Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom

Hradčovice 1988

 
Třicet let nás dělí od velké nehody, která se odehrála v neděli 9. října 1988 v malé, avšak nepříznivými osudy provázené stanici Hradčovice. Tato nijak významná dopravna na trati Brno - Trenčianska Teplá se dvěma dopravními kolejemi a krátkou, třetí a kusou manipulační, byla v rozmezí 14 let dějištěm tří velkých železničních nehod, při kterých byl ničen majetek dráhy, vznikala těžká zranění a bohužel, platilo se i daní nejvyšší, lidskými životy.

 


První nehodová událost se odehrála 23. 11. 1974, když za manipulačním nákladním vlakem nedošlo k přestavení vjezdového mechanického návěstidla od Kunovic do polohy "Stůj" a jím se pak řídila četa následného motorového osobního vlaku. Došlo k prudkému najetí, které mělo tehdy na následky jen lehčí zranění. Motorový vůz M 262.0120 však byl pro velký rozsah škod následně zrušen.

Velmi známou a dodnes živou událostí, byla čelní srážka osobního a nákladního vlaku mezi Hradčovicemi a Popovicemi nad ránem 11. 11. 1977. Tehdy došlo k nedovolenému odjezdu osobního vlaku z Hradčovic a to kvůli předchozímu posunu jeho soupravy dále od zadního zhlaví, přes nějž stál poslední vůz - a bylo jej třeba uvolnit pro mimořádné křižování. Z popotažení se nedohodnutým způsobem posunu stal nedovolený odjezd a na širé trati došlo k osudovému střetu. Ve strojovně lokomotivy zahynul její strojvedoucí, v soupravě pak čtyři cestující. Další těžká a lehká zranění, vysoké hmotné škody, vliv na dopravu. Kromě jiného byly pro vysoký rozsah poškození zrušeny lokomotivy 556.0211 od nákladního vlaku a T 478.1063 od vlaku osobního.Jeden ze symbolů a aktérů nehody v Hradčovicích v roce 1988 - motorová lokomotiva T 478.1225, nově 751.225-4. Zde ji vidíme na snímku z přelomu 70. a 80. let při předtápění soupravy osobního vlaku z Veselí nad Moravou do Brna hl. n. Ve vlaku jsou zařazeny už tehdy obstarožní vozy řady Daa-d a Bai (By). Znalce historie zaujme přechodová lávka přes kolejiště v pozadí. Repro z kroniky BSP T 478.1225

Bezvadně vypucovaná, temně červená T 478.1225 v čele odpoledního osobního vlaku č. 4111 z Brna do Veselí nad Moravou. Právě v Bučovicích uhýbá rychlíku R 725 Brno - Trenčianska Teplá, z nějž byl tento snímek v září 1984 pořízen. Na mašině byl zachycen jeden z turnusových strojvedoucích, pan Jaroslav Juráň, dnes poslední žijící z této sestavy. Foto Palo, sbírka LajosTřetí a doufejme, že již poslední těžká nehoda proběhla právě před 30 lety. Bylo to v době, kdy tzv. Vlárská dráha byla ještě plnohodnotnou železnicí s osobní i dálkovou, rychlíkovou dopravou, která fungovala v její historické trase od Brna po Trenčianskou Teplou. Byly dvě hodiny po poledni a ze sousedního Uherského Brodu byl přijat odpolední rychlík č. 722 Trenčianska Teplá - Brno hl. n. Protože byla neděle, tak stejně jako v pátek tento vlak pokračoval jako posila přes Havlíčkův Brod do Prahy hl. n. V čele těžké soupravy, kde kromě oddílových vozů 2. třídy, nechyběla ani 1. třída a služební vůz s poštovním oddílem (vše ze stavu Vozového depa Brno, dom. st. Brno hl. n.), duněla naleštěná lokomotiva T 478.1225 z tehdejšího Lokomotivního depa Veselí nad Moravou. Vlastně již byla úředně vedena jako 751.225-4, ale platné označení bylo zatím ještě přes šablonu napsáno na bočních dveřích, jak se v době přechodu slušelo a patřilo.Lokomotiva T 478.1225 po střetu s kamionem, ještě před zahájením odstraňování následků nehody - vykolejená a položená na pravý bok. Ve směru jízdy i podle technického popisu, neboť jela 1. stanovištěm dopředu. Kromě jiného asi zaujme registrační rychloměr se zaseklou ručičkou. Nebohá "cecula" T 478.1225 sloužila vlastně jen něco málo přes 17 let. Jedna z nejmladších svojí řady (ČKD 7717/1971) byla k ČSD převzata 23. 4. 1971, už o den dříve je datován výkon TBZ. Přidělena byla do LD Brno (dolní nádraží) a jezdila především do České Třebové a Přerova, tedy na hlavních výkonech motorové trakce LD Brno v té době. Po přidělení nových "čtyřek" z ověřovací série na jaře 1979 přešla 22. 5. 1979 do LD Veselí nad Moravou. Tam pak sloužila v pevném turnusovém obsazení na vozebních ramenech Brno - Trenčianska Teplá/Luhačovice/Kúty/Přerov. Na základě rozsáhlých škod a faktického zničení na místě nehody byla výnosem ÚŘ ČSD č.j. 57.104/88-12 ke dni 7. 12. 1988 zrušena a dnem 30. 12. 1988 pak ukončena její likvidace a vyřazení ze stavu. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek

Pohled od přejezdu na západ, do obvodu stanice. Vpravo leží vykolejený služební vůz, určený též pro přepravu pošty, před ním jeho podvozek. Mezi osobním vozem 2. třídy je patrná lokomotiva T 478.1225. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek

Pohled od lokomotivy směrem k vjezdovému zhlaví - v popředí vržené odjezdové návěstidlo, za ním služební vůz řady Ds, na prostřední 1. staniční koleji strojí křivě vykolejený vůz 2. třídy, v pozadí vystupuje střecha staniční budovy. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek

Pohled přes podvozek služebního vozu ke zhlaví, vpravo "půlený" vůz řady ABm a vedle něj zdeformovaná kolej.
Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan MarekRychlík se už blížil od Drslavic k přibližovacímu úseku přejezdového zabezpečovacího zařízení, které krylo kolej v Hradčovicích na záhlaví, tedy mezi výměnami a světelným vjezdovým návěstidlem od Uherského Brodu. Tehdy ještě nebyla postavena "trenčínská" silnice I/50 v nynější trase, kdy v podobě obchvatu míjí okolní obce. Jezdilo se postaru, dolní částí Uh. Brodu, na Havřice, Hradčovice, Podolí a Míkovice do Kunovic. Tak tudy jela i troje kamionů z tehdejšího Sovětského svazu (SSSR). Přinejmenším poslední z nich najel na přejezd, kde byly jen výstražníky typu VÚD bez závor, v poloze "Výstraha". Jeho návěs už nestihl z přejezdu sjet, když do něj najelo čelo vlaku. Traťová rychlost je zde 80 km/h. Vlivem mohutné kinetické energie se z loženého návěsu stalo beranidlo, které metlo vše, co mu stálo v cestě. Těžce byla zasažena výpravní budova (vlevo ve směru jízdy) a to nejen v přízemí, kde byly a jsou služební prostory a též služební byt v patře a ještě další byt v podkroví. V tu chvíli zde vznikla změť sutin z budovy a trosek kamionu, vozů a především lokomotivy. Ta vykolejila a položila se na pravý bok, několik osobních vozů vykolejilo. Výpravčí se ještě stihl zachránit útěkem, ale dozorce výhybek zahynul v troskách budovy. Strojvedoucí přežil, ale s těžkým zraněním. Viník nehody, řidič kamionu, byl nárazem katapultován ven z kabiny a přežil vlastně bez zranění. Místo nehody bylo prosypáno želatinovými kuličkami, které kamion převážel.Pohled na soupravu rychlíku R 722 od staniční budovy, vedle nich je zbytek návěsu. Ze snímku je patrné, že výstražník typu VÚD - patrně vpravo od cesty a tedy před místem nárazu - nebyl střetem zasažen a zůstal na svém místě. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek


Více než působivý pohled na torzo dopravní kanceláře staniční budovy žst. Hradčovice. Poněkud tragikomicky zdejší demolici ustál bez úhony jen obraz prezidenta republiky dr. Gustáva Husáka. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek
Po záchranných pracech začalo odstraňování následků nehody, kde vedle nehodových jeřábových jednotek a nehodových pomocných vlaků pomáhala také armáda a požární sbory z okresu Uherské Hradiště. Lokomotiva byla nejprve nakolejena a byl záměr ji převézt alespoň do depa, ale nakonec byla pro značný rozsah škod na skladištní koleji rozpálena a po částech odvezena do domovského depa a posléze do Kovošrotu. Zrušena byla ze dni 7. 12. 1988 a pak dnem 30. 12. 1988 je datována fyzická likvidace, tedy předání národnímu podniku Kovošrot. V depu po ní ještě další dvě desítky let zůstaly odstrojené podvozky, sloužící jako manipulační při opravách.Výstižný pohled na výpravní budovu od silnice, vedoucí k přejezdu. Pobořena byla většina přístavku a část navazující patrové stavby.
Repro z kroniky BSP T 478.1225


"Průřez" nádražní budovou v Hradčovicích. Repro z kroniky BSP T 478.1225


Na koleje postavený vrak lokomotivy T 478.1225. Vozidlo nezpůsobilé ani nouzové jízdy, proto bylo po odklizení z kolejiště, které se vzápětí začalo opravovat, přímo na místě nehody řezat na části. Repro z kroniky BSP T 478.1225


Po usazení lokomotivy T 478.1225 zpět na kola bylo už na pohled patrné, že její služba zde předčasně skončila.
Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek
Výpravní budova byla postupně opravena, k řízení dopravy přechodně sloužily přenosné buňky, uložené vedle pobořené budovy. Velmi dlouho ukazovaly ručičky služebních hodin čas 13:54, tedy okamžik nehody. V roce 1994 tam pak bylo aktivováno nové zabezpečovací zařízení TEST, o cca dekádu později zmodernizované na možnost dálkového řízení a stanice byla řízena výpravčím, de facto úsekovým dispečerem, z Kunovic a časem se řízení přeneslo na CDP Přerov. Hlavní silniční tah neustále hučí na doslech od stanice a před přejezd protéká jen místní doprava.Snímek čela výpravní budovy žst. Hradčovice během odklizovacích prací. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek


Oprava sjízdnosti dráhy - jak je ze snímku od osudového přejezdu zřejmé, byla opravena pouze přímá 1. staniční kolej a napojení vedlejší koleje se zatím nerealizovalo. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek


Automatická strojní podbíječka dokončuje opravu 1. staniční koleje v Hradčovicích. Foto archiv HZS Uherské Hradiště, repro sbírka Ivan Marek
Těžce zraněný strojvedoucí Václav K. se ze svých zranění zotavil alespoň natolik, že se mohl vrátit do práce - ale následky mu už nedovolily vrátit se na stroj, několik let pracoval jako částečně invalidní důchodce na dílně, v přípravném oddělení a později mu byl přiznán úplný důchod. To už se jeho zdravotní stav povážlivě zhoršoval a v roce desátého výročí nehody ve věku 56 let odešel na věčnost. Určitě stojí za zmínku, že o nehodě docela otevřeně hovořil, vzpomínky doložil velmi působivými snímky - rozhodně to nebyla, událost, před kterou by se skrýval a chtěl ji vytěsnit z paměti. Naopak, rozhovory o ní, jakoby se snažil své hrůzné zážitky ventilovat a ulehčit si, vyrovnat se s tím. Vzpomínky patří i jeho manželce Františce, která o jeho pozůstalost pečovala a stejně tak i kroniku Brigády socialistické práce (BSP), tedy spíše sehranému kolektivu, který se o lokomotivu T 478.1225 příkladně staral. Za svým mužem odešla jen několik let po té, také předčasně a ve stejném věku 56 let. "Pozůstalí" strojvedoucí si záhy adaptovali lokomotivu T 478.1224, tehdy letmo sloužící a sloužili na ní do roku 1994 a po dočasném působení na brněnských strojích 750.022 a 750.213 se usadili na vzorně opečovávané lokomotivě 754.012.Podvozky z lokomotivy T 478.1225, odstrojené o trakční elektromotory, kryty převodů a brzdovou výzbroj se dlouho po nehodě používaly k manipulačním převozům ve veselském depu. V obručích byly znatelné mohutné záseky, stopy po "orbě" kolejiště v Hradčovicích. Takto vypadal jeden z nich v roce 2008, krátce před likvidací. Foto Lajos


Posledními snímky se raději rozlučme s provozní podobou lokomotivy T 478.1225 - zde ji vidíme v létě 1988 v Otrokovicích během cesty se zrychleným osobním vlakem z Přerova do Bojkovic. Na dveřích je již uvedeno platné nové označení, tabulky jsou ještě původní - řádné výměny se tato lokomotiva již nedočkala. Foto Jaroslav Valeš


"Cecula" T 478.1225 v plné rychlosti míjí dne 6. 8. 1985 traťové hradlo Kurovice v úseku Tlumačov - Hulín. Na stanovišti je strojvedoucí Václav K., který s ní bude mít v říjnu 1988 nehodu - pro oba osudovou. Foto Jaroslav Valeš
Text: Lajos, spolupráce Stanislav Tresa
Foto: repro HZS Uherské Hradiště, repro z kroniky BSP lokomotivy T 478.1225, Lajos, Palo, Jaroslav Valeš

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Designer
Zaslaný: 08.10.2018 1:50   Upravený: 08.10.2018 19:55  
Založený: 26.07.2010
Miesto: Engerau
Príspevkov: 404
 Re: Hradčovice 1988
:zlí15:

VLÁRSKA DRÁHA.
Strojvedúci parnej lokomotívy Jiří Růčka prešiel trať medzi Trenčianskou Teplou a Brnom mnohokrát.

Na tragédiu, ktorú zázračne prežil, nikdy nezabudne.


>>odkaz (https)<<
cermip
Zaslaný: 08.10.2018 13:25  
Založený: 14.12.2011
Miesto:
Príspevkov: 287
 Re: Hradčovice 1988
Tak o tejto nehode som netusil, sudruhovia nam ju statocne tajili. Ten visiaci obraz Husaka tam zostal visiet ako memento. :emo40:
lajos
Zaslaný: 08.10.2018 17:03  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13361
 Re: Hradčovice 1988
Rado, děkuji za vylinkování toho článku. Já tu nehodu z roku 1977 zmiňoval jen pro úplnost, protože je to velké téma a stojí za samostatné zpracování. Nakonec jsem s příteli tak učinil v Dráze 11/2002 a pak po 15 letech znovu, jako doplnění - k uplynuvšímu 40. výročí.
Kubrt
Zaslaný: 09.10.2018 11:08  
Založený: 29.07.2015
Miesto:
Príspevkov: 51
 Re: Hradčovice 1988
Lajosi, článek z Dráhy jsem četl, ale jedna věc mi tam není jasná - pomocník strojvedoucího z osobního vlaku. Teď to nemám u sebe, takže nemůžu přesně citovat, ale pokud si vzpínám, píšete že byl nalezen někde u konce vlaku. Omlouvám se, pokud to komolím, ale toto mi zkrátka nebylo jasné. Mohl bych poprosit o komentář? Děkuji.
lajos
Zaslaný: 09.10.2018 17:11  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13361
 Re: Hradčovice 1988
Kubrte, role pomocníka je velmi nejasná. Z rozhovoru v odkazu plyne, že strojvedoucí resp. pomocník z protivlaku si myslí, že ten osobní vlak řídil pomocník. Tento názor zde v kraji převládá. Jak se to skutečně seběhlo, nikdo neví a vědět už ani nebude.
Nicméně z protokolu plyne, že se pomocník si ze samotné nehody nic nepamatuje, až přítomnost v posledním voze soupravy, odkud jej někdo odváděl k ošetření do Hradčovic. V zápise je také, že měnil výpovědi. Ta ztráta paměti i změny mohly být účelové. Pokud skutečně řídil a viděl protivlak, mohl se zachránit výskokem a pak se třeba v šoku dostat do soupravy, kde byl nalezen. Ale to už jsou nepodložené spekulace.
Jenže - jak jinak by se zachránil ?
Fero749
Zaslaný: 11.10.2018 9:32  
Založený: 06.09.2013
Miesto: Litoměřice
Príspevkov: 26
 Re: Hradčovice 1988
V tom 88. jsem přijel v neděli do Žiliny na kolej (intrák) a na pokoji už byl můj spolubydlící a kamarád Franta M. z Hradčovic....celý skleslý...pár minut před nehodou si byl v pokladně na hradčovické stanici potvrzovat průkaz na cestu na koleje (tehdejší ADMku). Moc nechybělo, aby tam zůstal taky....

Soudruh řidič kamionu nehodu přežil...co následovalo se dá jen dohadovat, protože údajně na místo nehody přijel sovětský konzul z Brna(?), a když mu řekli, že řidič kamionu žije, měl prohlásit...."to má smůlu"...ale je to jen z doslechu.
lajos
Zaslaný: 11.10.2018 16:54  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13361
 Re: Hradčovice 1988
Fero, díky za ohlas. Tak měl jmenovec opravdu o fous :-o
Taky mne několikrát napadlo, jak asi dopadl ten sovětský "pilot"...
P.S. ADM jsme měli také a využívali je až do jejich vynuceného konce k 31.12.1991. ČSD tehdy takto dávalo od spolupracujícího odborného školství ruce pryč. Osobně to až tak nebolelo, měli jsme to takříkajíc "za pár". A dnes se s velkou slávou spolupráce obnovuje, program Čédés, stýpka, praxe, přísliby práce. A my závistivě naslouchali, kterak si naši předchůdci ještě na průmce dělali část odborných zkoušek na pomocníky strojvedoucích.
Sorry za školní odbočku - ale oslím můstkem zpět k nehodě, protože právě na průmce, nebo na intru jsme se o nehodě dověděli, jako tehdejší "zobáci".
Standa
Zaslaný: 03.09.2019 21:14  
Založený: 03.09.2019
Miesto:
Príspevkov: 1
 Re: Hradčovice 1988
Tehdy jsem byl rok u SOOŽ jako psovod a hned první noc po té nehodě jsem místo "opatroval", protože tam nebylo co hlídat. Ťutina jsem musel uvázat mimo, aby si nerozřezal packy a dost dlouho jsme byli kousek od stanice na vyběhání se a trolinku výcviku, to byla dlouhá noční.

Lidi se tam chodili tak do deseti večera jednotlivě ještě dívat, ale daleko se nikdo nedostal.

Proč? Na těch fotkách to není vidět, ale ten kamion převážel bílé plastové granulky prej že z Fatry Napajedla někam do Břeclavi. Jely tam kamiony dva za sebou, první prý cestu znal, ten druhý, nějaký "Ivan" se ho držel jako klíště.
Tomu prvnímu to ještě vyšlo, ale do toho druhého rychlík, už si nepamatuju to číslo ani sudé ani liché, vrazil v asi 95 km/ hod rychlosti, mohu se tady mýlit.

No a ty granulky byly absolutně všude, asi tak deset až patnáct centimetrů vrstva!!!! Hleděl jsem tam na to neštěstí a myslel si, že se mě to zdá. Chudák signalista neměl vůbec šanci, pamatuju si ten radiátor na stěně, ale ten Husák tam večer, podle mého, už nebyl. Toho musel asi někdo sundat.

Hned jak jsem přijel, viděl jsem lokomotivu a říkám, chudák fíra, už to má za sebou. Když mi řekli, že nemá, že to přežil, nechápal jsem kde a jak to mohl přežít.

Když jsem se vzpamatoval z toho šoku, co jsem tam zažil, začal jsem si místo prohlížet, nebylo samozřejmě do rána co dělat, nebylo se kam schovat no a tak jsem sice snadno našel lokomotivu, která byla převrácená na boku, hitlák mimo glajze, ale já jsem nemohl najít kamion, až do rána, než se pak rozednilo.

A našel jsem ho jenom proto, že mi ho ukázali ajznboňáci. To nemělo s nějakou kabinou a koníkem tahače co tvarově vůbec společného. Já to ve světle baterky v noci zkoušel i podle barevných plechů, nic. Tak byl sešrotovaný.
Jak mohl ten Ivan přežít? Prej že z toho vypadl. Kudy?

Ruský konzul z Brna k tomu měl nějakou zlostnou připomínku, tam se na adresu toho řidiče nedalo asi ani slušně mlčet, ale naši lidé si to vyložili absolutně po svém. Nic jsem neříkal, co mleli za srance, byl jsem mladý zobák a držel jsem kušnu a krok.

Tu noc se mně ani na sekundu spát nechtělo. Taková bezmoc a smutek, co jsem tam sám zažíval z toho zmaru, to nezapomenu. Později jsem se samozřejmě otrknul a mrtvoly na štrece jsem sbíral holýma rukama a mezitím jsem svačil, pes mi kdysi při pátrání po věcech z jiného smrťáku zdrhal s ujetou rukou nějaké slečny v tlamě, blbec jeden, ale tohle byla zatěžkávací zkouška.

To jsem netušil, jaké štěstí jsem měl, že jsem nemusel vyrozumívat příbuzné toho pana signalisty ani rodinu těžce zraněného fíry. Tyto "chuťovečky" přišly později, a na ty nezapomenu nikdy a do všech detailů.

S vlakem málokdo dokázal remizovat, většinou to byla těžká KO. Doktoři rozmašírování lidí vlakem říkali rozhmoždění a my jsme museli posbírat všechno, z čeho bylo možno určit kdo to byl, pak peníze, ty lítaly i sto metrů daleko od štreky, pak velké kusy po ohledačce a všechno na hromadu pro hrobníka, kam mohl přijet autem. Malé kousky a všelijaké drobnosti smyli ráno drážní hasiči mezi šutry. Nejdelší mrtvolu na štrece jsem měl dlouhou 141 metrů na 330ce trati, Krakowia. Sebevrah. Nastoupil prý podle fíry z lesa před mašinu, zamával fírovi prej a bác!
Sedmnimetrový stříkanec obsahu hlavy uprostřed kolejí a pak už všechno možné i nemožné. Jeho pravá bota byla 141 metrů daleko od stopy nárazu jeho hlavy na pražec, za pravou traťovou kolejí, deset metrů od ní až na polní cestě. Tehdy se po Ferdinandce jezdilo vlevo.

Fíra azstasvil kdesi na křižování s 340kou tratí, byla molha, a já slyšel hodně dlouho jao přes zesilovač ve své tmě na kolejích strašně pi*ující Poláky z Krakowie. Ti řvali jak piškoti, asi jim utíkaly kšefty.

Neměl u sebe ten sebemordýř žádný doklad, při baterce jsem během OMČ trvající snad sedm hodin našel sedm kousků jeho zdravotní karty, kde jsem měl rodné číslo. Jak mohla ta plastová tuhá karta tak prasknout na sedm částeček...?

Měl u sebe strašné peníze, neměl příbuzné a všecko se to muselo spočíst a asi vyhodit, protože většina byla jaksi tento.

Jiný chlap, co měřil jen o metr méně měl, bohužel pro mě a moje noční můry, rodinu. Přišel jsem k nim, děcka ve školce, doma jenom jeho. Viděl jsem na ní, když jsem už pozdravil, že tuší, že je zle. Nechal jsem ji si sednout a pravil jsem, že je mě to líto, ale jejího muže v noci přejel vlak ve sto třicetikilometrové rychlosti. Sem si myslel, jak jsem super profík a že půjdu honem pryč. Hm. A ona říká: A jak vypadal?

A bylo po profíkovi. Minutu jsem nemohl promluvit, protože jsem jí chtě říct, jestli není **** a ví na co se ptá. A pak jsem řekl: přejel ho vlak, neotevírejte hlavně rakvu, esli chcete klidně spat. Nebudu popisovat, jak vypadalo to, co se pochovávalo.

To byl s tím klidným spaním případ předtím, kdy se příbuzní chtěli aktivně s rozhmožděným loučit... a dostal jsem trest, že jsem příbuzné neupozornil, oni se na pohřbu naskládali jeden přes druhého totiž.

1225 jsme ve Veselí taky želeli, víte jak to je, už je berete jako pomalu rodinu. V depu chlapi vzdychali, když se o ní mluvilo.

No a došlo to tak daleko, že v Písku drcla Princezna do asi devadesátiletého chlapa, mrzlo, chlap nesl na rameni kosu??? a protože byl hluchý, samotnou mašinu neslyšel a vlezl před ni.
Letěl asi šedesát metrů daleko, našli jsme ho hned, ale byl bez hlavy. Prolezli jsme všecko na pravé straně od štreky, abysme hlavu našli, teda jeden to prolézal, druhý se ptal příbuzných na přejezdu co a jak. Půl hodina hledání a hlava nikde. Tak hledající kolega přešel přes koleje na druhou stranu a za chvíli, to stál ten druhý pořád na přejezdu s příbuznýma prosím pěkně,, huláka, držíce hlavu za vlasy ve vzduchu:
"Našel jsem nějakou hlavu, je to on?"
A kolega, co stál s příbuznýma volá:
"Né, on nebýl tak vysoký!"
Ten, co hlavu našel ji dal trochu níže a kolega volá: "jo to by mohl byt on!"
Dodneška se to tam traduje... Tomu se říká ztráta kontroly v už zcela běžných situacích.
cas


Vilma
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 24 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 24

Viac ...