Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Zaujímavosti > EXKURZIA V ZÁVODE SLOVNAFT BRATISLAVA a na jeho železničnej vlečke (5.časť)

EXKURZIA V ZÁVODE SLOVNAFT BRATISLAVA a na jeho železničnej vlečke (5.časť)

 
Milí priatelia. Dnes opäť pokračujeme vo virtuálnej exkurzii v bratislavskom závode SLOVNAFT. Budeme pokračovať popisom prevádzky na podnikovej vlečke a v závere článku si niečo povieme o závodnom hasičskom útvare, ktorý je zvlášť v tomto podniku životne dôležitý nielen pre Slovnaft samotný, ale aj pre obyvateľov Bratislavy a blízkeho okolia.

 
V minulej časti sme si rozprávali o vlečkovej koľaji, ktorá vedie zo stanice Bratislava ÚNS do závodu. Bratislavčanom je známa predovšetkým priecestím na silne frekventovanej Slovnaftskej ulici, kde síce veľa vlakov nejazdí, ale zato keď už nejaký ide, tak spôsobuje motoristom patričnú „radosť“. Hlavne odpoludňajšie zápchy smerom von z mesta, ktoré v týchto miestach kulminujú v pracovných dňoch zhruba od 15:00 do 19:00, bývajú ešte viac zhutňované, ak cez priecestie prejde pomaly idúci vlečkový vlak, čo sa prejaví okamžitým predĺžením kolóny vozidiel popod nájazdové rampy Prístavného mosta až na Bajkalskú ulicu. Pritom priestorové možnosti tejto komunikácie nijako nebránia rozšíreniu vozovky na dva jazdné pruhy oboma smermi a vybudovanie mimoúrovňového kríženia vlečky s ulicou. Ale v Bratislave...?

Teraz si priblížime druhú prípojnú trať z Podunajských Biskupíc. Nepoužívaná vlečková trať zo závodu Slovnaft smerom do Podunajských Biskupíc zase križuje šesť cestných komunikácií, z toho päť komunikácií úrovňovým priecestím a jednu komunikáciu oceľovým trámovým jednopoľovým mostom s dolnou mostovkou (výpadovka z Bratislavy na Dunajskú Lužnú a Šamorín). Z vlečkovej trate zaústenej do žst. Podunajské Biskupice je ešte odbočnou vetvou cez výhybku napojená veľká energetická rozvodňa TR 400 kV Podunajské Biskupice, odkiaľ je zásobovaná Bratislava, ale aj závod Slovnaft elektrickou energiou z Gabčíkova a Jaslovských Bohuníc. Prevádzka na tejto trati už dávno nefunguje, tak sa niekoľkými fotografiami vrátime na súčasnú jedinú funkčnú železničnú tepnu Slovnaftu.Rušeň 744.953-1 ako záloha č.1 odchádza s loženou maďarskou súpravou z areálu Slovnaft cez priecestie na ulici Vlčie hrdlo po vlečkovej trati smerom do žst. Bratislava ÚNS. Fotografované v septembri 2009
Rovnaký rušeň, teda 744.953-1 odchádza zo stanice Bratislava ÚNS s cisternami po vlečkovej trati do Slovnaftu. Číslo zálohy je dobre viditeľné na kovovej tabuľke, upevnenej dole na zábradlí. Fotografované v septembri 2009Fotografie sú z obdobia, keď už oba vlečkové čmeliaky dosluhovali, resp. zasahovali do prevádzky len minimálne.Rušeň 744.886-3 označený tiež ako záloha č.1 (je zaujímavé, že dva rôzne rušne rovnakého typu majú rovnaké číslo zálohy...) vykonáva posun na koľajisku vlečky v obvode žst. Bratislava ÚNS. Svojho času niesol aj čmeliak T669.0541 č.1 ako číslo zálohy. Fotografované v januári 2010
Už so zapriahnutou súpravou cisterien odchádza zo stanice Bratislava ÚNS rušeň 744.886-3 po vlečkovej trati do areálu závodu Slovnaft Bratislava
Rušeň 744.886-3 prichádza strojovo tiahlym oblúkom po vlečkovej trati zo závodu do stanice pre súpravu cisternových vozňov. Zarážadlo napravo patrí výťažnej koľaji zo žst. Bratislava ÚNS z odovzdávkového koľajiska Slovnaft
Rušeň 744.728-7 so súpravou cisterien na síru zachytený v júni 2010 v priestore odovzdávkového koľajiska Slovnaftu železničnej stanice Bratislava ÚNS
Rušeň 744.728-7 s tabuľkou podnikovej zálohy č.7 odchádza s cisternami na tekutú síru do Slovnaftu zo stanice Bratislava ÚNS. Rušeň sa mi podarilo zachytiť priamo na moste ponad ulicu Domové role, vedúcu z Vlčieho hrdla do Prievozu. Na ceste je vidieť viacero tieňov, ktoré naznačujú vyšší počet mostových objektov. Okrem prvého, na fotke viditeľného, ktorý patrí vlečke a odovzdávkovému koľajisku Slovnaftu, je vidieť druhý, na ktorom vedú trate do kontajnerového terminálu (Rail Cargo Operator) a do areálu palív (bývalé uhoľné sklady) v Prievoze, kde ako zaujímavosť môžeme spomenúť dnes už zrušené dvojkoľajné odovzdávkové koľajisko, nachádzajúce sa na prudkom spáde smerom do areálu (časť koľajiska je dokonca elektrifikovaná). Tretí most je využitý rovno pre tri koľaje - dve traťové smerom na Prístavný most do Petržalky a jedna do bratislavského prístavu. Úplne posledný most na fotke viditeľný v diaľke je diaľničný. Vedie cez neho nechválne známy, tiež večne upchatý diaľničný obchvat Bratislavy... Fotografované v júni 2010
Dvojica motorových rušňov 742.512-7 a 742.164-7 spoločnosti Lokotrans Slovakia v čele cisternového vlaku v priestore odovzdávkového koľajiska Slovnaftu v stanici ÚNS. Rušne sú otočené smerom na ružinovské zhlavie stanice
Rušeň 744.886-3 Slovnaft (s tabuľkou zálohy č.1 na zábradlí) so súpravou cisterien idúci z žst. Bratislava ÚNS do závodu, zachytený na priecestí frekventovanej Slovnaftskej ulice. Fotografované dňa 1.9.2011
Rušeň 744.886-3 s tabuľkou zálohy č.2 odchádza do závodu s cisternami z odovzdávkového koľajiska Slovnaftu. Na snímke je dobre vidieť zatrolejovanie časti vlečky, aby tu mohli po odstúpení od vlakov posunovať aj elektrické rušne, ktoré sa potom vrátia a obiehajú súpravy smerom na opačný koniec stanice. Za súpravou sa skrývajú záhradky a prevádzková budova Slovnaftu, z ktorej sa riadi doprava a sídli tu aj strážna služba. Zároveň je to budova, kde majú zázemie aj vlečkoví zamestnanci (vozmajstri, rušňovodiči atď.), starajúci sa o chod dopravy v odovzdávkovom koľajisku
Podniková záloha č.2 - kocúr s číslom 740.829-7 prechádza v nízkom jarnom slnku popri záhradkách zhlavím odovzdávkového koľajiska s cisternovým vlakom do závodu po vlečkovej trati. Fotografované v marci 2013
Marcové dni sú ešte krátke a tak vznikla aj táto, tak trochu umelecká fotografia s rušňom 744.953-1 s kontajnerovým pozadím a tmavnúcou oblohou od zapadajúceho slnka. Kontajnery patria do areálu terminálu Rail Cargo Operator (bývalý ČSKD Intrans - Československá kombinovaná doprava) na Lúčnej ulici. Táto spoločnosť patrí do skupiny Rail Cargo Group RakúskoV železničnej stanici Bratislava ÚNS sa nachádza strážené odovzdávkové koľajisko, pozostávajúce z ôsmych manipulačných koľají na odstavovanie vozňov, či už ložených, alebo prázdnych. Odtiaľto súpravy prichádzajú zo Slovnaftu, alebo do Slovnaftu odchádzajú. Vlečkový rušeň prichádza až sem. Tu odovzdáva, alebo si preberá vlakové súpravy. Ostatná časť koľajiska stanice Bratislava ÚNS patrí pod správcu infraštruktúry ŽSR a jej dopravu riadi výpravca ŽSR v prijímacej budove.Rušeň zálohy č.1 - 744.827-7 odchádza so súpravou cisterien do závodu po vlečkovej trati v krásne slnečné, ale chladné marcové popoludnie. Tesne za rušňom je koncový kotevný stĺp trakčného vedenia, ktorým sa končí trolejové vedenie koľajiska. Troleje môžu využívať elektrické rušne pri posune po odstúpení od súpravy a jej následnom obiehaní. Fotografované v marci 2015
Rušeň 740.829-7 odchádza so súpravou cisterien do závodu z odovzdávkového koľajiska obvodu žst. Bratislava ÚNS. Odfotografovať si tento rad rušňov z vlečky Slovnaftu mimo areál je tak trochu o šťastí, keďže sem zachádzajú hlavne rušne radu 744. Fotografované v septembri 2014
Záloha č.1 - rušeň 744.886-3 (744.706-3) sa blíži po vlečkovej trati s cisternovým vlakom do závodu. Pozadie záberu dotvára dozrievajúce obilie na poli pod traťou. Celkom vydarená súprava s žltým rušňom a cisternami Slovnaft na zeleno-modrom pozadí....
V oblúku na vchode do stanice Bratislava ÚNS, kde zaúsťuje vlečka Slovnaftu, posunujú dva žlto-čierne rušne (vtedajšieho) dopravcu Express Rail: 741.508-6 a 741.509-4, prenajaté od firmy AWT Moravská Ostrava. Fotografované v marci 2013
Záloha č.1 - rušeň 744.728-7 pod betónovým komínom vo vlečkovom koľajisku v areáli SlovnaftuNa zhlaví ústrednej nákladnej stanice smerom do žst. Bratislava Nové Mesto sa nachádza dielňa s krytou halou na opravu a údržbu vozňov so zdvihákmi a montážnou jamou medzi koľajnicami. Pri zaústení vlečky zo Slovnaftu do odovzdávkového koľajiska sa nachádza budova riadenia železničnej dopravy, v ktorej sídli aj strážna služba. Táto vykonáva pravidelné obhliadky a pochôdzky odovzdávkového koľajiska Slovnaftu, kde sa nachádzajú ložené alebo prázdne cisternové vozne. Zamestnanci sa tu starajú o bezpečnosť dopravy, zoraďovanie súprav, alebo dávajú vozňové nálepky a kontrolujú vozne v tu odstavených súpravách.Budova riadenia železničnej dopravy. Kedysi v nej sídlila aj polícia a SBS pre ochranu koľajiska pred zlodejmi PHM z cisterien, strážna SBS služba je tu dodnes.....
Časť odovzdávkového koľajiska Slovnaft tesne pred oblúkom (za chrbtom), v popredí vidno odstavené cisterny a vpravo budovu riadenia železničnej dopravy. Vpravo sú tiež stĺpy trakčného vedenia pod jednou koľajou, kde môžu posunovať elektrické rušne. Celkom vpravo sú záhradky
Koľajová križovatka a v pozadí odstavené cisterny v priestore odovzdávkového koľajiska, vpravo budova riadenia železničnej dopravy
Nie príliš podarená fotka opačného konca odovzdávkového koľajiska Slovnaft v priestore žst. Bratislava ÚNS. Za chrbtom mám zhlavie smerom na Ružinov - do stanice Bratislava Nové Mesto. Vpravo stojí plecháč 242.543-7 dopravcu RTI a celkom vľavo je rušeň 742.119-1 IDS Cargo spolu s ex-poľským čmeliakom T669.0541, ktorý práve v ten deň po asi trinástich rokoch definitívne opustil vlečku závodu Slovnaft Bratislava a namieril si to do ČR k novému majiteľovi KDS Kladno
Slovnaft - budova dielní v priestore odovzdávkového koľajiska. V súčasnej dobe nepoužívaná. Priestory sa prenajímajú ako garáže a skladové priestory súkromným osobám. Za budovou sú koľaje vlečiek do kontajnerového terminálu Rail Cargo Operator a do uhoľných skladov PALIVÁ na Mlynských nivách vedľa McDonaldu, kam cisternové vozne so skvapalneným propán-butánom chodia už len sporadicky. Táto asi dva kilometre dlhá vlečka odbočuje cez výhybku krátkym, ale prudkým klesaním dolu z úrovne terénu železničnej stanice ÚNS. Na tomto spáde sa kedysi nachádzalo dvojkoľajné odovzdávkové koľajisko s osvetľovacími stožiarmi, čo naznačuje, že kedysi táto vlečka žila čulým ruchom. (Hlavne v dobe, keď ešte nebolo rozšírené ústredné a diaľkové kúrenie bytových činžiakov a v drvivej väčšine sa používalo tzv. etážové, alebo individuálne kúrenie na uhlie.) Spolu s vlečkou bratislavského prístavu ide tak v súčasnosti o najbližšiu (aj keď sporadicky) používanú vlečku pri centre mesta. Už len občas je vidieť chlapa v oranžovej veste, ako zastavuje cestnú dopravu na prievozskej časti ulice Mlynské nivy a následne sa z areálu Palív vykotúľa prasiatko T211.0, ktoré si ide pre cisternový vozeň do stanice Bratislava ÚNS...Konkrétne sa jedná o stroj červenej farby 701.654 (T211.1654, (ex T211.0762, ČKD Praha 5332/1961)) s nápisom na kabíne Palivá Bratislava a.s., ktorý posunuje na tejto vlečke. Na tejto vlečke pôsobil v minulosti aj oranžový stroj typu Kaluga (Lokomotívka Kaluga v bývalej ZSSR) radu T203.0512 (asi na jar 2006 putoval pre závadu motora do šrotu).
Viac už o oboch strojoch tu: Rada T211.15 PALIVÁ Bratislava a tu T203 Kaluga
Odchody vlečkových vlakov z odovzdávkového koľajiska (s celkovým počtom osem koľají) smerom do Slovnaftu sa riadia odchodovými svetelnými návestidlami. Opačný koniec odovzdávkového koľajiska Slovnaftu je zaústený do koľajiska ŽSR (v smere k cintorínu Vrakuňa). Ten je vybavený trpasličími svetelnými hlavnými návestidlami (v usporiadaní dvoch stojanov - jeden stojan s dvoma a druhý s troma znakmi), umožňujúcimi odchody vlakov (teda jazdu vlaku), ale aj posun. Trpasličie hlavné návestidlá sú bez červeno-bieleho pruhovania na výstražnom obdĺžnikovom terči (s takýmto terčom sú takéto návestidlá platné len pre jazdu vlaku, viz predpis Ž1 – Pravidlá železničnej prevádzky č. 750). Týmito hlavnými návestidlami sú vybavené celkom štyri koľaje v odovzdávkovom koľajisku Slovnaft (koľaje č.101, 101a, 102 a 103). Zvyšné koľaje sú manipulačné - určené na posun, preto sú vybavené iba trpasličími zriaďovacími návestidlami (napr. koľaj č.105, 106, 107 a 108).Trpasličie zoraďovacie (na snímke modré svetlá) a trpasličie hlavné návestidlá (na snímke červené svetlá) prislúchajú k odovzdávkovému koľajisku Slovnaft. Trakčný stĺp vľavo patrí ku koľajisku ŽSR stanice Bratislava ÚNS (mimo záber). Koľajisko vpravo s trpasličími návestidlami je odovzdávkové koľajisko Slovnaftu na ružinovskom zhlaví stanice Bratislava ÚNS (smer Bratislava Nové Mesto). Obe koľajiská sú oddelené širokým trávnatým porastom. Pre koľajisko Slovnaftu sú typické, na žlto natreté osvetľovacie stožiare. Celkom vľavo v pozadí sa cez výhybky spája koľajisko Slovnaftu s koľajiskom ŽSR a ďalej trať pokračuje oblúkom smerom k cintorínu Vrakuňa. Fotografiu pri zotmení som zvolil zámerne, aby pre názornosť viac vynikli farby jednotlivých návestidielSmerom k Vrakunskému cintorínu na okraji násypu sa tiahne dlhá výťažná koľaj, určená na posun a prestavovanie súprav. Koľaj je zakončená zarážadlom (leží na násype) a dolu pod ňou sa nachádzajú záhradky. Vlaky vedené elektrickými rušňami, ktoré privážajú súpravy pre Slovnaft do priestoru odovzdávkového koľajiska, sú potom odpojené a môžu pokračovať v jazde pod trolejom so zdvihnutým zberačom po vlečkovej trati v smere do závodu. Trolejové vedenie je natiahnuté ešte niekoľko desiatok metrov ponad vlečkové koľaje na zhlaví smerom do závodu, takže elektrický rušeň bez problémov odstúpi od súpravy a preposunuje na voľnú koľaj. Potom musí prejsť celé odovzdávkové koľajisko a prejde na koľajisko ŽSR v oblúku pri Vrakunskom cintoríne. Do tohto oblúku vedie z odovzdávkového koľajiska aj dostatočne dlhá manipulačná koľaj, ukončená zarážadlom, ktorá umožňuje posun so súpravami medzi odovzdávkovým koľajiskom Slovnaftu a koľajiskom ŽSR.Napojenie koľají Slovnaftu na ostatnú koľajovú sieť ŽSR. Vľavo sa stáčajú dve traťové koľaje do ľavotočivého oblúku smerom k žst. Bratislava Nové Mesto (idúce okolo cintorína Vrakuňa po násype). Nižšie položená koľaj v strede snímky (pri rozkvitnutom strome) vedúca do ľavotočivého oblúku, je výťažná z priestoru koľajiska Slovnaft. Dve koľaje vpravo ukončujú koľajisko Slovnaftu na novomestskom zhlaví a napájajú sa cez systém výhybiek na sieť ŽSRPre posun akéhokoľvek rušňa v priestore odovzdávkového koľajiska musí byť zabezpečená voľnosť aspoň jednej koľaje. Preberanie alebo odovzdávanie vlakových súprav v smere z / do Slovnaftu si už riadi dispečer Slovnaftu sám podľa jednotlivých prevádzkových a technologických potrieb výroby v závode (prísun - odsun surovín a hotových výrobkov podľa technologických a výrobných procesov tak, ako sú nastavené jednotlivé prevádzky v závode). Vlečková trať a samotná vlečka Slovnaftu nie sú zatrolejované (teda s výnimkou odovzdávkového koľajiska Slovnaft). Na záver pridávam ešte niekoľko fotografií z odovzdávkového koľajiska a z vlečkovej trate do Slovnaftu:Dňa 19.9.2009 som sa vybral v doprovode strážnej služby odfotografovať dvoch čiernych herkulesov na čele cisternového vlaku. Jednalo sa o rušne ER 20-005 a ER 20-009 dopravcu Expressrail (vtedajšieho, dnes je to Express Group). Herkules ER 20-005 niesol ešte „známky“ loga predchádzajúceho dopravcu Regiorail. Dnes ho využíva (využíval ?) dopravca LTE
Vlečkový vlak s rušňom 744.953-1 (744.705-5) odchádza z priestoru žst. Bratislava ÚNS po vlečkovej trati do závodu Slovnaft. Rušeň nesie na zábradlí tabuľku s číslom podnikovej zálohy 2
Začiatok odovzdávkového koľajiska v žst. Podunajské Biskupice pohľadom do stanice. V strede fotografie je vidieť budovu nepoužívaného stavadla a závory na ceste do Mostu pri Bratislave. Koľajisko Slovnaftu pozostáva z piatich koľají. Ďalšia koľaj (celkom vpravo) je využívaná, patrí do siete ŽSR. Jedná sa o trať číslo 131 Bratislava - Komárno. Obsluha stavadla prestala fungovať potom, ako ŽSR na trati Bratislava Nové mesto - Komárno modernizovali traťové zabezpečovacie zariadenie a na celom úseku sa využíva diaľkové riadenie dopravy a sledu vlakov - teda bez výpravcov v jednotlivých staniciach. Stavadlo bolo funkčné ešte donedávna a bolo typické miestnou obsluhou mechanických závor a občasnými konfliktami cestných pirátov so signalistom, ktorý veru neraz musel mať pevné nervy...
Jedno z doposiaľ dochovaných svetelných návestidiel v areáli tohto koľajiska (zrejme typ ESP používaný v cca. polovici 60. rokov minulého storočia). Takýchto návestidiel je tam viacero, dokonca aj dvojznakových. Dnes sú už zrejme nefunkčné (nesvietia). Pochádzajú zrejme ešte z doby výstavby tohto koľajiska spred niekoľko desiatok rokov
Dva typy rôznych starých svetelných návestidiel na konci odovzdávkového koľajiska smerom do žst. Podunajské Biskupice. Vpravo je spomínaná budova bývalého stavadla, celkom vpredu je vidieť už rozsvietené staničné lampy na stanici a odchádzajúcu motorovú súpravu spoločnosti RegioJet smerom do Bratislavy
Pred stanicou Podunajské Biskupice - odovzdávkové koľajisko Slovnaft (zhlavie smerom na Rovinku). Celkom vľavo je trať ŽSR č. 131 do Dunajskej Stredy, koľaj v strede, vzadu za stromom je ukončená koncovým zarážadlom a koľaj vpravo vedie oblúkom a húštinou ďalej do Slovnaftu k vlečkovej bráne.
Pohľad na koľajisko Slovnaftu v Podunajských Biskupiciach smerom do stanice, ktorá je celkom vzadu. Do oči hneď „udrie“ prerušená koľaj križovatkovej výhybky, čo robí túto druhú vlečkovú trať zo Slovnaftu čiastočne nezjazdnou (prejsť by sa ale dalo zrejme cez výhybku priamou vetvou ?). Dnes je táto trať celá opustená a je bez dopravy. Dobre vidno päť odstavných koľají, vychádzajúcich z dvoch križovatkových výhybiek. Koľaj celkom vľavo vedie do sila firmy RWA Slovakia, kde boli v minulosti odstavené veľké Hunslety 776 HP zo Slovnaftu a na tejto vlečke posunovalo s vozňami na obilniny aj malé prasiatko T212.0664. Dnes tam zrejme už nič nejazdí, prasiatko je s najväčšou pravdepodobnosťou preč a koľaje zarastajú burinou. Zhruba tak 20 rokov dozadu bol na tejto vlečke aktívny oranžový motorový rušeň radu V60 so spojnicovým pohonom osí (nikdy som ale netušil, že priamo v Bratislave pôsobil aj rušeň tejto rady vôbec ako taký). Koľaj celkom vpravo pod stromami je trať do Dunajskej Stredy, kde je vidieť v diaľke za prvou lampou vchodové návestidlo v smere od Rovinky
Záložná vlečková trať do Slovnaftu z Podunajských Biskupíc sa stáča oblúkom do húštiny. Nechránené železničné priecestie je cez ulicu Vinohradnícka
Pohľad na trať do Dunajskej Stredy (vľavo) so zabezpečeným priecestím a koniec výťažnej koľaje koľajiska Slovnaft, zakončený zarážadlom. Elektrické stožiare vysokého napätia (vzadu) zaúsťujú do veľkej energetickej 400 kV rozvodne, ktorá má svoju vlečkovú koľaj (pre prípad prevozu transformátora) napojenú výhybkou práve na „starú“ vlečku do Slovnaftu
Ešte jeden pohľad na nepoužívané záložné odstavné koľajisko Slovnaftu v Podunajských Biskupiciach. Koľaj vľavo vedie do sila RWA Slovakia a vedľa nej je dobre viditeľný stojan traťového telefónu
Detail na vlečku do obilného sila RWA Slovakia. Celkom vzadu v kroví vidno kúsok vlečkovej brány
Pohľad smerom do stanice. Lampy už dnes zrejme nesvietia. Vpravo je vidieť vchodové návestidlo od Rovinky do Podunajských Biskupíc
Vpravo vidno silo firmy RWA Slovakia aj s malým tehlovým komínom. Pohľad na koľajisko Slovnaft smerom k Rovinke. Koľaj celkom vľavo vedie do Dunajskej Stredy. Prevažná časť týchto fotografií vznikla v roku 2014. Fy. RWA A.G. je pôvodom z Rakúska.
Závodný hasičský útvar Slovnaftu

Tak veľká továreň s tak nebezpečným horľavým a výbušným prostredím musí mať vždy po ruke aj hasičov. Najlepšie, tak povediac vlastných, ktorí sídlia priamo v areáli závodu. Závodný hasičský útvar (ZHÚ) Slovnaftu, ktorý prevádzkuje externá firma G4S Group 4 Securicor (Fire Services) disponuje moderným, dobre technicky vybaveným vozidlovým parkom. V areáli Slovnaftu má závodný hasičský útvar vlastné budovy, kde majú podnikoví hasiči svoje technické, ale aj ubytovacie a odpočinkové zázemie. V týchto objektoch sú aj garáže (asi 11 garážových miest pre požiarne automobily) a dielne pre deponovanie a opravy hasičských vozidiel. Spoločnosť G4S Fire Services (SK) s.r.o. (Group 4 Securicor - divízia požiarnej ochrany) je spoločnosť so sídlom v Bratislave a vykonáva na základe koncesovanej živnosti tzv. „Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru“. Rovnaká spoločnosť prevádzkuje závodný hasičský útvar aj v závode Volkswagen Slovakia a.s. v Bratislave a v Martine. Niekoľkokrát do roka sa priamo v areáli konajú rôzne požiarne cvičenia, ktoré simulujú nebezpečné situácie, ktoré môžu aj reálne nastať. Ich účelom je dobre pripraviť, naučiť sa zvládať a koordinovať všetky činnosti, nutné pre ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov závodu Slovnaft v prípade výskytu mimoriadnych udalostí či priemyselných havárií. Park požiarnych vozidiel po jeho postupnej obnove pred niekoľkými rokmi (cca. po roku 2002 až 2007) tvoria špeciálne hasiace a technické vozidlá hlavne značiek Mercedes-Benz, menej Tatra alebo Steyr (cisternová automobilová striekačka CAS 40 s nadstavbou Rosenbauer Rakúsko) či Liaz (záchranárske sanitné vozidlo so špeciálnou skriňovou nadstavbou od rakúskej firmy M.U.T. Stockerau označené aj ako „protiplynové vozidlo PPV 1“, vozidlo disponuje 4 lôžkami). V minulosti to boli požiarne, záchranárske a doprovodné vozidlá značiek Avia, Škoda Favorit, Škoda 1203, Tatra 148, 815, alebo Liaz, či staršie vozidlá značky Mercedes-Benz. Ozajstnou lahôdkou medzi vozidlami závodného hasičského zboru Slovnaft bol aj požiarny rebrík TD 44 Gigant na podvozku Tatra 813 (8x8 náprav) s nadstavbou rakúskej firmy TITAN Feuerschutztechnik Wien. Toto vozidlo sa v súčasnosti už nenachádza v Slovnafte v závodnom požiarnom zbore, pretože bolo odpredané a momentálne je v zbierke Technického múzea Hrádek nad Nisou v ČR. Ide o unikát, jediný svojho druhu. Závod Slovnaft si ho nechal vyrobiť priamo na zákazku pre vlastné podnikové potreby. Účelom tohto vozidla v prípade jeho nasadenia bolo pokryť penou z prúdnice celú horiacu nádrž na ropu. Dĺžka rebríka 44 m predurčovala toto vozidlo na hasenie požiarov obrovských zásobníkov na ropu z výšky. Posledný článok rebríka mal dutú rúru, na ktorú sa napojila hadica. Na konci tejto rúry bola prúdnica, z ktorej striekala hasiaca pena. Rebrík je zhotovený z plnostenného kovového profilu, pretože musel odolať priamemu ohňu po dobu 20 minút, preto je taký ťažký a masívny. Výrobné číslo nadstavby je zaujímavé - je to č.1. Toto unikátne vozidlo sa využívalo okrem hasenia z výšky aj na rôzne iné špeciálne technologické a montážne účely (montáž antén, opravy potrubí a podobné výškové práce). Vozidlo ale nebolo obľúbené u podnikových hasičov, lebo manipulácia s tak ťažkým rebríkom bola pomalá a obtiažna, preto aj zrejme došlo k jeho odpredaju. O tomto unikáte nájdete viac tu (aj video): "Žebřík TD44 Gigant Tatra 813 8×8 Titan". Nemenej zaujímavé sú aj „penové špeciály“ na podvozku Tatra 813 (8x8 náprav), vybavené nadstavbou od rakúskej firmy Rosenbauer: "Tatra 813 8×8: Pěnový speciál ze Slovnaftu". Viac o požiarnikoch zo Slovnaftu tu: "G4S Fire Services (SK), s.r.o.". Zaujímavé video o závodnom hasičskom útvare G4S Slovnaft aj tu: "FIlm o G4S - SLOVNAFT", zaujímavý článok s množstvom fotografií hasičskej techniky Slovnaftu je tu: "Hasiči v rafinérii Slovnaft, a.s. Bratislava". V minulosti používaná hasičská a záchranárska technika je tu (používaná do roku 2002) už tu: prezentácia "Hasičská technika slovnaft do roku 2002"Táto fotografia zobrazuje bývalé hasičské vozidlo zo Slovnaftu, ktoré dnes slúži v MHZ Šamorín (miestny hasičský zbor). Jedná sa o Mercedes-Benz LAF 1113 s hydraulickou rukou a vyberateľným kontajnerom od firmy Rosenbauer. Tento Mercedes, ako technické pomocné vozidlo požiarnikov bol vyrobený pre závodný hasičský útvar Slovnaft v roku 1975. V roku 2005 bolo vozidlo odpredané do Šamorína. Fotografia vznikla v máji 2014 v Ružinove počas Dňa hasičovDvojica unikátnych hasičských špeciálov SLF 18000 od rakúskej firmy Rosenbau¬er na podvozkoch Tatra 813 8x8. Takýchto vozidiel mal Slovnaft päť kusov. Po skončení životnosti boli odpredané súkromným zberateľom v ČR. V čase ich aktívnej služby to bola pýcha bratislavskej rafinérie, akú si nemohol v rámci bývalej ČSSR dovoliť snáď žiadny iný podnik (zdroj: Tonda Slezák - "Tatra 813 8×8: Pěnový speciál ze Slovnaftu")
Pohľad na dvor požiarneho útvaru petrochemického kombinátu SLOVNAFT Bratislava v jeho plnej paráde. Na početnosti a pestrosti hasičskej techniky je vidieť, že boli na ňu kladené tie najvyššie nároky, a že vedenie podniku nenechalo (a ani nenecháva) nič na náhodu. Na obrázku sa pekne vyníma rebríkový špeciál TD44 GIGANT od rakúskej firmy Titan Feuerschutztechnik Wien, taktiež rarita hasičskej techniky v rámci vtedajšieho Československa... (zdroj: Tonda Slezák - "Tatra 813 8×8: Pěnový speciál ze Slovnaftu")
Na záver sme si požičali jeden obrázok z internetu – ozajstnú „špecialitu a lahôdku“, ktorý dokumentuje známy autobus Škoda 706 RTO-POS v prevedení „pojazdný operačný sál“. Aj toto vozidlo dlhé roky figurovalo v pohotovostnom „roji“ záchranárov zo Slovnaft. Dnes už toto vozidlo parkuje snáď niekde inde (ak sa vôbec zachovalo???) (zdroj: fórum "FDS Model - FE série")Čo povedať na záver...? Zhostiť sa tak náročnej a obsiahlej témy o bratislavskej rafinérií SLOVNAFT z pohľadu fanúšika železníc nebolo jednoduché, no zároveň to bola pre mňa osobne aj akási výzva. Článok sa rodil postupne, po častiach, aj s niekoľko mesačnými prestávkami. Vlastných fotografií som mal v archíve pomerne dosť, niečo som si doplnil osobne priebežne, no ťažšie bolo napísať text. A práve ten vznikal postupne s prestávkami tak, ako som mal ja čas písať tieto riadky a ako mi postupne prichádzali, nie ľahko získané informácie. Niektoré riadky textu som písal odznova, alebo ich menil a dopĺňal, proste prerábal. Spracovať také množstvo informácií, ktoré som časom obdržal, stálo kus námahy a veľa času. Bolo mi naozaj potešením spolupracovať pri tvorbe tohto článku s veľmi ústretovými a ochotnými zamestnancami podniku Slovnaft. Téma svojim obsahom prekračuje obsahovú náplň tohto internetového železničného portálu, no napriek tomu som pre názornosť a veľký rozsah tejto problematiky uviedol v texte aj mnoho iných „neželezničných“ faktov a poznatkov, či už z oblasti histórie závodu a jeho predchodcovi (rafinérie Apollo), obdobia z II. svetovej vojny, jeho súčasnosti, samotnej výroby, alebo neželezničnej závodnej dopravy či závodného hasičského útvaru. Predsa len by bolo strohé venovať sa v článku pri tak obsahovo bohatej téme iba železničnej doprave, aj keď táto tvorí jeho ťažisko (minimálne fotografiami áno). Slovnaft ako petrochemická rafinéria, má svoju bohatú a obsiahlu históriu, súčasnosť, ako aj budúcnosť ako monopolný výrobca pohonných hmôt na Slovensku. Je veľkým zamestnávateľom, exportérom a dôležitým závodom pre slovenské hospodárstvo a ekonomiku. V texte článku je uvedených mnoho poznatkov, čísel a faktov nielen o železničnej doprave. Ich zber a spísanie do jedného uceleného článku nebolo jednoduché a vyžadovalo si mnoho úsilia a času. Nie všetky údaje sa dali hodnoverne overiť či upresniť, alebo sa napríklad nedali získať presnejšie informácie o niektorých vlečkových rušňoch aj napriek úspešnej spolupráci s niektorými zamestnancami Slovnaftu. Tieto skutočnosti je nutné vziať do úvahy pri čítaní týchto článkov. Je tu pochopiteľne priestor pre doplnenie týchto informácií k článku prostredníctvom komentárov od čitateľov. Pre mňa osobne bola táto téma asi najväčšia, čo do obsahovej náplne, akej som sa zatiaľ na tomto portáli zhostil. Dúfam, že čitateľov tento rozsiahly článok rozdelený do piatich dielov zaujme a obohatí ich vedomosti o nové poznatky a informácie a bude mnohých inšpirovať k vypracovaniu obdobného komplexného diela. Vlečiek a podnikov na Slovensku je ešte stále dosť.....chce to len nájsť chuť a odvahu osloviť kompetentných....

Propagačné a informačné krátke (zaujímavé) filmy o bratislavskom závode Slovnaft tu (dĺžka videa cca. 10 minút): "Predstavenie spoločnosti SLOVNAFT" alebo aj tu "Dokumentárny film o SLOVNAFTe".

Skratky: v.č. - výrobné číslo, r.v. - rok výroby, HBP - Hornonitrianske Bane Prievidza, SMZ - Strojárske a metalurgické závody Dubnica nad Váhom, ÚNS - Ústredná nákladná stanica, StPO - stanica technických prehliadok a opráv, ŽOS - Železničné opravovne a strojárne, M.U.T - Maschinen Umwelttechnik Transportanlagen, MUV – motorový univerzálny vozík.

Poďakovanie za spoluprácu počas exkurzie a pri tvorbe článku patrí nasledovným osobám: p. Banáš, p. Gregor, p. Molnár, p. Procházka, p. Liška, p. Vozárik a Radovan Bajer.


Zdroje informácií: informácie a poznatky zamestnancov Slovnaftu Bratislava, prospekt k rušňu Hunslet 308 HP, vlastné poznámky a poznatky, kniha „Slovnaft 100 (1895-1995)“ - autori Emil Kudlička a Peter Valo, prednáška o železničnej vlečke Slovnaftu pre študentov VŠ v ppt. formáte, internet (slovnaft.sk, vlaky.net, zeleznicne.info, railtrains.sk, zeleznicny.net, k-report.net, skloco.wlab.hu, kora.ganet.sk, parostroj.net, cas.sk facebook.com, teraz.sk, a iné).

autor: Ing. Vladislav Bokora (volod)

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
kaoz
Zaslaný: 08.06.2015 0:28  
Založený: 12.10.2010
Miesto: ned'aleko štreky
Príspevkov: 13364
 Re: EXKURZIA V ZÁVODE SLOVNAFT BRATISLAVA a na jeho želez...
Vlado, klobúk dole pred tvojou sériou článkov o závode Slovnaft. Bolo to nesmierne zaujímavé a poučné čítanie. :klanacka:
Duuso
Zaslaný: 08.06.2015 8:06  
Založený: 06.06.2010
Miesto: Levice
Príspevkov: 394
 Re: EXKURZIA V ZÁVODE SLOVNAFT BRATISLAVA a na jeho želez...
Výborne spracované, perfektné, bravúrne :super1:
Článok s obrovskou výpovednou hodnotou aj pre laikov, autorovi skladám poklonu a prajem veľa chuti a času pri tvorbe ďalších podobných diel. Ešte raz ďakujem :number one:
p.s.: Viem si niečo takéto predstaviť napr. z Dusla alebo USS... :emo03:
Luko3105
Zaslaný: 08.06.2015 8:09  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 17525
 Re: EXKURZIA V ZÁVODE SLOVNAFT BRATISLAVA a na jeho želez...
veľmi pekný a zaujímavý článok, klobúk dole :klanacka:

No najviac ma v tomto článku (vo všetkých častiach) zaujal ten rozsiahly obsah, ktorý bol doplnený výbornými a doplnkovými fotkami :ejha: :super1:

Ešte raz vďaka, že si ma previedol tým areálom, kam sa za života určite nedostanem :kvetinka:
lajos
Zaslaný: 08.06.2015 22:23  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13661
 Re: EXKURZIA V ZÁVODE SLOVNAFT BRATISLAVA a na jeho želez...
Vlado, velmi poučné a velmi přínosné ! :klanacka:
cas


Monika
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 149 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 3

Registrovaných: 1
Anonymných: 148

T466.2369, Viac ...