Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > História a spomienky > Poslední uhlí z Dubňan (po čtvrt století)

Poslední uhlí z Dubňan (po čtvrt století)

 
Název obce a později města Dubňany byl po dlouhá léta spjat s hornictvím. V blízkém okolí se nacházela bohatá naleziště lignitu, jehož systematická těžba začala někdy počátkem 19. století. Tato éra trvala necelé dvě století a v důsledku porevolučních změn a transformace ekonomiky došlo poměrně brzy k vyhlášení útlumového programu a postupnému uzavření zbývajících šachet v obvodu tehdejšího podniku Jihomoravské lignitové doly.

 


Ve spádovosti Dubňan a zdejší stanice, ležící na lokálce Kyjov - Mutěnice, přišla nejprve řada na Důl Dukla u Šardic. Stalo se tak v posledních dnech roku 1992 a tehdy projely poslední uhelné vlaky po cca 4 km dlouhé vlečce z Dubňan na Ústřední zásobník Šardice. Tím skončil i provoz dvojice motorových lokomotiv řady 735 (T 466.0), které z domovského Hodonína vedly spojené soupravy "wapek", které se v Dubňanech rozdělily a zatímco vlaková lokomotiva zůstala v čele soupravy a následně s její přední částí pokračovala do Šardic, přípřežní soupravu objela a se zadní částí pak směřovala na opačně orientovaný Důl 1. máj II Dubňany, který byl s dubňanským nádražím spojen sotva 2 km dlouhou vlečkou. Pro lepší pochopení situace je připojena nákresná mapka. Po stažení ložených vozů do Dubňan se spojila jedna souprava a tato pak s přípřeží "pielsticků" vyrážela obvykle 4 x denně do Hodonína, na vlečku tamní elektrárny.Nákresná mapka, která zachycuje trasování veřejných drah i důlních vleček v okolí Dubňan. V levé části je situace okolo Dubňan a Mutěnic i Šardic

Křižování v Dubňanech na sklonku roku 1992 - z Mutěnic do Kyjova odjíždí muzejní kandidát M 240.0083 (820.083), vedle uhelný vlak do Hodonína, v čele lokomotiva T 466.0271 (735.271) a za ní ještě skrytá T 466.0064 (735.064), vše samozřejmě pod značkou právě končící značky národní železniční správy Československých státních drah - ČSD

Jeden z posledních pořádně naložených uhelných vlaků čeká dopoledne 28. 12. 1992 před vjezdovým návěstidlem stanice Hodonín. Žel úctyhodná délka soupravy se beznadějně ztrácí v levotočivém oblouku

V ponurý den 29. 12. 1992 jezdila na uhelných vlacích mezi Hodonínem a Dubňany dvojice motorových lokomotiv řady T 466.0 (735) naposledy. Za soumraku projíždí dvojice "pielsticků" T 466.0271 (735.271) + T 466.0064 (735.064) ČSD po "rovné" třetí koleji žst. Hodonín přímo na vlečku EHOOd Nového roku 1993 se už výrazně kratší a tedy i lehčí ucelené soupravy dopravovaly jen jednou lokomotivou. Jak útlumový program pokračoval, došla řada na doly Mír Mikulčice a dubňanský 1. máj II, který byl nakonec vyhodnocen jako méně perspektivní a proto se k 1. 7. 1994 stanovil konec jeho činnosti. Vlivem jiných okolností se termín o celý měsíc urychlil. Dnes už mohu jen děkovně vzpomínat na tehdejšího strojmistra Josefa Prokeše, který mne o této změně zavčasu zpravil a mohl jsem se na to zaměřit. Datum 1. 6. 1994 připadlo na středu, a bylo to jen pár dnů po začátku platnosti nového GVD 1994/1995 - v platnost vešel o půlnoci na 29. 5. 1994. Pro dočasný účel dopravy lignitu z Dubňan byla vytvořena turnusová skupina č. 224 pro jednu lokomotivu řady 735 a čtveřici strojvedoucích. Shodou náhod to dopadlo tak, že během těch pár dnů existence uvedené skupiny přidala na každého strojvedoucího jedna směna. Všechny vlaky odjezdil stroj 735.271. A vystaven byl i po noční směně z 31. 5. na 1. 6. 1994. Ranní vyrovnávkový vlak Vn 54462 z Hodonína do Dubňan byl podle nového GVD skoro o hodinu uspíšen, v jeho letité trase už jezdil protiběžný manipulační vlak z Kyjova do Hodonína. Společné měly to, že stanici Mutěnice hladce objížděly prostřednictvím spojovací koleje č. 90S, ležící v jejím obvodu - ovšem daleko známější byla a doposud je jako Mutěnická spojka.


Polední obsluhu vlečky dolu 1. máj II Dubňany prováděla dne 28. 4. 1994 záložní lokomotiva 735.096 ČD. Loženou soupravu třinácti "wapek", tedy na hranici normy, provážela okolo předvěsti vjezdového návěstidla žst. Dubňany. Ovšem vzhledem k tomu, že jízdy po vlečce byly po celou dobu řešeny formou posunu, předvěst nefungovala a byla zneplatněna bílým křížem

Návazně vznikl druhý záběr, přičemž autor stihl vzdálenost mezi předvěstí a vjezdem, navzdory své tělesné konstituci a vrozenému odporu k rychlému pohybu a sportu vůbec, uběhnout a už s pomocí sluníčka zvěčnit tentýž vlak ještě jednou. Vjezdové návěstidlo, označené však jen modro-bílou deskou, sloužilo jako návěstidlo seřazovací a "umělo" rozsvítit jen modré či bílé světlo

Turnusový stroj 735.271 ČD najíždí dopoledne 29. 4. 1994 na soupravu uhelného vlaku v Dubňanech. Zpustlé betonové mostrum v pozadí je rovněž památkou na dřívější bohatou důlní činnost. Vyrostlo krátce po druhé světové válce a šlo o konečnou stanici lanové dráhy od nedalekého Dolu Ivanka. Ten fungoval za rozlehlým Jarohněvickým rybníkem a na malých ostrůvcích byly umístěny podpěry lanovky. Uvnitř betonové konstrukce byly uhelné bunkry, pod nimi násypky a portálem se dovnitř zasunula souprava vozů k nakládce

Nákladní vlak Pn 64885 opustil 29. 4. 1994 výchozí stanici Dubňany, minul hráz a výpusť Jarohněvického rybníka a elegantním obloučkem se vtáhl do lesa, směrem k MutěnicímSkupina šesti prázdných "wapek" byla toho rána ještě přistavena na vlečku 1. máje II, protože ačkoliv předchozí noci těžba oficiálně skončila, probíhalo tzv. čištění, během něhož se během následujících dnů či týdnů vytahalo na povrch ještě několik desítek tun lignitu. A tak se ložené vozy už jako jednotlivé vozové zásilky, převážely v Mn vlacích do Hodonína. Jako ucelená souprava bylo ráno 1. 6. 1994 vyexpedováno už jen pět ložených samovýsypných vozů řady Falls, hantýrkově podle staršího národního označení Wap řečených jako "wapky". Během posunu na důlním nádraží připevnil strojvedoucí Emil vlastnoručně zhotovenou tabuli ze starého linolea, opatřenou všeříkajícím textem o jízdě poslední uhelného vlaku z Dubňan do Hodonína. Tabule i se státní vlajkou byla na kratším představku a tedy během cesty z 1. máje II do Dubňan skrytá. Teprve po objetí soupravy se ukázala a po chvíli se pod ní shromáždil početný služební personál - strojvedoucí Emil na brukně, dole vlakvedoucí Roland, výpravčí Petra, průvodčí Jara, přednosta pan Vlček a s nimi další zaměstnanci dubňanské stanice - i ti, co nebyli ve službě, ale došli se rozloučit s odcházejícím kusem historie. A to jsme nikdo netušili, co přijde za 10 let a později. Ale nepředbíhejme.


Poslední přístavba vozů k nakládce na Důl 1. máj II Dubňany, ráno 1. 6. 1994. Uhelný vlak, přesněji posun z Dubňan na šachtu, právě dorazil před vjezdovou bránu

Celkový pohled na objekt právě končícího Dolu 1. máj II Dubňany

Výjezd poslední ucelené soupravy s lignitem z 1. máje II do Dubňan

Mašina objela soupravu a postavila se do čela vlaku - posledního s uhlím, jak výmluvně praví nápis na jejím čele

Přítomní železničáři se sice pro účel památečního snímku usmívají, ale je za tím cítit nejistotu z věcí příštích. Právě v Dubňanech se obavy o budoucnost železnice vyplnily vskutku vrchovatěSouprava poslední uhelného vlaku Pn 64885 byla v Dubňanech připravena k odjezdu - čekalo se jen na stanovený čas odjezdu, daný vhodnými časovými polohami mezi osobními vlaky. Sám jsem už okamžiku posledního odjezdu přítomen nebyl, protože taková jízda si vyžadovala patřičný snímek na trati a kde jinde, než na místě tolik typickém pro zdejší uhelné vlaky, než na samotné Mutěnické spojce. Pomocí turnusového motoráčku 810.640 a jeho turnusového strojvedoucího pana Františka Konečného jsem dojel do sousedních Mutěnic, rozloučil se a na trianglu pořídil snímek na zpáteční cestě. Pak už jen dojezd do Dubňan, vykřižování a odjezd uhelného vlaku.


Uhelný vlak - nebo vláček, protože ta pětice ložených "wapek" nevzbuzuje příliš velký respekt, ani značnou námahu pro lokomotivu, projíždí Mutěnickou spojkou, vybudovanou v půli 60. let právě pro rychlé a nekomplikované jízdy mezi doly na Dubňansku a Elektrárnou Hodonín

Další traťový snímek - souprava vlaku Pn 64885 klesá od Mutěnic k Hodonínu. V pozadí je dopravník Hodonínských cihelen, jímž se přiváděla vytěžená cihlářská hlína z hlinišť na východním okraji Hodonína do nejstarší cihelny, závodu 01, uprostřed městaPo rozvážném průjezdu Mutěnickou spojkou vyšlo nečekaně najevo, že to nebylo poslední traťový snímek tohoto vlaku. Díky náhodné přítomnosti dalšího strojvedoucího Ivoše a jeho krásného automobilu Škoda 120 GLS (pro fajnšmekry: šlo o kus z období okolo roku 1980, 14´´ kola a spousta chromovaných ozdob okolo oken, na čele, kde byla čtveřice kulatých světel a mřížka ze síťoviny a drobnými lištami byla osazena i záď, kde se skvělo typové označení) jsme nákladní vlak dojeli a předjeli až na předměstí Hodonína. A to k místu, kde se láme niveleta trati a příslušné návěstidlo vyjadřovalo návěst "Ukončete práci nezavěšeného postrku" resp. jeho další pozměněné názvy. Odtud už nákladní vlak lehce sklouzl do obvodu hodonínské stanice a přes ni přímo na spojovací kolej Elektrárny Hodonín.


A je konec - opět již v roli posunu, souprava s poslední ucelenou zásilkou dubňanského lignitu dorazila 1. 6. 1994 před hodonínskou elektrárnu. Od této chvíle se bude tato komodita dopravovat už jen z mikulčického Dolu Mír a skončí před Vánoci 2009 - ale to je už jiná kapitolaPod čtyřmi stometrovými komíny se asi hodinu před polednem souprava odstavila a předala vlečkařům k dalšímu zpracování. Mašina odjela strojně do depa a od toho okamžiku sloužila už jen letmo, až do února 1997, kdy byla pro poruchu motoru natrvalo odstavena. Někdy koncem léta 1994 byly z likvidovaného dolu převáženy z hlubin vyproštěné důlní lokomotivy. Podařilo se je naskládat napříč jedním "uhlákem" a mířily do blízkého Ferotech Rohatec ke šrotaci. Vlečka z Dubňan na tehdy již bývalý Důl 1. máj II byla snesena koncem léta 1997. Po tomto datu můžeme zmínit ještě několik milníků - v prosinci 2002 končí dopravní služba v Dubňanech a současně i doprava nákladních vlaků z Kyjova do Hodonína, o další dva roky pak končí osobní doprava na trati Kyjov - Mutěnice. Jako nevyužitá je brzy podrobena rušení, což se na druhý pokus daří k 30. 4. 2009. V lednu a únoru 2012 se naprostá většina svršku snáší a již v květnu toho roku je slavnostně otevřena nová cyklostezka "Mutěnka". Až po ní někdy pojedete a budete míjet staniční budovu v Dubňanech, zkuste si představit, jaký zde býval dopravní ruch, kolik zaměstnanců kolem toho bylo zapotřebí a kolik práce se zde odvedlo.


Zbylé objekty někdejšího Dolu 1. máj II Dubňany na jaro 2006 - ze stejného období jsou i další snímky

Dochovaný propustek, u nějž bývala světelná předvěst vjezdového návěstidla stanice Dubňany

Vyvrácený sklonník, na jehož likvidaci se nějak pozapomenulo

Uvítají tabule na silnici od Mutěnic do Dubňan a to v místech, kde býval přejezd vlečky z Dolu 1. máj II, v pozadí jsou patrné objekty okolo dubňanského nádraží

Někdejší staniční budova v Dubňanech dnes už jen přihlíží čilému provozu na cyklostezce "Mutěnka", zřízené na jaro roku 2012. Když už nic, tak budeme mít přesně znázorněné, kudy přes 111 let vedla lokálka z Kyjova do Mutěnic
Právě před čtvrt stoletím začal nezadržitelný pád jedné malé a kdysi důležité a vytěžované železniční trati, která s dopravou lignitu vznikla a po jejím ukončení pozvolně i zanikla.
Text, nákres a foto: Lajos


Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
mlha
Zaslaný: 03.06.2019 6:19  
Založený: 13.05.2015
Miesto: Hluk
Príspevkov: 10
 Re: Poslední uhlí z Dubňan (po čtvrt století)
Leošu díky za článek a podané sportovní výkony při pořizování obrazové dokumentace. Tu stanici lanovky v Dubňanech vidím poprvé v životě, předpokládám, že už neexistuje. Je k ní nějaká dokumentace?
lajos
Zaslaný: 03.06.2019 16:21  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14283
 Re: Poslední uhlí z Dubňan (po čtvrt století)
Ahoj Milane, děkuji moc :klanacka:
Ta konečná stanice lanovky neexistuje už od počátku listopadu 1998, kdy se během prvního listopadového víkendu - to už zdejší doprava pravidelně jezdila pouze v pracovní dny - odstřelila. Stalo se tak přesně 40 let po dosloužení - pokud tedy bereme udávaný letopočet 1958 jako skutečnost. Osudové osmičky zde ale fungovaly, roku 1948 byl důl Ivanka uveden do činnosti a to tehdy ještě za asistence dubňanského správce farnosti, který jí požehnal a ještě si bral souhlas svého hovoranského protějšku, neb část dolu již zasahovala do tamního katastru, potažmo farnosti. Souhlasil a nechal se zastoupit, netrval na svojí přítomnosti. Taková pikoška.
Šlo o poslední zbytek dopravního systému. Ještě na těch ostrůvcích bývaly vidět zbytky podpěr. Zda se nějaká dokumentace zachovala netuším, ale doufejme že ano - dokumentace bývalého podniku JLD je uložena v SOKa Hodonín a je dosti bohatá a čeká na další průzkum. Jen ten čas na to mít, jen ten čas.... :papa:
Nikis182
Zaslaný: 04.06.2019 16:19  
Založený: 03.11.2011
Miesto: Obec na Záhorí
Príspevkov: 5584
 Re: Poslední uhlí z Dubňan (po čtvrt století)
Výborné. :number one:
hubic
Zaslaný: 04.06.2019 16:48  
Založený: 21.06.2010
Miesto: Nymburk, CZ
Príspevkov: 323
 Re: Poslední uhlí z Dubňan (po čtvrt století)
Pěkný report se Ti Leoši zase povedl. :number one:
Je to taková tichá vzpomínka slávy zdejší zaniklé trati. Je to smutný zavzpomínat, jak jsme to tu kdysi před zavřením projížděli kredencí 018. To je to samé jako Ždáňka s fujarou 007. Krásná a zajímavá trať s historií, ze které zbyly jen vzpomínky. Dnes už ale je trať nepotřebná ...

Nemá asi cenu plakat, to nepomůže. Raději je lepší zavzpomínat. Díky za zajímavé počteníčko s obrázky.
cas


Arnold
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 80 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 5

Registrovaných: 0
Anonymných: 80

Viac ...