Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Padesát let ''laminátek'' (14)

Padesát let ''laminátek'' (14)

 
V roce 1969, tedy právě před 50 lety, vyvrcholily dodávky univerzálního provedení střídavých elektrických lokomotiv řady S 499.0, později 240.
 


Předmětem dodávek byly "laminátky" z páté výrobní série, jako továrního typu Škoda 47 E5. Šlo o 50 lokomotiv s provozním označením S 499.0071 až S 499.0120. Objednány byly pod číslem jednacím MD 17.711/67-12 ze dne 30. 5. 1967. Cena jedné lokomotivy byla stanovena na 3,933.000 Kčs. Rozmezí přidělených výrobních čísel bylo 6033 až 6082. Nové stroje se předávaly od konce června 1969 do konce září téhož roku. Přesněji - 30. 9. 1969 byla k ČSD převzata poslední dvojice S 499.0119 a S 499.0120. Z technického hlediska šlo o vozidla, v zásadě odpovídající typu Škoda 47 E4 z roku 1968. Navenek je odlišovalo lemování horní hrany kabiny tenkou trubičkou, která plnila funkci uzemnění v případě kontaktu se spadlou trolejí. Později byly takto vybaveny i "rychlíkové" stroje řady S 499.1 a později a dodatečně i některé starší stroje z 4. série.

Následující výběr fotografií je pojat podle stejného klíče, jako u předchozích i dalších "laminátkových" dílů. Tedy v zásadě ukázat alespoň jeden snímek. Pokud se jich sešlo víc, byly vybrány ty nejzajímavější. A když kolegové poskytli více snímků jedné určité lokomotivy, těžko šlo odmítat a nepoužít je. Přednost měly vždy snímky spíš staršího data, zatímco moderní uniformní vzhled červeného či modrého provedení byl až vždy na posledním místě.
První lokomotivou z 5. série "laminátek" byla S 499.0071. Takto vypadala s odlévanými tabulkami na nákladním vlaku v Jindřichově Hradci 8. 6. 1984. Foto Jiří Caska

Tvrdý a smutný konec "laminátky" S 499.0071 (240.071) ve stanici Roudná u Tábora, kde 9. 2. 1989 došlo k čelnímu střetu nákladního vlaku a protijedoucího rychlíku R 537. Druhým účastníkem nehody bylo pražské "eso" 363.064, které bylo po více než dvou letech a náročné opravě vráceno do provozu. Foto František Kolář, sbírka Tomáš Dolejší

Bližší pohled na zaklíněné lokomotivy 240.071 a 363.064 v Roudné u Tábora. Foto František Kolář, sbírka Tomáš Dolejší

Vzpomínky na asi nejhezčí období novozámeckých laminátek - když nosily obnovené původní nátěry, které jejich turnusové čety vzorně udržovaly. Jedna z nich - 240.072 ZSSK - se 4. 10. 2004 chystá k odjezdu z Kútů do Bratislavy. Foto Lajos

Nedaleko Kútů, mezi Holíčem a Kopčany, vznikl 28. 9. 2016 snímek barevně sladěné soupravy. Neposlušnou jednotku řady 951/051 táhla z Holíče do Nových Zámků lokomotiva 240.072 ZSSK, v závěsu byla ještě motorová jednotka 813.040 ZSSK. Foto Lajos

Činná přípřežní S 499.0073 a za ní "studená" S 499.0051 ČSD jedou v čele rychlíku od Horních Heršpic k Modřicím dne 9. 7. 1989. Foto Ladislav Budín

Lokomotiva 240.073 ŽSR stojí na paprsku za točnou nového domovského depa Nové Zámky. Okolo viditelné dobové "relikty" v podobě provozních lokomotiv řad 781 či 753. Foto Dodes

Oku lahodící stroj 240.073 ZSSK stojí 27. 9. 2004 v Kútech, vedle dvě trnavské jednotky řady 560, v pozadí další sesterská 560.001/002 ČD z Brna a vedle veselský motoráček 810.455 ČD. Foto LajosK poslední dodané "klasické laminátce" S 499.0120 si řekněme několik poznatků. Po převzetí a dovozu do nového domovského depa Bratislava se 9. 10. 1969 podrobil předepsanému výkonu technicko-bezpečnostní zkoušky na traťovém úseku Bratislava-Vajnory - Galanta, kde v úseku Bernolákovo - Senec dosáhla rychlosti 150 km/h. Předepsaných bylo "jen" 132, tedy 10 % navýšení maximální rychlosti, které se zpravidla uvádělo do protokolu o převzetí a zkoušce - i když byla realita mnohdy jiná, vyšší. Už dne 11. 10. 1976 došlo při vedení Ex 74 "Hungaria" na železničním přejezdu ve stanici Pusté Uľany ke střetu s nákladním automobilem. Oprava poměrně rozsáhlého poškození, kdy byla kabina prakticky zničena, byla provedena poměrně neobvyklým způsobem, a to zhotovením náhradní plechové kopie. Šlo o prakticky ruční výrobu, ovšem výsledek byl na první pohled téměř shodný s velmi členitým originálem ze skelného laminátu. Ten už tehdy nebyl dostupný a vedení dílen s oddělením ÚVAR v Nymburce se již tehdy zabývalo vyprojektováním zcela nového typu náhradního čela, které by se namísto poškozených originálů dosazovalo. Nakonec to nikdy nespatřilo světlo světa a náhradní kabiny se získávaly z předčasně zrušených lokomotiv, kde nedošlo k těžké destrukci nebo vyhoření. Poslední vyrobená původní "laminátka" řady S 499.0 byla od 1. 1. 1988 formálně označena jako 240.120-6, ovšem fyzicky až od března 1991, kdy se vrátila ze střední opravy v ŽOS Vrútky s novým červeno-žlutým nátěrem a také novými odlévanými tabulkami. Ke dni 6. 5. 1993 se spolu s lokomotivami 240.017, 018, 073, 092 a 113 předala, už jako vozidlo nově vzniklých ŽSR, z Bratislavy do RD Nové Zámky.
Setkání před točnou bratislavského depa 14. 8. 1990 - domácí stroje 240.074, 350.002 a 350.015. Foto Palo

Jiná kombinace vozidel vyhlíží z rotundy depa Bratislava hl. n. 30. 4. 2010 - zleva "eso" 363.133 v reklamním nátěru, 771.075, dnešní historický motoráček 810.160 a konečně "laminátka" 240.074 ZSSK. Foto Palo

Trošku ponurý snímek z odpoledne 14. 10. 1998 navozuje podzimní atmosféru ze Smolenic - v popředí výchozí vlak do Trnavy se zdejší tehdejší stálicí 240.075 ŽSR a v pozadí to zajímavější, 240.125 ŽSR jako zatím ještě sloužící postrk přes vrcholový bod v tunelu. Bohužel, toho dne se nepohnul z místa. Foto Lajos
Lokomotiva 240.075 ŽSR zvolna zdolává stoupání od Jablonice k výhybně Dúbrava. Psalo se 20. 4. 1999 a tato "laminátka" zde sloužila v jednodenním oběhu jako doplněk převažujících elektrických jednotek řady 560. Foto Lajos

Občasný návrat z trochu odstrčených malokarpatských končin do slovenské metropole. Tandem lokomotiv 240.075 + 263.003 ZSSK najíždí 16. 1. 2003 od Bratislavy ÚNS na Prístavný most. Vlevo se přimyká dálniční průtah Bratislavou, po chvíli pojede vlak uvnitř mohutného patrového mostu přes Dunaj. Foto Palo

Zpátky na "Hrbaté" ! 240.075 ZSSK svítí koncovkami a jede 27. 9. 2004 jako zavěšený postrk lignitu z Kútů do Trnavy. V čele pracuje sesterská 240.125 ZSSK. Foto Lajos

Ráno na slovenském Záhorí - paprsky slábnoucího podzimního slunce jen slabě osvěcují lokomotivu 240.075 ZSSK, která 24. 9. 2010 na okamžik zastavila ve stanici Gbely, cestou do Holíče. Foto LajosRozdělení nových "laminátek" z výroby do provozu ČSD bylo u 5. série následující - do RD Bratislava byly S 499.0074 až 084, 087 až 093, 096 až 105, 111 až 120, tedy celkem 38 ks. Dalších 12 ks se přidělilo do LD Plzeň S 499.0071 až 073, 085, 086, 094, 095, 106 až 110. I v tomto případě platí, že lokomotivy se staly předmětem zápůjček, krátkodobých redislokací i trvalých předání. Ovšem proti předcházející 4. sérii bylo předávek mezi správami drah minimum. Do Bratislavy přešly jen S 499.0072, 073 a 095. A původní plzeňský park se po náhradě novými "plecháči" S 499.02 rozpustil mezi dvě přilehlá depa v obvodu Jihozápadní dráhy - České Budějovice a Cheb. K provozu se však podíváme až v příštích pojednáních.
Lokomotivy S 499.0076 (240.076) a 240.124 ČSD předtápí dne 19. 2. 1992 osobní soupravy, odstavené ve stanici Bratislava-Rača. Foto Lajos

Čekající stroj 240.076 ZSSK a "drotár" MVTV 02-09 ŽSR v Bratislavě hl. st. dne 13. 7. 2008. Foto Lajos

Pečlivě udržovaná 240.078 ŽSR čekala 20. 5. 1999 na další výkon v kusé koleji stanice Nové Zámky. Foto Lajos
Momentka z posunu v pohraniční stanici Komárno dne 11. 12. 2008. Na zhlaví souprava s "laminátkou" 240.078, vedle "okaňa" 750.166 (vše ZSSK), která toho dne vozila osobní vlaky do Bratislavy. Foto Lajos

Elegantní přípřež barevně vyladěných lokomotiv 240.079 + 240.118 ZSSK hučí v čele ucelené soupravy ložených "sypáků" bratislavskou Železnou studienkou navečer 21. 5. 2005. Foto Lajos


Ještě "polomáčená laminátka" S 499.0080 (240.080) ČSD vezla 10. 3. 1990 nákladní vlak u Dolních Louček na Vysočině . Foto Ladislav Budín

Lokomotivy S 499.0121 (240.121) a S 499.0080 (240.080) ČSD dne 19. 2. 1992 v areálu pobočného depa Bratislava-východ 1. Vzdálená S 499.0121 o dva měsíce později odjede do vrúteckých dílen. Foto LajosSvého času úplně obyčejná lokomotiva 240.080 ZSSK čekala 6. 2. 2008 na odjezd osobního vlaku z Bratislavy na Nové Zámky. Foto LajosNyní se na řadu S 499.0 (240) podívejme trochu statisticky. Celkem bylo dodáno 120 původních lokomotiv. Ještě v roce 1969 se však dvě z nich vyčlenily pro přestavbu na řadu S 499.1, čítající pak dvě zkušební rekonstrukce a 25 sériových kusů. Když se rychlejší provedení ukázalo spíše jako překážka v provozu, došlo ke zpřevodování na úroveň řady S 499.0. Ta se doplnila o 25 ks, protože dvě "rychlíkové" byly mezitím zrušeny. Bohužel došlo i k rušení původních "laminátek" řady S 499.0 (240). Do 31. 12. 1992, kdy zanikly ČSD, to bylo celkem 10 lokomotiv ř. S 499.0/240 - 012, 052, 056, 058, 071, 077, 085, 091, 101 a 117, dále pak původní S 499.0069 pod číslem S 499.1001 a ještě S 499.1020, uvažovaná budoucí S 499.0138. Toto číslo nakonec nebylo obsazeno. Po uvedených redislokacích bylo tehdy z celkového teoretického počtu 145 ks jich bylo k dispozici 133. Z toho 34 lokomotiv bylo v LD České Budějovice a přešly do parku Českých drah. V budoucnu se tento počet ještě mírně změnil, po zrušení vyhořelých strojů 240.006 a 240.110 a pak přestavbě trojice 240.049, 240.055 a 240.062 na dvoufrekvenční řadu 340 zůstalo u ČD 29 lokomotiv řady 240, které k 1. 12. 2007 náležely do tehdy vzniklé dceřinky ČD Cargo. Ta dostala do vínku lokomotivy řady 240, pořadových čísel 007, 008, 010, 011, 014, 021, 023, 025, 026, 035, 044, 045, 047, 048, 050, 053, 057, 060, 063, 064, 065, 066, 086, 094, 106, 107, 108 a 109.
I když zde barevné řešení podle návrhu pana Daniela Blonskiho nemá moc prostoru, jedna lokomotiva si to zaslouží a tou je 240.081 ZSSK, která nové firemní barevné provedení nesla jako první svojí řady. Atypické světelné návěstidlo soustavy Integra prozrazuje místo pořízení záběru - pohraniční stanici Štúrovo dne 4. 6. 2006. Foto Lajos

Zajímavá sestava lokomotiv 240.082 ZSSKC + 230.085 ČDC dne 28. 4. 2016. Na první z nich vidno atypické polopantografy, druhá se dlouhá léta honosila náhradní kabinou. Foto Dodes

Lokomotiva S 499.0083 byla jednou z mnoha, které byly v průběhu času vybaveny náhradními odlévanými tabulkami se starým řadovým označením podle Ing. Kryšpína. Pyšnila se jimi i 27. 6. 1989 kdy vedla netypicky po levé koleji nákladní vlak mezi Brnem a Břeclaví. Foto Jaroslav Valeš

Přelakovaná a přeznačená lokomotiva 240.083 ŽSR jako součást parku depa Nové Zámky - přímo v domovské stanici roku 1994. Foto Dodes

Pohled na lokomotivu S 499.0084 ČSD ze stanoviště motorového vozu 851.038 téže železniční správy ve stanici Kúty. Obyčejný nákladní vlak ještě docela běžně projížděl 28. 5. 1991 sice významnou, ale ještě vnitrostátní stanicí po přímé koleji, bez zastavení. Nechybějí dobové detaily - zaretušovaná hvězda, dosluhující staré označení na smaltovaných tabulkách, přes šablonu nalakované nové označení 240.084 a uprostřed bočnice velký odlévaný obdélníkový znak ČSD. Foto Lajos

Lokomotiva 240.084 ŽSR patřila k prvním, které obdržely obnovený původní nátěr. V roce 1994 ji Paľo Kukučík zachytil - ve velmi časných ranních hodinách, ještě nebylo ani 6 hodin - s osobním vlakem ve stanici Nové Zámky. Vedle je maďarský "gigant" V 63.041 s rychlíkem do Budapešti. Foto PaloVětšinová část řady 240 patřila dlouhodobě na jihozápadní Slovensko, do dep Bratislava a Nové Zámky. Nově vzniklým ŽSR připadlo na základě této dislokace celkem 99 lokomotiv. Hned v prvních letech o dvě při těžkých nehodách přišly (240.016 Bratislava-východ, 1994 a 240.143 u Sv. Jura, 1995) a tak k 1. 1. 2002, kdy vznikla Železničná spoločnosť, a. s. (ŽS/ZSSK) - tehdy ještě bez názvu země ve firemním štítu - disponovala s 97 lokomotivami. Po třech letech se park dělí dál, protože je vyčleněním nákladní dopravy zřízena Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSKC) a dosavadní osobní vertikála, slangově "žopka", nese upravený název Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK). Do "carga" bylo vloženo 48 lokomotiv řady 240, jmenovitě pořadových čísel 001, 002, 003, 004, 009, 015, 017, 018, 019, 020, 024, 031, 032, 033, 034, 038, 040, 041, 042, 061, 067, 070, 074, 079, 082, 083, 088, 090, 093, 095, 099, 102, 104, 105, 112, 116, 118, 120, 124, 124, 126, 128, 131, 135, 137, 140, 141 a 144. Analogicky do "žopky" přešlo původně 49 lokomotiv řady 240 a to pořadových čísel 005, 013, 022, 027, 028, 029, 030, 036, 037, 039, 043, 046, 051, 054, 059, 068, 072, 073, 075, 076, 078, 080, 081, 084, 087, 089, 092, 096, 097, 098, 100, 103, 111, 113, 114, 115, 119, 121, 122, 123, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 142 a 145.
Vzácný snímek lokomotivy S 499.0085 ČSD, zachycený 10. 9. 1976 na plzeňské periferii, v Kozolupech na chebské trati. Vedle postává legendární parní lokomotiva 475.1142 "Lída", prakticky po celý svůj produktivní život ve službách ČSD přidělená do depa Plzeň. Foto Jiří Caska

Porovnání dvou generačních jednotných nátěrů "laminátek". V době zavádění k nim byl asi podobný odpor, jako k dnešním korporátním barevným řešením, dnes je vztah k nim jejich optikou a časovým odstupem většinou značně benevolentnější. Opodál "polomáčená" 230.047 ČD na postrku "cibuláků" od Havlíčkova Brodu na České Budějovice, v popředí "opruzená" 240.086 ČD při objíždění osobní soupravy v Jihlavě 9. 9. 1998. Foto Lajos

Neuplynuly ani dva měsíce a budějovická 240.086 ČD už běhala v obnoveném původním nátěru. Tady, na vjezdu do Horní Cerekve na trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí, vypadala spíše jako model na kolejišti. Dne 8. 11. 1998 tam přivážela osobní vlak č. 8301. Foto Ladislav Budín

Nablýskaná "laminátka" 240.086 ČD se 11. 12. 1998 vlní nesčetnými obloučky okolo městečka Horní Cerekev s vlakem Os 8305. Foto Ladislav Budín

Lehce zmatnělý vzhled lokomotivy 240.086 ČD, která s patrovým vozem v soupravě vlaku Os 8311 projížděla 27. 5. 2005 okolo výpravní budovy výhybny Spělov mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Foto Ladislav Budín

Psalo se 19. 4. 2007, když dvojice lokomotiv 240.086 + 230.108 ČD dojela z Českých Budějovic do Jihavy "na hlavní" s podvečerním rychlíkem č. 661. Byl to poslední rok, kdy české a moravské "laminátky" běžně sloužily v osobní dopravě. Foto Ladislav Budín


Počet lokomotiv řady 240 u ZSSK i ZSSKC nedávno mírně klesl, nejprve o odprodané stroje 240.039 a 240.111, ale následovaly další (čísla neuvádím, šlo o změněnou identitu) a jiné byly coby nadbytečné a dlouhodobě neprovozní zrušeny a sešrotovány, nedávno například 240.041, která byla o dvacet let dříve velmi pracně opravena po těžké nehodě v Leopoldově. Zde už to přechází do aktuálního tématu, které může být předmětem dalšího pojednání. V příštích dílech si kromě jednotlivých lokomotiv připomeneme podobu provozního nasazení popisovaných vozidel.Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
eminem
Zaslaný: 21.10.2019 6:29  
Spolupracovník
Založený: 02.07.2009
Miesto: Trnava
Príspevkov: 13889
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
To snáď ani pravda nieje, tie zábery z domácej "hrbatej" úplne super.
Papagaj477
Zaslaný: 21.10.2019 9:48  
Založený: 05.01.2018
Miesto:
Príspevkov: 3600
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
Super foto a aj článok dýcha vážne S toho história radost1 :emo03: :emo37: :super1:
lajos
Zaslaný: 21.10.2019 15:06  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13858
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
Díky ! Milanko, a to už ty snímky z "Hrbaté" jen opakovaně recykluji. Moc jich nemám.
Doufám, že nevadí spíše ten trochu zpátečnický záběr, který zrovna příliš aktuálně nereflektuje současné, překabátění do korporátu, rušení, odprodeje jiným dopravcům či šrotace.
Já radši tam tu příjemnější část laminátkové historie :emo03:
Dodes
Zaslaný: 21.10.2019 15:16  
Založený: 04.10.2010
Miesto: Nitra
Príspevkov: 10744
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
Netrpezlivo som čakal na ďalšiu sériu a dočkal som sa. Paráda ďakujem za ďalší perfektný článok zo vzácnymi snímkami. :emo37: :klanacka:
lajos
Zaslaný: 21.10.2019 17:57  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13858
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
Jožo, i touto cestou ještě jednou dík za pomoc :kvetinka:
Teď by měl ve třech po sobě jdoucích pondělcích vyjít třídílný seriálek k "l aminátkám" s rokem výroby 1969 :papa:
em488
Zaslaný: 21.10.2019 20:19  
Založený: 05.09.2016
Miesto:
Príspevkov: 38
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
Díky "Lájošovi" za super článek, jako vždy čtivý, "obrazová příloha" je také fajn. :-) Náhodou, neví někdo, co se přihodilo předčasně (80. léta) vyřazeným S499.0058 (Budějovice) a S499.0091 (Ba)?
Trakia
Zaslaný: 27.10.2019 20:28  
Založený: 24.11.2015
Miesto:
Príspevkov: 165
 Re: Padesát let ''laminátek'' (14)
V podstatě nenapíši nic nového,ale rád se taky připojím s výrokem: perfektní článek a skvělé fotky.
Laminy jsou taky mé oblíbené stroje.
:super1:
cas


Barbora
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 121 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 1

Registrovaných: 0
Anonymných: 121

Viac ...