Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Fotoprofil > 60 let lokomotiv řady T 47.0 - druhá série (2. díl)

60 let lokomotiv řady T 47.0 - druhá série (2. díl)

 
Významného jubilea, neskutečných 60 let od dodání a zahájení provozu, si letos připomínáme u úzkorozchodných motorových lokomotiv řady T 47.0, dnes 705.9. Zatímco první šestikusová série z let 1954 - 1955 zasáhla do provozu jen v Jindřichově Hradci, početnějších 15 lokomotiv už zásadně ovlivnilo provoz na ostatních úzkokolejkách v provozu tehdejších ČSD.

 


Po předchozím, trochu obecném pojednání o řadě T 47.0 a zvláště pak letos jubilující II. sérii, se zaměříme na jednotlivé stroje této řady, pokud možno ve více podobách a povíme si o nich něco blíže. A zůstaneme v jejich největším a nejznámějším působišti, v Jindřichově Hradci. Zde se provoz řady T 47.0 odehrával už od konce léta 1954, kdy tam postupně přišla šestice strojů z I. série. Zpočátku sloužily na obrataňském rameni a po úpravě svršku a povolení přechodnosti pronikly na jižní novobystřické rameno. Jejich náplní byla vozba vlaků čistě osobních, tak i ryze nákladních, některé z nich - zvláště pak na "Bystřičce" bývaly vedeny jako smíšené, tedy jako manipulační nákladní vlaky s přepravou cestujících. Obvyklá praxe bývala taková, že do Střížovic se vezla zátěž v podobě krytých vozů normálního rozchodu na podvalnících, tam byly odstaveny k nakládce, odlehčená souprava s brzdicími vozy řady D/ú a osobním vozem pokračovaly do Nové Bystřice a v opačném gardu zase zpět. Na obrataňském rameni byl podíl smíšených vlaků nižší, zato počet vedených vlaků a jejich minimální časové omezení bylo zcela odlišné od jižního ramene, vedeného spoře osídlenou krajinou a trochu divočejší přírodou tzv. české Kanady. Známé byly i vlečkové vlaky z Jindřichova Hradce na unikátní úzkorozchodnou vlečku podniku Jitka, zaústěné do "Bystřičky" nedaleko odbočky Kanclov. Tam se navážely kotle s palivem do kotelny.
Výběr použitých snímků byl proveden takto - pokud možno všechny stroje ze druhé série, vzestupně po číslech a tato ve více podobách. V dnešním pojednání jde téměř výhradně o fotografie z jindřichohradeckých tratí. Takto dne 24. září 1992 vidíme setkání lokomotiv 705.907 a 705.912 v Černovicích u Tábora, kde se setkal čistě osobní a smíšený vlak. Foto Lajos

V pošmurném podzimním ránu 24. října 1992 vidíme postávat stroj 705.907 se smíšeným vlakem MnO 88110 ve Střížovicích.
Je sobota, nákladní zátěž a manipulace se toho dne nekonala a tak zde byla delší přestávka před další cestou do Nové Bystřice. Foto Lajos

Pozdrav z přípojné stanice Obrataň, kterou zdobí typická budova českomoravské transverzálky.
Na úzké části čeká 7. května 1993 lokomotiva 705.907 s vlakem Os 20807 do domovského Jindřichova Hradce. Foto Lajos

Roku 1995 dostala lokomotiva 705.907 při dílenské opravě v Šumperku klasické schéma vnějšího nátěru, ale modré se žlutými proužky.
Zde ji vidíme, už poznamenanou zubem času, v majetku JHMD dne 22. 12. 1999 v úseku Nekrasín - Lovětín. Foto Ladislav Budín

V předjaří roku 2002, přesněji 4. 2. 2002 byla poblíž Žďáru u Kamenice zachycena modrá 705.907 JHMD s vlakem Os 220. Foto Ladislav Budín

Lokomotiva TU 47.0008, ještě v prostém celočerveném nátěru, jaký se začal dosazovat po roce 1974, vede 24. června 1984 smíšený vlak za odbočkou Kanclov k Jindřiši. Foto Ladislav Budín


Velmi slušnou porci vezla 24. 6. 1984 lokomotiva TU 47.0008 od Nové Bystřice k odbočce Kanclov a do cílového J. Hradce už zbývalo posledních 2,6 km po splítce, tehdy již elektrizované, ale ještě se čtyřmi kolejnicemi. Foto Ladislav Budín


Násilně poškozená lokomotiva 705.908 čeká 19. 6. 1990 na naplnění svého osudu před halou domovského hradeckého depa.
Koncem léta už na ní nevisela ani fólie a na jaře 1991 se na tomto místě sešrotovala. Foto Lajos

Křižování osobních vlaků 20807 a 20806 v Nové Včelnici dne 24. září 1992. Lokomotiva 705.909, znatelná širokými i vysokými šrafy na pluzích, míří do Jindřichova Hradce. Proti vyčkává 705.912. Právě tyto dvě se v červnu 1996 osudově střetly u Chválkova. Foto Lajos

V krásném májovém ránu 8. 5. 1993 vyjíždí stroj 705.909 se smíšeným vlakem MnO 88110 z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, ještě na splítce a pod trolejí. Foto Lajos

Dvě červeno-žluté a přece každá jiná. Lokomotiva 705.909 se 2. října 1994 chystá s osobním vlakem do Obrataně a 705.905, opodál stojící, pak chvíli po ní do Nové Bystřice. Foto Lajos

Nebohá 705.909 po nehodě v hradeckém depu 4. ledna 1997. Ze snímku je patrné, že byla při nehodě silně deformována z obou stran. Foto Lajos
Jindřichohradecké stroje začaly službu pod vlastnickou značkou ČSD, na konci 50. let ještě vyjádřenou malým státním znakem s lvíčkem. Teprve po roce 1960 jej nahradil psaný nápis ČSD. Tato vlastnická správa zanikla s koncem čs. federace k 31. 12. 1992 a na další a řekněme, že i velmi nejisté období, se na zdejší stroje dostala značka ČD. Ta však velmi omezeně, protože ještě na prahu roku 1997 bylo možné spatřit různě provedené nápisy ČSD. V tomto roce došlo nejprve k uzavření "Bystřičky" a to lednovou změnou GVD 1996/1997. Už v květnu ji však otevřela společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD a. s.), která si od Českých drah pronajala lokomotivu 705.918. Nastalo přechodové období, plné zvratů, ovlivněné i tehdejší nestabilní politickou situací a které v době první úřednické vlády Josefa Tošovského vyvrcholilo odprodejem zdejších tratí a jejich vozidlového parku uvedené společnosti JHMD za symbolickou 1 Kč a to ke dni 1. 3. 1998. Tak se na zbylá vozidla dostal nový okřídlený logotyp. Minulo to už jen těžce poškozené lokomotivy 705.909 a 705.912, které byly pro rozsah škod zrušeny ještě za éry ČD, JHMD je převzaly a na jaře 1998 pak sešrotovaly. Dodatečně se značkou JHMD označila i lokomotiva 705.911, která roku 1997 odešla do dílen Pars DMN Šumperk na hlavní opravu, ovšem když byla dokončena, padlo rozhodnutí o její redislokaci do Osoblahy, kde byla kvůli souběžnému odstavení tamních strojů více zapotřebí. Společnost JHMD si ji však vymohla zpět, takže se po službě v Osoblažském výběžku vrátila zase zpět.
Lokomotiva 705.911 v obvyklém vzhledu počátku 90. let čeká 20. 6. 1990 na odjezd z Jindřichova Hradce na Obrataň. Foto Lajos

Na jaře 1992 se kromě zprovozněné parní "malletky" U 47.001 na hradecké úzké patřičně blýskla i motorová T 47.011 (705.911), která vůbec jako první obdržela obnovený původní nátěr. Zpočátku bez žluté "spojky" - jaké si vynucené formy výstražného proužku. Vidíme ji 24. září 1992 ve Střížovicích při dobírání zátěže pro smíšený vlak č. 88111. Foto Lajos

Svého času velmi vyhledávaná lokomotiva 705.911 vjíždí dopoledne 8. května 1993 s Os 20807 do dopravny Chválkov.
Tak starobylého nádražíčka, že tehdy a ještě řadu let po té, sem nebyl zaveden elektrický proud. Foto Lajos

V roce 1997 prošla 705.911 v šumperských dílnách opravou, kde obdržela modifikovaný nátěr, jaký dříve nosila T 47.004. Typický byl dolní hrot dekoltu, který opticky neprobodnul dolní linku. Už zmatnělou lokomotivu T 47.011 vidíme 16. července 2016 na hradeckém úzkém nádraží. O měsíc a půl později byla těžce poškozena při nehodě, střetu s motorovým vozem řady M 27.0. Foto Lajos

Chvilka klidu před další cestou z Obrataně do Jindřichova Hradce.
V pozdním odpoledni 24. 9. 1992 tam čeká stroj 705.912, který byl po celý svůj život věrný jen zdejším tratím. Foto Lajos

Po příhradovém mostě přes Nežárku, mezi Horním a Dolním Skrýchovem, přejížděl 24. října 1992 stroj 705.912 s osobním vlakem č. 20807. Foto Lajos

Do Černovic u Tábora přijíždí dopoledne 7. května 1993 stroj 705.912 s manipulačním vlakem Mn 88571, který odtud už pojede jako vlak smíšený, až do Jindřichova Hradce. Foto Lajos

"Dvanáctka" prošla hlavními dílnami, zaleskla se klasickým nátěrem, ale velmi krátce na to byla těžce poškozena při střetu s "devítkou" u Chválkova, když jeden z vlaků předčasně vyjel z tamní dopravny, a nevyčkal příjezdu protijedoucího vlaku. Takto vypadala 4. ledna 1997. Foto Lajos


Lokomotivu TU 47.0015/705.915 si představíme ve třech podobách. Zde je červená s úzkými čelními proužky, když 20. června 1990 dobírala zátěž pro MnO 88111 ve Střížovicích, cestou s Nové Bystřice do Jindřichova Hradce. Foto Lajos

Nedlouho po té prošla 705.915 dílnami v Šumperku, kde ještě dostala tehdy platný unifikovaný nátěr se 600 mm širokým žlutým pruhem.
Takto ji vidíme 8. května 1993 v zastávce a nákladišti Křeč na obrataňské trati. Foto Lajos

V důsledku nehody v roce 2000 byla lokomotiva 705.915 nejen opravena, ale zásadně modernizována a to jako první svojí řady. Když 22. 2. 2003 vznikl v Kamenici nad Lipou tento slunečný zimní obrázek, byla zatím jedinou, z niž je poněkud nepatřičně ozýval nový motor značky TEDOM. Foto Lajos


Lokomotiva 705.918 je jednou z těch, které svoji životní pouť začaly na středním Slovensku, v Ružomberoku. Tento snímek vznikl 19. června 1990 v hradeckém depu, byla krátce po dílnách a protože v porevolučním centrálním zásobování došla višňově červená barva, skoro po celý rok 1990 se produkce ŽOS Šumperk lakovala světlou rumělkou červenou, určenou pro vozidla střídavé elektrické trakce. Rozdíl mezi odstíny je patrný i z černobílého snímku. Foto Lajos

Výrazně světle červená 705.918 přijíždí 7. května 1993 s Os 20806 směr Obrataň do dopravy Černovice u Tábora, kde ji vítá starobylý vodní jeřáb. Foto Lajos

Chvilka pracovní pohody v podvečer 7. května 1993 u hradeckého depa. Za 705.918 jsou další dvě sesterské lokomotivy a také parní "malletka" U 47.001, která se chystá na sobotní jízdu do Obrataně, což bude vlastně zdejší premiéra po opětovném zprovoznění. Foto Lajos

Neobvyklé místo pro lokomotivu řady T 47.0/705.9 - brněnské veletržní výstaviště. V polovině 50. let se tam představily tehdy nové T 47.002 a T 47.003, v roce 2003 pak zmodernizovaná 705.918, retro T 47.018 - i s historickými osobními vozy. Foto LajosDalší čelní střet lokomotiv 705.915 a 705.918 v roce 2000 se stal impulsem pro další podobu této řady, alespoň částečně. Zamýšlená oprava poškozených vozidel se v českotřebovských dílnách tehdejší firmy ČMKS Lokomotivy pro nedohodu zúčastněných firem neprovedla, lokomotivy se vrátily zpět do jižních Čech a v kamenickém depu byly ve spolupráci dodavatelských firem poměrně velkoryse modernizovány s dosazením nového motoru TEDOM, trakčního alternátoru, nového řídícího systému, elektricky řízené brzdy, chlazení trakce a pomocných pohonů a úpravou skříně. Nejprve se v létě 2002 zprovoznila lokomotiva 705.915, v následujícím roce ji následovala 705.918. Roku 2006 pak došlo i na nejstarší dochovanou 705.905 a nakonec ještě na 705.919. Tím se vyřešila řada problémů, plynoucí z provozu a nesnadné údržby původních naftových motorů. Zbylé stroje se postupně kvůli těmto závažným poruchám odstavily (705.906, 705.907 a 705.920) a 705.911 je od konce srpna po střetu s motorovým vozem M 27.004 odstavená s těžkým násilným poškozením. Lokomotiva 705.921 se jako nadbytečná v květnu 2015 odvezla do ruského Jekatěrinburgu (dříve Sverdlovska), kde se nedávno uvedla do původní vizuální podoby. Velmi mrzuté je odstavení stroje 705.906, který je nejen nejstarším svojí řady, ale pro své uspořádání, podržené obnovením původního vzhledu, i historickým vozidlem. Věřme, že se v dohledné době vrátí zpět mezi provozní vozidla.

Lokomotivu 705.919, ještě ve starém jednotném nátěru z 80. let, vidíme 20. ledna 1993 na rovněž netypickém místě. V koncové stanice Osoblaha. Na "Osoblažku" byla zapůjčena kvůli problémům s pojezdem na místních strojích. Odtud byla převezena na střední opravu do šumperského Parsu a pak zpět do Jindřichova Hradce. Foto Lajos

V kalném a tichém ránu 4. ledna prozvonila klid na konečné v Nové Bystřici lokomotiva 705.919, nesoucí ještě stále emblém ČSD. Bylo to tři týdny před zastavením dopravy na této trati a byla to první jízda po vánoční přestávce. Vlaky tam tehdy jezdily jen o víkendech. Foto Lajos

Krátká chvilka zastavení osobního vlaku s lokomotivou 705.919 v dopravně Blažejov, cestou z Nové Bystřice dne 4. 1. 1997. Foto Lajos

Lokomotiva 705.919 už nese logotyp JHMD. Píše se 16. srpna 1998 a je to první rok provozu hradeckých úzkých pod značkou této firmy. "Devatenáctka" přijíždí do Nové Včelnice s osobním vlakem Kamenice nad Lipou - Jindřichův Hradec. Foto Lajos

Modernizovaná 705.919 retro T 47.019 v neobvyklém fialkovém zbarvení najíždí 16. července 2016 u někdejší odbočky Kanclov z novobystřické trati na síť SŽDC. Foto Lajos

Stroj 705.920 se v podvečer 19. 6. 1990 vyhřívá na sluníčku na hradeckém úzkém nádraží. Foto Lajos

Tvář lokomotivy 705.920 (T 47.020) po přelakování v roce 1993. Dočasně jezdila s odnímatelným plechovým výstražným proužkem, který byl 15. září jen pro účel pořízení tohoto snímku v jindřichohradeckém depu na okamžik odstraněn. Foto Lajos

Tento nátěr dostala lokomotiva 705.920 retro T 47.020 na podzim 1997, v době přechodu od ČD k JHMD. Na snímku z 22. února 2003 postává v Jindřichově Hradci se smíšeným vlakem, tvořeným nákladními vozy rumunského původu, vypraveným u příležitosti tamního srazu spolupracovníků časopisu Dráha. Tehdy se rovněž slavilo pět let od převodu zdejších tratí a vozidlového parku od ČD k JHMD. Foto Lajos

Světle červená 705.921 posunovala 19. června 1990 na hradeckém nádraží úzké dráhy. Foto Lajos

Po splítce za Jindřichovým Hradcem ujížděla odpoledne 24. října 1992 lokomotiva 705.921 s vlakem č. 88112 do Nové Bystřice. Foto Lajos

V roce 1995 byla "jednadvacítka" v dílnách, kde byla znovu opatřena stejným barevným řešením s dominující světle červenou. Jako jedna z mála nesla nová loga ČD. Zde však po ránu 23. 2. 2003 brzdí na zastávce Horní Skrýchov a už pět let slouží pod značkou JHMD. Dnes je k zastižení v dalekém ruském Sverdlovsku. Foto LajosV roce 60. výročí u nás nenajdeme jediný stroj původní řady T 47.0 (705.9) v původním uspořádáním a v provozním stavu - buď modernizované, nebo neprovozní. Možnost návratu by zde byla, ale je to nákladnou otázkou celkové opravy originálního dvanáctiválce.Příště se podíváme za osoblažskými stroji, jejich čísla v tomto výčtu chyběla.Text: Lajos, foto Lajos a Ladislav Budín, jemuž autor děkuje za poskytnutí fotografií.odkazy: předchozí díl: 60 let lokomotiv řady T 47.0 - druhá série (1. díl)

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
cas


Miloš
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 33 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 6

Registrovaných: 0
Anonymných: 33

Viac ...