Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Moje toulky časem : Lokomotivy řady 181, 182 a 183 (1. část)

Moje toulky časem : Lokomotivy řady 181, 182 a 183 (1. část)

 
Šestinápravové lokomotivy řady 181, 182 a 183, které už téměř vymizely z našich tratí, byly spolu se dvěma stroji řady 180 jedinými elektrickými "šestikoláky" vyrobenými Škodou Plzeň pro Československé státní dráhy. V tomto článku nabízím na výběru fotografií malé ohlédnutí za jejich provozem v uplynulých třiceti letech.

 


Jsem si vědom, že jsou jiní daleko povolanější k napsání odborného pojednání o těchto lokomotivách a proto mi dovolte jen velmi stručný úvod k fotografiím převážně staršího data.


S nárůstem nákladní dopravy na hlavním elektrifikovaném tahu Praha - Ostrava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou koncem padesátých let se ukázalo, že univerzální lokomotivy řady E499.0 nejsou pro těžkou nákladní dopravu zcela vhodné. Proto ČSD dopisem z 16.5.1957 objednaly v plzeňské Škodovce (ovšem v té době nosící "hrdý" název Závody V. I. Lenina) dva prototypy lokomotiv označených E698.0 se dvěma třínápravovými podvozky, výkonem 3000 kW, nejvyšší rychlostí 120 km/h a nápravovým zatížením 18 tun. Na základě toho byly roku 1958 vyrobeny 2 stroje továrního typu 23E s výrobními čísly 3689 a 3711 označené E698.001 a E698.002. První prototyp byl ČSD dodán 6.10.1958, druhý pak 20.5.1959 a oba byly zařazeny do depa Praha hl. n. Vzhledem k vyšší hmotnosti byly přeznačeny na řadu E699.0. Zkušební provoz ale ukázal, že pro lokomotivy je postačující rychlost 90 km/h. Proto došlo v září 1959 k rekonstrukci pojezdu stroje E699.002 spočívající ve vložení třetího ozubeného kola do převodovek a tím ke změně převodového poměru na 1:3,11. Tím vzrostla tažná síla stroje z původních 171 kN na hodnotu 231 kN, maximální rychlost byla stanovena na 90 km/h. Mašina dostala označení E669.001 a byla představena na veletrhu v Brně. V polovině roku 1960 byly ve Škodě Plzeň pod lokomotivu E699.001 zavázány podvozky s pružně uloženými tlapovými trakčními motory AD 4346 gT s oboustranným převodem pomocí dvou párů ozubených kol se šikmým ozubením a s převodem 1:4,238. Takto upravená lokomotiva dostala označení E669.002. Po řadě zkoušek a měření byly oba stroje nově vzniklé řady E669.0 převedeny do depa Česká Třebová (E669.001 k 8.2.1962, E669.002 již 24.11.1961). V létě 1967 se E669.002 dočkala další výměny podvozků, když po zjištění neopravitelných trhlin na jednom z nich vyrobila Škoda podvozky nové. V České Třebové sloužily obě mašiny až do počátku 90. let, kdy byly vyřazeny z provozu. V roce 1995 prošly již jako řada 180 opravou, při níž získaly i nové nátěry v původním provedení. Stroj 180.001-0 je v České Třebové stále provozní, 180.002-8 je dnes uložen v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.

Pomocí čepů upevněných v rámu skříně je rám spojen se dvěma podvozky s dvojitým odpružením a dvojkolími vedenými svislými trny. Primární vypružení zajišťují listové pružnice, sekundární odpružení pak vinuté ocelové pružiny. V každém podvozku jsou tři trakční motory s lamelovými spojkami Sécheron, pohánějící dvojkolí oboustranně ozubeným převodem. Lokomotiva 180.002-8 se odlišuje použitím podvozků s tlapovými motory. Regulace výkonu je odporová se 42 jízdními stupni, zadávanými řídicím kruhovým kontrolérem. Stykače jsou ovládány elektropneumaticky.
Nákres lokomotivy řady 180
(sbírka autora)

První prototyp s původním označením E698.001 na zkušební koleji v Doudlevcích.
(tovární snímek, repro sbírka autora)

U Dlouhé Třebové projíždí 23.2.1996 nákladní vlak Pn 65513 vedený lokomotivou 180.002-8, která se po opravě v roce 1995 objevila v nátěru odpovídajícímu původnímu barevnému schématu

Stroj E669.0002 vyfotografovaný 7.5.1989 v Hradci Králové, kde byl vystaven v rámci oslav 130. výročí tratě Pardubice - Liberec

Dnešní podoba lokomotivy 180.001-0, která takto stála 25.9.2012 odstavená u rotundy v depu Česká Třebová
Objednávkou ze dne 28.8.1959 objednaly ČSD dodávku šestinápravových lokomotiv pro nákladní dopravu s maximální rychlostí 90 km/h. Po vyhodnocení zkušebního provozu prototypu E669.002 se rozběhla sériová výroba továrního typu 31E. V letech 1961 a 1962 bylo ve dvou sériích vyrobeno 150 strojů označených E669.1. Lokomotivy první, osmdesátikusové série 31E1 byly dodávány především na Slovensko do dep Košice, Spišská Nová Ves a Žilina. Stroje ze druhé série 31E2 směřovaly do dep Česká Třebová, Olomouc a Ostrava. Lokomotivy ve slovenských depech ale byly záhy nahrazovány novějšími E669.2 a převáděny do depa Česká Třebová, kde došlo postupně k soustředění drtivé většiny E669.1 (181). V České Třebové byly provozovány až do začátku nového tisíciletí. Vrcholem byla polovina let osmdesátých, kdy v GVD 1984/1985 činila českotřebovská turnusová potřeba 106 lokomotiv, přičemž zde bylo ve stavu 128 strojů této řady. Byly vystavovány na vozební ramena Česká Třebová - Přerov - Otrokovice, Česká Třebová - Kolín - Nymburk, Česká Třebová - Praha - Benešov/Beroun, dále na choceňské přetahy, na výkony pro vozební stanici Pardubice, LD Nymburk, PLD Kolín, LD Hradec Králové a pro LD Praha střed v nákladní dopravě v okolí Prahy. O deset let později mělo depo Česká Třebová ve stavu 112 strojů řady 181 při turnusové potřebě 66 lokomotiv. Ostravské mašiny tehdy zajišťovaly výkony od Ostravy po Českou Třebovou a od Ostravy po Čadcu. Vyřazování řady 181 pokračovalo a jestliže k 31.12.1998 činil stav v depu Česká Třebová 89 lokomotiv, k 31.12.2003 to bylo 43 mašin. Ty byly později soustředěny v Ostravě a začleněny do ČD Cargo. To mělo k 31.12.2013 ve stavu 5 strojů (181.008, 181.069, 181.084, 181.115 a 181.150) a 181.001 zůstával ve stavu DKV Česká Třebová. Dnes jsou u ČD Cargo v SOKV Ostrava poslední 3 lokomotivy, další dvě provozuje OKD Doprava/AWT (181.024, 181.040).

Své nové působiště našla řada 181 v Polsku, když od roku 2005 bylo postupně několik desítek těchto strojů pronajato polským dopravcům. Nyní je tak lze spatřit například v čele vlaků DB Cargo Polska, Lotos kolej, Transoda, STK či Koleje Czeskie.


Skříň lokomotivy má na rozdíl od řady E669.0 uzavřené bočnice a nasávání chladícího vzduchu je řešeno přes otvory ve střeše. Na podvozcích je uložena prostřednictvím toren a závěsek sekundárního vypružení, přenos sil na lokomotivu zajišťují nicohlavy horní částí nalisované v ložiscích v příčnících rámu mašiny a dolní částí spočívající v ložisku kulové vazby v zesíleném příčníku rámu podvozku. Oba podvozky se vzájemně liší způsobem provahadlování náprav a jsou vzájemně spojeny kloubovou spojkou. V rámu každého podvozku jsou pevně uloženy 3 tlapové trakční motory (u strojů čísel 001 až 079 typu AD 4346 gT, u ostatních výkonnější 1AD 4346 gT), což jsou stejnosměrné sériové šestipólové nekompenzované elektromotory s pomocnými póly a cizí ventilací. Točivý moment je na nápravy přenášen přes oboustranné nápravové převody se šikmými zuby orientovanými proti sobě. Dvojité vypružení bylo původně provedeno listovými pružinami v obou stupních, ale již v prvních letech provozu byly listové pružnice v sekundárním vypružení nahrazovány pružinami šroubovými a podvozky tak mají na každé straně sadu tří vinutých pružin ve společném rámu, na němž je usazena lokomotivní skříň. Lokomotivy jsou vybaveny samočinnou tlakovou a přímočinnou brzdou DAKO. V podvozcích je šest brzdových válců, jejichž písty jsou spojeny s brzdovými špalíky, které oboustranně brzdí všech šest dvojkolí. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou dva pístové dvouválcové kompresory Kovopol K 2 Lok, poháněné elektromotory. Lokomotiva má čtyři hlavní vzduchojemy o celkovém objemu 1 330 l a dva pomocné vzduchojemy o objemu 300 l. Palubní síť 48 V je napájena z NiCd akumulátorová baterie 36 NKT 120 o kapacitě 120 Ah. Lokomotiva je vybavena skluzovou ochranou a vlakovým zabezpečovačem LS IV.Technické údaje


Typový výkres lokomotivy řady E669.1 (181)
(sbírka autora)

Stanicí Kolín projíždí 20.8.1987 ze směru od Nymburka ucelený nákladní vlak vedený lokomotivou E669.1133. Před zavedením jednotného nátěru vozidel podle výnosu FMD č. 19.464/87-12 platného od 1.1.1988 byly stroje řady E669.1 opatřeny "polomáčeným" zeleno-krémovým nátěrem doplněným na čelech zprvu oranžovými, později žlutými výstražnými proužky umístěnými mezi světly a čelními okny a červeno-bíle šrafovanými pluhy

Na kolejích depa Česká Třebová se 2.9.1990 takto setkal druhý vyrobený stroj řady 181 s druhým prototypem 180.002-8Lokomotiva 181.079-5 vede 21.7.1990 po Dluhonické spojce nákladní vlak směřující do Ostravy. Mašina sloužila u ČD v depu Ostrava do svého zrušení k 23.4.2004

Ke stanici Benešov u Prahy se 14.3.1993 blíží lokomotiva 181.063-9 na čele nákladního vlaku přijíždějícího od Prahy. Zdejší stanice je na trati Praha - České Budějovice v tomto směru nejvzdálenější stanicí pod stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV a "šestikoláky" se svými nákladními vlaky zde bývaly pravidelnými hosty

Nákladní vlak s lokomotivou 181.048-0 kousek za zastávkou Lupěné na dnes již zrušeném traťovém úseku mezi Zábřehem na Moravě a Hoštejnem, 6.5.1994

Dvojice "šestikoláků" řady 181 se s nákladním vlakem, který zapřáhla v Benešově u Prahy, blíží 4.9.1993 od Senohrab k zastávce Mirošovice u Prahy. Jako přípřežní jede 181.028-2. Vzadu jsou vidět Hrusice, rodiště malíře Josefa Lady, které zvěčnil na svých kouzelných obrazech
Přehled lokomotiv řady 181
Lokomotiva 181.029-0 vede 6.5.1994 údolím Moravské Sázavy za zastávkou Lupěné nákladní vlak směřující k České Třebové. Mašina se představila v unifikovaném nátěru "vzor 88"

Novým žluto-zeleným lakem ještě vonící stroj 181.065-4 projíždí 6.5.1994 na čele nákladního vlaku jedoucího od České Třebové obloukem za zastávkou Tatenice
Uprostřed svěží jarní zeleně za zastávkou Lupěné jede 6.5.1994 nákladní vlak, který je vedený lokomotivou 181.097-7 a míří k České Třebové

Stanici Čerčany opouští 3.8.1995 lokomotiva 181.080-3 v čele nákladního vlaku, který veze z Benešova u Prahy. V devadesátých letech začaly "šestikoláky" opět dostávat zeleno-krémový nátěr se žlutými výstražnými proužky přes světla a s černo-žlutě šrafovanými spodky pluhů

Nákladní vlak Pn 65503 se strojem 181.076-1 směřující do České Třebové projíždí 23.2.1996 zimní krajinou u odbočky Parník

Lokomotiva 181.087-8 přijíždí 25.8.1995 ke stanici Velim s nákladním vlakem jedoucím polabskými rovinami od Prahy

Zeleno-hráškový "šestikolák" 181.080-3 v čele nákladního vlaku od České Třebové přijíždí 26.8.1995 ke stanici Dlouhá Třebová

Únorové sněžení doprovází 23.2.1996 jízdu nákladního vlaku Pn 53682 vedeného lokomotivou 181.051-4, který cestou od České Třebové před chvilkou projel odbočkou Parník
Stroj 181.101-7 vede 2.5.1997 od Přerova po "ferdinandce" nákladní vlak, se kterým přijíždí k Lipníku nad Bečvou. Mašina v zeleno-krémovém zbarvení má širší žluté výstražné pruhy na čelech a spodky pluhů lemovány žlutě bez šrafování


K zastávce Osek nad Bečvou přijíždí 2.5.1997 od Lipníku nad Bečvou nákladní vlak v čele s ostravskou lokomotivou 181.019-1. Ta byla zrušena, stejně jako 181.101-7, 2.6.1999

Nákladní vlak Pn 1nsl 55628 vedený "šestikolákem" 181.148-8 vjíždí 23.2.1996 do stanice Dlouhá Třebová. Tato mašina jezdila až do svého zrušení k 30.11.2001 v unifikovaném žluto-zeleném nátěru

Lokomotiva 181.101-7 jede 2.5.1997 s nákladním vlakem v místě dnešní zastávky Lipník nad Bečvou

Notně oprýskaná 181.077-9 projíždí 7.4.1998 v čele uceleného cisternového vlaku zastávkou Vrútky zastávka. Lokomotiva s inventárním číslem 077 je jednou z těch "stojednaosmdesátek", které našly svoje nové uplatnění v polských službách

Ucelený nákladní vlak vedený strojem 181.097-7 odjel 2.5.1997 ze stanice Lipník nad Bečvou a pokračuje po "ferdinandce" k Přerovu

Lokomotiva 181.117-3 jede 23.2.1996 s nákladním vlakem Pn 65546 jedoucím od České Třebové na odbočce Parník. Českotřebovská 181.117-3 byla ze stavu ČD vyřazena a zrušena dva roky po pořízení snímku, 19.2.1998

Za stanicí Lipník nad Bečvou uhání k Přerovu nákladní vlak se zeleno-žlutou lokomotivou 181.114-0 (2.5.1997)

"Šestikolák" 181.085-2 projíždí 20.6.2000 s uhelným vlakem zastávku Bezpráví v traťovém úseku Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí. Mašina dostala na čela výstražné pruhy široké 600 mm a žluto-černě šrafované pluhy

Takto se v novém zeleno-hráškovém laku představila lokomotiva 181.078-7 ve stanici Benešov u Prahy

Od Poříčan ke Kolínu jede 9.9.2000 nákladní vlak na čele se strojem 181.083-7. Také "osmdesáttrojka" jezdila se širokými výstražnými pruhy na čelech

Ke stanici Velim se rovinami od Kolína blíží 28.6.2000 ucelený "wapkový" vlak vedený lokomotivou 181.049-8. Ta měla navíc žlutě orámovaná čelní okna

Zeleno-hrášková 181.053-0 vede 20.6.2000 svoji soupravu nákladního vlaku přes zastávku Bezpráví směrem k Ústí nad Orlicí a České Třebové

Souprava vozů Falls v čele se strojem 181.064-7 projela přes zastávku Bezpráví a pokračuje k České Třebové. Lokomotiva jezdila od 12.2.2007 u různých polských dopravců a v červnu 2015 se stala majetkem ODOS Ostrava. Jistou zajímavostí je zachování vybavení pro provoz v Polsku

Je 6.5.1994 a od České Třebové se údolím Moravské Sázavy blíží k zastávce Lupěné ucelený nákladní vlak s lokomotivou 181.077-9

Na zastávce Bezpráví byla 20.6.2000 zachycena v čele uceleného nákladního vlaku lokomotiva 181.061-3. Inspiraci pro ozdobení čel vodorovnými proužky (podobně jako třeba i 181.015-9) lze nepochybně hledat u řady 180

"Šestikolák" 181.027-4 ve výrazném zeleno-hráškovém zbarvení přijíždí 1.9.2000 se soupravou "wapek" Přírodním parkem Orlice ke stanici Brandýs nad Orlicí

Lokomotiva 181.036-5 odjela 31.8.2001 s nákladním vlakem z Kolína a projíždí obloukem u zastávky Kolín dílny. Zeleno-krémový nátěr má doplněný o žluté orámování čelních oken a o 600 mm široký obvodový žlutý pruh à la "vzor 88"

K zastávce Klučov se od Poříčan blíží 9.9.2000 ucelený nákladní vlak vedený lokomotivou 181.009-2, která je v zeleno-krémovém nátěru s výstražnými proužky v krémové barvě umístěnými dole pod světly

Stroj 181.010-0 projíždí 24.10.2002 s nákladním vlakem před podzimně vybarveným lesem u Dlouhé Třebové. Na čelech má široké výstražné pruhy a od jiných stejně natřených mašin se liší červeno-bílým šrafováním pluhů

Z Brandýsu nad Orlicí odjela 1.9.2000 "wapková ucelenka" s lokomotivou 181.131-4 a směřuje k České Třebové

Údolím Tiché Orlice za zastávkou Bezpráví jede 20.6.2000 k Brandýsu nad Orlicí "šestikolák" 181.145-4 v čele ucelené soupravy vozů Gags. Tato mašina sloužící v depu Česká Třebová byla zrušena 23.2.2002

Lokomotiva 181.008-4, jeden z posledních pěti strojů této řady patřících SOKV Ostrava, v modro-modrém firemním nátěru ČD Cargo zachycená 18.4.2012 v Petrovicích u Karviné

Stroje 181.024-1 a 181.040-7 byly v DKV Česká Třebová k 14.10.1993 zrušeny a oba pak sloužily v Pars DMN Šumperk jako zdroj náhradních dílů. Začátkem roku 1997 je zakoupila OKD Doprava, a.s., a po hlavní opravě je nasazovala na svoje vlaky (např. relace Ostrava - Nymburk, Mělník, Přerov, Olomouc, Kralupy nad Vltavou, Všetaty). Na snímku z 3.1.2009 se 181.040-7 s jedním takovým vlakem blíží od Poříčan k zastávce Klučov

Jednou z lokomotiv řady 181 pronajatých polským dopravcům je 181.026-6, která jela 17.9.2011 se soupravou "véesáků" z Petrovic u Karviné do Polska

"Žehlička" 110.020-5 veze jako Lv 71009 z Kolína do Přerova "šestikoláky" 181.036-5 a 181.029-0 ve výrazných modro-oranžových barvách dnes již neexistující společnosti PCC Rail Szczakowa S.A.

Lokomotiva 181.074-6 sloužící u polské společnosti STK Wrocław přijela 14.1.2013 spolu s "bobinou" 140.079-5 do Petrovic u Karviné

Stroj 181.024-1, který od roku 1997 "soukromničí" u společnosti OKDD/AWT, se 12.11.2011 vzdaluje s nákladním vlakem od charakteristické věže kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně a od zdejší vlakové zastávky

Stejná mašina, tedy 181.024-1, ale již s novými světly a v novém barevném schématu společnosti AWT projíždí 22.10.2013 s průběžným nákladním vlakem Pn 59510 oblouky kousek za zastávkou Bezpráví

Lokomotiva 181.106-6 jezdící v Polsku jako 150.716-1 v Petrovicích u Karviné 5.7.2015. V době psaní článku ji měla v pronájmu česká společnost LokoTrain a nasazovala ji na svoje výkony v Polsku


Tak to byl po krátkém úvodu a zmínce o prototypech řady E669.0 (180) malý výběr ze snímků lokomotiv řady 181, pořízených v uplynulých třiceti letech. V pokračování článku o "šestikolácích" se seznámíme s údaji a fotografiemi řady 182.

Příště:
Moje toulky časem : Lokomotivy řady 181, 182 a 183 (2. část)Autor textu a foto: Mik-Trainfoto a Denda60.

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
hubic
Zaslaný: 27.11.2017 0:24  
Založený: 21.06.2010
Miesto: Nymburk, CZ
Príspevkov: 83
 Re: Moje toulky časem : Lokomotivy řady 181, 182 a 183 (...
Parádní příspěvek ! Díky.

:bingo:
Trakia
Zaslaný: 01.12.2017 23:11  
Založený: 24.11.2015
Miesto:
Príspevkov: 88
 Re: Moje toulky časem : Lokomotivy řady 181, 182 a 183 (...
Dobrý článek a hlavně super fotky.
Jsou to stroje,které znám od dětství,docela dost jsem jich nafotil.Nic méně dnes jsou fotky šestikoláků docela vzácností,takže se paradoxně z docela rutinních mašin stávají atraktivní stroje.
:super1:
cas


Petronela
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 46 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 3

Registrovaných: 0
Anonymných: 46

Viac ...