Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slouží už 120 let

Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slouží už 120 let

 
Hezkého 120. výročí od dostavby a uvedení do provozu se letos dožívá sympatická západoslovenská lokálka z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Současně je třeba zdůraznit, že rozhodně ne v plné svěžesti, protože už dříve sdílela neradostný osud svých sesterských drah tohoto druhu po celém Slovensku. Ale nezačínejme hned tak skepticky. Stačí se navnadit snímky a vzpomínkami (Palo - Motorákom za Raganom ) našeho kamaráda a spolupracovníka Paľo Kukučíka, který měl k lokálce velmi blízký a hezký vztah.

 


Nejprve trochu dějepisných dat - koncese na vybudování poměrně rozsáhlého železničního spojení (vše uvádíme dnešními názvy, v svojí době se používaly výhradně maďarské resp. rakouské) Nitra - Leopoldov - Trnava - Jablonica - Kúty - Břeclav byla uherským ministerstvem obchodu vydána v březnu 1897 podnikateli Juliu Auspitzovi z Budapešti. Úseky Nitra - Lužianky a Leopoldov - Trnava už byly postaveny, patřily jiným společnostem a byly využívány peážním způsobem. Dalším ministerským nařízením ze 14. 10. 1898 se vydala koncese, opravňující stavbu i provoz a současně i na odbočné trati Jablonica - Brezová, dobově Jáblóncz - Berezó.Na snímku ze začátku léta 1991 vidíme základní vozidlový park brezovské lokálky v odbočné stanici Jablonica. Motorový vůz 810.660 a motorovou lokomotivu 742.038 (T 466.2038) ČSD

Polední setkání hned trojice vozidel LD Leopoldov v Jablonici dne 27. 6. 1991 - vlevo přijíždí osobní vlak z Kútů do Trnavy, vedený "žehličkou" S 458.0048 (210.048), uprostřed motorový vůz 810.660 jako MOs 22607 do Brezovej pod Bradlom a vpravo motorová lokomotiva T 466.2038 (742.038) ČSD v roli staniční zálohy


Ukázka z autorova cestovního deníku a zápisků, provedených dne 27. 6. 1991 při cestách okolo Jablonice. V té době samozřejmě v dopravně Brezová pod Bradlom fungovala osobní pokladna

Odbočka tedy bezprostředně následovala svoji kmenovou dráhu, otevřenou současně 14. 12. 1897 z Trnavy do Smolenic a z Kútů do Jablonice. Dál se stavitelům do cesty postavil hřeben Malých Karpat, který bylo nutno protnout 900 m dlouhým tunelem a v závěrečném úseku se doprava zahájila 11. 6. 1898. To se již připravovala 12 km dlouhá odbočná trať, orientovaná z Jablonice na severovýchod. A protože byla pojata jako údolní, využívající příznivých terénních podmínek Brezovského potoka, nevyžádala si žádných náročnějších umělých staveb - snad jen přemostění přes něj. Ve skutečnosti je to malá říčka. Svršek byl projektován na zatížení 12 tun na nápravu, nejvyšší rychlost činila 40 km/h. Kromě konečné stanice, mající shodnou výpravní budovu, jako v té odbočné, bylo cca v polovině zřízena zastávka a nákladiště Hradište pod Vrátnom (Haradics). Provoz na trati byl zahájen 6. 9. 1899.Motorová lokomotiva 742.228 ŽSR, která se ještě 3. 1. 1997 honosila tabulkami s původním označením T 466.2228 z dob ČSD. Stála na vedlejší koleji strojové stanice Jablonica, vlevo je patrný kousek plechového přístřešku přední průjezdné haly. Lokomotiva byla netypicky vybavena nejen sněhovým šípovým pluhem, ale zdrojovou soustavou pro dobíjení a ovládání lehkých přípojných vozů - ovšem toho dne za tímto účelem dostal slovo někdo jiný

Turnusový motorový vůz řady 810 nebyl v pátek 3. 1. 1997 zrovna k dispozici a tak osobní vlaky na trati Jablonica - Brezová pod Bradlom zvládala náhradní motorová lokomotiva 742.232 ŽSR s jedním přípojným vozem řady 011. Polední osobní vlak právě přijíždí do fotogenické zastávky Jablonica obec, s níž se v tomto pojednání ještě mnohokrát setkáme a stejně tak i postaršími světelnými závorami sovětského typu

V ponurý zimní den 3. 1. 1997 je souprava osobního vlaku připravena k odjezdu z Brezovej pod Bradlom zpět do Jablonice
Ještě v časech rakousko-uherské monarchie se projednávalo propojení lokálky Piešťany - Vrbové (dostavěna roku 1906) s Brezovou a další pokračování na Myjavu, která o železniční spojení velmi stála. Další podobu síťového propojení dala zanedlouho první Republika československá a její zákon o dobudování železniční sítě. Tehdy měly mj. vzniknout i spojovací tratě z Plaveckého Svätého Mikuláše do Jablonice a znovu z Brezovej na Myjavu. Tam by došlo k napojení na trať Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom, která se nakonec jako jediná z nich zrealizovala.

Trocha nostalgie ještě z dob pravidelné veřejné dopravy - na počest generála M. R. Štefánika se už na sklonku 90. let vypravovaly zvláštní vlaky, ostatně v květnu 1997 právě na této akci měla premiéru opětovně zprovozněná "uhranka" 331.037. Tento snímek vznikl při dalším ročníku, 2. 5. 1998 a to mezi zastávkami Hradište pod Vrátnom a Osuské

Kompresor na "uhrance" trošku zlobil, což se ovšem u muzejních parních mašin stává relativně často, přece jen jde o poměrně choulostivé zařízení. Jeden z členů posádky mu pomáhal i při rozjezdu ze zastávky Jablonica obec do stanice

Podvečerní nálada v odbočné Jablonici 2. 5. 1998 - lokomotiva 331.037 už objíždí svoji soupravu před zpáteční cestou do Trnavy, opodál je uklizen motorový vůz 810.481 ŽSR


V meziválečných letech se brezovská lokálka, zpočátku s celým územím ještě krátce po vyhlášení samostatné ČSR obsazená uherským vojskem, dostala jako dříve zestátněná do sítě ČSD a postupně se tam zřídily nové zastávky. Nejprve hned po vytlačení uherských vojáků, počátkem roku 1919 vzniká u strážního domku č. 2 zastávka Osuska - zakrátko přejmenovaná na Osuské. Na sklonku první republiky pak roku 1937 dochází k otevření dalších dvou zastávek pro motorové vlaky a to Jablonica obec v km 1,25 a Brezová zastávka v km 10,098 - původně ovšem pod názvem Štverníky. Významně však brezovská lokálka ve 20. letech posloužila ke stavbě "čachtické trati", protože k jejímu budoucímu středu pomáhala dopravit bezpočet stavebního materiálu a to ještě v době, kdy se začal budovat vrcholový tunel pod Poľanou a úzkorozchodné stavební drážky od Veselí se měly teprve zřizovat. Ve stejné době bývala brezovská trať využívána ještě jiným, značným a také dočasným způsobem. V květnu 1919 byly do provizoria na Bradle uloženy ostatky zdejšího významného rodáka, generála Milána Rastislava Štefánika. Ten se roku 1880 narodil v přilehlé obci Košariská a po tragické nehodě u Ivanky pri Dunaji tam byl, i s členy posádky italského letounu pochován. Podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, shodou okolností též rodákem z velmi blízké Turej Lúky, byla postavena velkolepá mohyla, zdaleka viditelná a sloužící i jako rozhledna do širého kraje na pomezí Bílých a Malých Karpat. V této souvislosti pak bývaly zaváděny mimořádné vlaky na smuteční akty na počest zdejšího rodáka. A kromě posilových vlaků šlo i o vlaky pro vládní delegace.Svého času turnusový motorový vůz 810.481 ŽSR, který ovšem pocházel z LD České Budějovice a na Slovensko přešel v rámci 25 ks z dep ČD v květnu 1993, zastavil navečer 2. 5. 1998 na zastávce Jablonica obec

Motorák směr Brezová pod Bradlom odjíždí z Jablonice, cestující odcházejí, "ruské" závory jdou nahoru a početná skupina čekajících automobilů najíždí na přejezd

Malé repete po roce - 20. 4. 1999 tentýž vůz 810.481 ŽSR, ale již po dílenské opravě a v obnoveném klasickém "polomáčeném" nátěru. Jen toho jarního dne nějak cestujících zrovna nebylo...

Mohutné lípy vrhaly, i přes vysoké májové sluníčko, své stíny na skříň motoráčku 810.481 ŽSR, který 2. 5. 1999 čekal po dlouhém dopoledním odstavení na zpáteční cestu z Brezovej pod Bradlom do Jablonice

Slušivé retrospektivní nátěry nosila většina hnacích vozidel ŽSR a následně ještě ZSSK. Takto spolu 2. 5. 1999 hezky ladil motorový vůz 810.481 ŽSR a elektrický vůz 560.034 ŽSR. K setkání došlo vedle staré budovy jablonického depa (kousek zcela vpravo). Motoráky sem v provozních přestávkách zajížděly, aby to strojvedoucí neměli daleko pěšky

Když 23. 8. 2002 vznikl snímek motoráčku 810.662 ZSSK před zastávkou Jablonica obec, autor zdaleka netušil, že je to jeho poslední záběr pravidelného osobního vlaku na této lokálce - změny a jak už to na železnici chodívá, ne nijak přívětivé - byly na spadení, ale do zveřejnění zbývalo ještě čtvrt roku

Období let 1939 až 1945 se odehrávalo především pod značkou SŽ - Slovenských železnic, které znovu oprášily projekty z první republiky a usilovaly o kompaktní spojení na západě Slovenska. Tehdy již patrně byl dostatek prostředků i kapacit na jejich realizaci. To slovo je na místě, protože v letech 1943 až 1944 byl prakticky dokončen spodek trati od Plaveckého Svätého Mikuláše do Jablonice. Leč závěr válečných let, spojený se Slovenským národním povstáním a brzkým přechodem válečné fronty tyto akce pozastavil. V té době působili partyzáni i zde a 2. 11. 1944 byl pod osobním vlakem č. 3412 vyhozen do povětří most mezi km 7,2 až 7,3. Při explozi a vykolejení motorového vozu tehdy zahynulo šest lidí. K obdobnému útoku, více či méně proti civilnímu obyvatelstvu, než proti vojenským převozům, došlo tehdy i na hlavní trati poblíž výhybny Buková. Ten měl ještě horší následky. Po válce byla nutná obnova základní sítě, priority byly jinde a i když se koncem 40. let ještě stavební práce obnovily, zakrátko byly odvolány a už nikdy nedošlo k pokračování. Co se navazujícího úseku Brezová pod Bradlom - Myjava týče, vznikl alespoň v detailní projektové dokumentaci. Trať měla stopu stávající lokálky opustit ještě před "starým" brezovským nádražím, projít už tehdy výraznou podélnou zástavbou městečka Brezová a přes dva tunely a jednu výhybnu Polianka dojít na Myjavu. Zaústění mělo dvě verze, buď pravotočivým obloukem přivést trať od Turej Lúky a tedy souběžně s tratí od Veselí, nebo by jižně od města vzniklo nové nádraží, z nějž by vycházely dvě větve - jedna severozápadně ke stávajícímu nádraží a druhá severovýchodně. Ta by se napojila do traťové koleje směrem na Poriadie.Jeden z řady mimořádných vlaků, které se po nečekaném ukončení osobní dopravy na trati Jablonica - Brezová pod Bradlom na tento osiřelý úsek vypravily, byl 23. 6. 2007 zaveden pro zaměstnance trnavské automobilky PSA. Desetivozovou soupravu tehdy do Jablonice dovezla "žehlička" 210.071 ZSSK Cargo a dalšího vedení v neelektrizovaném úseku se ujal stroj 742.019, rovněž slovenského národního nákladního dopravce. Vidíme jej se soupravou zápolit v obloucích za Jablonicou směrem k Osuskému

Brezová pod Bradlom a Bradlo samotné se na jaro 2011 stalo cílem každoroční narozeninové jízdy portálu vlaky.net a tak historickou soupravu stařičkých osobních vozů, pamatujících ještě léta monarchie, vidíme na cestě z Brezovej ke Štverníkom - i se vzpomeným Bradlem a Štefánikovou mohylou v pozadí

Při zpáteční cestě byl mimořádný vlak zvěčněn u již nefunkčních, ale stále ještě existujících mechanických závor v Hradišti pod Vrátnom. Závory s protizávažím na jeden drát ovládala závorářka a pokladní ze zdejší blízké zastávky a nákladiště

Mezi Osuským a Jablonicou se krajina okolo trati už více rozevírá a od vzpomenuté zastávky, kde je dochovaná budova strážního domku, se rozjíždí "karkulka" T 444.0060 MDC ŽSR se zvláštním vlakem

Zastávka Jablonica obec ztratila nejen tabuli s nápisem, ale staré typy výstražníků, nahrazené novějším typem soustavy AŽD 70

Během konání celoslovenského setkání Rendez 2012 v Bratislavě byl 23. 6. 2012 vypraven zvláštní okružní vlak s motorovou lokomotivou 749.248 Spoločnosti výhrevne Vrútky. Naleštěnou "cecaňu" vidíme po objetí soupravy na konečné v Brezovej pod Bradlom a přípravě k návratu zpět

Výletní vlak se výletním tempem nese od Hradišta pod Vrátnom k Osuskému

Mezi Osuským a předměstím Jablonice vznikl vedle návěstidla pro zimní pluhy ten traťový záběr

Nemůže chybět klasika se závorami v Jablonici na obci

Poválečné roky se jako jinde všude nesly ve znamení nárůstu nákladní a osobní dopravy a především kmenová trať Kúty - Trnava doznala značného významu, když se z původně pojaté dálkové lokálky - ostatně ne nadarmo nesla název Uherská severozápadní místní dráha - stala trať hlavní, zatížená tranzitní dopravou a odklony mimo rekonstruovaný a elektrizovaný bratislavský uzel. V roce 1969 byla lokálka podrobena rozsáhlé obnově, po níž byl přípustný nápravový tlak 20 tun. Prakticky to znamenalo ukončení parní služby a nástup motorových lokomotiv řady T 458.1, které sloužily v dopravě manipulačních nákladních vlaků na "hrbaté" a také tam vypomáhaly na postrcích k tunelu. Vzhled brezovské lokálky se už nijak neměnil, provoz byl relativně ustálen, podoby jízdních řádů osobních vlaků se nijak moc navzájem nelišily. Zůstávala zachována koncepce osobních vlaků v místní relaci Jablonica - Brezová p. B., které navazovaly na vlaky hlavní trati Kúty - Trnava. Pouze první časně ranní vlak z Brezovej jezdil dlouho po válce jako přímý spoj až do Trnavy, patrně se jím motorové vozy navážely k ošetření do domovského depa v Trnavě. Pár vět věnujme zdejší strojní službě - jejím základem byla strojová stanice v Jablonici, jednokolejná remíza, schopná pojmout jednu lokomotivu. Později byl na stejné koleji postaven delší přístřešek, umožňující odstavení a případnou údržbu dalšího vozidla. Nadřízeným článkem byla Vozební stanice Trnava, která prováděla větší opravy. Po rozčlenění elektrické a motorové trakce, návazně po elektrizaci jednokolejek napříč jihozápadním Slovenskem, tato činnost připadla hlavnímu depu v Leopoldově a to v rámci Správy Východnej dráhy ČSD se sídlem v Bratislavě, později Oblastnému riaditeľstvu tamtéž. Ze sféry hnacích vozidel na lokálce uveďme nasazení parních "pětikoláků" řady 524.1, od konce 60. let už pak zmíněné řady T 458.1. Na přelomu 70. a 80. let se v LD Leopoldov silně etablovala nová řada T 466.2, která pronikla i sem a jako řada 742 ZSSK Cargo zde působí doposud. V osobní dopravě držely dlouho žezlo tradiční lokálkové vozy řady M 131.1 (pravděpodobně přišla ke slovu i řada M 262.0), ale snad někdy počátkem 70. let přišla ke slovu pro místní dráhy jistě neobvyklá řada M 286.0, která jinak působila v dálkové osobní i rychlíkové dopravě na tzv. Povážské železnici, nebo z Trnavy jezdila do Kútů, Skalice i Veselí nad Moravou. Podle vzpomínek Paľo Kukučíka, který brezovskou lokálkou jako chlapec často cestoval, býval dlouhodobě přidělen vůz M 286.0022 nebo M 286.0024, a za oknem měl vystaven hezky vypracovaný reliéf mohyly na Bradle. Patrně rokem 1983, kdy řada M 286.0 z VS Trnava přešla do Trenčianskej Teplej, přichází ke slovu novodobá klasika lokálek ČSD, řada M 152.0, později 810. Té náležely další a také již poslední dvě dekády osobní dopravy.Autorovi toho příspěvku se na brezovské trati nedařily zachytit dvě věci - měřicí vlak GPK s motorovým vozem řady 850 a manipulační nákladní vlak. Díky šťastné náhodě a včasné informaci se alespoň to druhé jednou podařilo. A tak na obrázku z 22. 6. 2015 vidíme stroj 742.005 ZSSKC s prázdnými vozy na cestě z Jablonice k Osuskému a Brezovej

Průjezd "manipuláku" nákladištěm a zastávkou Hradište pod VrátnomDopřejme si trochu statistiky - první poválečné jízdní řády nabízely až devět párů osobních vlaků a to bez omezení. Tak tomu bylo ještě v polovině 60. let. V jejich závěru (GVD 1968/1969) už zmizel brzce raní pár a jeden večerní a tak doprava se na čtvrt století stabilizuje na sedm párů. Ty jezdily jak po "sametu", tak i po vzniku ŽSR. Až v posledních letech došlo k dalšímu seškrtání, opět v okrajových částech dne. A tak poslední GVD 2002/2003 zahrnoval sice šest párů osobních vlaků, ale poslední dva se prostřídávaly buď v pracovní dny, nebo o víkendech, takže prakticky šlo o párů pět a to ještě s drobným víkendovým omezením. Motoráčky naposledy brezovskou lokálkou jezdily v pátek 31. 1. 2003. To bylo prakticky v předvečer mimořádné změny GVD, během níž se zastavil provoz na 25 slovenských tratích - v platnost vešla o půlnoci na 2. 2. 2003, ale v důsledku protestní stávky železničních odborů provoz fakticky skončil už v pátek navečer. V přímém důsledku ukončení zdejší osobní dopravy skončila i strojní služba v maličké strojové stanici Jablonica, kam navíc jezdily k dozbrojení a provoznímu ošetření motorové a přípojné vozy, zajišťující do té doby osobní dopravu z Kútů do Skalice na Slovensku a Sudoměřic nad Moravou.Trochu futuristicky působila v deštivý a ponurý podzimní den 10. 10. 2015 modernizovaná motorová jednotka 813.110 ŽOS Zvolen, která v roli náhrady odjela tzv. Víkend s motoráčkem, uspořádaný společností KŽC Doprava. Technická poznámka - sporadicky používané závory se snad i vlivem vlhkého počasí nechtěly samy po průjezdu vlaku zvednout, stalo se tak patrně na zásah výpravčího

Déšť skrápí žloutnoucí stromy a z lesů stoupá pára, to k dokreslení opravdu nevlídného podzimního dne. Snímek vznikl na mostě u brezovské pružinárny a je tam patrná výměna a odvratná kusá kolej zdejšího nákladiště

Nálada s motorovou jednotkou 813.110 společnosti ŽOS Zvolen na konečné v Brezovej pod Bradlom

Na lokálce do Brezovej pod Bradlom tak po roce 2003 zůstala už jen nákladní doprava, ovšem čím dál slabší. Skončila nakládka na vlečce brezovské pružinárny, příležitostně realizovaná přímo ve stanici, načež vlečka, zapojená u zastávky do širé trati, osiřela a zpustla - ovšem existuje doposud. Řadu let pak ještě bylo možné na brezovské stanici vídat bagr uhelných skladů, kterým se vyprazdňovaly přistavené vozy, ale i to časem zmizelo a tak se místní nákladní doprava smrskla na občasnou nakládku ocelového šrotu ze strojíren. Útlum nákladní dopravy vedl k tomu, že padl samostatný výkon lokomotivy, obsluhující stanici Jablonica a přilehlou lokálku. Začaly tam zajíždět lokomotivy od dvouzdrojových manipulačních nákladních vlaků v relaci Kúty - Trnava. Postupem času však i tyto přešly do nezávislé trakce a jejich trasy se omezily mimo tunelový úsek, takže pokud jede do Brezovej spíše vzácná nákladní obsluha, jsou to náležitosti "kútecké" lokomotivy, provádějící obsluhu stanic Šaštín-Stráže, Senica a Jablonica. Znatelný útlum už dávno zasáhl i tuto oblast.

Čas od času ožívá lokálka do Brezovej příležitostnými vlaky, které zejména mladší generaci ukazují podobu cestování v minulých letech. Dlužno poznamenat, jsou dobře vytěžovány. To se bohužel nedalo říci o všech vlacích před zastavením dopravy. Určitě se na tom podepsala nemalá vzdálenost brezovského nádraží od centra města, proslaveného románem a filmovou sérií o svákovi Raganovi z roku 1976. Fotogeničnost lokálky i poměrně malá vzdálenost od Bratislavy jsou důvodem, proč se tam opakovaně objevily filmové a televizní štáby za účelem natáčení kulis pro filmovou a televizní tvorbu.Historický motorový vůz M 262.007 MDC ŽSR přijíždí 3. 9. 2016 k brezovské zastávce, s mohylou v pozadí

V létě 2016 se pod záštitou občasného sdružení VETERANY.EU uskutečnila série jízd z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom. Ty byly navíc posíleny historickými vozy klasické stavby. Obraty do Jablonice a zpět pak zvládal motorák samotný. I díky tomu dokázal na zastávce a současně i již dávno nevyužívanému nákladišti Hradište pod Vrátnom vykouzlit pohodovou lokálkovou atmosféru

Stařičký motorový vůz M 262.007 brzdí 3. 9. 2016 do zastávky OsuskéDoufejme tedy, že za příznivých okolností budeme moci oslavit další kulatiny této trati, které osud hned několikrát nepřál a navzdory všem pokusům a záměrům zůstala osamocenou "šturcovou" tratí v podhoří bez návaznosti na další síť a daleko lepší možnosti jejího využití.


Text a foto: Lajos
použitá literatura:

- Kubáček J., Ing., Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR 1999
- Školník M., Ing., 100 rokov trate Jablonica - Brezová pod Bradlom, ŽSR a KPŽT 1999
- poznámky autora a vzpomínky Pavla Kukučíka

odkazy:
Eminem - Túlavá
Lajos - Manipulák
Eminem - Manipulák
Mirec - Karkulka

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
eminem
Zaslaný: 08.07.2019 11:21  
Spolupracovník
Založený: 02.07.2009
Miesto: Trnava
Príspevkov: 14268
 Re: Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slo...
Krása, ďakujem.
Luko3105
Zaslaný: 08.07.2019 12:15  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 18437
 Re: Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slo...
parádne zhrnutie, kus histórie a súčasnosti :emo37: pekná práca radost1
cermip
Zaslaný: 08.07.2019 12:47  
Založený: 14.12.2011
Miesto:
Príspevkov: 368
 Re: Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slo...
Tiez sa pridavam a dakujem za super foto :klanacka:
lajos
Zaslaný: 09.07.2019 19:50  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 14031
 Re: Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slo...
Děkuji, chlapi ! :klanacka:
Mám tu "štrečku" rád a sestavit jí takový příležitostný spis byla skoro povinnost. I když vůči ní jsem takříkajíc cizinec, tak se považuji když ne za téměř místního, tak za velmi blízkého :papa:
ceece
Zaslaný: 14.07.2019 14:57  
Založený: 24.10.2012
Miesto: Pieščany
Príspevkov: 3249
 Re: Záhorácká lokálka Jablonica - Brezová pod Bradlom slo...
Perfektný report! :emo37: :emo30:
cas


Patrik, Patrícia
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
ČD Cargo a.s.

KHT Zvolen

Železniční magazín

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 112 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 1

Registrovaných: 0
Anonymných: 112

Viac ...