu S 499.1 - když se stroj 240.122 vrátil v roce 1994 po EH opravě do provozu, nesl obnovený původní nátěr, polopantografy a přezdívku "Edo". Jeden z turnusáků, Dušan Kelo, tam propagoval ČHŽ a přední část pultu nesla potisk s retro označením S 499.1004. Foto LajosPrvní vydaná přečíslovací tabulka hnacích vozidel ČSD z února 1986 přiřazovala řadě S 499.1 novou řadu 241, ale než nový systém označení vstoupil k 1. 1. 1988 v platnost, byly všechny "tisíckové laminátky" přestavěny a převedeny do řady S 499.0 a následně řady 240, už beze změny pořadového čísla. V roce 1995 byla mezi bratislavskou Račou a Svätým Jurom při čelním střetu s 363.153 zničena 240.143, o rok později se zrušila. Další patrně odepsanou bude 240.130 po nedávném prudkém najetí ve stanici Bratislava-Nové Mesto.
Bývalé rychlíkové stroje tak splynuly s ostatními, vyjma 240.139 (dnes ČD Cargo) přešly v roce 1993 k ŽSR a později ZSSK. Od roku 2005 se rozdělily mezi ZSSK a ZSSK Cargo, čímž jejich historie ještě dál pokračuje - ale už jako univerzálních lokomotiv řady 240.Kopie tabulky řady S 499.1, jak byla otištěna v časopise Dráha č. 9/2000.


Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Caskovi za laskavé svolení k použití jeho cenných snímků.

Tento příspěvek je věnován památce našeho kamaráda a spoluzakladatele těchto stránek Pavlovi Kukučíkovi, od jehož předčasného odchodu právě uplynuly tři roky. "Laminátky" byly jeho celoživotní lokomotivní láskou a své badatelské úsilí věnoval i méně známým, o to však zajímavějším rychlíkovým strojům.


Text: Lajos
Podklady: Palo
Foto: Jiří Caska, Jaroslav Valeš, Ing. Dezider Selecký, Palo a Lajos

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Jarda
Zaslaný: 18.03.2015 10:14  
Založený: 09.06.2014
Miesto: Most
Príspevkov: 585
 Re: Tisíckové laminátky
Perfektně zmapované. :super2: Moc vzácné fotografie. :bingo: Zejména se mi líbí ta celočervená. :emo37: Takový nátěr jsem osobně nikdy v provozu neviděl, ale asi jich bylo povícero ve stylu stejnosměrných elektrických lokomotiv, které byly rovněž dočasně v celozeleném barevném řešení. To moc hezké nebylo. :emo40: Perfekt je i ta tabulka. :emo30: Od autorů je to tradičně velice parádně zpracovaný reportík. Moc díky. :klanacka:
Richardino
Zaslaný: 18.03.2015 10:45  
Spolupracovník
Založený: 26.10.2009
Miesto: Bratislava, Dúbravka
Príspevkov: 2099
 Re: Tisíckové laminátky
Leoš, aj ja pekne ďakujem za tento skvelý a hodnotný článok. Laminátky - rovnako ako u Paliho - aj u mňa patria k najobľúbenejším mašinám. Spolu sme ich za tie roky "zopár" ponaháňali...
:apl: :apl: :apl: :apl: :apl:

Týmto sa pripájam k pietnej spomienke na zosnulého kamaráta, ktorý by mal tiež z tohto článku veľkú radosť... :flower: :flower: :flower:
Duko
Zaslaný: 18.03.2015 12:41  
Založený: 02.08.2010
Miesto:
Príspevkov: 12
 Re: Tisíckové laminátky
Pekné pripomenutie zaniknutej rady laminátok. Keď už sme pri tom EDOvi: práve dnes má meniny a to znamená, že presne pred 21 rokmi opustil v podobe zvečnenej na fotografii v článku ŽOS SNP Martin-Vrútky a prišiel na oživovanie do depa BA východ, čo mu zabezpečilo prezývku. :emo03:
Vladino
Zaslaný: 18.03.2015 16:12   Upravený: 18.03.2015 16:13  
Založený: 07.01.2013
Miesto: Nitra
Príspevkov: 86
 Re: Tisíckové laminátky
Fotky ktoré potešili oči :super2:
lajos
Zaslaný: 19.03.2015 9:11  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13401
 Re: Tisíckové laminátky
Díky všem za ohlas a Dušanovi za doplnění. Svého času byla 240.122 skutečně moc krásná mašina.
Palino sám na sbírání podkladů dělal několik let a zúročili jsme to právě v Dráze č. 9/2000. Od té doby se už náhodně dohledávají spíše jen fotografie. Pro mne samotného je řada S 499.1 tak trošku "před mým rokem nula", samotné "laminátky" jsem v době jejich rekonstrukcí sice důvěrně znal - ovšem jen "pomalé" S 489.0. Když jsem se jako železniční dorostenec o mašiny více zajímal, tak už dva roky bylo po "jedničkách" utrum.
kaoz
Zaslaný: 19.03.2015 10:35  
Založený: 12.10.2010
Miesto: ned'aleko štreky
Príspevkov: 13357
 Re: Tisíckové laminátky
Skrásna reportáž,doplnená vzácnymi fotografiami. Ďakujem,všetkým čo na nej podieľali :klanacka:
S499.1002 mala krásny lak. Škoda,že sa nemôže aplikovať aj teraz.
XxXcompany
Zaslaný: 19.03.2015 12:35  
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13351
 Re: Tisíckové laminátky
Leoš v poslednej dobe si mi článkami rozhodne prišiel na chuť, perfektný podrobný článok o "Kyklopovi" plný informácií a teraz tento...

Jednoducho super, ďakujem :kvetinka:
denda60
Zaslaný: 19.03.2015 13:19  
Založený: 27.01.2013
Miesto:
Príspevkov: 297
 Re: Tisíckové laminátky
Skvěle a dokonale zpracované :number one:
Výborné připomenutí trochu opomíjené a málo popularizované lokomotivní řady.
Dodes
Zaslaný: 19.03.2015 20:50  
Založený: 04.10.2010
Miesto: Nitra
Príspevkov: 10188
 Re: Tisíckové laminátky
Veľmi si ma potešil týmto článkom . Už ako som ho zlhiadol ma trápilo že si ho hneď nedokážem precítať,preto že som bol v práci . Ešte som nenarazil na takto zdokumentovanú históriu laminátok . Vďaka :ejha:
Jurro754
Zaslaný: 20.03.2015 10:11  
Založený: 15.10.2009
Miesto:
Príspevkov: 1098
 Re: Tisíckové laminátky
Opäť raz krásny článok plný zaujímavých informácii a vzácnych fotiek :flower: Lajosove články z kategórie "z učebnice železničného dejepisu" sú vždy zárukou skvelého čítania i prezerania fotografii z čias dávno minulých ktoré majú nesmiernu hodnotu už len z toho dôvodu že bolo zakázané fotiť a pod.No aj napriek tomu sa podarilo zachytiť kus histórie pre budúce generácie aspoň prostredníctvom fotografii :ejha: :papa: ďakujem za krásny článok :number one: :bingo:
cas


Hortenzia
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 57 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 1
Anonymných: 56

KORA2, Viac ...