Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Padesát let ''laminátek'' (10)

Padesát let ''laminátek'' (10)

 
Vzpomínání na půlstoleté jubileum už připadlo na modernější provedení ''laminátek'', na řadu S 499.0, nově 240. Připomeňme si v pokračování našeho seriálu tyto živé legendy našich tratí.

 
Pokud jsme minule řadu S 499.0 (240) probrali spíše technicky, tak dnes na ni nahlédneme spíše statisticky. Ale neděste se, žádná nestravitelná smršť čísel zde snad nehrozí. Ovšem určitá řeč čísel to bude. Nejprve k jejich zadání - tyto lokomotivy objednalo Ministerstvo dopravy ČSSR, a to pod číslem jednacím 21.702/66-12 ze dne 29.06.1966, tedy v době, kdy se předávaly vůbec první sériové "laminátky" k ČSD. Výrobcem a dodavatelem nebyl nikdo jiný, než podnik ŠKODA Plzeň, jež se stal v rámci specializace na poli dopravního strojírenství výhradním dodavatelem elektrických lokomotiv pro ČSD. Výrobce je označil typem ŠKODA 47 E4, provozovatel pak řadovým označením S 499.0, pořadovými čísly 001 až 070. Interval výrobních čísel byl 5843 až 5912/1968. Cena každé lokomotivy byla stanovena na 4,075.000 milionu Kčs.Lokomotiva 240.015 ČSD se odpoledne 4. 10. 1991 chystala v Břeclavi os. n. k odjezdu s nákladním vlakem směr Kúty a Trnava. Právě tato "laminátka" se o dvě desetiletí dříve, po ránu 11. 12. 1970, stala jednou z aktérek velké nehody s tragickými následky. Vedla nákladní vlak od Kutné Hory do Bratislavy, který zastavil před vjezdem do Řikonína, stál na viaduktu, následně na jeho konec najel návrat postrku v podobě S 489.0041 a vykolejené vozy se dostaly do profilu sousední koleje. Po ní za chvíli projel Ex 57 "Pannonia" do Prahy, vedený další "laminátkou", zánovní S 499.0117. Z mostu byl stržen spací vůz PKP a zahynulo zde 31 polských železničářů na zájezdu. Foto Lajos


Stroj 240.015 ŽSR uhýbá navečer 30. 4. 1995 v Zohoru rychlíku, vedeného rychlíkovou klasikou 350.018 téže železniční správy. Foto Lajos


Vzácný snímek "laminátky" 240.016, která v zánovním "polomáčeném" nátěru posunuje počátkem roku 1990 na tzv. prostředním zhlaví v Břeclavi - zde se dělí osobní nádraží a přednádraží, část jih. Foto Vladan Paroulek, sbírka Lajos


Lokomotiva 240.017 ZSSK Cargo stála 14. 2. 2007 odstavená v kolejišti DKV-PJ Břeclav. Foto Lajos


Zajímavé spojení lokomotivy 240.017 ZSSKC a zbrusu nové netrakční jednotky 951.001 ZSSK v pohraniční přechodové stanici Kúty dne 12. 2. 2012.
Foto Mirec116


"Laminátka" 240.018 ZSSKC vezla 28. 8. 2009 nadměrný náklad, už na první pohled přesahující jízdní profil. Zachycena byla ve stanici Bernolákovo.
Foto TaurusPrvní z nich - S 499.0001 (ŠKODA 5843/1968) byla k ČSD zástupci MD převzata 17. 6. 1968, určena byla k tehdejší Východní dráze a domovskému depu Bratislava. Dne 28. 6. 1968 vykonala spolu se sesterskou S 499.0002 předepsanou TBZ na trati Bratislava - Břeclav a v úseku Zohor - Malacky dosáhla rychlosti 145 km/h. Počasí bylo jasné, slunečné. Přejímky sedmi desítek lokomotiv ze čtvrté série se prováděly od poloviny června do konce října památného roku 1968. Nové stroje byly rozhodnutím MD přidělovány prakticky jen do dvou lokomotivních dep, nicméně to kopírovalo právě zprovozňované elektrizované úseky tratí ČSD a tak se přirozeně vykrývala aktuální provozní potřeba.Polomáčená "laminátka" 240.019 ŽSR vezla odpoledne 4. 5. 1995 nákladní vlak přes výhybnu Voznica. Tehdy tam ještě nebyla souběžná silnice R1 a elektrický provoz ještě končil v Hronskej Dúbravě. Foto Lajos


Zajímavá souprava za lokomotivou 240.019 ZSSK Cargo - na plošinových vozech se vezou BVP - bojová vozidla pěchoty z vojenského cvičení. Vlak na chvíli zastavil v podvečer 20. 10. 2017 ve stanici Beša. Foto Luko3105


Novým lakem zářila 22. 7. 1996 "laminátka" 240.020 ŽSR, když rozjížděla ze zastávky Bratislava-Vinohrady osobní vlak od Nových Zámků do slovenské metropole. Foto Lajos


Poněkud zpustlá, ale svoje - 240.020 ZSSK Cargo veze 28. 9. 2018 v úseku Devínska Nová Ves - Devínske Jazero soupravu REX do Kútů. Foto Lajos


Budějovická 240.021 ČD veze ráno 8. 5. 1993 nákladní vlak po splítce normálního a úzkého rozchodu mezi Jindřichovým Hradcem a Odb. Dolní Skrýchov.
Foto Lajos


Čelo lokomotivy 240.021 ČD nezvykle zdobila malá litá tabulka, zhotovená podle atypického formátu čelního víka zásuvek dálkového řízení. Krátce po opravě u brněnské firmy LOKO TRANS stála 28. 4. 1995 v domovském DKV České Budějovice. Foto Lajos


Setkání lokomotiv 263.009 a 240.022 ŽSR v době, kdy tento typizovaný nátěr ještě převládal a kdy se ve stanici Hronská Dúbrava prováděly přepřahy, zatímco ve Zvolenu se jen pomalu dokončovala elektrizace celého uzlu. Foto Lajos


Docela obyčejná "laminátka" 240.022 ZSSK v obnoveném původním nátěru stála 6. 2. 2008 mezi nástupišti v Bratislavě hl. st. Foto Lajos


Dnes kultovní "polomáčená" lokomotiva 240.022 ZSSK se 20. 5. 2017 chystala v Bratislavě na odjezd rychlíku do Zvolena, vedle sekundovala poslední vyrobená "laminátka" 240.145 ZSSK (ex S 499.0145, ex S 499.1027 ČSD) v originálním barevném provedení. Foto Lajos
Do RD Bratislava byly původně z výroby přiděleny tyto stroje řady S 499.0 ze 4. série: 001 až 005, 015 až 020, 027 až 034, 036 až 042, 067 až 068 (29 ks). Jen nedaleko výrobního podniku, v LD Plzeň, nalezly nový domov tyto stroje: 006 až 014, 021 až 026, 035, 043 až 066 a 070 (41 ks). Pro úplnost doplňme, že lokomotivy z další 5. série byly roku 1969 rozděleny obdobně a i když nejsou pro letošek předmětem jubilujícího vzpomínání, bude uvedeno i jejich rozdělení - RD Bratislava č. 074 až 084, 087 až 093, 096 až 105, 111 až 120 (38 ks) a LD Plzeň (071 až 073, 085, 086, 094, 095, 106 až 110 (12 ks). Přidělení je zde uvedeno z prostého důvodu - lokomotivy se poměrně záhy staly předmětem zápůjček, krátkodobých redislokací, i trvalých předání a co je důležité, i mezi tehdejšími správami drah. Přesuny v rámci jedné správy dráhy bývaly častější, protože byly v kompetenci příslušné správy a právě pro "laminátky" platilo, že se houfně stěhovaly, jak bylo třeba a to především v oblasti působnosti tehdejší Správy Jihozápadní dráhy, do níž mj. spadala depa Plzeň, České Budějovice a Cheb. Naopak za celou dobu existence Správy Východní dráhy (1963 - 1988) se v jejím rámci "laminátky" nestěhovaly. Nanejvýš byly vybrané stroje přiděleny do užívání v pobočném depu Bratislava východ (zpočátku 1 a po vybudování nových moderních hal pak Bratislava východ 2), případně se konkrétní stroje vyčlenily pro personální obsazení RD Nové Zámky, popřípadě VS Štúrovo.Lokomotiva 240.023 ČD z DKV České Budějovice, kde 6. 8. 1999 vznikl i tento snímek, nesla velkou litou tabulku na neobvyklém místě. Foto Lajos
 Na konci zimy 1991 se "laminátka" 240.024 ČSD, proslulá svými polopantografovými sběrači, vrátila ze střední opravě v ŽOS Vrútky s novým lakem a označením. Běžně jezdila na dispečerských výkonech v bratislavském uzlu i kousek za něj, ale vzdálenější výlety nebývaly běžné. Avšak 24. 9. 1991 byla přistižena, čekajíce s nákladním vlakem ve stanici Moravská Nová Ves - zatoulala se až na jižní úsek "Ferdinandky". O několik hodin později neuniklo její zastavení pro všeobecný rozkaz v Břeclavi os. n., po němž se vydala, duníce přes oba dyjské mosty, zpět do Bratislavy. Foto Jiří Konečný, sbírka Lajos


U křižovatkové výhybky s přestavitelnými srdcovkami u depa Bratislava východ II stála k službě pohotová "dispečerka" 240.024 ČSD. Foto Lajos


Na přetahu poblíž Modrého mostu v Bratislavě se 19. 2. 1992 podařilo zastihnout "polopantografovou" 240.024 ČSD. Foto Lajos"Laminátky" byly ještě v záruce výrobce, když se začaly stěhovat napříč správami drah. To bývala méně obvyklá praxe, ale v době přeměny trakcí nic neobvyklého - ale řídil to příslušný odbor, služba lokomotivního hospodářství a elektrotechniky ministerstva dopravy, posléze Ústřední správy železnic a od počátku 70. let již Federální ministerstvo dopravy ČSSR. První redislokace proběhly jen virtuálně, a to když Bratislavě určené stroje S 499.0085, 086, 094, 095 a 096 byly těsně před předáním z výroby přesměrovány do LD Plzeň a naopak, jemu původně naplánované "laminátky" S 499.0116 až 120, šly z výroby do Bratislavy. Přesuny začaly zápůjčkou plzeňských lokomotiv S 499.0052 a 060 na necelý půl rok od konce května 1969 do Bratislavy. Po jejich návratu došlo k trvalému přesunu S 499.0072 a 073 z Plzně do Bratislavy. V létě 1969 byly naopak krátce zapůjčeny S 499.0015 a 028 z Bratislavy do Brna-Maloměřic, kde jinak tato řada nebyla nikdy běžně provozována. Po těchto spíše ojedinělých akcích došlo vlivem dodávek nových "plecháčů" řady S 499.02 (242) v roce 1975 k rozsáhlým redislokacím. Formou zápůjčky odcestovaly z dep Jihozápadní dráhy (Plzeň a Č. Budějovice) "laminátky" S 499.0006, 012, 023, 025, 045, 047, 048, 050, 052, 057, 058, 060, 065, 066, 107 a 109. Některé zápůčky se však odehrávaly již od roku 1972 a konaly se na základě provozní potřeby. Trvalé přesuny proběhly u "laminátek" S 499.0009, 022, 024, 027, 046, 054, 059 a 061, u nichž si dnes při pohledu na jejich firemní nátěry státních dopravců už jen stěží představíme první léta služby o stovky kilometrů dál na západ tehdejší sítě ČSD. Další přesuny "laminátek" do Bratislavy se uskutečnily i na poli ryze osobního provedení řady S 499.1, ale to už je nad rámec tohoto pojednání.Krásným obnoveným nátěrem zářila do tmy navečer 3. 3. 1994 "budějická laminátka" 240.025 ČD. Velmi stylově k ní padly osobní vozy tehdejší řady Bp (smíchovské "baiky"), které se musely vytáhnout ze záloh a poslat do revizí, aby bylo čím pokrýt provozní potřebu po rozdělení vozového parku ČSD v (nepoměru) 2:1. Foto Lajos

Po půl roce už lokomotiva 240.025 nesla provozní patinu. Z Jindřichova Hradce po splítce vyjížděla 2. 10. 1994. Foto Lajos


Novější podoba "laminátky" 240.025 ČDC, která se právě v Břeclavi oděla do firemního nátěru českého státního nákladního dopravce ČD Cargo. Foto Lajos


O rok později, 30. 9. 2010, vznikl v kolejišti provozního pracoviště ČDC v Břeclavi snímek "dvojčete" 240.026 + 240.025, za nimi je další "dvojče" 230.043 + 230.032. Foto Lajos


Budějovické "dvojče" 240.026 + 240.025 se 7. 4. 2011 znovu zatoulalo až do Břeclavi. Foto LajosPůvodní přidělení řady S 499.0 do LD Plzeň však vzalo poměrně brzy za své, když se k 1. 1. 1970 odebraly tamní stroje S 499.0006, 008, 014, 021, 022, 025, 026, 046, 047, 049, 050, 051, 054, 055, 058, 059, 061, 063 a 066 do LD Č. Budějovice. Několik málo z nich až začátkem jara. Následovala je tam roku 1971 ještě S 499.0071 z páté série. Druhý masivní odsun "laminátek" z Plzně nastal v létě roku 1975, když přišla do provozu první třicetikusová série "plecháčů". Tehdy pro změnu do LD Cheb odešly lokomotivy S 499.0007, 011, 013, 035, 048, 052, 053, 056, 057, 062, 064, 065, z páté série též S 499.0085, 086, 094, 106, 107, 108, 109 a 110.Lokomotiva S 499.0027 (240.027) ČSD a za ní kousek S 499.0121 (240.121), stojící 19. 2. 1992 v objektu pobočného depa Bratislava východ I, tedy na "starém" a to v místech, kde je dnes objekt muzejního depa. Foto Lajos


"Laminátka" 240.027 ZSSK posunovala 25. 1. 2008 v obvodu bratislavské hlavní stanice. Foto Lajos


Malé porovnání představitelek střídavé elektrické trakce ČSD a jejich následníků - "laminátka" a "plecháč". V tomto případě 240.028 ZSSK a 242.238 ČD na nástupišti stanice Nové Zámky dne 4. 6. 2006. Domácí "laminátka" byla jednou z posledních, nesoucí jednotný červeno-žlutý nátěr, ale do historie vstoupila odvozem slavnostního vlaku, kterým se v lednu 1969 zahajoval elektrický provoz z Bratislavy do Štúrova. Foto Lajos


"Laminátka" 240.028 ZSSK u reklamy na laminátové podlahy v Levicích dne 5. 5. 2007 se soupravou osobního vlaku v typickém barevném mixu, připomínajícím předchozí éru ŽSR. Jen bílá "trojlinka", řečená výstižně "adidas" se již sloupnuta, anebo přelakována. Foto LajosK dalším zápůjčkám docházelo i v pozdějších letech, ale dá se obecně říci, že v polovině 70. let skončil provoz "laminátek" v LD Plzeň ve prospěch "plecháčů". To bylo vlastně jen záležitostí Jihozápadní dráhy. A jejich další dodávky v letech 1979 a 1981 vedly nejprve k odsunu všech "pomalých laminátek" z Chebu do Brna-Maloměřic. Na tehdejší "Pevnohrázi míru a socialismu", jak se Chebu a jeho okolí hrdě přezdívalo, zůstala ještě popisovaná řada S 499.0. Postupně se stěhovala do Č. Budějovic a poslední odtud odešly už jako řada 240 v roce 1992, na samém konci éry ČSD. A zatímco do nastávajícího období ČD byla řada 240 pouze v Českých Budějovicích, pak v závěru existence značky ČSD začíná epocha řady 240 v RD Nové Zámky - ale o tom zase až někdy příště.Text: Lajos s použitím informací Paľo Kukučíka,
foto: Lajos, Luko3105, Mirec116, Taurus, Vladan Paroulek a Jiří KonečnýOdkazy na související články:
Padesát let "laminátek" ČSD (1)
Padesát let "laminátek" ČSD (2)
Padesát let "laminátek" ČSD (3)
Padesát let "laminátek" ČSD (4)
Padesát let "laminátek" ČSD (5)
Padesát let "laminátek" ČSD (6)
Padesát let "laminátek" ČSD (7)
Padesát let "laminátek" ČSD (8)
Padesát let "laminátek" ČSD (9)

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
cas


Alojz
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 158 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 6

Registrovaných: 0
Anonymných: 158

Viac ...