Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Farebný príbeh rušňov > Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 754.066

Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 754.066

 
Následující pojednání bylo zamýšleno již dříve, avšak zpracování urychlila mimořádná událost, která se zapsala nejen do už tak pestrého životopisu motorové lokomotivy 754.066.

 


U každé řady se najdou vozidla, která nějakým způsobem vyčnívají, poutají pozornost a vůbec hlouběji vstupují do našeho povědomí. U někdejší dieselové rychlíkové aristokracie ČSD, což byly nepochybně "čtyřky" - neboli řada T 478.4/754 - to byl a dosud je stroj T 478.4066 resp. 754.066.Tovární snímek nové lokomotivy T 478.4066 byl pořízen na jaře roku 1980 a otištěn na zadní stránce časopisu Železničář.
Obrázek pořídil známý fotograf, především však tehdejší zaměstnanec podniku ČKD Lokomotivka a pozdější šéfkonstruktér Ing. Bohumil Skála.
Archivní výtisk časopisu FMD Železničář poskytl Stanislav Tresa
Lokomotiva sympatického pořadového čísla se stala velmi známou a populární obnovením a udržováním původního celočerveného nátěru skříně. Tmavě červený kabát, který střídavě odrážel lesk slunce ve všech ročních obdobích a stejně tak uměl na sebe vzít temnou podobu, když se zrovna slunci nedařilo, vysloužil lokomotivě všeobecně známou přezdívku "Rudý ďábel". Spojitost s parní řadou 476.0 zde hledejme jen v použitém dominantním odstínu. A ty tři šestky - neb kontrolní číslice "9" je vlastně šestkou otočenou - také neberme jako biblické označení pekelných stvoření.Obyčejný provozní snímek lokomotivy T 478.4066 v Ústí nad Labem hl. n., pořízený 12. 6. 1982. Za mašinou je (červený) lůžkový vůz německé společnosti Mitropa. Foto Ladislav Kroul

Lokomotiva T 478.4066 je už po prvních dílnách, obnovený vnější nátěr a na čela přišly předepsané 300 mm široké žluté výstražné pruhy. Během výluky u Vilsnice, 22. 9. 1984. Foto Ladislav Kroul
Stroj původního označení T 478.4066 byl pod výrobním číslem 10920 výrobně dokončen v závodě ČKD Lokomotivka v Praze-Libni na jaře 1980. Náležel k šedesátikusové první i poslední sérii těchto lokomotiv (T 478.4027 až 4086). K ČSD byl převzat 24. 3. 1980 a přidělen byl do tehdejšího Lokomotivního depa Děčín v Severozápadní dráze. Už o dva dny úspěšně podstupuje výkon TBZ a může se tak zařadit do běžného provozu. Ten tehdy znamenal náročnou vozbu vlaků osobní dopravy z Děčína hl. n. do Prahy hl. n. i Prahy-střed (dnes Masarykovo nádraží). Šlo hlavně o mezistátní rychlíky od německých hranic, tak jako vnitrostátní rychlíky a samozřejmě též i osobní vlaky. Nové "čtyřky" tehdy v Děčíně doplnily už zaježděné prototypy řady T 478.4, tehdy ještě v původním stavu, před rozsáhlými úpravami u výrobce a nahradily dosavadní převahu řady T 478.3. Do přístavního města tehdy přišly nové stroje T 478.4031, 4037, 4038, 4039, 4040, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4064, 4065, 4066 a 4067. Do roku 1986, kdy byla dokončena úplná elektrizace levobřežní trati č. 090 Praha - Ústí nad Labem - Děčín, kralovaly zdejší osobní vozbě. Děčínské depo však obsluhovalo i další tratě směr Česká Lípa, Liberec a Rumburk a podílelo se na přetazích vlaků do příhraničního Bad Schandau DR v tehdy ještě východním Německu."Čtyřka" ř. 066 již ve službách depa Chomutov a s novým řadovým označením - zde je odstavena během provozní přestávky 19. 2. 1990 v Pobočném lokomotivním depu Karlovy Vary během dobírání vody. Na varské dolní nádraží se tehdy tahala souprava expresu 130/131 "Ohře". Foto Ladislav Kroul

Vyleštěná střecha je poznat i z černobílého snímku, pořízeném při zataženém počasí. Stroj 754.066 posunuje v rámci přepřahu ve stanici Karlovy Vary (horní nádraží). Výměny lokomotiv v rámci změny trakce se tam prováděly dlouho - od roku 1983, kdy tam dospěla trolej ze Sokolova, do přelomu let 2005 a 2006 - to se na podzim etapovitě otevřel elektrizovaný úsek až do Vojkovic nad Ohří a koncem jara následujícího roku se pavučina ucelila na celé trati pod Krušnými horami. Foto Stanislav Tresa

Proměna vzhledu pokračuje - stroj 754.066 již obdržel nový jednotný nátěr, který byl následně doplněn výzdobou v režii strojvedoucích LD Chomutov. Dne 13. 8. 1992 tam dovezla spěšný vlak č. 984. Foto Ladislav Budín

Neskutečný půvab ještě nemodernizované a neelektrizované dvoukolejky v údolí řeky Ohře připomíná snímek lokomotivy 754.066, pořízený roku 1994 poblíž Vojkovic nad Ohří. Foto Pavel Bittner, repro z časopisu Dráha 7/1995.
Dokončenou elektrizací uvolněné stroje našly nové uplatnění poměrně nedaleko, v LD Chomutov. Tamní depo se dvěma mohutnými rotundami a velkou remízou bylo doslova královstvím motorové trakce, zejména však pro osobní dopravu - takové bylo dělení hlavně na podkrušnohorské magistrále, kde zase tu nákladní zajišťovalo hlavně PLD Sokolov. A v Chomutově 4. 6. 1986 skončila i lokomotiva T 478.4066. Jezdilo se tehdy hlavně od Mostu po Karlovy Vary, dále přes Žatec a Lužnou do Prahy - na nádraží střed přes Dejvice a na hlavní nádraží po tzv. Pražském Semmeringu a Smíchov. Vozily se též vlaky přes Žatec západ do Plzně, přes Louny a Slaný do Kralup i jiné další. Ale hlavním kolbištěm byla ještě levostranně provozovaná, neelektrizovaná a zhusta ještě návěstní mechanikou zdobená dvoukolejka na úpatí Krušných hor do Karlových Varů. Když výkonů pro motorové lokomotivy v Chomutově v polovině 90. let ubylo, následoval po 10 letech působení další přesun. Lokomotiva už dávno nesla nové označení podle pravidel UIC a to 754.066-9 - administrativně od 1. 1. 1988 a také někdy v té době byla i fyzicky přeznačena. Záhy následoval i nový jednotný nátěr se širokým obvodovým pruhem, ale dlouho si jej neužila. Ještě v létě 1994 se vrací z hlavní opravy v ŽOS Česká Třebová a nese starší verzi jednotného nátěru tzv. vzor 1982, tedy červenou skříň i střechu, čelní 300 mm široké žluté výstražné pruhy, tmavě šedý rám a spodek a k tomu tlusté šikmé červeno-bílé šrafování pluhů (to už v normě zahrnuto nebylo).Ještě zánovní lak zářil na skříni lokomotivy 754.066, když byla 17. 6. 1995 zachycena v domovském Chomutově po zastavení s rychlíkem na přepřah do elektrické trakce. Foto Ladislav Kroul

Zase 754.066 a dvoukolejka - ale s běžným pravostranným provozem. To už je ve službách DKV Veselí nad Moravou a jednoho mrazivého, avšak slunečného dne 27. 12. 1996 vedla polední spěšný vlak Sp 1924 z Bojkovic do Brna okolo Nemotic a Brankovic. Foto Lajos

Stroj 754.066 předtápí 25. 1. 1998 soupravu jesenického rychlíku R 807 ve výchozím Veselí nad Moravou a v této podobě vstupuje do posledního roku provozu. Za lokomotivou některé možná zaujme traktor Belarus
V tomto už tehdy výrazně odlišném nátěru se 754.066 ke dni 21. 6. 1996 předala do DKV Veselí nad Moravou, kde se v té době začaly "čtyřky" soustředit a to na úkor odchozí řady 749. Turnusová potřeba 11 lokomotiv řady 754 svědčí o nebývalém množství výkonů i potřebných vozidel. Tyto stroje vozily R, Sp a Os vlaky na základním rameni do Brna a Bojkovic, rychlíky do konce milénia ještě až do Trenčianske Teplé resp. Trenčína a dále lázeňské rychlíky ze Starého Města u Uh. Hradiště do Luhačovic. Malým doplňkem byla spíše místní nákladní doprava - krátce vozba Mn vlaků do Velké nad Veličkou, Pn vlaky ze Starého Města do Veselí a později přibyly dnes už zapomenuté Pn vlaky z Veselí do Blažovic. Tam všude byla 754.066 k zastižení - a když se dařilo, i k fotografování. V uvedené podobě sloužila do léta 1998, kdy se plánovaně odstavila do vyvazovací opravy. Tu provádělo přímo domovské depo, které jinak od 1. 1. 1997 přešlo pod křídla integrovaného DKV Valašské Meziříčí. Během MVY opravy se začala provádět částečná nátěrová obnova skříně, která po zralém rozhodnutí přešla do obnovy kompletní. Tehdy ještě v klasickém syntetickém emailu. V prosinci 1998 byla oprava dokončena, lokomotiva seřízena na suchém odporu domovského depa, zvážena a mezi vánočními svátky se podrobila nové TBZ a to z důvodu rekonstrukce pojezdu. Odstraněny byly závěsky u podvozků a nahradily se pryžokovovými sloupky. Při "policajtce" na úseku Staré Město - Přerov se i díky novým dvojkolím a silným obručím hravě dosáhlo přepočtené rychlosti 130 km/h. Vzápětí se "Rudý ďábel" zařadil do turnusové služby a jezdil na uvedených ramenech.Snímek právě opravené lokomotivy 754.066 během křižování v Uherském Hradišti, dne 28. 12. 1998, cestou na předepsaný jízdní výkon technicko-bezpečnostní zkoušky. Foto Lajos

Jeden z prvních provozních snímků, pořízený 9. 1. 1999 ve Veselí nad Moravou, kde stroj 754.066 zapřahá devítivozový posilový nedělní rychlík R 1504 do Prahy. Na čele ještě dočasně "chybí" značka ČD. Foto Lajos

Běžný provozní snímek z prvního roku provozu - 754.066 vede odpolední rychlík R 721 z Luhačovic do Prahy a 25. 7. 1999 právě opouští stanici Uherské Hradiště, kterou ještě od Starého Města kryla návěstní mechanika. Foto Lajos

Rok 2000 je prezentován podzimně laděným snímkem z malebného lesnatého úseku Jetřabice - Bohuslavice u Kyjova, kudy naše 754.066, vedená zkušenou rukou pana Františka Loveckého, vedla 31. 10. 2000 osobní vlak č. 4109 z Brna do Veselí nad Moravou

Zajímavý moment z historie řady 754 ve veselském depu - vozba nákladních vlaků. Odvoz prvního denního vlaku Pn 64472 Veselí n. M. - Blažovice (- Brno-Maloměřice) po převzetí řadou 754 zajistila 12. 6. 2001 právě 754.066. Vlak byl však kvůli špatné návaznosti s jinými nákladními vlaky málo vytěžován a stal se předmětem redukcí v lednové změně GVD 2001/2002. Foto Lajos

Od ledna 2002 už byla 754.066 vedena letmo a její skříň, lakovaná syntetikou, začala bez údržby chřadnout. Podobně však chřadla i kondice jejího motoru a v době pořízení snímku to bylo jen pár týdnů před jejím nedobrovolným odstavením. Odpoledne 25. 8. 2002 ji vidíme obtáčet vrchol na Pitíně s rychlíkem do Brna. Foto Lajos
Tato druhé kapitola veselského provozu trvala necelé čtyři roky. Od konce ledna 2002, po třetí změně GVD 2001/2002, která obnášela redukci výkonů a snížení potřeby, byla 754.066 vedena letmo, což se brzy podepsalo na jejím stavu. Horší to bylo s technickým stavem, když citelně klesal tlak oleje motoru z důvodu problémů na hlavním uložení. Po předchozí opravě byl v mašině ještě nemodernizovaný typ motoru K 12 V 230 DR bez zesílené skříně a tak se podobné problémy daly očekávat. Nebývalo to pravidlem, ale mnoha obrýleným strojům to výrazně krátilo proběhy mezi dílnami a u starších řad 753 a 750 to mívalo i fatální důsledky v podobě definitivního odstavení. Během jednoho týdne na přelomu září a října 2002 se tak samovolně odstavily hned dvě veselské "čtyřky" - 754.066 a 754.030. Popisovaný stroj měl takříkajíc štěstí - v té době se houfně odstavovaly nadbytečné stroje řady 750. A protože v PJ Valašské Meziříčí bylo i několik strojů se zesílenou motorovou skříní, byl jejich budoucí osud vlastně zpečetěn. Dosud plně funkční "nulka" 750.156 dorazila počátkem ledna 2003 do Veselí. Nejprve na ní vykonali autorizační zkoušku mladí strojvedoucí a pak se mohla odstavit. Její motor se převázal do 754.066, která čekala na vhodného "dárce orgánů". V daném případě do byla dobrá volba, protože tehdejší odbor kolejových vozidel řady 750 systematicky utlumoval a takto byla lokomotiva ještě něčím užitečná - i když se vědomě odstavila zdravá mašina. Ale modernější "čtyřka" měla přece jen přednost. Převaz byl spojen s opravami skříně, pomocných pohonů a pojezdu. Omlazovací kúra se završila dalším přelakováním, znovu do působivé červené, avšak tentokrát už v kvalitních polyuretanových barvách. To proběhlo během května 2003 a v červnu následovalo oživení a nastavení výkonu na odporu. Lokomotivě jako by se zpět na trať nechtělo - pořád zlobila se skluzem, což si vyžádalo převaz trakčního motoru, laborování s proudovými čidly, opakované zkušební jízdy - samostatně i se zátěží. Když už bylo všechno hotové, nechala se bývalá turnusová osádka slyšet, že už ji nechtějí. Že jiné mají zrychlený ohřev chladicí kapaliny odporovými topnicemi a vypínatelnou spojku kompresoru. Naštěstí byl potřebný materiál ještě k dispozici a tak si i díky čilé komunikaci jízdního a správkárenského personálu podařilo uvedené instalovat a lokomotivu nejen vrátit do provozu, ale i do pevných rukou turnusáků.Oživená 754.066 se v červnu 2003 zabíhá a seřizuje na suchém odporu veselského depa. Při této příležitosti byla na okamžik vyzdobena symbolem vlády pracujícího lidu a kryšpínovskou tabulkou. Skoro jako z výroby, nebýt širokých talířů nárazníků, odlišných popisů a plné hvězdy - ta původní byla jen žlutý reliéf

Na paprsku u veselské točny vznikl 22. 6. 2003 snímek "rudých bratrů", v tomto případě 754.066 a 742.346, opatřených typizovanými nátěry, typickými pro přelom 70. a 80. let

Opravdové "rudé bratrstvo" se sešlo večer 2. 7. 2005 před halou tišnovského depa, kde vedle sebe pózovaly opět dobově shodně vybarvené stroje 754.068 (tehdy již z Ostravy), T 466.0286 (735.286) z Rakovníka, 754.066 z Brna-Maloměřic a T 679.1529 (781.529) z Letohradu

Podvečerní setkání v Nedvědici v červenci 2005 - zde i skladba vozů navozuje atmosféru z počátku 80. let, kdy se temně červené "čtyřky" ujímaly služby

V letním vedru, na svatou Annu, u zlátnoucích obilných lánů u Brankovic, vedla 26. 7. 2005 lokomotiva 754.066 odpolední spěšný č. 1729 vlak z Brna do Bojkovic. Právě míjí mechanickou předvěst stanice Nemotice

Na podzim 2007 služba rudé 754.066 v takříkajíc původním stavu elektrické výzbroje vrcholila. V neděli 23. 9. 2007 vyjela s posíleným spěšným vlakem z Brna do Bylnice. A právě minula mechanickou předvěst žst. Uherský Ostroh. Dosloužila hned počátkem následujícího roku, ostatně výkopové práce podél kolejí svědčí o probíhající změně
Už v dalším roce mění stroj 754.066 domovskou služebnu, a to když se "vypakováním" tzv. rychlých a vysokých z Veselí nad Moravou stěhuje s naprostou většinou soukmenovců do Brna-Maloměřic a to ke druhé změně GVD 2003/2004, tedy 12. 6. 2004. Podstatné však je, že nadále turnusově slouží na východ od Brna, na Vláře a to až do února 2008. Tehdy se navršil počet kilometrů a lokomotiva se odeslala k provedení hlavní opravy, znovu v České Třebové, tehdy firmě ČMKS Lokomotivy. Současně se provedla modernizace v podobě instalace nového řídícího systému, zvenčí znatelná podle LED svítidel a UIC zásuvek. Pro fanoušky bylo však rozhodující, jak bude stroj 754.066 vypadat. Díky více než kladnému vztahu brněnských techniků k tomuto tématu se podařilo klasický rudý háv obnovit. Od počátku července 2008 tak obnovený "Rudý ďábel" znovu začal těšit jeho příznivce. To už začal častěji jezdit na Jihlavu, uměl se občas vracet na Vláru a vyskytl se třeba i na tzv. staré Tišnovce v rámci vozby víkendových posil. V Brně takto sloužil přes čtyři roky, než se k 28. 10. 2014 převedl do DKV Plzeň.Jeden z prvních výkonů opravené - a zmodernizované - 754.066 se odehrál 6. 7. 2008, kdy odvezla nedělně posílený pár spěšných vlaků do příhraničního Vlárského průsmyku. Takto vypadala při vjezdu do regionálního uzlu Veselí nad Moravou. V pozadí je na nákladním voze původní kabina ze stroje 754.049, těžce poškozená při prudkém najetí v Brně, odst. nádraží "B" v lednu 2004

Nádherně vyhlížející 754.066 se 27. 7. 2008 vine četnými oblouky pod Bystřicí nad Pernštejnem se spěšným vlakem ze Žďáru nad Sázavou do Brna

Lokomotiva 754.066 dojela ráno 1. 9. 2008 do Veselí nad Moravou jako názorná školní pomůcka pro strojvedoucí, kteří se tehdy seznamovali s obsluhou modernizované řady 754

Retro rychlík "Junák" s motorovými vozy 854.021 a 854.027 se odpoledne 3. 7. 2009 setkal v Zastávce u Brna s červenou "čtyřkou" 754.066. Na jihlavské trati k takovým setkáním běžně nedocházelo - v době služby táborské řady M 296.2 zde převládaly jihlavské "zamračené"

Jedna z občasných cest na východ od Brna - 26. 1. 2010 veze stroj 754.066 spěšný vlak č. 1732 ze Starého Města do Brna a na okamžik zastavil ve stanici Uherský Ostroh

Hezky jim to spolu ladí - v lehce mrazivém, ale slunečném ránu 13. 3. 2014 čekala 754.066 pokyn k odjezdu IC 560 "Šohaj" z Veselí nad Moravou do Starého Města, resp. cílové Prahy
Redislokace právě této známé lokomotivy byla zapříčiněna vybavením novým řídícím systémem a na pozadí bylo dočasné zapůjčení především plzeňských "čtyřek" na Slovensko v závěru toho roku. V této době byla sláva a rozmach řady 754 v Plzni už dávno pryč. Někde je nahradila elektrizace, jinde lehká motorová vozba, na nejsilnějším domažlickém rameni je utlumil nástup motorových jednotek řady 844, anebo služba EuroRunnerů společnosti ALEX na dálkových vlacích. Takže kromě vozby zbylých vlaků na Chodsko zbyly už jen mimořádnosti, záskoky za chybějící elektrické lokomotivy do Prahy či Chebu, nebo příležitostná vozba VSOE - tedy Orient Expresu. Řada 754 DKV Plzeň však pronikla i do sezonní vozby z Českých Budějovic do Nového Údolí (naposledy v roce 2017), tam však popisovaná 754.066 nebyla nasazena. Stejně jako v Klatovech, kde se ještě v "klasice" jezdí do Železné Rudy-Alžbětína. Až v předjaří roku 2018 se 754.066 objevila na jihu Čech a střídala se na vozbě vlaků Ex 531/530 "Jižní expres" v úseku České Budějovice - Český Krumlov, resp. Kájov, kde vlak soupravově končí, protože modernizace trati byla natolik drastická, že nezbyly skoro žádné odstavné koleje. V dubnu se pak klasické soupravy s patrovými vozy objevily na trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice, kde léta před jezdily jen motorové vozy a jednotky. A právě toto vozební rameno se rudé "čtyřce" stalo velmi osudným, když 23. 5. 2018 došlo v Nové Vsi nad Lužnicí k těžkému střetu s nákladním automobilem na přejezdu u stavědla č. 2. Stalo se tak při vedení osobního vlaku č. 8709. Při nehodě byl zraněn strojvedoucí, který se však pohotově stihl ukrýt ve strojovně. Laminátová část lokomotivy však náraz nevydržela. Po dočasném týdenním pobytu v PJ České Budějovice se těžce poškozená lokomotiva odvezla v konvoji, taženém "plecháčem" 242.213, do Plzně. A po dalších týdnech se objevila v dílnách ČMŽO Přerov, což je náznakem, že začne její oprava. Kdy bude hotova, s pomocí které neprovozní obrýlené lokomotivy se obnoví - a jak bude vypadat, za čas uvidíme.Vyčištěná 754.066 vede 24. 3. 2018 vlak Ex 531 "Jižní expres" mezi Křemží a Holubovem. Foto Ľubomír Podlaha

Fantastický záběr se podařil o den později, tedy 25. 3. 2018 na obnoveném příhradovém mostě mezi Křemží a Holubovem, kudy stroj 754.066 vedla opět Ex 531 do Českého Krumlova. Foto Ľubomír Podlaha

V důsledku provozních mimořádností vedla sledovaná lokomotiva 754.066 soupravový vlak Sv 101242, který byl zachycen v úseku Hluboká nad Vltavou - Nemanice. V pozadí je patrný zámek na Hluboké, který patří k nejhezčím v Čechách. Foto Ľubomír Podlaha

Apokalypticky působící snímek z podvečera 30. 5. 2018, pořízený mezi Hlubokou a Zliví. Projížděl tudy konvoj, vedený strojem 242.213, který do Plzně vezl další 754.063, 210.058 a těžce poškozenou 754.066. Foto Ľubomír Podlaha

Tady tedy dosavadní barevný příběh rudé lokomotivy 754.066 zatím končil a čekali jsme, zda na něj podaří přijatelným způsobem navázat. Modrých "brejlovců" je už dost... A podařilo se !Lokomotiva 754.066 vyjíždí 2. 2. 2019 z vlečky Přerovských strojíren resp. ČMŽO na přerovské přednádraží i s opravenou "laminátkou" 240.109 ČDC, kterou vzápětí v rámci zkušební jízdy odveze do Břeclavi. Foto David Maštalíř

Oslabené paprsky slunce dopadají na přelakovanou skříň lokomotivy 754.066, která se 2. 2. 2019 chystá k odjezdu z OKV Břeclav zpět do Přerova. Druhého dne proběhne její převzetí zástupci OCÚ Západ. Foto David MaštalířPočátkem února 2019 byla v přerovských dílnách ČMŽO dokončena oprava násilného poškození, včetně nátěrové obnovy v klasickém schématu. Lokomotiva prodělala zkušební jízdu se zátěží i bez ní na koridorové trati do Břeclavi a následně byla převzata zástupci OCÚ Západ, SÚ Plzeň a tam spolu s rovněž někdejší děčínskou a pak chomutovskou "čtyřkou" 754.064 odjela zpět do domovské Plzně. Po reprofilaci dvojkolí a nezbytných prohlídkách a opravách se zařadí zpět do provozu.


Text: Lajos
Foto: Bohumil Skála. Ladislav Kroul, Ladislav Budín, Pavel Bittner, Ľubomír Podlaha, David Maštalíř a Lajos


Autor článku děkuje svým milým kolegům za nezištné poskytnutí fotografií

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Fajkus
Zaslaný: 25.02.2019 4:29  
Založený: 21.10.2009
Miesto:
Príspevkov: 74
 Re: Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 75...
Jsem rád, že "Rudý ďábel povstal z popela" :number one:

krátké videjko z návratu:
>>odkaz (https)<<
mlha
Zaslaný: 25.02.2019 6:01  
Založený: 13.05.2015
Miesto: Hluk
Príspevkov: 10
 Re: Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 75...
Ten traktor je Bělorus, zvaný buldobagr
lajos
Zaslaný: 25.02.2019 18:37  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13858
 Re: Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 75...
Děkuji, opraveno, Mlho ! :papa:
Duuso
Zaslaný: 25.02.2019 6:56  
Založený: 06.06.2010
Miesto: Levice
Príspevkov: 394
 Re: Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 75...
Perfektný článok, palec hore !
Jurro754
Zaslaný: 25.02.2019 13:18  
Založený: 15.10.2009
Miesto:
Príspevkov: 1106
 Re: Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 75...
Perfektne nafotené, zmapované, popísané :bingo: hlavne neopakovateľné fotky z Vláry potešili :flower:
lajos
Zaslaný: 25.02.2019 18:40  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13858
 Re: Barevný příběh ''rudé čtyřky'' 75...
Díky všem za kladné ohlasy :papa: :klanacka:
Je to kultovní mašina :kvetinka:
cas


Barbora
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 128 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 128

Viac ...