Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat

Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat

 
Mezi nejpozoruhodnější motorové lokomotivy, které kdy vyjely z pražské lokomotivky ČKD, patří dvojice prototypů řady T 499.0. Přestože léta strávená vývojem přišla vniveč a vozidlo takových parametrů by mělo na kolejích tehdejších ČSD velmi malé využití, budí jeho neobvyklý design, jmenovitý výkon a dosažená rychlost oprávněný respekt. Je to právě 40 let, co tyto stroje vyjely na svoji krátkou a přitom velmi klikatou cestu. Doplnené !

 


V předchozím pojednání >>odkaz (https)<< jsme přiblížili nelehké až strastiplné osudy prototypů řady T 499.0. Konec příspěvku však vyzněl nadmíru pozitivně - jeden z prototypů nejenže zůstal zachován, ale po více než dvaceti letech byl opětovně uveden do provozu. Nebyla to ani zdaleka snadná záležitost - a tomu se budeme věnovat zde.

Po výstavě lokomotiv s výrobní značkou ČKD v luženském muzeu v květnu 2012 se stroj T 499.0002 už do Bohumína nevrátil. Jeho správce - Depo historických vozidel Lužná u Rakovníka - s ním zamýšlel zprovoznění, ale se stejnou myšlenkou a řekněme, že i reálnějším plánem, přišlo vedení VUZ - Výzkumného ústavu železničního, takto dceřiné společnosti Skupiny České dráhy. Lokomotivu uvést do provozu s maximálním zachováním původního rázu - a ještě ji vhodně využívat. Díky konstrukční rychlosti 140 km/h mohl být používán k různým zkouškám. A především díky výkonné elekrodynamické brzdě, kterou lze jemně regulovat i při nižších rychlostech, pak k zátěžovým zkouškám - k těm především. Během roku 2012 tak uzrál plán ještě dlouhé cesty. V září toho roku už "kyklop" pobýval v areálu dílen DPOV - Provozní středisko Nymburk, kde se zúčastnil výstavu ke Dni železnice a už tam i zůstal.Malé seznámení s opětovně zprovozněným "kyklopem" začněme celkovým pohledem v hale provozního ošetření DPOV Nymburk. Ve střešní části je v přední části vidět výdechy ventilátorů chlazení trakce a za komínky výfuků pak i chlazení elektrodynamické brzdy. Foto Lajos
Celkový pohled na řídicí pult na 1. stanovišti, jak napovídá registrační rychloměr. Foto Lajos
Bližší pohled na pult, v tomto případě 2. stanoviště. Foto Lajos
Střední část pultu - indikační rychloměr na 2. stanovišti, v pultu zasazená klávesnice radiostanice, na pultu "nástavba" - nahoře komunikační displej radiostanice a řídicího systému, pod ní obrazovka DIM, známá z řady 754. Je to součást automatické regulace rychlosti (ARR).
Horní stopa Vp pro rychlost požadovanou, dolní stopa Vs pro rychlost skutečnou. Foto Lajos
Mezi původními přepínači je klávesnice ARR, kterou lze pro prezentační účely lehce zamaskovat, aby stanoviště bylo v původním stavu. Foto Lajos
V mezistěně 1. stanoviště je i hygienický koutek, zvyklost skříňových motorových lokomotiv ČKD, zavedená od řady T 478.3. Foto Lajos

V prosinci 2012 začala vlastní oprava lokomotivy. Rozsah odpovídal hlavní opravě s tím, že některé konstrukční uzly musely být zcela nově přepracovány. To platilo pro řídící systém a veškerou slaboproudou část, protože původní provedení bylo nekompletní a jen s velkými obtížemi by se uvádělo do provozu, o míře spolehlivosti a schvalovacím procesu ani nemluvě. Nový řídící systém navrhla, zpracovala, vyrobila a dosadila firma MSV Elektronika. Úprav doznala i hydrostatika v okruhu chlazení, kdysi též zdroj problémů. O to se zasloužila firma Chvalis. Rozšířila se také kapacita chlazení. Na druhou stranu - ráz uspořádání strojovny nebyl nijak dotčen a odpovídá původnímu stavu.Několik pohledů do útrob strojovny začneme u 1. stanoviště (díváme se od motoru k němu), v chodbičce mezi elektrickými rozvaděči a levou bočnicí. Průduchy s filtračními vložkami umožňují prosávání vzduchu a tedy chlazení "napěťové kobky". Foto Lajos
Uvnitř elektrického rozvaděče - pohled na pravou část s relátky, stykači a jejich zhášecími komorami, na stěně vzadu skříň elektronického regulátoru s jednotlivými kartami. Foto Lajos
Levá polovina elektrického rozvaděče. Foto Lajos
Proti elektrickému rozvaděči je rozvod tlakového vzduchu, protkaný potrubím, kohouty, pomocnými a přístrojovými jímkami, tlakovými relé a samozřejmě rozvaděčem tlakové brzdy s polohami N/O/R, dnes mezinárodně označovanými jako G/P/R - ten je umístěn dole. Foto Lajos

Velkým otazníkem bylo samozřejmě srdce lokomotivy - naftový motor. Zde se šlo cestou velmi rozumného kompromisu, kdy byl původní motor z výroby kvůli nekompletnosti, určité odlišnosti a z toho plynoucími problémy vyvázán a nahrazen druhým, samozřejmě rovněž typu K 12 V 230 DR. Samotný agregát sloužil od konce 90. let v "nulce" 750.349 v PJ Meziměstí a po jejím odstavení byl převázán do liberecké "trojky" 753.352. Ta se po vzniku ČD Cargo a náhradě řadou 753.7 odstavila v SOKV Ústí nad Labem a její motor pak putoval do Nymburka. Jde o již upravený motor s odlévanou a zesílenou motorovou skříní, zpevněnou vyztužovacími šrouby. V zásadě odpovídala motorům, určeným pro řadu T 499.0 - a umožnila i nastavení vyššího výkonu. Ovšem běžně se toto řešení, které snižovalo vrozenou nectnost "měkkých skříní" dvanáctiválců řady 230, používalo až od počátku 90. let. Repasovaný motor byl spojen s původním trakčním alternátorem a ve spojení s topným alternátorem tak tvoří jedno velké soustrojí.Pohled na přední část naftového motoru, kde na pohled schází tradiční elekromechanický sdružený regulátor, který je nahrazen akčním členem, napojeným na elektronický regulátor. V popředí dole je převodovka pomocných pohonů, která pohání hydročerpadla chladicího okruhu. Foto Lajos
Pohled na boční část motoru na straně hlav č. 1 až 6. Foto Lajos
A toto je pohled na opačnou stranu motoru u hlav č. 7 až 12. Zde lépe vidíme hlavy vyztužovacích šroubů, vstřikovací čerpadla (resp. jednotky), ovládané otáčivým pohybem regulačních tyčí. Zcela vzadu je patrné přírubové spojení s tělesem trakčního alternátoru. Foto Lajos
Turbodmychadlo PDH 35 ZV - typické pro "čtyřky". Sběrné výfukové potrubí i vstup do turba je složeno z dilatačního potrubí neboli vlnovců. Foto Lajos
Důležité točivé stroje - vpravo trakční alternátor TA 602, přes pružnou spojku je napojen o něco menší topný alternátor A 403. Foto Lajos
Výrobní štítek na topném alternátoru s letopočtem 1973 naznačuje, že by mělo jít o původní agregát. Foto Lajos
Pod šachtami ventilátorů vidíme elektricky poháněný ventilátor trakčních motorů. Foto Lajos
Strojovnu pomyslně opustíme u typicky středově situovaných dveří 2. stanoviště, odkud vidíme obě šachty ventilátorů a vlevo dole elektricky poháněný kompresor 3 DSK 100. Foto Lajos

Velká pozornost byla věnována i stanovištím, která také zůstala v původním vizuálním stavu a to včetně kontrolních a ovládacích prvků. Obnovil se tradiční nátěr s hráškově zelenou a tmavě zelenou kladívkovou barvou, sedačky byly znovu očalouněny zelenou koženou a světle zelená je znovu i podlahová krytina, prostá protiskluzové ochrany.
Oprava lokomotivy spadala do let 2013 až 2014, přičemž byla v rámci Skupiny ČD odprodána od mateřského podniku ČD k dceři VUZ, která opravu zadala a hradila. Dne 11. prosince 2014 byl za přítomnosti početného davu nymburských "dílňáků" stroj T 499.0002, ještě bez střechy strojovny, poprvé nastartován. Následovalo dokompletování, seřízení na vodním odporu a první zajíždění v obvodu dílen.Malou technickou exkurzi zakončíme u pojezdové části - zde je zadní podvozek s prodlouženým rozvorem, nahoře v jeho středu jsou za svislým tlumičem dobře viditelné válcové pružiny. Z každé strany jsou tři a slouží k pružnému usazení skříně na podvozcích. Foto Lajos
Další technická lahůdka - trakční elektromotor TE 017 je sice tlapově uložen - tedy pevně s nápravou a odpruženě proti rámu podvozku, ale tlapové ložisko už není tradičně kluzné (chybí olejově vaničky s měrkami, víčky a zátkami), ale už valivé. Tento systém se bohužel příliš nerozšířil. Ve stejné době se uplatnil u řady M 474.0 a mnohem později u řady 843 a jediné lokomotivy 753.756. Zcela vpravo je plechový kryt trakčního převodu. Foto Lajos
Horní část skříně trakční převodovky, v popředí brzdový rozpora a na obruči kola vidíme dvojitou botku s malými brzdovými špalíky. Řešení dříve obvyklé spíše pro osobní vozy, než lokomotivy. Foto Lajos
Odlévané tabulky s označením ČSD, kterým řada T 499.0 vlastně nikdy nepatřila a s historizujícím označením T 499.0002. Na historické vozidlo nové označení rozhodně nepatří. Foto Lajos
Výrobní štítek s magickým výrobním číslem 8888 a rokem 1974, kdy lokomotiva vznikala, ale dokončila se až v roce následujícím. Foto Lajos

Konečně 18. 2. 2015, za přítomnosti a pozornosti médií, proběhla zkušební jízda na trase Nymburk - Lysá nad Labem - Praha-Vysočany. O dva dny později, v pátek 20. 2, proběhla první prezentace na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích, kde bude zase doma. Záhy se stroj vrátil do Nymburka na dokončení, odstranění závad a nezbytné kroky - jedním z nich byla třeba zkouška vytápěcího zařízení na pražském Odstavném nádraží jih dne 2. 3. 2015, kdy "kyklop" ve slunném počasí oslňoval přímo v centru Prahy."Kyklop" během dokončovacích prací v kolejišti DPOV-PSO Nymburk 5. 2. 2015. Foto Václav Šafář
První zkušební jízda za hranice železničního města Nymburk proběhla 18. 2. 2015.
"Kyklop" projíždí stanicí Lysá nad Labem cestou do Prahy. Foto Václav Šafář
Prezentace "kyklopa" ve stanici Praha-Vysočany dne 18. 2. 2015. Foto Václav Šafář
První cesta lokomotivy T 499.0002 na cerhenický okruh dne 20. 2. 2015, zde na přípojové vlečce mezi stanicí Velim a základnou. Foto 151.019-7
Čelní pohled na "kyklopa" v Nymburce, který se už nemůže dočkat výjezdu na trať - a my na něj :-) Foto Lajos
Krátké zastavení pod jižní věží pražského hlavního nádraží 2. 3. 2015 - když se jelo na měření na Odstavné nádraží jih. Foto Jiří Konečný

Na základě čtenářského ohlasu doplňujeme náš článek o snímky trakčních elektrických točivých strojů:Na prvním snímku z 31. 5. 2013 je kotva trakčního alternátoru TA 602 (širší část) a s ní na společné hřídeli dynamostartér D 208. Ten je ovšem stejnosměrný a proto je vybaven komutátorem. Foto Arnošt Kohl
Na druhém snímku je smontované soustrojí TA 602 + D 208, čekající na další spojení. V pozadí je vidět část rozpracované lokomotivy T 499.0002. Foto Arnošt Kohl
Lokomotiva T 499.0002 během zajíždění v opravárenském podniku DPOV-PSO Nymburk dne 13.2.2015. O pět dnů později se konala zkušební jízda do Prahy-Vysočan. Foto Arnošt Kohl


Kromě samotných zkoušek bude "kyklop" zcela jistě k vidění i mimo jinak nepřístupnou zkušební základnu - příležitostí k jeho prezentaci se jistě najde dost. Na závěr patří uznání dvěma hlavním aktérům oživené legendy. Tím prvním je generální ředitel VUZ, pan ing. Antonín Blažek, PhD., který má hlavní zásluhu na zprovoznění a tím druhým pak pan Bc. Arnošt Kohl, který v DPOV Nymburk celý náročný projekt zastřešoval a řídil.

text: Lajos
foto: Václav Šafář, Jiří Konečný, 151.019-7, Lajos a
Arnošt Kohl

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Richardino
Zaslaný: 16.03.2015 10:29  
Spolupracovník
Založený: 26.10.2009
Miesto: Bratislava, Dúbravka
Príspevkov: 2099
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
Veľká vďaka za znovuzrodenie T499.0002 :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl: :apl:

Leoš, mám dotaz: motory ventilátorov chladenia TM a pohonu 3DSK100 sú napájané zo samostatného dynama, alebo alternátora, či...? Všimol som si, že je na stanovišti možnosť vypnúť chladenie TM. Kedy v prevádzke je praktické túto funkciu využiť? Dik. :kvetinka:
mathew
Zaslaný: 16.03.2015 17:42  
Založený: 10.07.2012
Miesto:
Príspevkov: 5120
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
Leoši, vďaka za toto priblíženie vzkriesenia kyklopa. A tiež veľká vďaka všetkým, ktorí sa na prácach zmŕtvychvstania T499 002 podieľali. Podarilo sa im zachrániť unikátny a krásny stroj. :klanacka: Trochu ma však mätie fotka s hlavným alternátorom - vidno totiž na nej komutátor a ten som mal za výsadu jednosmerných točivých strojov (s výnimkou univerzálnych elektromotorov), ale je možné, že som už pozabúdal veci, ktoré ma učili v škole, prípadne mi uniklo niečo zásadné. Na alternátore by som očakával snáď len zberné krúžky na budenie kotvy., ale ako vravím., možno som v škole veľa chýbal :čo už: Každopádne však musím vyjadriť potešenie, že môjho dávneho obľúbenca je možné opäť vidno jazdiť vlastnou silou. radost2
mathew
Zaslaný: 23.03.2015 16:01  
Založený: 10.07.2012
Miesto:
Príspevkov: 5120
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
Ďakujem za doplnenie fotiek alternátora. Mám pochopené a som zahanbený, že na štartovanie SM som úplne pozabudol. :čo už: Ani ja nie som dokonalý.. :emo03:
remorker
Zaslaný: 18.03.2015 14:17  
Založený: 25.02.2013
Miesto: Nová Lhota
Príspevkov: 13
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
Přinejmenším podruhé zde vidím článek, který je obsahově velmi podobný článku v právě vycházejícím vydání nějakého titulu nakladatelství Nadatour. Přijde mi to jako hodně velká náhoda.
lajos
Zaslaný: 19.03.2015 9:17  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13269
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
Jestli to nebude tím, že téma "kyklop" je v době jeho opětovného zprovoznění často skloňované a setkává se s nevšedním zájmem.
O chystané monografii vím (byly o ní zmínky na k-reportu), ale jak velká, co všechno v ní bude či kdo ji vydá - netuším. Pokud tím pan Remorkér na něco konkrétního naráží, nechť řekne víc. :emo03:
Richardino
Zaslaný: 19.03.2015 21:17  
Spolupracovník
Založený: 26.10.2009
Miesto: Bratislava, Dúbravka
Príspevkov: 2099
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
O Kyklopoch dnes diskutuje celá železničná verejnosť. Pripravujú sa články, vznikajú nové fotky, videá a dokonca sa (ako Remorker poznamenal) pripravuje publikácia o rade T499.0, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Je to pochopiteľné vzhľadom k "nedostupnosti" a unikátnosti tejto lokomotívy. Remorker - o čo Vám ide?
151.019-7
Zaslaný: 15.04.2015 13:34  
Založený: 21.10.2013
Miesto:
Príspevkov: 780
 Re: Lokomotiva, zvaná "kyklop"- slavný návrat
Super článek,bylo mi ctí že jsem mohl poskytnout fotku do tohodle článku :) :)
cas


Tamara
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 40 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 7

Registrovaných: 0
Anonymných: 40

Viac ...