Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > 50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projížďka

50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projížďka

 
Významné výročí 50 let provozu letos bez větší publicity i oslavy vzpomenula širokorozchodná trať Užhorod UZ - Haniska pri Košiciach. Cílem této série článků bylo vzpomenout okolnosti vzniku a stručně shrnout půlstoletí této ryze nákladní tepny jihovýchodního Slovenska. Posledním dílem přinášíme trochu jiný pohled na ŠRT a to vzpomínkou na oslavy 40. výročí v roce 2006.

 


Už z podstaty své existence byla ŠRT ryze nákladní tratí a nejen z těchto důvodů pak veřejnosti nedostupná. Viditelná na souběžných úsecích a pozorovatelná na několika nádražích, jako Ruskov, Slanec či Trebišov. O to lákavější pak pro cestovatele, zájemce o železnici, fotografy a vůbec různě zaměřené kolegy z oboru. Moc příležitostí k cestám po širokém rozchodu dosud nebylo, i když širší možnosti nabídl motorový vůz M 131.1125, od roku 1998 provozovaný nadšenci přímo v RD Haniska. Dochovaná širokorozchodná dvojkolí ze zrušených sesterských vozů umožňovala a umožňují operativní převaz na široký rozchod a kýženou cestu po neobvyklé trase.
Motorová souprava je - na chvíli i s příležitostnou tabulí - připravena k nástupu cestujících v obvodu depa Haniska pri Košiciach
Detail s tabulkou, hvězdičkou a plakátkem k akci
Zvláštní vlak je na východním zhlaví výhybny Hornád - jak je patrné ze silně orezlých kolejnic a zarostlé koleje, jako výhybna to tehdy nesloužilo

"Hurvínek" pózuje před železobetonovým mostem přes řeku Torysu, vlevo je malá služební budova výhybny Hornád
Mimořádný vlak zdolal dlouhé stoupání a zastavil ve vrcholové stanici ŠRT, přesněji výhybně SlančíkNa sobotu 10. 6. 2006 uspořádal Klub priaťelov železníc východného Slovenska mimořádnou jízdu osobního vlaku po širokém rozchodu, která byla pojata jako oslava tehdy uplynulého 40. výročí otevření ŠRT. Na cestu se připravil nejen motoráček M 131.1125, ale i vlečný vůz Blm 5-2145, aby se uspokojil větší počet zájemců. V "calmáku" bylo k dispozici i občerstvení, protože podél ŠRT zrovna nejsou stanice a nádražní restaurace.
Krátká chvilka pobytu ve stanici Trebišov, kudy hned před výpravní budovou, patřičně oplocena a oddělena, prochází traťová kolej ŠRT
Zastavení ve výhybně Trebišov ŠRT, v pozadí je patrné "dvojče" 125.803 + 804 na postrku rudnému vlaku
Jen kousek za Trebišovem, kde se ŠRT odklání od dosud souběžné trati směr Humenné, překračuje tok řeky Ondavy tímto mohutným mostem z železobetonových prefabrikátů. Fotozastávka byla zcela na místě !
O půl deváté ranní se zaplněná motorová souprava pohnula od depa k odjezdu, kde ještě vyčkala příjezdu vlaku, loženého rudou. Pak začala netypická projížďka. První zastavení bylo v nedaleké výhybně Hornád, kde se v té době neprovádělo křižování. Vlak zde zapózoval i na mohutném mostě přes řeku Torysu - což je vzhledem k názvu dopravny malý chyták. Pak začalo stoupání proti úpatí Slánských vrchů a motorový vlak dosáhl další výhybny Slančík, známé jako vrcholovým bodem trati a taky místem, kde se odpojují postrky z Trebišova. Pak následovalo dvoje zastavení v Trebišově. Poprvé na veřejném nádraží pro normální rozchod, kde zasloužené pozornosti neunikla žulová pamětní deska na průčelí výpravní budovy. Po chvíli pobytu se motorák přesunul o necelé tři kilometry dál, do vlastní výhybny Trebišov ŠRT. Tam jsme křižovali další rudný vlak, který zrovna dobíral postrk v podobě "dvojičky" 125.804 + 803. Kousek za Trebišovem začal zajímavý úsek, jeden z mála, kde má ŠRT vlastní těleso. V této podobě překračuje tok další řeky - Ondavy, kde byla další fotozastávka.
Motorový vlak pózuje přímo na zhlaví výhybny Budkovce ŠRT
Mramorový pomníček se jmény obětí z řad železničářů, kteří nad ránem 3. 8. 1992 zahynuli ve službě, v troskách protijedoucích vlaků
Správný místopisný záběr - vlak zastavil ve výhybně Vojany ŠRT
Jiný pohled z Vojan ŠRT - vpravo je část trakční měnírny, vlevo je vlečková kolej
Původní a hlavní cíl byl dosažen - jsme ve stanici Maťovce ŠRT, v pozadí blíže odstavená "dvojička" 125.807 + 808, opodál zapřahá nákladní vlak další "dvojče" 125.805 + 806
Po chvíli se ŠRT přimkla k tehdy ještě veřejně provozované trati Bánovce n. O. - Veľké Kapušany, která však formálně končí až ve stanici Maťovce a koleje vedou dál přes hranice na Ukrajinu. Takto byla dosažena výhybna Budkovce ŠRT. V mnohých z nás ten název naháněl mráz. Vzpomínka na tragickou nehodu, kdy se v noci na 3. 8. 1992 na souběžné trati normálního rozchodu srazily dva nákladní vlaky a v troskách zdemolovaných lokomotiv 182.138, 140.003 a 752.044 našlo smrt šest kolegů-železničářů, byla ještě stále živá. Protože se nehoda stala v posledních měsících existence čs. federace, vědělo se o ní velmi dobře v celé zemi. Po chvíli jízdy motorový vlak zastavil u pomníčku v úseku Budkovce - Drahňov. Na něm je vytesáno šest jmen obětí tragické události. Účastníci výpravy zde vystoupili, k pomníčku byla položena kytice a držela se minuta ticha. Po tomto malém pietním aktu následovala jízda do výhybny Vojany ŠRT, kde proběhla fotozastávka. Zde je dlužno poznamenat, že pokud to šlo, souprava zastavovala poblíž výpravních budov - třebaže na poměry ŠRT nijak velkých čin výrazných - a bylo tak možné pořizovat místopisné záběry.
Od Vojan, známých vlečkami obou rozchodů, zaústěných do tamní elektrárny, je již kousek do přechodové stanice Maťovce ŠRT. Ty se měly stát cílem cesty, ale nebylo tak tomu. Určitě předem neavizovaný bonus pořadatelů navíc byl v podobě pokračování sólo motoráčku, samozřejmě pořádně našlapaného, o dalších 2,4 km dál na východ. Až na úroveň státní hranice Slovenska a Ukrajiny. Samotná "tatrovka" jela tímto úsekem rozvážně, snad aby si návštěvníci tu výjimečnou chvíli užili. Po souběžné polní cestě vlak doprovázeli dva policisté se služební Felicí. Necelou hodinu po poledni zastavil vůz M 131.1125 nárazníky v úrovni kilometrovníku s číslem "0" a tedy na státní hranici. Přítomní zde vystoupili a motorák s okolím ze všech stran ofotili. Vzhledem k malé, či spíše nulové prezentaci toho úseku ŠRT bylo pro většinu překvapením, že výhybna Pavlove UZ, leží hned za hranicí. Tu zvýrazňoval plot s ostnatými dráty a strážní věže pohraniční stráže. Její příslušníci blahosklonně přihlíželi křepčení fotografů, kteří na dobře střežený okamžik volně přecházeli úroveň státní hranice. Vedle v husté trávě se doslova schovávala souběžná a neelektrizovaná trať normálního rozchodu, která je od 90. let mimo provoz.
Civilně vyhlížející Škoda Felicia, jedoucí polní cestou okolo maličké obce Maťovce, vezla dva policisty, kteří dohlíželi na jízdu vlaku v příhraničním úseku
V zeleni utopená kovová závora a sloupek v národních barvách, těsně před hranicí
Jsme na hranicích - u závory nás střeží policie, pomalované sloupky jasně vyjadřují příslušnost ke svým zemím - a ten prostřední bílý značí průběh státní hranice SK/UA
Žánrový záběr z příjezdu "hurvínka" na hranici
Službukonající příslušníci pohraniční policie se spokojeným výrazem sledují pohyb okolo motoráku a snad je jim tato jízda zajímavým zpestřením služby
Fotografové se činí - vedle motoráku M 131.1125 je patrný jak kilometrovník s magickým číslem "0", zasazený v úrovni státní hranice, tak předvěst vjezdového návěstidla stanice Maťovce ŠRT
Pohled na velmi blízkou stanici Pavlove UZ, kterou kryjí světelná návěstidla dobře známých tvarů. To pravé, bez světla, patří toho času neprovozované normálněrozchodné trati.
Pohled na motorový vůz M 131.1125 se státní hranicí v pozadí
Historický motorák stojí čelem v úrovni slovensko-ukrajinské státní hranice, pohled na něj je už z ukrajinské strany, před tím sovětské, dříve střídavě československé a maďarské... vlevo je dobře patrná zpustlá traťová kolej normálního rozchodu
Po této nevšední exkurzi následoval návrat "hurvínka" do stanice Maťovce, kde dobral odstavený "calmák" a s patřičným zpožděním, které bylo jistou daní za výlet do míst, kam se jen tak nedá dostat, následoval už trochu rychlejší návrat do Hanisky. Zastávek zbylo, ale opakovala se v Trebišově - hlavně pro výstup některých účastníků, včetně autora. Zpáteční cesta v pozdější časové poloze už nezajišťovala návaznosti a optimální cestu do bezesporu vzdálených domovů. Další taková zastávka proběhla v závěrečném úseku cesty u zastávky Valaliky. Tehdy ještě na příhraniční trati z Košic do Čaně a Kechnecu jezdily osobní vlaky a podařilo se skloubit přestup ze ŠRT, která tuto trať u Valalik nadjíždí, na osobní vlak do Košic. Pak už následoval návrat do cílové Hanisky.

Souprava zpátečního mimořádného osobního vlaku je připravena na cestu do Hanisky, v pozadí patrné ukrajinské dvojče VL 11M-144 UZ
Odjezd motorového vlaku z Trebišova a vzájemné pozdravy. Bylo to krásné !
Jízdenka, vydaná k mimořádné jízdě ke 40. výročí otevření ŠRT
O zvláštní osobní vlak byl značný zájem a tak se vydávaly i místenky
Veřejných jízd na ŠRT doposud moc nekonalo a tak je každá sledována s patřičným zájmem. Od té doby se změnila přinejmenším jedna věc- vstup našich zemí do Schengenského prostoru, který v případě hranice s nečlenským státem klade důraz na přísnější režim. Nejen z tohoto důvodu je taková jízda až na hranice stěží proveditelná.
Organizátorům této výjimečné akce patří velké poděkování a přání hodně zdaru při další činnosti klubu při depu v Hanisce.

Predchádzajúce časti nájdete TU:
50 let ŠRT (1) - vznik a motorová trakce
50 let ŠRT (2) - elektrizace a elektrický provoz

Text a foto: Lajos

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Jarda
Zaslaný: 09.12.2016 3:35  
Založený: 09.06.2014
Miesto: Most
Príspevkov: 585
 Re: 50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projí...
Opět moc zajímavé čtení :emo30: Nádherně přiblížený fotoreport z oslav. Tentokráte se :klanacka: i pořadatelům. Jen bych měl malý dotaz. Jak často, nebo kolik vlaků s rudou dnes po ŠRT asi jezdí?
Trakia
Zaslaný: 09.12.2016 22:28  
Založený: 24.11.2015
Miesto:
Príspevkov: 88
 Re: 50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projí...
Všechny 3 části reportáže jsou zajímavé,nicméně tahle 3. asi nejvíce. :number one:

Bylo by to zajímavé se po té trati projet,ale mám dojem,že se mi to asi nikdy nesplní. :-(
lajos
Zaslaný: 10.12.2016 10:00  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13361
 Re: 50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projí...
Díky !
Já si dobře užíval jak těch těžkotonážních vlaků, tak i i tu projížďku motorovým vláčkem. Opravdu tam patří k vzácným. Už když se vůz M 131.1125 před oslavami 150ky v roce 1998 zprovoznil, tak se avizovala možnost výměny částí pojezdu tak, aby se s ním mohly dělat zvláštní jízdy po ŠRT, kde byl a určitě stále očekávaný zájem. Sám vím o jízdě pro A+N turisty v květnu 1999, pak asi roku 2005 jela tato souprava až za hranice k Užockému průsmyku (tam s přípřeží ČME 3). Pak tato jubilejní jízda v červnu 2006, no a potom ještě další, samozřejmě už jen po Maťovce, na podzim 2014. Ta byla snad v režii portálu ŽP. Třeba snad ještě někdo doplní.
Ale třeba se zase uskuteční další vyhlídková jízda a Vaše přání či sen se vyplní :emo03:
denda60
Zaslaný: 12.12.2016 15:20  
Založený: 27.01.2013
Miesto:
Príspevkov: 296
 Re: 50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projí...
Tahle projížďka byla výborně a zajímavě popsaná. Já na ŠRT za svých 65 let nikdy nebyl a tak jsem se nyní prostřednictvím článku s tratí seznámil. Díky, skvělé :number one:
lajos
Zaslaný: 12.12.2016 19:06  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13361
 Re: 50 let ŠRT (3) - oslavy 40. výročí a virtuální projí...
Je mi ctí ! :klanacka:
cas


Karolína
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 34 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 5

Registrovaných: 0
Anonymných: 34

Viac ...