Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Farebný príbeh rušňov > Barevný příběh ''banánů''

Barevný příběh ''banánů''

 
Na letošní rok připadlo už 40. výročí od vyrobení rychlíkových lokomotiv původní řady E 499.2, později 150, dnes, po výraznějších rekonstrukcích, již řad 150.2 a 151. Tyto ikonické stroje stejnosměrné elektrické trakce jsme si na našich stránkách už velmi detailně představili v rozsáhlém seriálu.

 


Na listu z propagačního katalogu plzeňské Škodovky je přetištěn retušovaný tovární snímek nové lokomotivy řady E 499.2. Určitě zaujme zkreslený nádech zelené, čímž autor o dvě desetiletí předběhl dobu, v níž se podobný odstín skutečně prováděl. Repro sbírka Lajos


Uplynulé výročí si tedy připomeňme méně okázalým způsobem, než bylo toto velkorysé dílo Moje toulky časem: Lokomotivy řady 150 (1.část) a to úhlem jejich barevných proměn. Těch nebylo příliš mnoho. Na na rozdíl od sesterských lokomotiv řady ES 499.0/350, které byly vždy o chlup více sledované a jejich minulost je také lépe zmapována. Už doba výroby nové řady E 499.2 na sklonku 70. let napovídá, že doba pestrých a často originálních, a povětšinou i dobře vyladěných vnějších nátěrů hnacích vozidel ČSD, již byla nenávratně pryč. Platil výnos FMD z roku 1976 o sjednocení nátěrů, navíc s předstihem praktikovaný již od let 1973 - 1974. Všechny stroje tak vyjely v první generaci unifikovaného nátěru, jemuž dnes pro lepší orientaci přezdíváme "vzor 1976". Z dnešního pohledu a na těchto lokomotivách však šlo o docela střídmou a elegantní kombinaci krémové a zelené. To vyneslo jednu z nejznámějších přezdívek řady E 499.2 - "banán". Opět se nabízí srovnání s řadou ES 499.0, které bylo z titulu dvouproudových vozidel určena kombinace krémové a modré. A modrou byla pojata dolní část skříně a hlavního rámu, krémovou jen horní část skříně okolo oken. Snad pro příliš tmavé vyznění zelené stejnosměrné verze došlo u nové řady E 499.2 k výrazné úpravě a to tak, že horní i dolní část bočnic a čel byla v odstínu krémová střední (ČSN 6100) a rozlišovací odstín stejnosměrné trakce, zeleň tmavá (ČSN 5400) pak byl jen v úrovni čelníků a podélníků hlavního rámu a na pluzích. Rozhraní krémové a zelené bylo podle horní hrany nejspodnějšího bočního prolisu na bočnici a tak část zeleného pole zasahovala cca 80 mm do čelní svislé části čela. Důležitou doplňkovou barvou byla středně šedá (ČSN 1100) na střeše, šikmých postranních částech střech, cípech v rozích a celém spodku vozidla. Vzhled pak decentně dokreslovaly sběrače a živé části, které byly v oranži návěstní (ČSN 7550), malé oválné černé (ČSN 1999) talíře nárazníků s cca 50 mm širokým bílým (ČSN 1000) lemováním a stříbřité nasávací a výfukové žaluzie a kryty odporníků. Ty se lakovaly tepelně odolnou hliníkovou barvou (ČSN 9110). Madla byla pastelově šedá (ČSN 1010). Popisy byly žluté na zeleném podkladu, uprostřed čela se skvěla červená pěticípá hvězda opsaného průměru 250 mm. Tabulky s označením vozidla byly odlévané, se zaoblenými rohy a montážními otvory mimo rámeček, podklad měl jemný rastr do tvaru "x", číslice "1" se psaly římsky, rovněž odlévaný obdélníkový znak ČSD byl většího formátu a jen výrobní štítky byly smaltované.Snímek zánovní lokomotivy E 499.2021 pořídil znamenitý fotograf Ing. Jaroslav Kocourek na smíchovském železničním viaduktu a přetištěn byl na titulu časopisu Železničář č. 6/1983. Repro sbírka Lajos


Na tomto technicky velmi podařeném snímku je zachycena téměř nová lokomotiva E 499.2011 po příjezdu rychlíku R 804 z Hodonína resp. Přerova do Praha hl. n. Je z něj dobře patrné původní barevné řešení, třebaže v přetisku vyšel odstín lokomotivy i služebního "déčka" za ní poněkud světleji. Autor snímku - Ing. Jaroslav Kocourek - byl obdivovatel rychlých kol a ve svojí době jeden z nejznámějších československých železničních fotografů. Repro sbírka Lajos


I na klasickém černobílém snímku vyniká elegantní barevné řešení řady E 499.2, stejně jako její kontrast. Zde vidíme na prahu 80. let lokomotivu E 499.2008 při cestě evropským rozvodím u Třebovic v Čechách, na rozpletu dvoukolejného úseku od Rudoltic. Foto Palo, sbírka Lajos


Na první změnu vzhledu si vytěžované rychlíkové stroje nemusely počkat dlouho. Kvůli horší viditelnosti v kolejišti se na základě dalšího výnosu z ledna 1982 začaly dosazovat výstražné pruhy šíře 300 mm. U stejnosměrných lokomotiv se ujal odstín oranžový (ČSN 7550) a pruhy byly zpravidla lakovány až ke vstupním dveřím na stanoviště. Jejich dolní hrana vycházela ze zalomení čela k pozičním světlům. Není vyloučeno, že by se v letech 1982 - 1988 dosadil proužek také ve žlutém odstínu, ale taková verze není zatím doložena. Až na sklonku 80. let, kdy začalo platit zcela nové barevné řešení hnacích vozidel ČSD, se zásoby oranžové zjevně vypotřebily, ale dočasně se uplatňovalo klasické krémově-zelené provedení a to z důvodu vypotřebení nadměrných zásob nátěrových hmot resp. odstínů, s nimiž se už nepočítalo - a to byl i případ krémové barvy. A tak se na přelomu let 1988 a 1989 začínají lokomotivy přečíslované řady 150 z dílen vracet sice ještě v barevném provedení, které jim vyneslo přezdívku "banán", ale se žlutými výstražnými proužky. A to do podzimu 1989, kdy se konečně, po necelých dvou letech od začátku platnosti, dostalo na zcela nové řešení. Jezdily postupně vybavené litými tabulkami formátu 200 x 900 mm a na bočnici, u víka akumulátorů, se bíle psalo staré číslo podle systému Ing. V. Kryšpína.Modifikovaný vzhled po dosazení čelních výstražných proužků - takto 8. 2. 1987 zapřahala zasněžená lokomotiva E 499.2001 rychlíkovou soupravu v Přerově. Ten byl na trase Praha - východ republiky úvraťovou stanicí a rychlíky, které jej nemíjely Dluhonickou spojkou, tam měnily směr a v rámci toho se tam odstavovaly a připojovaly elektrické lokomotivy, které bylo možné pozorovat v kusých kolejích při severním zhlaví. Foto Jaroslav Valeš


Porevoluční vzhled lokomotivy 150.009 - ještě s mizejícím znakem Občanského fóra. Takto se lokomotivy depa Praha střed na sklonku 80. let označovaly - po demontáži tabulek, přičemž nové ještě nebyly, se na čele nalakoval červený obdélník a na něj přes šablonku napsalo zpravidla staré označení bez písmene. Zde vidíme příjezd Ex 125 "Košičan" do Vrútek dne 20. 2. 1991. Foto Lajos


Na lokomotivě 150.003, která v GVD 1992/1993 v jednodenním oběhu vozila pár slováckých rychlíků R 803/802 z Prahy po Staré Městi u UH., se v létě 1992 částečně obnovil klasický nátěr a to včetně tehdy již vzácných oranžových výstražných proužků. Dopoledne 21. 8. 1992 přijížděla do Starého Města, kde si rozpojenou soupravu rozebraly lokomotivy T 478.1213 směr Luhačovice a T 478.1002 směr Veselí nad Moravou. Foto Lajos


První zkušební vzorek budoucího nového unifikovaného nátěru (vzor 1988) byl roku 1987 zkušebně aplikován na lokomotivě E 499.2014, tedy ještě v době platnosti starého řadového označení. Náležel k tomu velký oválný znak ČSD, provedený červenou barvou na jednu z hladkých desek v bočnici. Lité značky ČSD mizely, ponechávaly se ještě dodatečně montované štítky s názvem správy dráhy, domovského depa a s předtiskem pro jméno staršího strojvedoucího - což byla specialita ŽOS Vrútky a text byl jednotně slovenský pro vozidla z celé sítě tehdejších ČSD. Vlastní barevné schéma se zcela změnilo a s ním i odstíny, třebaže výrazná zelená, určující stejnosměrnou trakci, zůstala. Nově jí však byla lakována celá skříň, i v úrovni hlavního rámu a byla to světlejší zeleň střední (ČSN 5300). Dobovým jednotícím prvkem byl široký žlutý pruh (ČSN 6200 nebo 6201), široký 600 mm a vedený okolo celé skříně. Dolní hrana vycházela opět ze zalomení svislé části čela k pozičním světlům. Žlutý odstín platil i pro sběrače a střešní vodiče a stejně tak i pluhy a hrany stupaček. Dalším novým barevným prvkem se měla stát prosazovaná hnědošedá (ČSN 2179) na střeše a spodku, ale z lokomotiv, které se takto v letech 1989 až 1991 přelakovaly, není použití s jistotou doloženo - obdobně jako u řady 350, přičemž se zůstalo u středně šedí (ČSN 1100). Na některých dobových snímcích se však pod nánosem provozních nečistot uvedené části jeví být hnědošedé, ale je nutno brát v úvahu zkreslení znečištění, rychlé stárnutí syntetických nátěrových hmot a také možný posun barevného podání. Tažné a narážecí ústrojí bylo klasicky černé, žaluzie hliníkové. Šlo o velmi výrazný zásah do celkového designu lokomotiv. Ve své době velmi špatně přijímaný. Snad jen ve spojení s novými moderními vozy řad Amee, Bmee a BDmee(r) vznikaly vzhledově jednotné a docela efektní sestavy - za příklad můžeme dát Ex 124/125 "Košičan". Neobliba této barevné verze vedla velmi krátce po revolučních událostech a společenských změnách k rychlému návratu k původní krémově-zelenému provedení a to zhruba už v polovině roku 1991, proto nebylo tolik přelakovaných "banánů", jako sesterských "krys" řady 350, kde se kromě "Huga" 350.004 podařilo za tři roky přelakovat všechny ostatní existující lokomotivy. Takže u řady 150 prošly první radikální změnou tyto stroje: 150.001, 150.004, 150.005, 150.008, 150.008, 150.009, 150.012, 150.014, 150.016, 150.018, 150.024 a 150.026. Na ostatní se už takříkajíc nedostalo a proto se lokomotivami 150.007 a 150.015 ještě během roku 1991 začalo vracet ke staré dobré "polomáčené" klasice.Zajímavá a vzácná kombinace nového jednotného nátěru a starého řadového označení. Lokomotiva E 499.2014 se v září 1987 vrátila do měst svého zrodu, aby se zúčastnila výstavy k 60. výročí zahájení výroby elektrických lokomotiv ve Škodových závodech. Současně tam byl prezentován funkční vzorek lokomotivy s asynchronními trakčními motory typu 85 E0 ATM, později 169.001. Foto Miroslav Petr, sbírka Lajos


Na tomto obrázku je dobře patrné nové barevné řešení, platné od 1. 1. 1988, ale realizované až od podzimu 1989. Jako doplňkový odstín na střeše a pojezdu je zde použita středně šedá. Odpoledne 22. 9. 1991 se lokomotiva 150.001 chystala k zapřažení bohumínského rychlíku č. 602 v Přerově, kde tehdy probíhaly oslavy 150 let KFNB. Foto Lajos


Vzácně barevně sladěná kombinace lokomotivy a osobních vozů - to stroj 150.026 veze 24. 8. 1990 pod památným Strečnem expres č. 124 "Košičan" do Prahy. Foto Lajos


Čekání na další výkon v Přerově - 16. 4. 1991 stály ve "šturcu" za druhým nástupištěm lokomotivy 150.018 a 140.098, opatřené novým unifikovaným nátěrem, na své další vlaky. Foto Lajos


Stroj 150.010 duní 15. 6. 1994 s těžkým rychlíkem na mostě přes Moravskou Sázavu u Lupěného. Tehdy se ještě jezdilo po původní klikaté trase a na mostech byly četné pomalé jízdy. Foto Lajos


Porovnání dvou generací vnějších nátěrů - dvojice lokomotiv 150.024 a 150.002 pomalu projíždí starým úsekem mezi Odb. Parník a Dlouhou Třebovou s IC 106 "Praha". Po bližší koleji tehdy probíhala nezapomenutelná kavalkáda vozidel v opačném směru, to když se slavilo 150 let Dráhy olomoucko-pržaské. Foto Lajos


Šlo by o omyl, kdyby se dění v letech 1991 až 2009 shrnulo na renesanci původního barevného řešení v modifikované podobě. Naopak. V tomto relativně dlouhém období, kdy mj. vznikla modernizovaná a zrychlená řada 151 (úpravou lokomotiv řady 150, inv. č. 001, 004, 006, 007, 008, 011, 012, 014, 016, 018, 020, 023 a 027) se "banánové" provedení mírně či výrazněji proměňovalo. Do prvního porevolučního období spadaly stroje, kterým se krémově-zelená kombinace obnovila a na čelech se pak ukazoval jednotný žlutý výstražný proužek šíře 300 mm. Odstín zelené byl však patrně světlejší, než původní, zřejmě zeleň střední (ČSN 5300). Patřily mezi ně určitě 150.002, 006, 007, 011, 015, 016, 021, 022, 025 a 027, jistou výjimkou pak byl v létě 1992 stroj 150.003, který byl natolik znečištěn a oprýskán, že se v domovském depu částečně přelakoval znovu a obdržel oranžové výstražné proužky. Už roku 1992 se podařilo přes přejímače dostat stroj 150.026, prostý jakýchkoliv výstražných proužků, ale zakrátko nesl reflexní potisk ve tvaru širokoúhlého trojúhelníku, postaveného na vrchol. Tehdy se jím opatřilo několik dalších vybraných lokomotiv tehdejšího LD Praha jih. Už beze všeho záhy vyjely stroje 150.012, 013 a 019, opatřené již kontrastní kombinací krémové a tmavě zelené. Právě u nich se ukázalo, že rozhraní krémové a zelené je posunuto níže, odvozené od hrany nad pozičními světly. Samostatnou kapitolou byl zkušebně upravený stroj 150.020, který už jako zpřevodovaný prošel roku 1993 hlavní opravou v ŽOS Vrútky, kde byl tradiční nátěr doplněn obvodovým oranžovým (patrně ČSN 7550) pruhem šíře cca 150 mm, na čele byly dva zkosené tenčí pruhy a tyto dohromady dávaly trojúhelníkový obrazec, postavený na vrchol. Madla byla rovněž oranžová a stejně tak i sběrače."Banán" 150.007 se už v létě 1991 zaskvěl v novém, ale tradičně pojatém nátěru skříně. Zde jej vidíme, už trochu poznamenaného zubem času, navečer 4. 5. 1994 při posunu před zapřažením do čela rychlíku "Laborec" ve východoslovenské stanici Bánovce nad Ondavou. Foto Lajos


Obvyklý vzhled lokomotiv řady 150 na počátku 90. let - obnovený původní nátěr, nepatrně světlejší zelená a žluté výstražné proužky. V neděli 13. 9. 1992 zastavil stroj 150.021 s tehdy ještě vnitrostátním rychlíkem č. 541 "Detvan" z Prahy do Martina resp. Zvolena v Olomouci hl. n. Foto Lajos


Porovnání barevných řešení řady 150 v polovině 90. let - u přesuvny v tehdy ještě plně funkčním depu Praha Masarykovo nádraží se 20. 1. 1994 vedle "jedničkové bobiny" 141.019 setkala různorodě vybarvená trojice - 150.019 s tmavě zeleným spodkem a již prostá výstražných proužků, 150.010 v zatím ještě běžném unifikovaném nátěru "vzor 1988" a zcela vpravo 150.025 v první porevoluční verzi obnovených klasických "banánových" nátěrů se světlejší zelenou a žlutými proužky. Foto Lajos


Velmi výraznou a vyhledávanou lokomotivou byla v letech 1993 až 1996 upravená 150.020, resp. 151.020. Její provoz v této podobě předčasně ukončil boční střet, vykolejení a pád do "škarpy" na zhlaví stanice Úvaly během zkoušek. Zde ji vidíme už "zrychlenou", ale ještě nepřečíslovanou, kterak navečer 3. 7. 1994 projížděla stanicí Uhersko s expresem "Hutník" do Prahy. Snímek byl pořízen z soupravy protijedoucího R 705 Praha - Staré Město u UH., vedený další lokomotivou této řady. Vlak zde stál a čekal na uvolnění traťové koleje, protože tam probíhala jedna z mnoha těžkých výluk na budoucím I. tranzitním koridoru. Foto Lajos


Zmínka o lokomotivě 150.020 je ideálním můstkem k modernizované řadě 151 - roku 1995 byla ve Škodovce dokončena dvojice "skutečných" lokomotiv 151.008 a 151.027, které už se pojaly trochu jinak. Z technologického hlediska bylo důležité, že se použily podstatně kvalitnější polyuretanové nátěrové hmoty a protože ty jsou povětšinou západní provenience, jejich odstíny jsou definovány ve stupnici RAL. Lokomotivy však byly odlišné už na pohled - kromě jiného nádechu krémové, přesněji řečeno slonové kosti (RAL 1014) v horní části skříně, doslova zářila tyrkysově zelená (RAL 6016). Méně postřehnutelná byla olivově šedá (RAL 7002) na střeše a spodku. Sběrače byly dočasně ještě žluté (RAL 1003), žaluzie tradičně hliníkově bílé (RAL 9006), tažné narážecí ústrojí černé. Ještě na podzim 1995 následovala shodně vybarvená 150.026, lakovaná během opravy, realizované ČMŽO, v Břeclavi. A následovaly další. V té době už k nim patřila velká černá loga ČD. Klasické schéma v mírně pozměněných odstínech se následně vztáhlo na všechny lokomotivy řad 150 a 151, a od roku 1997 patřilo do Technické normy železniční 28 0070. Podle ní pak byly boční žaluzie stříbrně šedé (RAL 7001) a sběrače v odstínu myší šeď (RAL 7005). Bylo tak tomu až do poloviny roku 2009.Modifikované provedení, zavedené v roce 1995 - lakuje se již kvalitnějšími PUR nátěrovými hmotami a mění se odstíny. Mezi prvními byla 151.008, kterou na snímku vidíme už po osmi letech provozu s "pivními" vozy řady Beer při průjezdu okolo zastávky Tatenice v její původní poloze. Psalo se 18. 10. 2003 a o rok později se už jezdilo po přeložce novými tunely a novou zastávkou mezi nimi. Foto Lajos


Porovnání zdánlivě stejně zbarvených lokomotiv 151.007 a 151.006, odstavených 17. 6. 2009 v kolejišti DPOV Přerov. V případě 151.007 se vzácně dodrželo prapůvodní schéma s nepatrně posunutým zeleným polem přes nejspodnější boční prolis. Foto Lajos


Schéma barevného řešení řad 150 a 151, vypracované v TNŽ 28 0070 z roku 2003. Repro Lajos
Barevné podání řady 150 a 151 v TNŽ 28 0070 pro vnější barevné řešení vozidel ČD z roku 2003. Repro Lajos

Než přejdeme k éře korporátních nátěrů ČD, tak je na místě zmínka o nátěrech reklamních, které jim předcházely. V červnu 2002 se v lakovně DKV Olomouc zhotovila první lokomotiva ČD v celoplošném reklamním nátěru - ano, dnes již legendární "duhovka" 151.001, která s pozměněným logem zadavatelské společnosti ČEZ jezdila do roku 2007. Tehdy se uvedla do propagačního nátěru, propagující vlaky vyšší kvality Českých drah. Na jaře 2006 vyjela "poštovka" 151.014, o rok později následovaná "husquarnou" 151.019 - dnes již obojí patří do vzpomínek. Zatím posledním přírůstkem je fóliemi zhotovený vnější design lokomotivy 151.006, který od září 2018 připomíná 25 let činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera při Univerzitě Pardubice a úzké spolupráce s ČD.Populární "duhovka" 151.001 s již přelepeným logem firmy ČEZ na čele jede 29. 6. 2006 novými Hněvkovskými tunely na přeloženém úseku mezi Lupěným a Hoštejnem, kde se tehdy jezdilo teprve jen pár dnů a to ještě po jedné koleji. Foto Jaroslav Valeš


Kromě skupiny lokomotiv řady 362 nesla reklamní nátěr Poštovní spořitelny i 151.014. Její podobu se žlutým čelem vidíme v krásný zimní den 16. 1. 2009 v úseku Napajedla - Otrokovice. Foto Jaroslav Valeš


"Poštovka" 151.014 s červeným čelem a spoustou mušek vjíždí po ránu 25. 9. 2009 do Olomouce hl. n. Foto Lajos


Také lokomotiva 151.019 byla jedinou svojí řady vedle skupiny "tyristorek" ř. 163 a 363, opatřená reklamním nátěrem energetické společnosti ČEZ. Vynikl i během nádherného zimního dne 12. 2. 2009 mezi Žlutavou a Otrokovicemi. Foto Jaroslav Valeš


Reklamní nátěr pro ČEZ, pro stříbrné zuby trefně řečený "husquarna", vydržel na stroji 151.019 skoro 10 let. Zde jej vidíme těsně před stažením z provozu, opravou a přelakováním v Praze hl. n., dne 20. 5. 2016, před odjezdem IC "Opava" kam jinam, než do Opavy. Foto Lajos


Reklamní nátěr na vlaky EC/IC v režii ČD na 151.001 nebyl vnímám zdaleka tak kladně, jako jiné. Zde ji vidíme navečer 1. 7. 2010, při čekání na příjezd rychlíku z Luhačovic, který se v rámci přepřahu současně doplnil o další vozy, které se už na krátké lokálkové nádraží nevlezou. Foto Lajos


Výčet odlišných nátěrů uzavřeme kultovní lokomotivou 151.023. Její "vznik" je spojen s tragickou nehodou EC "Comenius" ve Studénce 8. 8. 2008, v jejímž důsledku zahynulo osm cestujících. Těžce a neopravitelně byla poškozena lokomotiva 151.018, sešrotovaná v DPOV Přerov. Ale před tím se z ní vytěžily použitelné díly, zužitkované při přestavbě lokomotivy 150.023 reko 151.023. Ta na jaře 2009 obdržela ve valašské lakovně DPOV klasické barevné schéma z 80. let. Doplněna byla i bílá "sukně", výrazná bílá linka, lemující spodní část skříně - třebaže se oproti řadě ES 499.0/350 u této řady patrně nikdy před tím neobjevila. Zde ji vidíme v počátcích nové životní éry 7. 10. 2009 poblíž Žlutavy na Zlínsku. Foto Jaroslav Valeš


Po vyčlenění nákladní dopravy ČD do dceřinky ČD Cargo začal nástup nového jednotného nátěru ČD, založený ne na rozdílnosti podle trakce, ale shodný napříč řadami a jednoznačně odkazující na dopravce. Tvůrcem barevného řešení bylo Studio Najbrt a nové vzory se začaly uplatňovat od července 2009. Šlo o kombinaci safírově modré (RAL 5003), nebesky modré (RAL 5015), světle šedé (RAL 7035) a umbry šedé (RAL 7022). Touto tmavě šedou se lakovaly jak sběrače, tak tažné a narážecí ústrojí. Boční žaluzie se lakovaly podle odstínu sousedního pole, jen kryt odporníků zůstal hliníkově bílý (RAL 9006). V uvedeném provedení spatřily světlo světa lokomotivy 150.226, 151.008 a 151.027. Není účelem tohoto článku hodnotit estetickou úroveň i odolnost proti tvrdým podmínkám železničního provozu, o tom nechť si udělá názor každý sám. Pro velké plochy světle šedé v nejvíce exponovaných částech střechy a spodku lokomotiv se v roce 2010 schéma pozměnilo lakováním spodku skříně v úrovni hlavního rámu i postranních část střech šedou umbrou. Takto byly opatřeny stroje 150.213 a 151.020. A ještě na podzim toho roku se doplnil i zajímavý safírově modrý podklad pozičních světel a čelní tabulky, s nímž vyjely 151.004 a 151.011. Od října 2011 vstoupila v platnost další a zásadní novelizace již Podnikové normy PN 28 0070, která skříň oděla do nebesky modré, podtržené světle šedými proužky. V úrovni hlavního rámu a na střeše je pak safírově modrá. Od podzimu 2014 se už po přelakování nevracejí lité tabulky s označením vozidla, na čele se dosazují jen samostatné znaky sedmimístného národního označení a na bočnici je celé mezinárodní označení. To je zatím poslední výrazná, i když ne zrovna slušivá, vizuální proměna lokomotiv řad 150.2 a 151.Ukázka z první pracovní verze nové podnikové normy PN 28 0070, zaváděné od léta 2009. Repro Lajos


A praktická ukázka - lokomotiva 150.226 veze 23. 3. 2012 Ex 128 "Hradčany" úsekem Milochov - Nosice, což už dnes kvůli konverzi Púchova na střídavý systém není k vidění - třebaže toto místo je a nějaký čas bude ještě napájeno stejnosměrnou soustavou 3000 V. Foto Martin Bartoš


Zajímavý záběr z doby náhrady chybějícího Pendolina na EC "Košičan" - lokomotiva 151.008 opouští 6. 8. 2015 s EC 241 stanici Štrba. Foto Martin Bartoš


Upravená verze korporátního nátěru, doplněná o tmavě šedé plochy na střeše a spodku, platná od léta 2010. Repro Lajos


Jednou z takto nalakovaných lokomotiv, byla známá 151.020. Ta ve slunnou sobotu 17. 3. 2012 ladně projížděla oblouky okolo Nosické přehrady u Milochova, vezou Ex 126 "Fatra" do tehdy ještě domovské Prahy. Foto Martin Bartoš


Ještě v roce 2010 přibyl další prvek - tmavě modrý "monokl" pod pozičními světly a tabulkou. Nesly jej pouze dvě lokomotivy a to 151.004 a 151.011. Tuto vidíme při sjezdu po spádu v příhraničním úseku od Mostů u Jablunkova ke Svrčinovci, kudy vedla Ex 143 "Odra: Foto Martin Bartoš


Zatím poslední barevné schéma v barvách Českých drah, zaváděné od podzimu 2011. Sbírka Lajos


Nejaktuálnější barevná verze řady 151 - už bez litých tabulek. Kdysi reklamní 151.001 veze 20. 5. 2016 děčínský rychlík pod skalním útesem k zastávce Praha-Sedlec. Foto Lajos

Text: Lajos
Foto: Ing. Jaroslav Kocourek (repro), Miroslav Petr, Ing. Martin Bartoš, Jaroslav Valeš, Palo a Lajos
Vzhledem k většímu časovému odstupu a ne zcela podrobně zpracovanému vývoji mohlo dojít k uvedení ne zcela přesných, anebo úplných informací. Autor prosí o toleranci a případné doplnění.

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Jurro754
Zaslaný: 03.12.2018 13:18  
Založený: 15.10.2009
Miesto:
Príspevkov: 1106
 Re: Barevný příběh ''banánů''
Lajos: túto ako inak perfektne spracovanú reportáž som prečítal na jeden dych. Okrem dobových neopozeraných fotiek opäť zaujímavé fakty, dátumy a poznámky. :bingo: A ďalšie obrovské plus boli opäť doplnené presné čísla odtieňov, ktoré hlavne my modelári zaiste oceníme, možno sa po Gorile ktorá už je hotová pustím aj do Banánu :ejha:
hubic
Zaslaný: 03.12.2018 14:53  
Založený: 21.06.2010
Miesto: Nymburk, CZ
Príspevkov: 122
 Re: Barevný příběh ''banánů''
Díky za pěkný článek o naší nezastupitelné lokomotivní řadě ! Bohužel časy krásných banánů jsou již dávno pryč !
I předposlední banán 150.209 již zmodral ... a tak máme zelenou již jen 151.023.

:emo03:
Trakia
Zaslaný: 03.12.2018 16:40  
Založený: 24.11.2015
Miesto:
Príspevkov: 165
 Re: Barevný příběh ''banánů''
Taky díky za pěkný článek.
Tyto stroje jsou jen o 5 let mladší než já,a v dětství to byly mé nejoblíbenější stroje. Znal jsem je hlavně z Valašského Meziříčí,což bylo blízko mého tehdejšího bydliště.
Samozřejmě v dospělosti už z téměř celé stejnosměrné sítě,nic méně tehdy jsem už jako tu nej-nej vnímal ř.350. Ale i tak řady 150 a 151 mám pořád docela hodně rád. :emo03:
Mik-trainfoto
Zaslaný: 03.12.2018 21:39  
Založený: 28.07.2010
Miesto: Benešov
Príspevkov: 4276
 Re: Barevný příběh ''banánů''
Leoši, pěkný přehled "barviček". Zase mi to trochu oživilo paměť, protože hodně z toho pamatuji. A ten pohled na "banány" u přesuvny v Praze v depu vidím jako dnes. Takhle jsem na ně koukal, když jsem šel od šatem ke strojmistrům :emo30: Ale jak to bývá, fotka je jenom jediná :zlí20:
lajos
Zaslaný: 04.12.2018 22:21  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13862
 Re: Barevný příběh ''banánů''
Vážení kolegové, jsem potěšen vašimi komentáři. Budu samozřejmě nesmírně rád, pokud ty údaje pomohou k něčemu dalšímu a jinému.
Barevné proměny těchto vozidel nemám ani zdaleka tak vysledované, jako u řady 350, jsou tam asi nějaké mezery nebo jen obecnější či šíře pojaté informace - ale budu opravdu vděčen za upřesnění.
:papa:
cas


Marína
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 100 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 5

Registrovaných: 0
Anonymných: 100

Viac ...