Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS

Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS

 
Medzi jeden z najmenej rozšírených radov na slovenských koľajach patria „favority“, či, ak chcete, „špagety“ radu 731. Hoci som sa donedávna o tento rad nijako zvlášť nezaujímal, po len pár hodinách s nimi som dostal nutkanie venovať im ďalší článok zo svojho cyklu.

 

Prvé „sedemtrijednotky“ na Slovensko dorazili v roku 1992. Išlo o stroje čísel 033 až 038, boli to súčasne prvé stroje z druhej (a žiaľ poslednej) výrobnej série. Neskôr ich doplnilo ešte 5 strojov čísel 051 až 055. Po rokoch prevádzky v depách Tisovec, Margecany a Poprad sa všetkých 11 strojov sústredilo do depa Spišská Nová Ves, pre ktoré sa stali jeden zo symbolov, rovnako ako pre miestnu obsluhu celého Spiša. V júni roku 2016 došlo k zaujímavej udalosti - presunu „favoritov“ 034, 038 a 052 pracoviska Spišská Nová Ves do Hanisky pri Košiciach, pre ktoré na Spiši (aj v súvislosti s príchodom 746.003 a 746.004) nebolo využitie. Administratívne tam už prebehol aj presun rušňa 731.055, ktorý ale v súčasnosti (k 10.10.2016) už dlhšie stojí kvôli poruche alternátora v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti je teda 7 strojov dislokovaných na Spiši a 4 v Košiciach. Rušeň 731.053 bol začiatkom októbra 2016 prepravený do RD Zvolen za účelom vykonania MH opravy.


Pracovisko Spišská Nová Ves

Jeden stroj slúži tradične na staničnej zálohe v domovskej Spišskej Novej Vsi, v rámci ktorej má v pondelky, stredy a piatky na starosti obsluhu Levoče. Obsluha sa uskutočňuje dvakrát denne (nočná zmena vyvezie v skorých ranných hodinách vozne do Levoče, naspäť sa vráti ako Rv vlak, denná zmena v poobedných hodinách vyjde hore do Levoče ako rušňovlak a naspäť sa vráti so záťažou; pri pobyte v Levoči sa podľa potreby vlečkovými vlakmi obsluhuje levočská píla), no je pomerne nepravidelná. Omnoho zriedkavejšia je obsluha „vlečky Agropodnik“, ktorá je zaústená do levočskej trate a obsluhu uskutočňuje taktiež záloha. Ďalší rušeň je v pondelky, stredy a piatky nasadzovaný na manipulačný obrat do Margecian. V prípade potreby je jeden stroj nasadzovaný na depoposun („V. záloha“) v domovskom depe namiesto turnusovaného rušňa 712, prípadne na Mn vlaky smer Poprad a/alebo Plaveč za „muľu“ radu 746.Po dovezení záťaže do Levoče sa “favorit” 731.054 vráti ako Rv vlak do Spišskej Novej Vsi. (foto: UIC-ORE)
731.036 posunuje do píly v Levoči, v pozadí vidieť ešte rozostavaný diaľničný most. (foto: UIC-ORE)
Už historická snímka “manipuláku” 82101 do Margecian ešte so “žehličkou” pri obsluhe Kovohút Krompachy dňa 3.7.2015. Vlakovým HDV bola 110.050, doprovod robila 731.052, charakteristická svojimi úzkymi žltými pásikmi, ktoré dostala snáď omylom pri MH oprave v depe Zvolen. “Diesel” sa využíval na posun na nezatrolejovaných koľajách. Od jesene 2015 vozbu zabezpečujú iba “favority”, pri zvýšenej záťaži vypomôže “rakaňa” zo Spišskej Novej Vsi. (foto: UIC-ORE)
Tridsaťštvorka pri obsluhe vlečky Tatrasvitu. (foto: UIC-ORE)
Vzhľadovo veľmi pekný „favorit“ 033 si to s neobvykle veľkou záťažou šinie esíčkovitým oblúkom okolo kaštieľa Strážky pod scenériou Tatier do Plavča. (foto: UIC-ORE)
Posun depo má 731.052, 051 odpočíva na “malej lávke”. (foto: UIC-ORE)
731.055 sa točí na točni 4.7.2015, krátko po ukončení MH opravy v depe Zvolen. (foto: UIC-ORE)
Rušne potrebujú kvalitnú starostlivosť a v domovskom depe na Spiši im ju poskytujú. Na fotografií 731.037 pri nastavovaní chladenia hlavného a vedľajšieho okruhu. (foto: UIC-ORE)

Dva rušne „operujú“ priamo z Margecian. Jeden vozí každý pracovný deň manipulačný vlak do Košíc a späť. Veľmi zaujímavou kapitolou prevádzky spišskonovoveských „favoritov“ bola situácia v novembri a decembri roku 2015, kedy bola na tento výkon nasadzovaná stabilná „dvojička“ 731.036+038. Dvojčlenné riadenie sa obnovilo po niekoľkých rokoch. Možno povedať, že sa opäť osvedčilo, rušňovodiči si ju dvojičku veľmi pochvaľovali a je teda možné, že sa režim dvojčlenného riadenia opäť niekedy využije.V pondelky, stredy a piatky ráno majú v Margecanoch “rande” tri “favority”. Jeden pride s Mn 82101 zo Spišskej Novej Vsi, dva sú “tunajšie” – jeden zapriahne Mn do Košíc, druhý po vykonaní posunu odíde s Mn smer Nálepkovo. Len skutočne vzácne sa tu stretnú až 4 stroje – to keď na hnileckú trať musia kvôli väčšej záťaži vyraziť až dva stroje. Tak tomu bolo aj v pochmúrne ráno 17.8.2016, kedy sa tu stretli “favority” 053 (prišiel s manipulačným vlakom zo Spišskej Novej Vsi a neskôr sa tam aj vráti ako Mn 82100), 037 (za 053, prišiel ako nečinný na Mn zo SNV a ďalej pôjde ako postrkový na Mn 82150 do Nálepkova), 036 (pôjde na Mn 82103 do Košíc, záťaž vlaku tvoria okrem vzácneho “hytláka” tri “rajky” z vlečky Calmit) a 054 (mimo záber, v čase fotografovania manipuloval na opačnom zhlaví; ešte predtým obslúžil vlečku vápenky a po ukončení posunu odíde ako vlakový rušeň na Mn 82150 do Mlyniek).
Dvojica 731.038+036 pri odstúpovaní od Mn vlaku v Košiciach začiatkom decembra 2016. (foto: UIC-ORE)

Druhý sem pridelený „favko“ vozí Mn vlaky v údolí Hnilca (najčastejšie do Nálepkova, ale z času na čas až do Mlyniek), ktoré jazdia tradične v pondelok, stredu a piatok. Ešte pred zvozom dreva z Volovských vrchov podľa potreby obslúži vlečku vápenky Calmit Margecany, ktorá je zaústená do šírej trate v blízkosti zastávky Jaklovce na gelnickej trati.Zo 17.8.2016 bol nakoniec pomerne príjemný letný deň, i keď oblaky nás trápili celý čas. V Mlynkách však bolo príjemne slnečno, a tak sme si “fava” 054 nerušene “pocvakali”. Na snímke preberá 8 ložených vozňov na manipulačnej koľaji.
Počas jeden a pol hodinového posunu vlaku Mn 82153 v Mníšku nad Hnilcom sa striedalo slniečko a mraky. Slniečko sme si nakoniec “vymodlili”, či skôr “vynadávali”, a tak sa nám manipulačný vlak, vedený strojom 731.037 a postrkovým 731.054 s hmotnosťou určite cez 1500 ton, ukázal v celej svojej kráse. (foto: sapphire)
Aj pohodovým tempom sa dal vláčik ešte raz predbehnúť, a tak vznikla fotografia vlakovej 731.037 tesne pred stanicou Gelnica, v ktorej už aj tak poriadne “napakovaný manipulák” doberal ešte štyri vozy s drevom. 731.037 je dobre rozlíšiteľná svojou fialovou farbou predstavkov i kabíny , ktorá vznikla vyblednutím pôvodnej červenej.

Posledné dva spišské rušne majú domovskú stanicu v Prešove. Ide typicky o stroje čísel 035 a 051, ktoré sú vybavené vysielačkou Kapsch potrebnou pre prevádzku na plavečskej „štreke“, ale mimoriadne ich tu môže zastúpiť aj iný stroj. Jeden stroj je nasadzovaný na staničnú zálohu, v rámci ktorej robí tiež tzv. výsuny - obsluhy Šarišských Lúk (v pracovné dni) a Drienovskej Novej Vsi (v utorky a štvrtky). Ak je v Prešove aj druhá „Kapschka“, tá býva nasadená na Mn do Lipian, jazdiaci iba vo štvrtky, vzácne sa môže objaviť aj na prieťahu do Kapušian pri Prešove731.035 odpočíva vo svojom vysunutom pracovisku v Prešove. Jej červená farba je v skutočnosti tiež fialová, no na rozdiel od 731.037, tu je farba „špinavšia“. 037 ju má čistú. (foto: UIC-ORE)
Na “výsune” v Šarišských Lúkach posunuje 731.051. (foto: UIC-ORE)
Manipulačný vlak 81220 do Lipian opúšťa Prešov dňa 4.8.2016. V čele pomerne peknej súpravy (pri pohľade na ktorú sa ponúka otázka, či je obsluha úseku Prešov-Lipany iba raz týždenne naozaj dostatočná) je domáca päťdesiatjednotka. (foto: Braňo Karniš)

Pracovisko Haniska pri Košiciach

Ako bolo naznačené v článku o r.746, nasadzovanie Hanisčaniek všetkých radov je priam náhodné. Výnimkou nie je ani málopočetná flotila „favov“. Nasadzované sú hlavne na staničné posuny - košickú 2. a 3. staničnú zálohu, prípadne na zálohu do Kostolian nad Hornádom. Do manipulačnej vozby sú v košickom regióne nasadzované ale len veľmi zriedka, ak nerátame obsluhu Krásnej nad Hornádom, ktorú vykonáva 2. záloha. Ide len o zopár výkonov mesačne, napríklad to môže byť Mn do Medzeva alebo denný Mn do Veľkej Idy.Rušne 731.052 a 731.038 boli krátko po presune do Košíc, resp. Hanisky pri Košiciach, zachytené v Košiciach nákladnej stanici. (foto: UIC-ORE)
Päťdesiatdvojka na 3. zálohe pri posune v “Kongu”. (foto: UIC-ORE)

Tak teda vyzerá súčasná prevádzka týchto vydarených a poctivých rušňov, ktoré si obľúbila väčšina rušňového personálu i železničných fanúšikov. Prajem vám preto veľa šťastia a dobré svetlo pri ich fotení!Na záver ešte jeden bonus „mimo súťaž“. „Favority“ sú u nás, pod Pustým hradom, veľmi vzácnymi návštevníkmi, najčastejšie sa tu ukazujú za účelom prevedenia „háčky“. Tak tomu je aj v čase písania článku, kedy do zvolenského depa z tohto dôvodu zavítal stroj 731.053. Doplní tak stroje 731.038 (2012, v ŽOS Zvolen), 731.051 (2012/2013), 731.052 (2014) a 731.055 (2015), ktoré svoju druhú hlavnú opravu „v živote“ už absolvovali. Na snímke z 9.10.2016 vidieť „fava päťdesiattri“ pred začatím prác vo Zvolene. Za ním stojí „smoliarka“ 736.021, ktorá napriek svojím výborným jazdným vlastnostiam viac stojí, ako jazdí; ďalej neprevádzková 751.124 a jedna zo žehličiek, ktoré sú v tunajšom depe odstavené.

Text a neoznačené foto: Adam Gajdoš (742.286)
Autori fotografií: 742.286, UIC-ORE, sapphire, Braňo Karniš

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
lajos
Zaslaný: 31.10.2016 18:34  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14057
 Re: Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS
Adame, hezky zpracované :number one:
A proložené nápaditými snímky, hlavně od Tater a údolí Hnilca :super2:
Luko3105
Zaslaný: 01.11.2016 18:27  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 18482
 Re: Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS
veľmi pekné a zaujímavé fotky obohatené kopou informácií :number one:
ceece
Zaslaný: 02.11.2016 10:56  
Založený: 24.10.2012
Miesto: Pieščany
Príspevkov: 3249
 Re: Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS
:number one: :emo37:
denda60
Zaslaný: 02.11.2016 16:25  
Založený: 27.01.2013
Miesto:
Príspevkov: 298
 Re: Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS
Zajímavé informace a pěkné snímky :super2: :number one:. Hezky zpracované.
742.286
Zaslaný: 03.11.2016 15:52  
Založený: 31.12.2011
Miesto: Zvolen
Príspevkov: 2124
 Re: Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS
Vďaka, chlapi :kvetinka: :papa:
orlov
Zaslaný: 03.11.2016 18:23  
Založený: 22.08.2014
Miesto:
Príspevkov: 19
 Re: Súčasná prevádzka radu 731 ZSCS
Som veľmi rád, že konečne niekto zdokumentoval pôsobenie tohto radu u nás :number one: :super1: :klanacka:
cas


Zuzana
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 81 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 81

Viac ...