Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > LokoTrain v roce 2015

LokoTrain v roce 2015

 
Se začátkem roku 2016 nastal ten správný čas, pro zhodnocení roku minulého. Ten se na české železnici nesl především ve znamení enormního počtu výluk. Ty přinesly kromě zkvalitnění infrastruktury také řadu provozních komplikací a to zejména v nákladní dopravě, ve které byla jízdní doba prodlužována i o několik dnů. Dále na koleje pronikla řada moderních vozidel. Patrné to bylo především v segmentu elektrických lokomotiv. Po letech nadvlády strojů s okřídleným šípem na čele, zde zdomácněly názvy jako Traxx nebo Vectron. Stejně tak v nákladní dopravě nastala expanze zahraničních subjektů směrem do vnitrozemí. Kuriózním důsledkem tohoto nerovného konkurenčního boje, se stalo rozlišování dopravců podle spektra jejich působnosti, na „národní dopravce“ a „nadnárodní dopravce“…

 

Zajímavých událostí v roce 2015 bylo opravdu požehnaně. Proto není v možnostech a ani v záměru autora, popsat je prostřednictvím následujících řádků všechny. Záměrem bude naopak v co nejširší míře přiblížit čtenářům dění související se společností LokoTrain, která sama o sobě „prožila“ celkem zajímavé období. Začněme pěkně popořadě. Ne náhodou, bylo v úvodu jako první zmíněno velké množství výluk, které provázelo převážnou část roku. Pojďme se nyní na některé z nich, zejména v souvislosti s dopadem na provoz, podívat. Pro přehlednost můžeme požít následující mapu:


Jak je z mapky patrné, veškerá důležitá ramena byla zasažena výlukovou činností. Bez zásadního dopadu na provoz zůstal jen druhý koridor, zajišťující přepravní toky z Ostravska a přilehlých polských přechodů směrem na Břeclav a dále do Rakouska, případně na Slovensko. Na této trase se konalo jen několik krátkodobých výluk, které způsobovaly pouze lokální omezení. Zásadní omezení však čekala na nákladní vlaky ve směru z přechodové pohraniční stanice (PPS) Děčín na Moravu a to bez možnosti vyhnout se (v lepším případě jen několikahodinovému) zdržení. V trase Děčín – Kolín je sice teoreticky možné využití hned dvou tras, prakticky se však na několik dní v roce staly pro nákladní dopravu nepoužitelné obě. Na hlavní trati přes Prahu byla přímo v hlavním městě dvojice dlouhodobých výluk. Dokončovala se modernizace úseku Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice a k tomu naplno běžela modernizace mezi pražskými Běchovicemi a Úvaly.V druhém případě pak byla omezena propustnost i na alternativní trase přes Vysočany a Lysou nad Labem, neboť tudy byly odkláněny dálkové vlaky osobní dopravy. Na tzv. „pravobřežce“, tedy trati vedené přes Litoměřice a Mělník sice nebyla plánovaná žádná stavební akce takového významu. Přesto se zde konala řada náročných výluk z důvodu havarijního stavu tratě. Situaci zde navíc dlouhodobě komplikuje řada pomalých jízd, které se zpravidla přeměňují v trvalé omezení traťové rychlosti. V praxi to pak vypadalo tak, že po hlavním tahu byly vedeny pouze vlaky s pravidelnou trasou, zanesenou v GVD, zatímco ve stanicích na „pravobřežce“ se hromadily „pozamykané“ soupravy. Jedoucí vlaky se tak jen stěží probojovávaly od stanice ke stanici a výjimkou nebyly ani „špunty“ na trati, kdy se před vjezdem do stanic začalo hromadit větší množství vlaků. Tuto situaci zachytil snímek z 19. 4. 2015. Zatímco po jedné koleji projíždí osobní vlak ze Všetat do Mělníka, z opačné strany za sebou u vjezdu stojí Pn 66395 a jako druhý v pořadí 47761 (ze kterého byla fotka pořízena):
Nezřídka se v „koloně“ podařilo dojet i osobní vlak (Štětí, 3. 6. 2015):
V některých případech byl dostatek času i na dokumentaci vlaku zvenku. V tomto případě jde o Nex 41310 (Ostrava – Děčín) s dvojicí lokomotiv 753.781+782 v čele. Píše se 13. 6. 2015 a kolem právě projíždí jednotka 642.149:
Ani s dojezdem do Kolína neměly nákladní vlaky vyhráno. Ba právě naopak. Zásadní problém této stanice je zaběhlým koloritem i bez výluk. Pomalé a těžké nákladní vlaky se zde totiž musí zařadit mezi osobní expresy navzájem soutěžících dopravců a to bez dopadu na jejich jízdu. V opačném případě hrozí příslušnému výpravčímu prémiový postih a tak se čeká, čeká a čeká. Výjimkou zde opět není prostoj v řádu několika hodin. Na svou příležitost k zařazení mezi vlaky osobní dopravy zde 24. 3. 2015 čekal také vlak Nex 47305 (Děčín – Olomouc) RM Lines v čele s lokomotivami 121.007 + 740.723. Ten měl situaci těžší o to, že informační systém zcela jistě „napráskal“ maximální rychlost vlaku omezenou strojem řady 740 na 70 km/h, čímž se šance na jeho úspěch ještě snížila:Pokud bychom se v roce 2015 chtěly držet trasy výše uvedeného Nex 47305 a vydali se směrem do Olomouce, museli bychom překonat ještě dvojici výluk. Tou první byla rekonstrukce Ústí nad Orlicí, před kterou konkrétně tento vlak jen ve stanici Brandýs nad Orlicí setrval 8 hodin. V cíly cesty pak na vlak čekala rekonstrukce samotné olomoucké stanice, která byla několik dnů v roce pro nákladní dopravu prakticky neprůjezdná. Výluku v Ústí nad Orlicí přitom musely absolvovat i některé vlaky ve směru na Brno a Břeclav, které by jinak mohly využít trasu z Kolína přes Havlíčkův Brod, neboť v letních měsících byl zcela uzavřen úsek Brno – Kuřim.Provozu neulehčily ani některé vážnější mimořádné události, které mnohdy vedly i k několikadenním výlukám. Bezesporu nejvíce medializovaná byla srážka Pendolina ČD s polským kamionem, která se odehrála 22. 7. 2015 ve Studénce:
Nebo vykolejení nákladního vlaku v žst. Dřísy, které krátkodobě vedlo ke kuriózní situaci zobrazené na snímku z 29.11.2015:

Pokud jste poctivě dočetly celý článek až do tohoto místa, můžete si položit otázku, co vlastně mají výluky společného se společností LokoTrain. Tato otázka je na místě a odpověď na ní se nese hned ve dvou rovinách. Ta první souvisí s hlavní náplní práce, kterou je poskytování trakce a personálu dopravcům. Při výlukové činnosti v takovém rozsahu nebylo v podstatě možné efektivně využívat technické a personální zdroje ani při maximálním nasazení všech sil a prostředků od dispečerů, přes lokomotivy až po strojvedoucí. To se pak v důsledku odráželo na (oprávněné) nespokojenosti koncových zákazníků, jimž nebylo možné garantovat nejen čas, ale ani datum dojezdu vlaku.Dvojnásob to platilo u vlaků jedoucích ve zbytkové kapacitě dráhy, neboť ty řízení provozu mnohdy ani nebralo v potaz a snažilo se nějakým způsobem „vyjezdit“ alespoň vlaky v pravidelných trasách.

Druhá rovina je využití personálu přímo při výlukách. V roce 2015 byli strojvedoucí LokoTrainu nasazeni např. u společností GJW a SMD. GJW personál využívalo jednak přímo při výlukách, např. v okolí Veselí nad Lužnicí (na snímcích dne 15. 5. 2015 stroj 740.712 při sypání štěrku mezi Veselí n/L a Soběslaví, dále pak 721.540 přímo ve Veselí n/L)…


…a také při přepravách stavební mechanizace a návozu materiálu na výluky. V tomto případě šlo o návoz pražců z Nezamyslic do Veselí nad Lužnicí dne 22. 3. 2015:


Stěžejním působištěm u SMD pak byly přepravy stavebního materiálu v okolí Tišnova v rámci výluky Brno – Tišnov. Strojvedoucí se zde střídaly na strojích 770.016 a 740.503. Na snímku z Tišnova jsou vedle sebe oba dva v průběhu jejich odstavování. Datum pořízení – 16. 8. 2015:
Nadále pak byla udržována spolupráce se SŽDC, pro kterou jsou ve vybraných destinacích obsazovány výkony na motorových vozech pro údržbu trakčního vedení. Příkladem budiž obsazení děčínského MVTV2.047, který se podařilo zvěčnit 1. 10. 2015 během pobytu v žst. Děčín-Prostřední Žleb:
Od výluk, které byly provozu spíše na obtíž, se nyní obraťme k něčemu příjemnějšímu. Za zásadní milník v historii společnosti lze bez nadsázky označit datum 29. 1. 2015. Tohoto dne proběhlo v železniční stanici Břeclav slavnostní předání lokomotivy 242.558, která se jako první dostala do přímého vlastnictví společnosti. Slušností je zmínit, že celkovou opravu lokomotivy v roce 2014 provedla firma CZ LOKO ve spolupráci s ČMŽO. V rámci slavnostního ceremoniálu proběhl křest lokomotivy, která obdržela pojmenování „Alfa“. Ačkoliv bylo během prvních měsíců provozu nasazení Alfy více méně nahodilé, netrvalo dlouho, než začala dosahovat zajímavých kilometrických proběhů, daných především nasazením v mezinárodním provozu napříč ČR, Slovenskem a Maďarskem. Na prvním snímku můžeme vidět lokomotivu 242.558 jen pár hodin před zahájením křtu a to ve společnosti lokomotiv 189.152 a 189.154, které měl LokoTrain toho času k dispozici pro své zákazníky prostřednictvím dopravce PKP Cargo (PKPC):
Prostřednictvím další fotky se můžeme podívat na ovládací pult Alfy, kde přibyly především ovládací a zobrazovací prvky vlakového zabezpečovače VZ Mirel, elektronického rychloměru Tramex a klimatizační jednotky:
Po dvou měsících se v Břeclavi křtilo podruhé. Protentokrát v rámci přebírání lokomotivy 193.220, která patří do trojice strojů dlouhodobě pronajatých od poolu ELL. LokoTrain se tak stal třetím uživatelem Vectronů ELL v ČR. První byl RegioJet (RJ) a druhý LTE. Na vlaku RJ se poprvé objevil stroj 193.214 dne 15. 11. 2014 a to ještě v barevném schématu vlastníka. V něm byl k vidění do 17. 11. 2014, kdy byl stažen pro provedení celoplošných polepů. Právě tento den byl také zachycen se známou dominantou pražského hlavního nádraží, krátce před odjezdem soupravy směrem na Smíchov:
Již 21. 11. 2014 proběhlo za účasti médií oficiální představení nové posily RJ. Protentokrát už ve slušivém polepu respektujícím firemní barvy provozovatele. Se zahájením GVD 2015 byla flotila žlutých Vectronů kompletní. Stroje 193.214, 205 a 206 se tak začaly každodenně objevovat i na Slovensku, kde zajišťovaly především vozbu vlaků na lince Bratislava – Košice. Také tyto výkony personálně z části obsazoval LokoTrain 17. 2. 2015 se stroj 193.205 blíží ke stanici Štrba:
Přesuňme se nyní v čase a prostoru opět do Břeclavi, kde se 6. 3. 2015 mohli zájemci podívat na šampaňské, tekoucí po skříni lokomotivy Vectron podruhé. Stalo se tak v rámci předání stroje 193.220 k LokoTrainu, který v následujících měsících převzal ještě stroje 193.221 a 222. Ihned po vykonání slavnostního aktu, byla lokomotiva připravená k odjezdu na svůj první výkon:
První vlak lokomotiva odvezla pro IDS Cargo (IDSC) z Prostějova přes Přerov do České Třebové. Na snímku je stroj zachycen před odjezdem z výchozí stanice:
Pro porovnání s výše uvedenými pulty strojů ET22 a 242, můžeme nabídnout pohled také na stanoviště strojvedoucího Vectrona:
Následující působení všech tří Vectronů bylo velice rozličné. Zahrnovalo v podstatě všechny elektrifikované tratě od Chebu, přes České Budějovice až po maďarskou Rajku a slovenské Košice. Všechny tři kusy prošly pod rukama snad všech dopravců, s nimiž LokoTrain spolupracuje. Na snímcích z 21. 3. 2015 ho můžeme vidět na vlaku Pn 47761 BFL nejprve nedaleko Chocně a poté v České Třebové vedle stroje 181.008:


Neméně zajímavé bylo z historického hlediska datum 22. 1. 2015. V tento den se strojvedoucí LokoTrainu poprvé svezli na stroji německé řady 180 pod hlavičkou společnosti TSS Cargo (TSSC), která zbývající stroje odkoupila od DB. Stalo se tak v rámci přepravy správkových vozů z Lovosic do majetkově svázaných Ostravských opraven a strojíren (OOS). V čele vlaku stanula 180.013, přičemž tato jízda zároveň sloužila pro zácvik dalších strojvedoucích. Ti se následně mohli na „bastardech“ svézt i do méně obvyklých destinací. Jednou z nich byl Beroun, kam lokomotiva 180.011 dojela 14. 2. 2015, opět pro správkové vozy určené do OOS:
Dne 10. 3. 2015 pak proběhlo první nasazení řady 180 TSSC na vlaku jiného dopravce. Stalo se tak díky neschopnosti lokomotivy ET 22 PKPC na vlaku BF Logistics (BFL) z Děčína do Opavy, kdy byla v trase Děčín – Ostrava dopravcem TSSC zavedena paralelní strojová jízda pro 180.011. Lokomotiva tak byla využita operativně pro stažení vlaku do Ostravy, přičemž ve Studénce do čela nastoupila další lokomotiva ET22 PKPC. Odtud celá sestava popojela do žst. Ostrava-Svinov, kde se opětovně rozdělila. Zatímco „zdravá“ ET22.202 pokračovala s vlakem do Opavy, neschopný stoj byl „bastardem“ stažen do Petrovic u Karviné a posléze předán na domovskou železnici. Snímek zachycuje celou sestavu během pobytu ve Studénce:
Netrvalo dlouho a stroje 180 TSSC se začaly prostřednictvím LokoTrainu objevovat na vlacích dalších dopravců častěji. Opět ve službách BFL se objevila např. dne 15. 4. 2015 lokomotiva 180.016. Před najetím na vlak kolem ní v Pardubicích právě projíždí 140.094 ve službách IDSC:
Hlavním působištěm těchto strojů však stále byly výkony pro TSSC a to především vozba kontejnerových vlaků v relaci Ostrava – Mělník – Bremerhaven, kde se s nimi původně počítalo v celé trase. Díky jejich kondici ale byly nakonec nasazovány pouze na našem území, zatímco zbytek trasy zajišťoval dopravce ITL. Na snímku z Dluhonic je zachycena dvojice „bastardů“ 180.013 a 180.016, jež si mezi sebou právě předala další stroj, dopravený z Německa coby neschopný. Zatímco 180.013 vezla vlak z Děčína, 180.016 zajistila postrk ze Zámrsku do Dluhonic, odkud dopravila „maroda“ na opravu do Přerova:
Zatímco České dráhy (následovány RegioJetem i Leoexpresem) začaly během roku hrdě používat status „národní dopravce“, začaly se na našich kolejích ve velkém uplatňovat hráči s ambicemi „nadnárodních dopravců“. Snad všechna média zachytila a nějakým způsobem reprodukovala informaci o prodeji většinového podílu AWT dopravci PKPC, který doposud v menší míře na území ČR působil na vlastní licenci. Tímto krokem však působení PKPC dosáhlo nových rozměrů. Pro LokoTrain to znamená zatím jen to, že elektrické lokomotivy ET22 a ET41 již nejsou od PKPC pro AWT zprostředkovány, ale poskytovány přímo. Strojvedoucí jsou na tyto výkony ovšem najímáni stále. Důvodem je nedostatečný počet vlastních strojvedoucích zaškolených pro tyto řady, podtržený u některých lidí značným odporem. Polské stroje jsou tak stále k vidění především na relacích z Ostravy do Berouna a Děčína. 13. 10. 2015 se pod hlavičkou AWT do Děčína podívala třeba ET22.703, zde s vlakem Pn 69624 zastavila v Praze-Holešovicích:
Pravidelným výkonem uskutečňovaným na našem území přímo pod hlavičkou PKPC je přeprava kolejnic z Petrovic u Karviné do Bohosudova. Jeden z takových případů byl zachycen v Dřísech 14. 10. 2015 v čele s ET41.105:
Ta byla následující den, namísto strojní jízdy směrem na Moravu, využita při vozbě kontejnerového vlaku TSSC z Děčína do Ostravy. Na snímku vyčkává u vjezdového návěstidla Třebovic v Čechách:
Další typickou přepravou, uskutečňovanou přes naše území na licenci PKPC, byly transporty jednotek New Pendolino PKP IC od výrobce k uživateli. Tyto přepravy završila v únoru 2015 první vyrobená jednotka, která se již dříve vrátila z Polska k výrobci za účelem dodatečných úprav. Pro provedení potřebných zkoušek byla tato následně přepravena dne 8. 2. 2015 za pomoci stroje 189.154 na ŽZO Velim a po jejich absolvování dále do Chalupek. Fotografie přepravu směrem na okruh zachytila ve sněhem maskované stanici:
Dalším hráčem, který za personální podpory LokoTrainu nenápadně pronikl na síť SŽDC je DB. Stalo se tak prostřednictvím dceřiné společnosti ARRIVA vlaky, která 30. 1. 2015 dopravila svůj první vlak do Ostravy-Bartovic. V celé trase vlaku ze Zdzieszowic až do Ostravy se přitom ujal stroj 189.003. Po několika přepravách byly strojům DB určeny přepravy plechů v relaci Ziltendorf – Senica, které DB na českém území zajišťovali do Nedakonic, kde docházelo k předání spolupracujícímu dopravci. V průběhu roku došlo k přetrasování vlaků mimo Polsko. Červené stroje řady 189 se tak od té doby pravidelně objevují mezi česko-německou hranicí a Břeclaví. Jeden z posledních vlaků vedených přes Chalupki se podařilo vyfotografovat v Přerově 7. 8. 2015 a to se strojem 189.010:
Aby toho nebylo málo, zahájil na přelomu let 2014/2015 LokoTrain spolupráci s EP Cargo (EPC). To je součástí holdingu EPH, pod který patří také důl PG Silesia v Polsku a elektrárna Opatovice nad Labem (EOP). Na začátku roku 2015 bylo na zkoušku vypraveno několik vlaků s uhlím právě z PG Silesia do EOP, s využitím vlastních WoodTainerů systému InnoFreight, lokomotiv typu ET41 PKPC a na našem území personálu LokoTrainu. Jeden z vlaků do EOP dorazil také 3. 3. 2015. Fotografie představuje v areálu elektrárny lokomotivu ET41.086 vedle místní 740.851, která právě přistavuje část soupravy k vykládce:


Prostřednictvím dvojice fotografií si můžeme přiblížit i úskalí, které zprvu vykládku provázelo. Byla jím nezpevněná plocha, ve které se těžká technika často bořila. To bylo později vyřešeno jízdní plochou z betonových panelů:


Kromě toho bylo pro EPC uskutečněno i několik dílčích zakázek, jako třeba přeprava správkových vozů z Děčína do Šuran. Z výchozí stanice do Kolína byla na tento vlak nasazena lokomotiva 180.008, která na snímku přejíždí známý Negrelliho viaduktu:Na základě dalších jednání bylo domluveno strategické partnerství mezi LokoTrainem a EPC, které v důsledku vedlo k odprodeji většinového podílu v LokoTrainu, za účelem rozšíření dosavadních aktivit. A jak to dopadlo? O tom si budete moci přečíst zase za rok…
autor: Zababa (Dalibor Palko)

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
kaoz
Zaslaný: 21.01.2016 12:24  
Založený: 12.10.2010
Miesto: ned'aleko štreky
Príspevkov: 13367
 Re: LokoTrain v roce 2015
Veľmi pekné zhrnutie roku 2015 pohľadom LokoTrain-u. Po dočítaní tohto článku, musím povedať,že ste ho mali veľmi pestrý a bohatý čo sa týka obsadzovaním personálu či HDV.
Aj ked' minulý rok bol poznamenaný množstvom výluk na tratiach SŽDC odviedli ste svoju prácu na jednotku :number one: :super2:
tominek2
Zaslaný: 21.01.2016 13:33  
Založený: 23.06.2011
Miesto: Moravská Nová Ves, Břeclav
Príspevkov: 653
 Re: LokoTrain v roce 2015
Informačně zajímavý a poutavě napsaný článek! :number one: Zajíždění lokomotiv společnosti DB do Břeclavi mě v letošním roce zaujalo a rád jsem si tyto nezvyklé stroje v Břeclavi vyfotil.
Luko3105
Zaslaný: 21.01.2016 18:24  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 19063
 Re: LokoTrain v roce 2015
budem sa už len opakovať :čo už: veľmi zaujímavý a pútavý článok, zhodnotenia roka 2015 výborné, doplnené peknými a ''neokukanými'' fotkami :number one: proste - palce hore :emo37:
Bocco
Zaslaný: 21.01.2016 20:07  
Administrátor
Založený: 03.12.2007
Miesto:
Príspevkov: 5691
 Re: LokoTrain v roce 2015
Dalibor, výborná prvotina :super2:
Fero749
Zaslaný: 21.01.2016 23:51  
Založený: 06.09.2013
Miesto: Litoměřice
Príspevkov: 31
 Re: LokoTrain v roce 2015
Dalibore, výborně.... :emo37:

Jen si dovolím doplnit, že i "pravobřežka" byla slušně poznamenána výlukovou činností, zejména v úseku Mělník - Všetaty a v několika etapách mezi Velkým Březnem a Velkými Žernoseky.....tato výluka bude koneckonců pokračovat na jaře v úseku Sebuzín - UL Střekov. Ostatně sám jsi to zmíníl ve svém článku..

Uvidíme, co nás bude čekat letos, snad to nebude tak fatální, prý už není tolik peněz....

F.P.
Zababa
Zaslaný: 22.01.2016 16:48  
Založený: 03.10.2014
Miesto:
Príspevkov: 1157
 Re: LokoTrain v roce 2015
Děkuji za veskrze pozitivní komentáře a omlouvám se za pár hrubek, které se v textu vyskytly. Stalo se tak v důsledku postupného zpracování textu bez zpětné kontroly. Na odstranění vad se (snad) pracuje. Za zpracováním tohoto materiálu stála skutečnost, že zatímco značka LokoTrain jako taková je již železničnímu publiku povětšinou známá, málokdo si dokáže představit co všechno se za ní ve skutečnosti skrývá... :emo03:
vsdmichalka
Zaslaný: 26.01.2016 18:57  
Založený: 19.12.2014
Miesto:
Príspevkov: 74
 Re: LokoTrain v roce 2015
Krása :number one:
XxXcompany
Zaslaný: 27.01.2016 16:05  
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13372
 Re: LokoTrain v roce 2015
Naozaj hodnotný článok, ktorý dá mnoho informácií a zaujímavostí, gratuľujem :number one:
cas


Radúz
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 65 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 65

Viac ...