Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1. část)

Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1. část)

 
Dráha vedoucí z Českých Budějovic na jih do Rakouska je naší nejstarší železniční tratí. Bylo to před 190 lety, roku 1827, kdy zde byl zahájen provoz jako koněspřežka a roku 1873 navázal provoz lokomotivní. V závislosti na politickém vývoji trať nabývala nebo naopak ztrácela na významu. Ale i dnes jako součást IV. tranzitního koridoru svým profilem stále připomíná dráhu z doby Monarchie. Prostřednictvím souboru snímků pořízených během posledních pětadvaceti let vás chci na trať České Budějovice - Horní Dvořiště - Summerau pozvat.

 


Připomeňme si krátce základní fakta. Za vznikem dráhy stála myšlenka dopravního spojení Vltavy a Dunaje jako vodní cesty pro přepravu soli z rakouské Salzkammergut, neboli Solné komory dál na sever monarchie. Roku 1807 vznikla Česká hydrotechnická privátní společnost, která si za svého vědeckého ředitele zvolila Františka Josefa Gerstnera. Ten v březnu 1808 navrhl, aby byla místo vodního kanálu postavena železnice. Čas uzrál až roku 1824, kdy Gerstnerův syn František Antonín Gerstner, profesor vídeňské polytechniky, obdržel privilegium ke stavbě a provozu „železné silnice“ z Českých Budějovic do Lince. V létě 1825 byla zahájena stavba 64 km dlouhého úseku z Českých Budějovic do Kerschbaumu poblíž hranice a již v září roku 1827 byl zahájen koněspřežný zkušení provoz mezi Českými Budějovicemi a Leopoldschlagem. 30. září 1828 pak začal provoz veřejné dopravy. Na trati bylo několik přepřahacích stanic. Osobní vlaky vyjížděly pravidelně jednou denně v 5 hodin ráno z obou koncových stanic. Křižovaly v poledne ve vrcholové stanici v Kerschbaumu, kde byla hodinová přestávka na oběd v první nádražní restauraci v Evropě. Vlaky urazily celou trať za 14 hodin.

Rozmach parostrojních železnic v Rakousko-Uhersku v polovině 19. století předznamenal konec koněspřežky. Roku 1857 ji odkoupila společnost Dráha císařovny Alžběty (KEB, k.k. privilegierte Kaiserin Elisabeth-Bahn) a roku 1868 ji začala přestavovat na lokomotivní provoz. Doprava na koněspřežce skončila 12. prosince 1872 a o rok později, 20. prosince 1873, byl zahájen lokomotivní provoz na celé trati z Českých Budějovic do Lince. K 1.1.1882 ji začaly provozovat Císařsko-královské státní dráhy (kkStB, kaiserlich-königliche Staatsbahnen) a dráha pak přešla od 24.6.1884 do jejich majetku. K zásadní změně došlo 28.10.1918, kdy se vlastníkem úseku na československém území stal československý stát a provozovatelem Československé státní dráhy.

Po vzniku Československa se z malé staničky Český Heršlák, jak se za 1. republiky stanice Horní Dvořiště jmenovala, stala pohraniční přechodová stanice. Až do roku 1945 byla trať významnou mezistátní spojnicí s Rakouskem. Po nástupu komunistického režimu a uzavření hranic její význam prudce poklesl na úroveň místní dráhy. Osobní vlaky z Českých Budějovic končily v Horním Dvořišti. I když byly výjimky, například na samém začátku sedmdesátých let jezdil z Prahy rychlík R 106 do Českých Budějovic s přímým vozem Da do Summerau a ABa do Lince a třeba v GVD 1981/1982 byly mezi Horním Dvořištěm a Summerau zavedeny 2 páry osobních vlaků, ovšem všechny tyto spoje byly pro normální cestující bez výjezdní doložky zcela nepoužitelné. Situace se významně změnila po pádu režimu v listopadu 1989. Přes hraniční přechod Horní Dvořiště/Summerau jsou trasovány mezistátní nákladní vlaky, směřující do Lince a dále na jih a také směsné nákladní vlaky z Českých Budějovic, vozící jednotlivé vozové zásilky z celé České republiky. Rozmáhala se i osobní doprava. V GVD 1991/1992 byly zavedeny 4 páry rychlíků do Lince, přičemž z Českých Budějovic jel vlak něco málo přes 2 a půl hodiny a cesta z Prahy trvala 5 a půl hodiny. K dalšímu většímu rozšíření v devadesátých letech už ale nedocházelo. K nárůstu spojů došlo až po elektrizaci tratě na našem území. Dnes jsou základem osobní dopravy expresy vypravované v relaci Praha-Holešovice - Linz Hbf. (4 páry denně) a 4 páry osobních vlaků systému Vltava-Dunaj (České Budějovice - Linz Hbf.), celkem je zde zavedeno 13 párů vlaků osobní přepravy.

Ve druhé polovině devadesátých let bylo přistoupeno k optimalizaci (v původní stopě), a to jak stanic (prodloužení a zvýšení počtu staničních kolejí, stavba nových nástupišť, příprava na instalaci nového zabezpečovacího zařízení) tak některých mezistaničních úseků s mírným zvýšením traťové rychlosti. Vzhledem k silnému především nákladnímu provozu byla trať v letech 2000-2001 elektrizována. Od 19. září 2000 začal elektrický provoz nákladních vlaků v úseku České Budějovice - Velešín, od 1. února 2001 až do Kaplice. Od 1. června 2001 jezdily vlaky v elektrické trakci do Horního Dvořiště a od GVD 2001/2002 jsou elektrickými lokomotivami vedeny vlaky na celém úseku České Budějovice - Summerau. Zároveň s elektrizací bylo zprovozněno nové zabezpečovací zařízení a spuštěno dálkové řízení trati z dispečerského stanoviště v Českých Budějovicích.


Železniční trať České Budějovice – Horní Dvořiště – Summerau je v jízdním řádu pro cestující označená číslem 196. Jedná se o 64 kilometrů dlouhou jednokolejnou dráhu, elektrizovanou napájecí soustavou 25 kV, 50 Hz na českém úseku a 15 kV, 16,7 Hz na rakouské straně. Maximální sklon tratě je 11 ‰. Provozovateli jsou SŽDC a ÖBB-Infrastruktur Betrieb.


Po tomto velmi stručném a všeobecném úvodu se podívejme na trať České Budějovice - Summerau na výběru fotografií vesměs staršího data pořízení.


Dvojice českobudějovických "barun" vede ucelený nákladní vlak, to byl v polovině devadesátých let typický obrázek na zdejší trati. Na snímku z 12.8.1995 jedou lokomotivy 751.237-9 + 751.233-8 v čele soupravy "wapek" průběžného nákladního vlaku Pn 48069, který převáží uhlí z dolů na Ostravsku do Rakouska, a ze směru od Českých Budějovic přijíždějí ke stanici Holkov

Lokomotiva 749.187-1 patřící depu České Budějovice zastavila 1.2.1996 s rychlíkem R 1277 (Veselí nad Lužnicí - Summerau) ve stanici Rybník. Souprava, která v létě pokračovala až do Lince, přijela z Prahy do Veselí nad Lužnicí na vlaku R 271 "Smetana" (Praha hl. n. - Wien FJBf.). Vpravo vzadu odjíždějí stroje 751.098-5 a 751.089-4, které se vracejí zpět do Českých Budějovic. 749.187-1 je dnes stále v Českých Budějovicích, ale neprovozní

Do stanice České Budějovice přijíždí rychlík ze Summerau vedený "brejlovcem" 750.328-7 patřícím zdejšímu depu

Odpolední odpočinek v depu České Budějovice 21.8.1994. Před rotundou vidíme "zamračené" 751.080-3, 751.186-8, 751.223-9 a 751.236-1, společnost jim dělá "rosnička" 710.066-2. V polovině devadesátých let zde bylo dislokováno nejvíce strojů řady 751 provozovaných u ČD

K 1.1.1994 mělo depo České Budějovice ve stavu "sergeje" řady 781 inventárních čísel 419, 169, 482, 540, 541 a 542 (plus neprovozní 207, 235, 260, 308, 417, 499, 517, 531 a 532) a ty byly letmo nasazovány na výkony na trati do Horního Dvořiště. Konec "sergejů" zde nastal 15.11.1994. Na snímku pořízeném 27.8.1994 jede lokomotiva 781.482-5 v čele uhelného nákladu a od Čekých Budějovic přijíždí ke stanici Kaplice. Tento stroj najezdil po odchodu z jihu Čech své poslední kilometry v Sokolově. V létě 1999 byl převezen do Chebu a po opravě prodán do Německa

Ze stanice Rybník odjíždí 20.8.1994 ve směru Horní Dvořiště nákladní vlak Sn 43035 vedený lokomotivou 781.419-7. Pro tohoto "sergeje" se stala osudnou nehoda v Loukově, ke které došlo 6.12.1994 a po které byl zrušen

Na čele manipulačního nákladního vlaku do Českých Budějovic projíždí 10.7.1998 za stanicí Holkov "čmelák" 771.132-8

"Sergej" 781.419-7 pomáhá na postrku nákladního vlaku, který 20.8.1994 stoupá na cestě od Českých Budějovic ke stanici Kaplice

Nákladní vlak Pn 44071, jenž jede v relaci Česká Třebová - Summerau a z Českých Budějovic do Horního Dvořiště je vedený dvojicí "barun" 751.152-0 + 751.183-5, se 1.2.1996 rozjíždí ve stanici Kaplice

Ke stanici Holkov se za patřičného zvuku motorů lokomotiv 751.096-7 a 751.009-2 blíží 10.7.1998 nákladní vlak stoupající od Českých Budějovic k česko-rakouskému pomezí

Lokomotiva 749.241-6 přijíždí 10.7.1998 v čele rychlíku R 1276 (Linz Hbf. - Praha hl. n.) ke stanici Rybník. V Českých Budějovicích pak byla souprava AB + Bmee + BDs + 2x Bmee doplněna o vozy AB + 3x B a ve Veselí nad Lužnicí byly přibírány vozy AB + BDs od vlaku Sp 1974 ze stanice Gmünd NÖ.

Souprava AB + B + BDs + 2x B dopoledního rychlíku R 1272 (Linz Hbf. - Praha hl. n.) vedená lokomotivou 749.255-6 projíždí 21.7.2000 po náspu za stanicí Horní Dvořiště. Na podzim 1994 vyměnilo depo České Budějovice svoje "brejlovce" řady 750 za "zamračené" řady 749. Ty vhodně doplnily stávající 751 a došlo tak ke sjednocení lokomotivního parku na motorech řady 310 DR.

K Hornímu Dvořišti přijíždí 21.7.2000 lokomotiva 749.253-1 na čele rychlíku R 1277 (Praha hl. n. - Linz Hbf.). Na trati jsou patrné stopy po probíhající rekonstrukci úseku před Horním Dvořištěm

Přípřežní a postrkové lokomotivy, které vyvezly nákladní soupravy do Horního Dvořiště, se vracívaly zpět do Českých Budějovic jako lokomotivní vlaky. Ze stanice Horní Dvořiště takto 21.7.2000 odjely jako Lv 78602 (Horní Dvořiště - České Budějovice) "berty" 751.098-5, 751.136-3 a 751.143-9

Lokomotiva 751-080-3 projíždí 1.2.1996 na čele nákladního vlaku Sn 44035 (Česká Třebová - Summerau) oblouky před zastávkou Bujanov. V době koněspřežky se zde nacházela přepřažní stanice. Během čekání dostávali cestující koláče a tuto tradici připomínají každoroční Koláčové slavnosti

Ke stanici Horní Dvořiště přijíždí 21.7.2000 ze směru od Českých Budějovic "wapkový" vlak vedený lokomotivami 751.239-5 a 751.148-8

Je 20.8.1994 a českobudějovické depo stále ještě nasazuje do čela osobních vlaků "brejlovce" řady 750. Ten den to byl stroj 750.328-7, který projížděl s rychlíkem R 1277 (Praha hl. n. - Linz Hbf.) kousek za zastávkou Bujanov. Tahle mašina byla první své řady v Českých Budějovicích a jako poslední pak odtud odešla při výměně za řadu 749. Dojezdila v Havlíčkově Brodě, kde byla roku 1999 zrušena po střetu se strojem 741 v Pardubicích

Nákladní vlak Pn 48063 s dvojicí "zamračených" 751.152-0 + 751.122-3 opouští 10.7.1998 na cestě do Horního Dvořiště stanici Rybník

Obloukem z lesa před stanicí Rybník vyjíždí 10.7.1998 lokomotiva 751.032-4 s nákladním vlakem Pn 44035, v jehož čele jede z Nemanic

Lokomotiva 749.100-4 projíždí 12.8.1995 na čele mezinárodního rychlíku R 1272 ze stanice Linz Hbf. do Českých Budějovic před stanicí Kamenný Újezd u Českých Budějovic. "Barča stovka", která pomalu dokončovala první rok svého jihočeského působení, svým zářivě rudým nátěrem doslova svítila v dopoledním slunci na trati pod Kletí

Dvojice strojů 751.382-3 + 751.237-9 přiváží 10.7.1998 soupravu nákladního vlaku Pn 44077 ke stanici Kaplice

Od 24. září 1993 do 30. května 1999 se na zdejší trati ozýval typický zvuk "barun" v čele vlaků RoLa jezdících mezi terminály Nemanice II a jihorakouským Villach Süd Großverschiebebahnhof (Gvbf.), když se zpočátku jednalo o 1 pár, později o 2 páry denně. Lokomotivy 751.133-0 a 749.234-1 se 1.2.1996 blíží s vlakem Nex 42033 jedoucím do Villachu ke stanici Holkov

"Dvojče" 751.089-4 + 751.032-4 odjelo 21.7.2000 se soupravou "véesáků" ze stanice Horní Dvořiště

Shodně zbarvené stroje 751.133-9 + 751.091-0 vedou 27.8.1994 nákladní vlak Sn 44043 od Rybníku k Hornímu Dvořišti

Rychlík R 1277 z Prahy hl. n. do stanice Linz Hbf. v čele s lokomotivou 749.241-6 přijíždí před polednem 10.7.1998 ke stanici Rybník. Z dvanáctivozové soupravy, která ráno odjela z Prahy a ve které bylo i "lehátko" Bc ŽSR z Košic do Českých Budějovic a české BDs + AB do Gmündu, přijede do Horního Dvořiště jen 5 vozů, přičemž cestu ze Summerau do Lince dokončí pouze sestava 2x Bmee + BDs

Zajímavým spojem projíždějícím mezi Českými Budějovicemi a Summerau byl víkendový R 1274/1275. Jezdil od GVD 1991/1992 do GVD 1998/1999 v trase Praha hl. n. - České Budějovice - Summerau - Linz Hbf. - Salzburg Hbf. - Villach Westbf. - Venezia-Mestre (nebo Santa Lucia) - Rimini. Večer 23.8.1996 duněla u Holkova v čele jeho soupravy "zamračená" 749.187-1, na postrku pomáhala 749.234-1

Samotné, bez zátěže, jako Lv 78602 (Horní Dvořiště - Nemanice) se 1.2.1996 vracejí "zamračené" 751.098-5 + 751.089-4 na další výkon. Tím hlavním byla pro "dvojčata" řady 751 vozba vlaků na rameni Výhybna Nemanice - Horní Dvořiště, což byly tranzitní vlaky od Prahy a Jihlavy, které Českobudějovickou stanicí projížděly přímo kolem ostrovních nástupišť nebo přes seřaďovací nádraží. V něm byly sestavovány nebo zde přepřahaly ostatní nákladní vlaky

Těžké uhelné vlaky byly v táhlých stoupavých úsecích nelehkým úkolem pro vlakové "dvojče" a postrkový stroj, čemuž odpovídala i rychlost vlaku někde mezi 30 a 50 km/h. Dvojici 751.185-0 + 751.233-8 v čele soupravy "wapek" pomáhá 21.7.2000 překonat poslední metry před vjezdem do Horního Dvořiště postrkový "čmelák" 770.109-7

Lokomotivy 751.382-3 + 751.237-9 přivážejí 10.7.1998 nákladní Pn 44077 od Omlenice k Bujanovu. Vzhledem k charakteru tranzitní dopravy zde převažovalo při nasazování vozidel operativní dispečerské řízení, stroje měly směnné obsazení bez jinde obvyklého spojení "četa-stroj" a to se podepsalo i na vzhledu mnohdy notně opotřebených lokomotiv

Horní Dvořiště leží na rozhraní mezi Šumavou a Novohradskými horami a zdejší malebná krajina nabízí řadu fotogenických míst. Na jednom z nich jen kousek před stanicí Horní Dvořiště projíždí 21.7.2000 nákladní vlak vedený zeleno-bílým "čmelákem" 771.132-8

K zastávce Pšenice přijíždí 21.7.2000 od Bujanova nákladní expres Nex 44035 v čele s lokomotivou 751.152-0. Byl to jeden z jejích posledních výkonů, neboť v září už čekala na svůj osud na železničním hřbitově v České Třebové

Lokomotiva vede 12.8.1995 nákladní "manipulák" Mn 88662 z Horního Dvořiště do Českých Budějovic za stanicí Holkov

Okolo předvěsti k vjezdovému návěstidlu žst. Rybník projíždí 27.8.1994 konvoj šesti strojů řady 751, konkrétně 751.185-0 + 751.233-8 + 751.212-2 + 751.032-4 + 751.091-0 + 751.133-0, které se jako Lv 46080 vracejí z Horního Dvořiště do Českých Budějovic

Speciální loďovlak vypravený v trase České Budějovice - Vyšší Brod klášter vedený motorovým vozem 810.226-1 přijíždí 10.7.1998 ke stanici Holkov. Tato služba byla zrušena v roce 2003, podle vyjádření tiskového mluvčího ČD pro naprostý nezájem o ni

Dvojice 751.032-4 + 751.212-2 burácí v horkém dnu vrcholícího léta 27.8.1994 v čele nákladního vlaku Sn 44071 do Rakouska před stanicí Kaplice

V oblouku tratě před zastávkou Bujanov se 20.8.1994 takto představila lokomotiva 751.233-8 se svou kolegyní při průjezdu nákladního vlaku Sn 44037

"Baruna" 751.163-7 brumlá pod pálivým letním slunkem 12.8.1995 s osobním vlakem Os 28205 (České Budějovice - Summerau) za stanicí Kamenný Újezd u Českých Budějovic

"Vyrovnávka" Vn 49068 vedená dvojicí 751.091-0 + 751.133-0 přijíždí 20.8.1994 cestou od Horního Dvořiště ke stanici Rybník

K zastávce Bujanov přijíždí 27.8.1994 uhelný vlak v čele s lokomotivami 751.177-7 a 751.153-8. A tam někde vzadu už o sobě dává náležitě vědět 751.010-0 na postrku

S první sadou fotografií jsme symbolicky dojeli do stanice Horní Dvořiště, kam na snímku z 20.8.1994 právě přijíždí "zamračená" 751.143-9 s osobním vlakem Os 28203 z Českých Budějovic
Příště : Z Českých Budějovic do Summerau - 2. část


Autor textu a foto: Denda60 a Mik-trainfoto

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
pantograf
Zaslaný: 19.02.2018 8:49  
Založený: 20.06.2012
Miesto: Banská Bystrica
Príspevkov: 1109
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Luxusné foto :number one:
Ale mám otázku k tým RoLa prepravám, a síce prečo po roku 1999 skončili? Vyzeralo to ako dobrý nápad.
lajos
Zaslaný: 19.02.2018 17:30  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13359
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Plácat po ramenech by se v rámci redakčního týmu veřejně nemělo, ale tady se mi zahrálo na příliš tenkou strunu. Paráda, moc rád vzpomínám :klanacka:
Ta druhá zamračená mašinka za 751.233 u Bujanova dne 20. 8. 1994 bude ASI 751.185-0 - černě zdobené prvky na spodku, žluto-červený pluh, prolisy až ke střeše, příznačné pro III. sérii.
Nikis182
Zaslaný: 20.02.2018 3:32  
Založený: 03.11.2011
Miesto: Holíč
Príspevkov: 4791
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau
Nádhera! Bardotky a čmeliaky v krajine, to môžem. :number one:
cermip
Zaslaný: 20.02.2018 8:39  
Založený: 14.12.2011
Miesto:
Príspevkov: 287
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Diky za kopu peknych foto :super1:
koudsk
Zaslaný: 20.02.2018 17:12  
Založený: 10.04.2012
Miesto:
Príspevkov: 5
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Krása. Díky za tyto reportáže :number one:

Jen bych upozornil na jednu nepřesnost v popisku. Je uvedeno, že 751.152-0 v září 2000 skončila na železničním hřbitově v České Třebové. Já ji 26. 5. 2001 fotil na Šumné. Utkvělo mi to v paměti, jelikož to byl pro trať Znojmo - Jihlava hodně exotický stroj. Viz okaz a odkaz
Marschall
Zaslaný: 21.02.2018 8:11  
Založený: 06.08.2014
Miesto: České Budějovice
Príspevkov: 3524
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Tak osud 751.152 je daleko složitější. V České Třebové se objevila až někdy 2008 a rozpálená byla 2011 v Bohumíně. Jezdila ještě nějakou dobu v Ostravě a potom v Olomouci sloužila jako zdroj náhradních dílů.

Jinak hezké Marku. :kvetinka:
Mik-trainfoto
Zaslaný: 22.02.2018 19:35  
Založený: 28.07.2010
Miesto: Benešov
Príspevkov: 3479
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Luboši, moc děkuji za pochvalu a doplnění a ty, jako znalec této lokomotivní řady, budeš souhlasit i s datem 23.4.2009, kdy byla 751.152 zrušena.
Marschall
Zaslaný: 26.02.2018 9:37  
Založený: 06.08.2014
Miesto: České Budějovice
Príspevkov: 3524
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Nemáš zač Marku. Ano, datum zrušení sedí. Dojezdila v Ostravě. Její osud v posledních rocích života: předána dne 01. 12. 2007 pod DKV Olomouc, ovšem jezdí pořád na Ostravsku. Dne 11. 04. 2008 převezená již jako neprovozní z Ostravy do Olomouce k výzisku ND. 03. 05. 2009 je odvezen vrak do České Třebové, odkud je 18. 03. 2011 převezená do Bohumína, kde ji rozloží kovošrot Trojek ve Vrbici. Rozložena je ve dnec od 30. 03. 2011 do 31. 03. 2011. :papa:
Ivo.P
Zaslaný: 20.02.2018 17:56  
Založený: 20.02.2018
Miesto:
Príspevkov: 2
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Z jakého data prosím pochází snímek lokomotivy 750.328?

Mám dotaz ke snímku lokomotivy 751.163 ze dne 12.8.1995: Jedná se skutečně o Os 28205?
Vypadá to spíše na R 1277, ale zde to vypadá, že jsou řazeny pouze vozy 2. třídy.

V GVD 1994/1995 byl Os 28205 veden v klasické soupravě, ale v GVD 1995/1995 byl převeden do řazení 810+010+010. Tím pádem všechny zastávkové vlaky na trati 196 byly vedeny řadou 810, velké soupravy byly jen na rychlících.

Předem děkuji za objasnění.
Mik-trainfoto
Zaslaný: 22.02.2018 18:41  
Založený: 28.07.2010
Miesto: Benešov
Príspevkov: 3479
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Bohužel k černobílé fotografie lokomotivy 750.328 na příjezdu do Českých Budějovic nemám datum.

K 12.8.1995 : Vlak R 1277 jel ten den v čele se strojem 749.134 a souprava byla v řazení B + AB + BDs


Fotografie lokomotivy 751.163 je ze stejného dne a tedy se musí jednoznačně jednat o jiný vlak a lokomotiva 751.163 dělala podle mých záznamů z toho dne obrat 28205 / 28210. I podle stínů by měl být čas focení těsně před polednem.
Ivo.P
Zaslaný: 23.02.2018 13:42  
Založený: 20.02.2018
Miesto:
Príspevkov: 2
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Děkuji za informaci. Mohlo se jednat o mimořádnost, nebo onoho léta o víkendech jezdila na tomto vlaku klasika pravidelně?

Za zmínku stojí též nasazení 751.143 na vlaku 28203 dne 20.8.1994. Zde se zřejmě o mimořádnost - z důvodu nedostatku motorových vozů řady 810, které byly nasazovány prioritně na trať 194. U vlaku 28205 byla klasika pravidelná (dne 20.8.1994 vedena 751.137).

Vlak 28205 byl v klasice do 28.5.1983. Pak čtyři roky byl tento vlak veden M 152.0 a v klasice byl předcházející vlak 28203 s odjezdem kolem 9:30 z Českých Budějovic. 31.5.1987 se řazení vlaků 28203 a 28205 opět prohodilo. Pak jezdila klasika na 28205 celkem 8 let. Poté až do elektrifikace nebyl v klasice ani 28203 ani 28205.
Trakia
Zaslaný: 21.02.2018 21:26  
Založený: 24.11.2015
Miesto:
Príspevkov: 88
 Re: Moje toulky časem: Z Českých Budějovic do Summerau (1...
Fajné fotky,zajímavý provoz. :super1:
cas


Urban, Vanesa
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 27 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 2

Registrovaných: 0
Anonymných: 27

Viac ...