Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Přerovská ''esa'' (1)

Přerovská ''esa'' (1)

 
Po dvě dlouhá desetiletí byly spjaty s depem ve významném uzlu na střední Moravě. Elektrické dvousystémové lokomotivy původní řady ES 499.1, později 363, v letech 1984 až 2004 přidělené do Lokomotivního depa Přerov. Říkalo se jim různě, ale pro písmena v jejich původním označením nejvíce ''eso''. Vzpomeňme na ně v horizontu času, v tomto díle rozmezí let 1984 až 1989.

 Příchod těchto vozidel, která v parku tehdejších ČSD znamenala do značné míry převrat, právě do LD Přerov, souvisel s dokončovanou elektrizací tratě Břeclav - Přerov. Tato 100 km dlouhá dvoukolejka s atypickým levostranným provozem zažila jeden a čtvrt století trvající neotřesitelnou vládu páry. V 60. letech ji začala střídat motorová trakce, která zde zapsala poměrně pestrou historii. Vliv na to měla skutečnost, že tato velmi vytížená trať s vnitrostátní i mezistátní dopravou, nebyla součástí žádného oficiálního hlavního tahu a zejména pak, že její výchozí uzel na jihu v Břeclavi byl od roku 1967 zapojen do střídavé napájecí soustavy a naopak severní konec v Přerově byl elektrizován již roku 1960. Šlo však o spojnici I. a II. hlavního tahu ČSD a z řady důvodů byl elektrický provoz žádoucí. Ale absence vhodných vozidel pro tento účel a nejasná koncepce rozvoje jedné či druhé elektrizační soustavy způsobovaly, že se na zatrolejování čekalo až do poloviny 80. let, když byly postupně otvírány krátké úseky a nakonec se na přelomu let 1984 a 1985 poměrně rychle dokončil rozhodující úsek Hodonín - Otrokovice. Nutný styk rozdílných elektrizačních soustav byl nakonec zvolen v dosud nevýznamné mezilehlé stanici Nedakonice. Ačkoliv provedení styku umožňovalo vzájemné výměny lokomotiv, počítalo se s převažujícím nasazením dvousystémových lokomotiv. Jejich dočasný nedostatek, nebo přepřahy na motorovou trakci nákladních vlaků na Vlárskou dráhu, se měly řešit operativními výměnami právě zde.

Letitá podoba osobní dopravy mezi Břeclaví a Přerovem - "trojkový brejlovec" z LD Přerov, v tomto případě T 478.3100 veze 16. 5. 1983 osobní vlak okolo hradla Žlutava k Přerovu. Hradlo se nacházelo mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice nedaleko mostu přes řeku Moravu a bylo současně i závorářským stanovištěm. Na první pohled zaujmou mechanická návěstidla, atypicky otočená rameny ke kolejím - neklamný znak zdejšího specifického levostranného provozu. Foto Jaroslav Valeš

Elektrizace postupuje - 21. 8. 1984 se rozjížděla "trojka" T 478.3043 ze zastávky, a taky hradla závorářského stanoviště Břest, směrem Břeclav. Trakční vedení už tehdy bylo pod napětím, protože úsek z Přerova do Hulína byl v elektrickém provozu od prosince 1982. Ovšem už v říjnu 1984 byl prodloužen elektrický provoz až do Otrokovic. Foto Jaroslav Valeš

Elektrická lokomotiva ES 499.1003 se nejprve představila na brněnském veletrhu v září 1984 a záhy byla předána do LD Přerov. Foto Ing. Ivo Raab

Na podzim 1984 už první "eso" z ověřovací série běhalo v nákladní dopravě, takto jej vidíme v Žilině s vlakem Rn 51510. Foto Ing. Ivo Raab

Kolona nových lokomotiv v Přerově, čekající na postupnou adaptaci, oživení a uvedení do zkušebního provozu - a nebyly to začátky lehké, ovšem nezměrné úsilí přineslo své ovoce. Foto Ing. Ivo Raab
Zánovní stroj ES 499.1004 během zastavení v Říkovicích. Za ním je typická souprava osobních vlaků druhé půlky 80. let - postarší vozy řady Bhm, novější Btm a mezi nimi ještě staré služební "déčko". Foto Ing. Ivo Raab

Stroj ES 499.1005 upaluje 10. 9. 1985 od Otrokovic, okolo jejich předvěstí, na Břeclav. Zaujmou jistě vozy řad Ztr (nebo Ztrc) a Ds, teprve pak následuje rychlíková souprava. Foto Jaroslav Valeš

"Eso" číslo 5 (ES 499.1005) ještě čeká na svoji oranžovo-černé zdobení. Takto pózuje v kolejišti domovského LD Přerov, v pozadí vykukuje jeden ze zatím nezbytných "sergejů". Foto Ing. Ivo Raab


Na konci léta 1984 byla ve Škodovce výrobně dokončena desetikusová série lokomotiv ES 499.1003 až 1012, která se během září předala do Přerova. Tam se nové stroje podnikovým servisem postupně uváděly do provozu. Následně se podrobovaly předepsaným výkonům technicko-bezpečnostních zkoušek, zvlášť na stejnosměrné a následně pak střídavé soustavě. Za tímto účelem byly převáženy po ještě částečně neelektrizované trati do Břeclavi, odkud vyjížděly na brněnskou trať vykonat jízdní část TBZ. Když byla "esa" připravena k nasazení do provozu, čekal je křest na delším vozebním rameni i s větší zátěží. Domovský Přerov opouštěla s rychlíkem č. 667 "Radegast" (Č. Budějovice - Bohumín) do Bohumína a pak z blízkých pohraničních Petrovic u Karviné tahala noční expres č. 2 "Silesia" až do Prahy, odtud obratový Ex 1 "Silesia" do Petrovic a na R 666 se vracela zpět. Každá zkoušená lokomotiva se zatěžovala navolením 100 % poměrového tahu. "Esa" tahala i lehké sběrné nákladní vlaky přes Púchov do Žiliny a zpět. Nasazovala se však i na nákladní vlaky směr Břeclav, vedené po Hulín či Otrokovice, kam již elektrický provoz krátce byl, ale zatím spíše jen sporadický. Kromě toho se jimi operativně tahaly nákladní vlaky do Olomouce, Hranic na Moravě či Valašského Meziříčí.

Snímek z počátků provozu - ES 499.1006 v krátké provozní přestávce v Hranicích na Moravě. Foto Ing. Ivo Raab

Stroj ES 499.1006 a prosvětlená reklama na otrokovickou gumárnu "Rudý říjen", jinak ovšem "Barumku", pořízený 2. 2. 1985, kdy tam ještě dočasně končil elektrický provoz. Foto Jaroslav Valeš

Lokomotiva ES 499.1007 posunuje okolo dnes již přestavěných nástupišť v Přerově. Foto Ing. Ivo Raab

Další vzpomínka na záběh nových "es" do Žiliny - tentokrát ES 499.1007 před odjezdem Rn vlaku zpět do Přerova. Foto Ing. Ivo Raab

Slavnostní okamžik - zvláštní rychlík, zahajující elektrický provoz na 100 km mezi Břeclaví a Přerovem, opouští 29. 3. 1985 bránu jižní Moravy. V čele je tehdy nejlepší "eso" ES 499.1009. Foto Jaroslav Valeš

Zastavení slavnostního "zahajovacího" rychlíku v Hodoníně, pod zánovní lávkou na místní nádraží. Ze snímku je hezky vidět původní barevné řešení lokomotiv ověřovací série, s typickou modří na postranních částech střechy. Foto Ing. Ivo Raab

Během vyvrcholení oslav 150 let parostrojní železnice na území tehdejší ČSSR - 16. 7. 1989 se mezi druhým a třetím nástupištěm v Břeclavi setkal stroj ES 499.1009 s bratislavskou "laminátkou" 240.001. Ta byla tehdy čerstvě po střední opravě a v přechodném období let 1988 - 1989 ještě obdržela starý jednotný nátěr, ale již nové označení. Za pár týdnů se jej dočká i sousední "eso" a všechny jeho sesterské stroje z přerovského depa. Foto Jaroslav Valeš

Snímek "esa" s nákladním vlakem v létě 1985, kdy ještě nebyly k dispozici stroje ze druhé série, byl poměrně vzácný. 19. 7. 1985 čekal na pokyn k odjezdu nákladní vlak se strojem ES 499.1010. Foto Jaroslav Valeš

Velmi vzácný záběr zbrusu nového "esa" ES 499.1011, nasazeného ještě v nákladní dopravě okolo Přerova, v tomto případě u Drahotuš. Lokomotivu brzy postihlo několik nepříjemných chvil. Foto Ing. Ivo Raab

Detailní záběr lokomotivy ES 499.1011 po zahoření ve strojovně na jaře 1985. V přerovském depu teprve čekala na opravu. Kromě vodárny v pozadí, kde dosud sídlí zdejší Klub železničních modelářů, určitě zaujme i přechodová lávka do depa, která byla na přelomu milénia pro technický stav uzavřena a při přestavbě stanice nakonec zrušena. Ke vstupu do dnešních dílen DPOV dnes vede podchod. Foto Ing. Ivo Raab


Jako první byla 7. 11. 1984 do provozu uvedena lokomotiva ES 499.1009, která v počátcích vykazovala nejvyšší míru spolehlivosti a snad právě proto byla 29. 3. 1985 nasazena do čela slavnostního rychlíku 33391 z Břeclavi do Přerova, jímž byl slavnostně zahájen zdejší elektrický provoz. Jako druhá přišla do provozu ES 499.1011, nasazená o měsíc později a než se koncem března 1985 poškodila menším požárem ve strojovně, dosáhla stejného kilometrického proběhu. Po opravě však brzy následovalo násilné poškození na severním přednádraží v Břeclavi. Při vjezdu s R 203 "Chopin" se bočně střetla se soupravou na vedlejší koleji a po nehodě stála z jedné strany na kolech a z druhé se pozvedlá lokomotiva opírala o vozy. Opravu provedl výrobní podnik Škoda Plzeň. Podle dobových vzpomínek mu přišla uvedená nehoda trochu vhod, protože se mohli konstruktéři přesvědčit o dobře navržené a provedené konstrukci. Po této opravě "eso" jezdilo v atypickém nátěru se světle modrými pruhy, což byl sice značný problém, ale kvůli nedostatku těchto vozidel se přelakování do jednotného nátěru neprovedlo a toto schéma pak bylo později opakovaně obnoveno.

Lokomotiva ES 499.1011 po opravě po požáru i po násilném poškození se už v novém atypickém nátěru představuje 19. 11. 1985 v Otrokovicích. Foto Jaroslav Valeš

"Eso" ES 499.1011 posunuje na osobním nádraží v Přerově. Sousední kusé koleje bývaly zpravidla obsazeny odstavenými stejnosměrnými stroji, čekajícími na přepřah ve zdejší úvrati. Foto Ing. Ivo Raab

Další tvář nahrazovaných vozidel na trati Břeclav - Přerov: "sergeje".
Dne 3. 12. 1984 v Otrokovicích spolu zapózovaly stroje T 679.1087 z LD Břeclav a ES 499.1012. Foto Jaroslav Valeš

Zánovní "eso" ES 499.1014 projíždí 27. 2. 1986 setrvačností okolo Hradla Kurovice. To se nacházelo v úseku Tlumačov - Hulín, jmenovalo se podle blízké vesnice na dohled od Hostýnských vrchů. Do historie brzy na to vstoupilo jako snad první automatické hradlo na tratích tehdejších ČSD. Foto Jaroslav Valeš

Zastávkou Břest, kde ještě 27. 2. 1986 sloužily mechanické závory, projíždí nákladní vlak s "esem" ES 499.1022. Foto Jaroslav Valeš

Když samovýsypné vozy ložené uhlím, tak určitě na jih. Od Otrokovic k Napajedlům jede 3. 2. 1986 stroj ES 499.1023 s ucelenou soupravou vozů řad Fall a Falls. Foto Jaroslav Valeš


K první sériové lokomotivě ES 499.1003, dnes 363.003-5 (ŠKODA 7937/1984) máme tyto základní údaje:

- dodána na základě objednávky FMD č.j. 19392/81-2 ze dne 28.09.1981
- cena činila 9,735.000,- Kčs
- 05.09.1984 převzata k ČSD, Střední dráha, LD Přerov
- v září 1984 vystavena po boku S 499.2001 na XXVI. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
- 07.11.1984 a znovu 14.11.1984 stejnosměrná TBZ Olomouc - Zábřeh na Mor., dosaženo max. r. 135 km/h, 15.11.1984 střídavá TBZ Brno - Podivín, dosaženo maximální rychlosti 137 km/h
- po uvedení do provozu byla spolu s ES 499.1004, 1005 a 1011 pravidelně nasazována na vozbu Rn 56111/51510 do ŽilinyPřed nasazením do ostrého provozu v osobní dopravě prodělaly všechny lokomotivy z ověřovací série uvedené zatěžkávací zkoušky do Bohumína, Petrovic a Prahy a po zahájení elektrického provozu do Břeclavi byly nasazeny právě tam. Samozřejmě, že zpočátku jen v osobní dopravě a to ještě ne na všech vlacích. Ale oběhy byly sestaveny tak, aby naprostá většina vlaků osobní dopravy na břeclavském rameni mohla být s novým GVD 1985/1986 vedena v elektrické trakci. Nasazení řady ES 499.1 umožnilo výrazné zrychlování osobní dopravy - jednak výrazně rychlejšími rozjezdy a kratšími jízdními dobami, a pak brzy na to provedenou úpravou úseku Přerov - Staré Město u Uh. Hradiště, kde se za krátký čas zvedla nejvyšší traťová rychlost na 120 km/h, zatímco jižní a převážně střídavá polovina do Břeclavi měla nadále jen "stovku", s níž musela vydržet až koridorové přestavby na konci 90. let. Jízda těchto vlaků byla tišší a vzhledem k přeměně vytápěcího média pak i čistější a bezpečnější.

Přípřež "es" s ES 499.1035 v čele se 9. 12. 1987 blíží od Tlumačova k Otrokovicím a míjí původní kilometrovník, vyjadřující vzdálenost 156 km od vídeňského severního nádraží. Tehdy ještě běžnému smrtelníkovi praktické nedostupného, ale už za dva roky se to změnilo. Foto Jaroslav Valeš


Použité snímky jsou vázány k samotným počátkům elektrického provozu mezi Břeclaví a Přerovem i období krátce před tím. V dalších dílech vzpomeneme příchod dalších lokomotiv, nástup do nákladní dopravy a rozšiřování vozebních ramen.Text: Lajos s použitím informací Pavla Kukučíka a Ing. Ivo Raaba
Foto: Ing. Ivo Raab a Jaroslav Valeš

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
mlha
Zaslaný: 04.05.2020 7:20  
Založený: 13.05.2015
Miesto: Hluk
Príspevkov: 10
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Parádní článek Leošku, fotky z okolí Starého Města nejsou?
Luko3105
Zaslaný: 04.05.2020 14:27  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 17102
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
tak toto je jedna veľká paráda :klanacka: s nemým úžasom a otvorenou hubou sledujem tie snímky radost2
Bertovec
Zaslaný: 04.05.2020 20:30  
Založený: 05.08.2009
Miesto: Přerov
Príspevkov: 1126
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
No Leo, to je paráda. Měl bych vyhrabat staré diáky té doby... . Konečně! To jsou přesně ty snímky, jež mi chyběly v nedávno vydané knize o této řadě. VELKÝ dík, Leo. Jen musím poopravit komentář snímku z přerovského depa, kde píšeš, že v budově vodárny sídlí klub železničních modelářů. Toto už je také historie, máme svou budovu bývalého celního skladiště kousek od CDP Přerov, kde jsme už rok přestěhovaní a pracujeme na rozšíření kolejiště... . :super2:
lajos
Zaslaný: 04.05.2020 22:03  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13540
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Honzo, já děkuju 🙂 a ta poznámka o KŽM je na místě, tedy byla v době psaní tohoto článku, který trochu delší dobu čekal na vydání a něco se od té doby změnilo 😉
Trakia
Zaslaný: 04.05.2020 22:50  
Založený: 24.11.2015
Miesto:
Príspevkov: 110
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Taky souhlasím,že jsou to skvělé snímky.

Tu dobu zahájení elektrického provozu jsem znal akorát z tisku,neboť mi bylo 12 let. O to více je pro mně tato doba provozu Esí docela málo známou.

Mám jednu malou poznámku. U fotky 14-ky u těch Kurovic bych řekl,že to bude opačný směr,tedy Hulín - Tlumačov. Podle sluníčka (a ještě ke všemu v zimě) jede určitě směr na jih.

Jako poslední poznámku bych zmínil,že osudy strojů z 1.série se v druhé půli 90.let rozdělily. Zejména zmíním stoj 363.005,který se v roce 1999 na několik dalších let stal českotřebovskou dispečerkou (byť administrativně pod DKV Brno) zejména pro trať Brno - Česká Třebová.
lajos
Zaslaný: 05.05.2020 16:08  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13540
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Snímky jsou to opravdu skvělé a já děkuji autorům, že mi je takto poskytli k dispozici.
K poznámce asi tolik - nikde v textu není uvedeno, jakým směrem ten vlak u Kurovic jede. Je tam pouze zmínka, že se traťové hradlo nacházelo mezi stanicemi Tlumačov a Hulín, v tomto pořadí uvedenými, na čemž trvám a to proto, že pořadí je podle kilometráže trati. A to je dost podstatný rozdíl.
Osudy přerovských strojů a nejen z ověřovací série se začaly dělit až na samém konci 90. let, když se spustil elektrický provoz z Brna do České Třebové. A na to taky dojde, teď jsme teprve na samém začátku el. provozu v celé délce trati v polovině 80. let :emo03:
Duko
Zaslaný: 07.05.2020 21:01  
Založený: 02.08.2010
Miesto:
Príspevkov: 12
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Krásna spomienka Leoš. Pripomína mi to tie zlaté krásne časy, kedy sme nestačili cestovať po Československu za novými lokomotívami. V čase TBS overovacích ES-iek sme sa s Palom vozievali na príprahu Podlužana a Baltu, z kabíny novotou voňajúceho "eska (S499.2001)" pozerali na úplne nové ES ky 3-12. Medzitým sme cestovali do Ústí nad Labem, kde sa oživovala séria prvých 20 kusov E499.3, na Velimský okruh, kde jazdila S499.2002 v krásnom prototypovom nátere krémovej, krvavo oranžovej a Jawáckej červenej s čiernymi podvozkami... Ani vo sne ma nenapadlo, že zažívam posledné najkrajšie roky želenice...
lajos
Zaslaný: 09.05.2020 13:34  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13540
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Díky, Dušane :papa:
Na mě to zbrusu nové "eso" dost hluboce zapůsobilo. Mašina tichá, neobvyklé tři "tóniny" pulsních měničů při rozjezdu, moderní tvary, taková celková čistota.
V těch mých 10 - 11 letech tím bylo prakticky rozhodnuto o dalším profesním směřování :emo30:
rodney001
Zaslaný: 14.05.2020 16:36  
Založený: 22.03.2010
Miesto:
Príspevkov: 115
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
PRáVE PRETO TERAZ SI TAM KDE SI
KarlicekM
Zaslaný: 10.05.2020 19:54  
Založený: 10.05.2020
Miesto:
Príspevkov: 2
 Re: Přerovská ''esa'' (1)
Velmi pěkné počtení, díky. :bingo:
cas


Tamara
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 131 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 131

Viac ...